motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. november 18., péntek

Keresztény női öltözet

Hogyan öltözzön egy keresztény nő?Sokat gondolkodtam (ezen is) rajta, míg meg nem jött a válasz rá. Előre közlöm, hogy tisztelem az amishokat, a kép csak illusztrációként van kinn. Ők az egyik közösség, amit valóban hitelesnek tartok.
Nő vagyok, szeretek öltözködni, szeretem cicomázni magam módjával, de újra és újra elém került Pál levele a következő igékkel:

1. Timóteus 2:9 Az asszonyok és lányok pedig szerényen és ne feltűnő módon öltözködjenek, tisztességes ruhákat viseljenek. Ne hordjanak különleges frizurát, aranyat, gyöngyöket, vagy drága ruhákat.

Itt persze a megértésig belép a dac, hogy most aztán miért ne? Meg jönnek a különböző magyarázatok, hogy ezt Pál mégsem így gondolta, meg a ránk nem vonatkozik szöveg. Pedig de. Vonatkozik és a napokban jöttem rá, hogy miért. Mutatok egy képet, amin egy olyan ember van, aki katolikus és én nem szeretem a katolikus tanítást, de mégis csodálatos ember lehetett és szerintem szent volt:


Teréz anya. Aki megmaradt az Igében. Kérdem én: hogy is szólnak az újszövetségi parancsolatok? Szeresd Istened és szeresd a másik embert. Igaz? Nincs már felbontva 10 parancsra, nincs már kötelező nap, meg kövezés és mindenféle zűrös törvény. Ezek lecsengtek, maradt ez a kettő. De van más is. Ha szereted a másik embert, akkor segítesz rajta, ugye? Ha bajban van. Most képzeld el Teréz anyát kisminkelve, arany bögyörőkkel a fülében és a nyakában, miközben babusgatja a szegényeket. Én azt hiszem, hogy ez nagy megbotránkoztatást keltett volna és nem lett volna benne a valódi, hamisítatlan szeretet. A Biblia ezt írja a megbotránkoztatásról:
Máté 18:7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat.”

Beláthatatlan következményei vannak annak, ha az ember hergeli a másikat a külcsínnel, mikor az nem oda való. Mert mindennek megvan a maga helye és ideje. Én amondó vagyok, hogy ha kereszténynek vallom magam, akkor nem csiricsárézok. Nem aggatok magamra súlyos láncokat, se arany gyűrűket, hogy azokban álljak ki tanítani Krisztusról. 


Szeretem Joyce Meyer tanításait, de nekem ő pont ezért nem túl hiteles:
Mert egy tanítónak hitelesnek kell lenni és nem háríthatja át a tanulóra a felelősséget, hogy ha nem tetszik neki, akkor ne nézzen oda. Mert nekem minden esetben, mikor mondjuk a szegénységről beszélt, akkor az jutott eszembe, hogy bort iszik és vizet prédikál. Élne meg a mi pénzünkből, majd aztán mutassa meg a hitét és ezt csak a rajta lógó arany mennyiség miatt. Ezért inkább mindig csak a Bibliát olvasom, már nagyon ritkán nézek tanítókat.Mondjuk a legdurvább mégis egy jehovista kép volt, amin fennakadt a szemem. Jézus, bár igét is adott a népnek, ha éhesek voltak, akkor enni is. Többször. Hisz tudta, hogy az éhenhalt nem fogja hallani, sem befogadni Őt. Ehhez képest mi van ezen a képen? Szerinted ezek a hamis tanúk mivel akarják jól lakatni az utca széli nyomorultat? Hát azzal, hogy jöjjön el hozzájuk és hallgassa a tanítást, ahelyett, hogy adta volna neki a cipőjét, hogy legyen miben elmenni hallgatni a tanítást, miután enni adott neki:

A szívem szakad meg. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a sok éhezőn már pár gazdag is tudna segíteni, mégsem teszik. Fogalmam sincs, hogy miért imádják annyira a pénzt, úgysem vihetik magukkal.


Na de vissza a témára: azt hiszem Pál levele nagyon is az igazat írta és sokkal mélyebbre kell ásni, hogy megértsük, mint a felszínt kapirgálni és a hiúságunkat kiszolgálni különböző félremagyarázásokkal. Mert ha szeretem a másik embert, akkor nem botránkoztatom meg és ebbe beletartozik az is, hogy nem fogok úgy kinézni, mintha az 51-esre készülnék munkába, vagy például nem fogok magas sarkúba besétálni Istentiszteletre, mivel a magas sarok célja a láb szépségének a kiemelése, aminek viszont pár férfi nem fog tudni ellenállni, így őket visszük bűnbe a magamutogatásunkkal és ez biza rajtunk lesz számon kérve, ha tetszik, ha nem. Szép a magas sarkus láb, de valljuk be, hogy a férfiak csábítására szolgál és nincs egészségügyi magyarázata a hordásának. Mondjuk itt a kifejezetten tűsarkot értem, nem a szolid női cipellőt.
Ebben a tekintetben Teréz anya kiemelkedő.
http://gabiblogja.hu/blog/blog/2014/07/19/most-akkor-hogy-oltozzon-egy-kereszteny-no/

Na végre, egy illetékes nyilvánítja ki a véleményét, elvégre hogy egy keresztény nő hogyan öltözködjön, leginkább egy keresztény nő tudja. Vagy mégsem? Nézzük, hogyan látja a témát maga az illetékes?

Cikkíró: „Előre közlöm, hogy tisztelem az amishokat, a kép csak illusztrációként van kinn. Ők az egyik közösség, amit valóban hitelesnek tartok.”

Megjegyzés: Már az elején probléma a keresztény szó mögötti tartalom azonosítása. Ugyanis az amisok nem a Krisztusról való világméretű tanúskodásra rendezkedtek be, hogy majd az összes nemzetnek hirdetni fogják az evangéliumot, hiszen az ehhez szükséges technikai eszközöket elutasítják, hanem egy belső közösséget alkotnak, nyilvánvalóan maguknak magukért élnek. Pl. Pál apostolnak evangélizációs körútjai voltak, az amisok meg nem éppen az ilyesmiről híresek. Hogy lemondanak technikai vívmányokról, ez egyben azt is magában foglalja, hogy azokról a technikai vívmányokról is lemondanak, amikkel el lehetne érne az összes nemzetben levő embereket a megmentésről szóló Jó Hírrel. E tekintetben inkább hitelesek Jehova tanúi, akik pont erre rendezkedtek be!

Cikkíró az amisokat tartja hitelesnek, csak nem világos, hogy milyen elfuserált értékítélet alapján, mivel a legalapvetőbb dologban messze elmaradnak a bibliai mintától!

Jézus nem azt kérte főpapi imájában, hogy az Atya vegye ki őket /a gyülekezetét/ a világból, hanem őrizze meg őket a világban lévő gonoszságtól:

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Ján 17:15)

Abban, hogy ők magukat vették ki a világból, mi a hiteles?

Egyébként meg rögtön jön a kritika, Jézusról szóló tanúságtétel a keresztény feladata, nemde? „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Apcsel 1:8)

Na és ez miről szól? „A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:” (Jel 3:14). Kinek a tanúja volt Jézus, ha nem az Atyának, az Istennek?

Tehát Jehova tanúi amikor Jézusról tanúskodnak, egyben Jézust is követik az Istenről való tanúskodásukban, egyik nem zárja ki a másikat, hanem kiegészíti! Aztán hogy ez nem hiteles a cikkírónak, csak az amisok szigorú elkülönülése, ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy a saját értékítélete szerint minősíti a dolgokat, ami viszont egy keresztényre nem lehet jellemző, mivel neki mindent az újszövetségi minta szerint kell minősítenie!

Hogy neki az amisok a hitelesek, az pont annyit ér, mintha valaki azt mondja, neki a bubifrizura a nyerő. Ez rendben van, de ennek mi köze van a Krisztus-követéshez?

Következő példája:

Cikkíró: „Teréz anya. Aki megmaradt az Igében.„

Megjegyzés: Nézzük ezt az igét: „Írtam nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.” (1Ján 2:14)

Kérdezem tisztelettel, ha Teréz anya megmaradt az igében, akkor hogy maradt meg római katolikusnak, akik szinte semmilyen krisztusi tanításban nem maradtak meg? Pl. az imádságot az Atya felé kell hogy intézzük, és nem Máriát jelölte meg Jézus, hogy hozzá imádkozzunk. Nem világos tanítás? Általános iskola legalsó tagozata szintjén is megérthető világos tanítás!

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;” (Máté 6:9).

 Akkor hogy maradt meg akármelyik katolikus pápa vagy Teréz anya a Krisztus tanításában, amikor az Üdvözlégy Mária-féle katolkus betanult imádságot úgy szajkózzák minden nap, mint az imamalmot ahogy tekerik. Amikor az elsőt befejezte, mintha a bakelit lemez elakadt volna, újrakezdi, és szajkózza megállás nélkül. De mi köze van ennek ahhoz, amit Jézus az imádságról tanított?

Akkor hogy maradt meg Teréz anya az Igében? Nem inkább a katolikus filozófiában maradt meg?! Ha engedelmeskedett egy parancsolatnak, de nem engedelmeskedett egy másiknak, akkor mindet megrontotta! Vagy nem ismerjük az újszövetségi törvényi elrendezést Jakab leveléből?

„Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.” (Jakab 2:10)

És akkor hol van Jézusnak a tanítványképzésről szóló missziós parancsa iránti engedelmesség?

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:19-20) 

Ez a parancsolat Teréz anyára nem vonatkozik? Na és kik voltak az első századi keresztény gyülekezetben, akik pl. szerzetesrendekbe vonultak vagy apácákká lettek? Vagy ilyen újszövetségi mintákra nincs szükség ahhoz, hogy ilyesmit létrehozzunk? Akkor egyáltalán kit követnek a római katolikus vallásban, ha Jézus és az apostolok példáját nem? Na és miért vannak olyan sokan a római katolikus vallásban, ha nem pont azért, mert az értelmiség szereti a vallási liberalizmust, meg a fényűzést, a pompát, a drága külsőségeket.

Ahogy az értelmiségi szereti a csillogó külsőségeket, a drága lakberendezési tárgyakat, ugyanezt megtalálja a katolikus oltárnál is, ami úgy vonzza, mint a bogarat a fény. Az egyszerű bibliai igazságokat és tanításokat meg nem szeretik, éppen ezért nem is fogékonyak rá.

Na és Teréz anya mitől lenne szent? Meg mivel érdemli ki egy katolikus személy, hogy szentté avassák? Ha nem imádkozik a 'Szűzanyához', akkor nem hogy szent nem lehet, hanem még katolikus sem.

Ellenben a Biblia azt mondja: „Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.” (2Ján 1:9)

Érdekli a katolikusokat ez a bibliai kijelentés egyáltalán? Senkit nem érdekel! Na így könnyű szentnek lenni, de annyit is ér!

Cikkíró: „Szeretem Joyce Meyer tanításait, de nekem ő pont ezért nem túl hiteles:

Megjegyzés: Azt mondja szereti a tanításait, csak mivel aranyakat aggat magára, ezért kevésbé hiteles neki.

De van itt egy sokkal nagyobb probléma! Az illető hölgy egy Saint Louis-i /megyei jogú város az Amerikai Egyesült Államok Missouri államában/ kertvárosi családanyából bibliatanítóvá előlépett asszony, akit világszerte milliók hallgatnak tátott szájjal, vagyis azon laikusok, akiknek fogalmuk sincs a karizmatikus mozgalom szellemi hátteréről.

Ezek után valószínűsítem, hogy a cikkíró is karizmatikus, és nem olvasta mondjuk ezt a könyvet: Jack Angelo: Szellemi gyógyítás – korunk energiagyógyszere. Phoneix Könyvkiadó, 1993.

Mert mi is van itt leírva? Idézetek:


A XIX. században az USA különben több olyan megdöbbentő felfedezés helye volt, amelyek hatása még a XXI.. században is érzékelhető lesz. A magasabb frekvencián élők (más néven szellemvilág) megpróbáltak kapcsolatot létesíteni a Föld fizikai felszínén élő emberekkel. Arról tájékoztatták az amerikai fizikusokat, hogy meglátásuk szerint az emberiség készen áll egy erőteljes szellemi energia befogadására. Ez minden szempontból megváltoztatná lényünket, felébresztené a szunnyadó gyógyító és fizikai erőket az eddig közönségesnek tartott egyedekben is, és meg változtatná az emberi történelem folyását.

Azok a szeretetreméltó lények, akik ezt mondták, azt állítják, hogy hozzájuk hasonlóan mi is szellemek vagyunk. Az egyetlen különbség köztük és köztünk, hogy nekik nincsen szükségük fizikai testre, azonban mivel valahol ők is emberek, szeretnék, ha a Földön élő minden emberi lény számára elérhető lenne a lélek teljes ereje. Fejlődésünk elkövetkező igen kritikus szakaszában. Azt is mondták, hogy a hozzájuk hasonló lényekkel való kommunikáció az elkövetkező 150 évben nagyon sokat fog fejlődni, és létfontosságú szerepe lesz az univerzális erőkkel létesítendő kapcsolatokban.

Ahogyan azt a minket meglátogató lények előre megjósolták, a „lélek ajándékai” hamar megjelentek világszerte az emberekben, különösen a nőkben. Korunk jogi helyzete miatt sokan azonban úgy gondolták, nagyon óvatosan kell eljárni a szellemi ajándékok vallásos keretbe való beillesztésében, és ennek eredményeképpen Dél-Amerikában megszületett a spiritualista vallás, más néven a spiritualizmus.” (20-21.old.)

Szükséges-e a hit? Az emberek általában azt hiszik, hogy a szellemi gyógyítás azonos a hit által való gyógyítással, és kétségük sincs afelől, hogy a hit, vagy a gyógyításhoz való pozitív hozzáállás óriási segítség, mert ez teszi képessé a beteget, hogy teljesen megnyíljon az energiaáramlással szemben. A „szellemi” kifejezés a gyógyító energia forrására vonatkozik, amely a szellemtől származik.” (31.old.)

Vagyis a karizmatikus mozgalom háttere abból a szellemvilágból ered, amely a spiritualista vallásból nőtte ki magát. Azt egy kereszténynek tudnia illik, hogy amikor Jézus a világrendszer befejezése előtti közvetlen idők jeleit említette, többek között ezt mondta:

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24:24)

Azt is tudni illik, hogy a karizmatikus mozgalmon kívül fent említett szemfényvesztő csodákat semelyik keresztény egyházban nem csinálnak, feltéve, ha nincsenek kapcsolatban a karizmatikus mozgalommal. Ha igen, akkor ott is felbukkannak – azok a csodák, amik azért számítanak különleges jeleknek, mivel Isten az I. század végén, az apostolok halálával beszüntette azokat. /Ha nem szüntette volna be, akkor teljesen természetes volna, hogy a kereszténység berkein belül létezik a csodatevés, immár kétezer éve. Csakhogy az újra felbukkanásuk, és eredetük a feltűnő, mégpedig hogy a szellemvilágból, Sátántól és démonaitól erednek!/

És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.” (2Thessz 2:8-10)

Láthatjuk, hogy Sátán ereje által van a csoda, és nem az van, hogy Istentől is meg Sátántól is. Ha feltűnő jel, akkor az Ördögtől van, hogy fel lehessen ismerni.

Ezt bizonyítja az a beszámoló is, amely Kerekes Sándor pünkösdista pásztor önéletrajzi könyvében olvasható: „Egy aranyosgyéresi testvér, név szerint Farkas János, hideglelésben beteg lett és imádkozott, hogy az Úr gyógyítsa meg. Az Úr azt mondta neki: „Vigyél 500 lejt a tordai gyülekezeti ház építésére, és meggyógyítalak.” Egyik nap ott látom ezt a testvért a pénzzel és azt mondja: „Ezret adok Uram, csak múljon el a bajom. Hozok 500-at ide, a többit odaadom, ahol tudom én, hogy szükség van rá.” És azonnal elmúlt a hideglelése.” (Hatvan év – Istennel átélt tapasztalat, Agapia kiadó, 118.old.)

Vajon Jézust olyannak ismerjük, aki pénzért gyógyít??? (vö. Zsoltárok 145:16; Máté 10:8) Nem inkább olyannak, aki a hamis szellem általi csodatévőket kirekeszti Isten országából?! Mert hogy ilyen dolgokat (prófétálás, ördögűzés, hatalmas csodatettek nyelveken szólások) egyértelműen a hamis szellem által munkálkodók cselekszenek, hiszen pontosan maga Jézus sorolja ezeket a dolgokat (a csodatévő erő kísérő jelenségeit) törvénytelennek!!! Ezt mondja:

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? - Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!” (Máté 7:21-23)

Na ennyit Joyce Meyer hitelességéről, nem csak az aranyat szereti magán hordani, de még az Ördög szócsöveként is szolgál. Annak a sok millió laikusnak meg fogalma sincs ennek a tanításnak a hátteréről, de hogy nem is érdekli őket, az már az ő személyes bűnük!

Hogy a cikkíró karizmatikus, így nem is csoda, hogy megtalálta Jehova tanút. Mondhatni, ez a csúcspont a cikkében:

Cikkíró: „Mondjuk a legdurvább mégis egy jehovista kép volt, amin fennakadt a szemem. Jézus, bár igét is adott a népnek, ha éhesek voltak, akkor enni is. Többször. Hisz tudta, hogy az éhenhalt nem fogja hallani, sem befogadni Őt. Ehhez képest mi van ezen a képen? Szerinted ezek a hamis tanúk mivel akarják jól lakatni az utca széli nyomorultat? Hát azzal, hogy jöjjön el hozzájuk és hallgassa a tanítást, ahelyett, hogy adta volna neki a cipőjét, hogy legyen miben elmenni hallgatni a tanítást, miután enni adott neki:”

Megjegyzés: Eszembe jut amit egy könyvben olvastam egy világítótorony őréről, akihez a szigetlakók rendszeresen eljártak olajat kéregetni, mert a magukét nem jól osztották be, a szállítás meg csak havi egyszer történt. Az őr olyan jószívű volt, hogy az összes olajat szétosztogatta, amikor meg világítania kellett volna az éjszaka sötétjében, ráadásul egy nagy vihar közepette, akkor nem volt olaja. Egy nagy hajó zátonyra futott, elsüllyedt és rengetegen a vízbe fulladtak. Vajon jól tette, hogy minden olajat szétosztogatott?

Ugyanilyen alapon, ha egy utcán evangélizáló minden ruhadarabját szétosztogatja a hajléktalan kéregetők között, maga pedig éppen küzd valamilyen vírusos eredetű betegséggel, ráadásul egy hirtelen jött zivatarban jó bőrig is ázik, mi a garancia, hogy nem betegszik-e meg még jobban? Mennyi hátrányos következménye lehet ennek? Csak ő tudja!

Ezért mindenkinek magának kell tudnia, hogy milyen segítséget és milyen mértékben ad meg másoknak, ezt egy kívülálló nem tudhatja és ezért mást meg sem ítélhet. Jézus sem szüntette meg a szegénységet, és a fő profilja sem az eledelosztás volt, hanem az élő víz és a szellemi táplálék kiosztása, és a követőivel történő kiosztatása.

Ez természetesen nem zárja ki, hogy ne segítsünk másoknak fizikai tekintetben, ha erre módunk és lehetőségünk nyílik. De ahogy a mondás is tartja, jobb a halászat megtanítása, mint a puszta hal adása. Ismét mondom, a kettő egymást nem zárja ki, de Jézus nem azt tanította, hogy az a keresztény evangélizáció lényege, hogy anyagi javakat osztogassunk, és néha beszéljünk az evangéliumról is. Mert akkor az embereket az ingyen koszt fogja vonzani, nem a Krisztus-követés elsajátítása. Jézus maga is utalt erre:

Felele nekik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom nektek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd nektek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” (Máté 6:26-27)

Cikkíró megkérdezi: „Szerinted ezek a hamis tanúk mivel akarják jól lakatni az utca széli nyomorultat?” Mindenesetre amit Jézus mond: „Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10:7-8) – a szellemi kincsekre vonatkozik.

Amit ingyen kaptak Jehova tanúi azt ingyen is adják tovább! És ha valaki ezen felül még másként is tud segíteni, akkor tegye meg. De ha éppen nem veti le a cipőjét és nem adja oda egy hajléktalannak, attól még nem lesz hamis tanú. Meg pénz helyett felkínál egy szendvicset, amit sokszor el sem fogadnak azok, akik azért kéregetnek, hogy a napi boradagjukat és/vagy cigarettájukat megvehessék.

Cikkíró meg említi, hogy autóval járnak. Miért nem adják el és az árát osztják szét a rászorulók között? Ha másokat megszól, ugyanazért magát miért nem marasztalja el? „A szívem szakad meg.” - mondja. Remélem nem autóvezetés közben!

Végezetül cikkíró azt írja:

...például nem fogok magas sarkúba besétálni Istentiszteletre, mivel a magas sarok célja a láb szépségének a kiemelése, aminek viszont pár férfi nem fog tudni ellenállni, így őket visszük bűnbe a magamutogatásunkkal és ez biza rajtunk lesz számon kérve, ha tetszik, ha nem. Szép a magas sarkus láb”.

Megjegyzés: Eleve a magas sarkú cipő viselése, mint az aranyaké is, azt mutatja, hogy az illető belül milyen szegény! És kell neki produkálnia magát, hogy a középszerből kitűnjön, ahová tartozik. A Vatikánban felhalmozott katolikus kincsek is azt demonstrálják, hogy a pápaság milyen sivár belül, milyen álszent, milyen képmutató! Hogy Istenben mennyire nem gazdag. Mint ahogy azok is a saját szegénységi bizonyítványukról tesznek bizonyságot, akik a hitelességet a saját egyéniségük szemüvegén át nézik: a rosszat hitelesítik, a jót meg leminősítik. Hiszen az alaptalan kritika is annak tükörképe, amit a szívükből tudnak előhozni:

A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.” (Luk 6:45)

Nincsenek megjegyzések: