motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2012. május 26., szombat

Az evolúció liftje

A lift nem működikEgyszer Amerikában feladtak egy hirdetést:
Százemeletes toronyépület igazgatósága felvesz profi liftszerelőt évi 1 millió dollár fizetéssel. Elvárás: Az épület liftjének javítása és karbantartása. Napi nyolc jelentkezőt tudunk fogadni 10-től 16-óráig, minden óra 01- 05. perc között.

A hirdetésre jelentkeztek is sokan, és minden egyes alkalommal a következő szituáció játszódott le. Bement az épületbe a jelentkező, meglátta a táblát a liftnél kitéve: 
 
NEM MŰKÖDIK! A lift nyomógombjai nem világítottak. Akkor a jelentkezők mindegyike felsietett a lépcsőn az első emeletre, ahol már világítottak a lámpák. A lift azonban nem indult. 
 
A szerelők mindegyike rövid vizsgálódás után rájött, hogy egy speciális liftfék kapcsoló OFF állása okozza a működésképtelenséget. Annak ON állásba állítása után rögtön indult a lift. Ezután gyorsan felmentek az épület legfelső emeletére, ahol az állásjelentkezőket fogadták. Megkérdezték tőlük, hogy a lift működik-e a földszinttől a legfelsőbb emeletig, amire a válasz az volt, hogy természetesen. Nyugtázták a választ azzal a megjegyzéssel, hogy értesítik majd a válaszról.

Így ment ez hónapokig. Egyszer az egyik alkalommal egy nyugdíjas korú férfi próbálkozott, aki nyugodt léptekkel és mozdulatokkal haladt előre ugyanúgy, mint a többiek, és vette az akadályokat, és miután látta, hogy kifutott az időből, szép nyugodtan visszaballagott a földszintre, hogy megnézze a lift állapotát. Meglepődve látta, hogy – bár az első emeleten jó volt a lift elektronikája, itt teljesen süket. Akkor kinyitotta a liftajtót, amelynek látványától teljesen elképedt. A liftakna ugyanis be volt betonozva. Akkor visszament az első emeletre, majd onnan lifttel egészen föl, a megadott emeletre és szobaszámra.

Halk kopogtatás után bement az ajtón és megállt az igazgató íróasztala előtt. – Uram, ön elkésett, már óra 15 perc van. De azért mondja csak, működik a lift a földszinttől kezdve a 100. emeletig? - Nem Uram – hangzott a válasz. Csak az első emelettől egészen a legfelső emeletig. – Rendben van uram. Öné az állás. Holnaptól már munkába is állhat.

Hogy mit kíván szemléltetni ez a történet, hamar kiderül. Az önmagát tudományosnak feltüntető akadémiák evolucionista képviselői azt állítják, hogy bebizonyították az ember eredetét az állatvilágból, és az egész fajátalakulást vissza tudják vezetni az élet őstengerben való keletkezéséig. A modern, felvilágosult társadalom ennek alapján joggal távolodott el az isteni teremtés bibliai meséjétől, és alakította ki magának a szabadságra alapozott életvitelt.

Azonban kifelejtettek valami igen fontos és lényegbevágó momentumot.

Mégpedig azt, hogy a Teremtő a legalsó emeletet bebetonozta. Ez pedig a minden életet vezérlő DNS, vagyis a genetikai információ létrejötte. Ennek létrejötte ugyanis intelligencia nélkül nem lehetséges, hiszen egyszerre kell létrejönnie nem csak a bonyolult DNS-nek, hanem egy még bonyolultabb fordító apparátusnak is. 
 
A balra és jobbra forgató aminosavak kiválasztására sem képes a véletlen, ezért (és más okok miatt is) az Oparin és Miller-féle kísérletek az élet keletkezésének bemutatására teljesen alkalmatlanok. Ennek ellenére az evolúciós elméletet felhúzták egészen az ősemberen át a homo sapiensig, ami nyilvánvalóan hazugságra épül.

Ebben a kollektív hazudozásban vesz részt mindenki, aki statisztál az evolucionisták első emelettől a legfelsőbb emeletig való magyarázkodásainak. Evolucionista Júdásokként árulják el a világ kinevezett Királyát, Krisztust, a kétes hírnevű tudomány hamis fényű ezüstpénzeiért.

*******

Nemrégiben Anthony Flew filozófus a következőképpen indokolta, miért lett teista, miután több mint 50 évig ateista volt: „A DNS biológiai vizsgálata megmutatta – az élet létrejöttéhez szükséges elrendeződések hihetetlen komplexitása által -, hogy valamilyen intelligenciának szerepet kellett játszania.” (Associated Press Report, December 9, 2004)

Mert Nálad van az életnek forrása; a Te világosságod által látunk világosságot.” (Zsoltárok 36:10, Károli)

Nincsenek megjegyzések: