motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. február 14., hétfő

Velem leszel a paradicsomban'velem leszel a paradicsomban'

(Lukács 23:43)

Amikor Jézus azt mondta a jobb latornak: 'ma velem leszel  a paradicsomban', ez  a kijelentés hasonlít 1Móz 2:17-hez: 'amely napon eszel róla, meghalsz' - szó szerint Ádám aznap nem halt meg, és szó szerint a lator sem került a paradicsomba, hanem Isten előtt el lett könyvelve még azon a napon, hogy ott lesz a paradicsomban a feltámadás útján a paradicsomi új földön, mint ahogy Isten előtt Ádám már azon a napon halottnak volt elkönyvelve, bár fizikailag még sok évtizeden át tartott a hanyatlása. 

- "Mert nem angyaloknak vetette alá az eljövendő lakott földkerekséget, amelyről szólunk. " (Zsidók 2:5, Vida ford.) -

- "Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert." (Ésaiás 11:9, katolikus ford.) -

- "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Máté 5:5, Káldi Neovulgáta ford.)


- "A szelídek pedig öröklik a földet, és élvezik a béke teljességét." (Zsoltárok 37:11, Káldi Neovulgáta ford.) -

Vannak dolgok, amik Istennél valóságosan megtörténtként vannak elkönyvelve, mialatt a szemünk előtt ezek még nem teljesültek be. Pl.

A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jelenések 21:6, MBT. Ford.)

***

Katolikus értelmezés szerint a paradicsom földrajzi értelemben nem is létezik, ami teljesen nonszensz:

Vendégkönyv - László Teréz
Egy kérdés merült fel bennem.
Szó szerint kell-e értelmeznünk a bibliában írottakat?
Jézus szava a kereszten: Még ma velem leszel a paradicsomba.
Az apostoli hitvallásban: Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadott, felment a mennybe.....
A pokol, a menny, és a paradicsom. A menny az azonos a paradicsommal? Vagy az is két különböző hely?
A szerkesztő válasza:

"Kedves Teréz! Szívem csücske, hetedik mennyország, óperencia... Ezek helyek? Azok, de nem földrajzi értelemben. Isten országa, a Sátán országa szintén nem földrajzi helyek: határaik szívünkben húzódnak. Hogy a pokol, menny és paradicsom hogyan helyek - hát mint a fentebbiek... Paradicsom ott van, ahol a szeretet él (akár már itt a földön), és ott ahol - Jézussal az asztalfőn - körbeülünk a szeretetlakomán és jól érezzük magunkat (mert az már soha el nem múlik). Aki nem kívánkozik majd be erre baráti együttlétre, az kint marad a sötétben, magányban... Tán ez lesz neki a pokol. Akit meg nem akar beengedni Péter - szól egy kedves történet -, azt a hátsó kapunk Mária fogja (titkon?) beereszteni... És még folytathatnám, de most ennyi is elég. Sikeres és még boldogabb Újesztendőt: T "(forrás: Szegedi piaristák - http://www.szepi.hu/vendegkonyv?page=1)


Nincsenek megjegyzések: