motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. augusztus 14., vasárnap

Az evolúcióhit erkölcsi okai

Miért hisznek olyan sokan az evolúcióban?közvélemény-kutatás

A társadalom különböző rétegeihez tartozó néhány embernek feltettek egy ugyanazon kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi motiválja őket akkor, amikor az evolúciót választják inkább a dolgok eredetét illetően, mintsem a tudatos isteni teremtést. Íme a válaszok:

Egy fiatalember: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor szabadon paráználkodhat, azzal fekhet le, akivel akar), vagy a teremtő Istenben (de akkor egyáltalán nem paráználkodhat, hanem csak a törvényes házastársával folytathat nemi viszonyt)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy tudós: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor van lehetősége tudományos hírnévre és dicsőségre szert tennie), vagy a teremtő Istenben (de akkor egyedül Istené a dicsőség)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy politikus: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor nem feltétlenül kell betartania a szavát a választási ígéreteit illetően), vagy a teremtő Istenben (de akkor mindig igazat kell mondania, és a választói érdekeit kell első helyre tennie, és nem a sajátját)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy bankigazgató: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor nyugodt lelkiismerettel köthetnek inkorrekt szerződéseket is a bank javára), vagy a teremtő Istenben (de akkor minden esetben teljesen korrekt szerződéseket kell kötniük, és azokat be is kell tartaniuk)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy multicég vezetője: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor mindennél fontosabb lehet számára a profitszerzés), vagy a teremtő Istenben (de akkor nem lehet elsődleges célja a profitszerzés, hanem a dolgozói érdekeit is teljes mértékben figyelembe kell vennie)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy versenysportoló: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor első helyre teheti az életében az edzéseket és a versenyeket), vagy a teremtő Istenben (de akkor az Istennek országát és az Ő igazságát kell először keresnie - vö. Máté 6:33)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy milliomos világpolgár: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor szeretheti a világot és az élet anyagi javainak feltűnő fitogtatását, és az élvezeteknek élhet), vagy a teremtő Istenben (de akkor nem kihívó életvitelt kell folytatnia teljes istenfélelemben, Isten törvényeit figyelembe véve - vö. 1János 2:15-17)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy maffiózó drogdíler: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor nyugodt lelkiismerettel bűnözhet, legfeljebb ha elkapják, bebörtönzik), vagy a teremtő Istenben (de akkor teljesen becsületes életet kell élnie)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy katonai parancsnok: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor nyugodt lelkiismerettel küldheti adott esetben harcolni a katonáit a frontvonalba, mint ahogy az ellenség parancsnokai is úgyszintén), vagy a teremtő Istenben (de akkor számolnia kell azzal, hogy minden egyes katona haláláért, akiket a háborúban a 'hadiistennek' feláldozott, vérbűn terheli Isten előtt vö. Zsoltárok 51:16; Máté 2:16)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy megrögzött szerencsejátékos, dohányzó, alkoholista: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor az összes pénzét nyugodtan a szenvedélyeire költheti), vagy a teremtő Istenben (de akkor abba kell hagynia a szerencsejátékot, a dohányzást és a mértéktelen alkoholfogyasztást)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy újságszerkesztő: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor a szenzációvadászatra specializálódhat, beleártva magát akár mások magánéletébe, vagy esetleg kedvezőtlen színben tüntethet fel másokat, csakhogy a lapjának a példányszáma minél több legyen), vagy a teremtő Istenben (de akkor mindig csak a korrekt és tárgyilagos tájékoztatás lehet a célja)? - Hát akkor inkább hiszek az evolúcióban!

Egy nagyvilági nő: - Miben hisz szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor mindig az éppen legdivatosabb ruhákat hordhatja, arcát, műkörmeit jól kifestve, telerakva magát arany és egyéb ékszerekkel), vagy a teremtő Istenben (de akkor az ékességének nem a divatos ruhák, aranyak, egyéb külsőségek kell hogy arányt szabjanak, hanem a belső értékek, a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek, ami igen becses az Isten előtt - vö. 1Péter 3:3-4)? Hát akkor inkább hiszek az

Egy katolikus egyházvezető: - Miben hisznek szívesebben, a materialista evolúcióban (és akkor köthetnek konkordátumot fasisztákkal (Mussolíni/Hitler); gyűjthetnek kincseket a földön (Vatikán); és előre megszabott árakkal dolgozhatnak (temetés/esketés/keresztelés/egyházadó), vagy a teremtő Istenben (de akkor nem lehetnek szellemi paráznák (vö. Jakab 4:4), nem gyűjthetnek földi kincseket (vö. Máté 6:19-21), és ingyen kell hogy adják az egyházi szolgáltatásokat - lásd: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok” - Máté 10:8)? Hát akkor inkább hiszünk mindkettőben!

- Köszönjük a válaszokat.


Nincsenek megjegyzések: