motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. március 6., vasárnap

A teremtés csodái - a méhek

Matematikus” mézgyűjtők

Az élő természetben néha olyan meghökkentő matematikai összefüggésekkel találkozunk, amelyek eddig ismeretlen törvényeket sejtetnek. Ott van mindjárt a méhek viaszlépjének sejtszerkezete. Miért éppen hatszögletűek ezek a sejtek?

Hiszen a matematikusok már régen megállapították, hogy a gömb a legkisebb felülettel (vagyis a legkevesebb anyaggal) fogja körül a legnagyobb térfogatot. Ám a méhek azzal is „számoltak”, hogy a sejteket szorosan egymás mellé kell illeszteni. Így jutottak el >a törzsfejlődés évmilliói alatt – mármint az evolúciós teória szerint< a hatszögalakhoz, amely valóban a leggazdaságosabb keresztmetszet.

Ez azonban csak „elemi” matematikai feladat ahhoz képest, amit ég meg kellett oldaniuk. Hogyan lehet lezárni a hasáb alakú sejteket a legkevesebb viasszal úgy, hogy a legtöbb méz férjen el bennük? A matematikusok az ilyesféle fejtörőt maximum-minimum feladatnak nevezik.A XVIII. században Reamurnek, a kiváló francia fizikusnak jutott eszébe először ez a probléma, és Koenig német matematikust kérte fel a megoldására. Koenig hosszas töprengés után kiszámította, hogy egy hatszögletű hasáb lezárásához három rombusz alakú lapra van szükség, amelynek tompaszöge 1090 26', hegyesszöge pedig 700 34'.

És a méhek? Három rombusz alakú viaszlemezzel dolgoznak, és a kritikus tompaszög náluk 1090 28'. Csak két szögpercet tévednek – legyintett elnézően Koenig. De amikor kiderült, hogy hiba van a használt logaritmus-táblázatokban, Maclaurin skót matematikus újra számolni kezdett, és bebizonyosodott: a méheknek van igazuk, a minimumszámítást ők „oldották meg” jól! A tudósok egyértelműen kimutatták, hogy a méhek által épített alakzat közel van az optimálishoz.

Tudományos cikk 1983-ból. (Thechnika)

Gondolja valaki, hogy amit a tudósok is hossza töprengés után tudnak csak kiszámítani, azt a vak és céltalan evolúciós törzsfejlődés csak úgy 'magától' létrehozza? Sokkal inkább a mindenség Alkotóját dicsőítik ezek a teremtmények is!

Mily számtalanok a te műveid, Uram! 

Mindazokat bölcsen alkottad meg,és betelt a föld a te gazdagságoddal”.

(Zsoltárok 104:24)

Nincsenek megjegyzések: