motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2012. augusztus 24., péntek

Természetgyógyászat vagy természet-feletti gyógyászat?


TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT,
VAGY

TERMÉSZET-FELETTI GYÓGYÁSZAT?


Ennek a tanulmánynak a célja, hogy ismeretet közöljön a természetgyógyászatnak arról a hátteréről, amelyet sehol nem (vagy alig) publikálnak, a közvélemény számára nem azonosítanak, ugyanakkor mégis teljesen valóságosak, amit csak az általános tudatlanság,
a nem kellő szellemi felvilágosultság, és az érintettek részéről történő tudatos ködösítés kérdőjelez meg. A tanulmány kellő betekintést nyújt az idézett forrásművekben lejegyzett tapasztalatok alapján azokról a történésekről, amelyeknek a kellő azonosítása szükséges ahhoz, hogy az egyedül megfelelő hozzá állását kialakíthassa az ember, amely elsősorban a saját védelmére, és a jövőjére nézve beláthatatlan távlatú áldására szolgál. [A tanulmány kiegészítő része: “MOST LÉLEKVADÁSZAT FOLYIK A FÖLDÖN” - A Természetgyógyász Unió volt megyei titkárának tapasztalatai; Asztrológia és horoszkóp; Korunk csodagyógyítói, vajon az Isten küldöttei? A karizmatikus egyházakban történő csodagyógyítások szellemi háttere]Tartalomjegyzék/alcímek:


Szellemgyógyászat – működésüknek háttere - Gyógyítás a Biblia korában - Az üldöztetés hatásai – Boszorkánykanyar - Ellenszélben - Természetgyógyász voltam – Kézfej analízis – Radiasztézia – Gyakorlati természetgyógyászat – Sikereim – Kijózanodásom kezdete – A nagy csalódások – A megtérés felé – A gyógyítás képessége ajándék – Most lélekvadászat folyik a földön – Ingázás – Természetgyógyászat vagy természet-feletti gyógyászat? Összefoglaló – A Biblia Isten és emberképe - „E világ istene” - A Biblia tanítása a betegség gyökeréről – Az ember kerülő úton keresi a gyógyulást – A betegség szerepe a hívők életében – Az emberben lévő természetes vallásos éhség kihasználása – Jóga - Hinduizmus – Autogén tréning – Parapszichológia – José Silva-féle agykontroll – Homeopátia – Mesmerizmus – Pszichikus sebészet – Japán változat: reiki – Asztrológia és horoszkóp – Ellenbizonyítékok – Összegzés - Karizmatikus képességek – vajon Istentől erednek?
SZELLEMGYÓGYÁSZAT - MŰKÖDÉSÜKNEK HÁTTERE
Jack Angelo: Szellemi gyógyítás – korunk energiagyógyszere. Phoneix Könyvkiadó, 1993. Fordította: Erdő Orsolya. Idézetek:

Ez a könyv a „szellem” szót használja a teljes szellemi lény jelölésére; a „magasabbik én”-t a szellemnek arra az aspektusára, amely szoros kapcsolatban van a szellemi forrásokkal...” (12.old.)

„A XIX. században az USA különben több olyan megdöbbentő felfedezés helye volt, amelyek hatása még a XXI.. században is érzékelhető lesz. A magasabb frekvencián élők (más néven szellemvilág) megpróbáltak kapcsolatot létesíteni a Föld fizikai felszínén élő emberekkel. Arról tájékoztatták az amerikai fizikusokat, hogy meglátásuk szerint az emberiség készen áll egy erőteljes szellemi energia befogadására. Ez minden szempontból megváltoztatná lényünket, felébresztené a szunnyadó gyógyító és fizikai erőket az eddig közönségesnek tartott egyedekben is, és meg változtatná az emberi történelem folyását.

Azok a szeretetreméltó lények, akik ezt mondták, azt állítják, hogy hozzájuk hasonlóan mi is szellemek vagyunk. Az egyetlen különbség köztük és köztünk, hogy nekik nincsen szükségük fizikai testre, azonban mivel valahol ők is emberek, szeretnék, ha a Földön élő minden emberi lény számára elérhető lenne a lélek teljes ereje. Fejlődésünk elkövetkező igen kritikus szakaszában. Azt is mondták, hogy a hozzájuk hasonló lényekkel való kommunikáció az elkövetkező 150 évben nagyon sokat fog fejlődni, és létfontosságú szerepe lesz az univerzális erőkkel létesítendő kapcsolatokban.

Ahogyan azt a minket meglátogató lények előre megjósolták, a „lélek ajándékai” hamar megjelentek világszerte az emberekben, különösen a nőkben. Korunk jogi helyzete miatt sokan azonban úgy gondolták, nagyon óvatosan kell eljárni a szellemi ajándékok vallásos keretbe való beillesztésében, és ennek eredményeképpen Dél-Amerikában megszületett a spiritualista vallás, más néven a spiritualizmus.” (20-21.old.)

„Szükséges-e a hit? Az emberek általában azt hiszik, hogy a szellemi gyógyítás azonos a hit által való gyógyítással, és kétségük sincs afelől, hogy a hit, vagy a gyógyításhoz való pozitív hozzáállás óriási segítség, mert ez teszi képessé a beteget, hogy teljesen megnyíljon az energiaáramlással szemben. A „szellemi” kifejezés a gyógyító energia forrására vonatkozik, amely a szellemtől származik.” (31.old.)

„A gyógyító energiákkal foglalkozás módjai.
Amikor egy gyógyász ráhangolja magát, hogy a gyógyító energiák közvetítőcsatornájaként működjön, agya messze lenyúlik a fizikai szinteken túlra. Ez azért szükséges, mert itt keletkeznek a gyógyító energiák. Mikor a gyógyász agya erre ráhangolódik, három alapvető folyamat mehet végbe benne.
  1. Ha a gyógyász fogékony a gyógyító energiákra, tudatosan is tudja őket használni.
  2. Esetenként megvan a képessége, hogy bevonja a más szinten működő lényeket a munkába, akik irányítják és segítik a gyógyító energia használatában.
  3. Néha megengedi ezeknek a lényeknek, hogy használják az ő energiarendszerét, hogy gyógyító képességeiket rajta keresztül jelenítsék meg.

Az első pontban a gyógyász felismeri, hogy milyen energiákra van szükség ahhoz, hogy az adott helyzettel megbirkózzon. Tudja, hogyan kell ezeket kivonni az egyetemes energiamezőből, és a beteg felé irányítani. A testében lakozó energiákat lépes elkülöníteni a kívülről érkezettektől.
A második pontban a gyógyász kinyújtja tudatát magasabb szintek felé, hogy egy energialáncot alkosson, amelyen keresztül a külső lények hathatnak. A gyógyász és a beteg között egy ideiglenes energiamező alakul ki, amelyben a más hullámhosszok lényei teljes szabadsággal működhetnek. Ezeket más néven szellemi segítőknek nevezik. Vannak szellemi segítők, akik a gyógyász egész életét végigkísérik. Ők a vezetők. A vezető és a gyógyász közötti szoros kapcsolat nem máson alapul, mint szereteten.

A szellemi, más néven gyógyító vezető nagyon hasonló személyiség magához a gyógyász-hoz, így aztán jól kiegészítik egymást és harmonikusan tudnak együtt dolgozni.... A gyógyásznak az a képessége, hogy olyan energiamezőt alkot, amelyben ilyen lények működnek, bejárást enged neki mindenféle betegség gyógyításába. Gyakorlata során megbizonyosodott afelől, hogy teljesen megbízhat „szellemi vezetőjében”, ezért szinte mindenféle betegség gyógyítását elvállalja.

A harmadik folyamat túlmegy a gyógyító lények együttműködésén és segítségén. Mikor a gyógyász beszabályozza testének hullámhosszait, a gyógyító lények be tudnak lépni, és felhasználják a gyógyász képességeit.” (37-39.old.)

Szellemi sebészet: a gyógyász a beteg gyomra fölé tartja a kezét, mialatt a szellemi sebész a műtétet végzi. A beteg ilyenkor bizonyos szempontból „kilép” a testéből, és ezt a szellemi lények segítik elő. 4. ábra. (60.old.)

Csakrák. A gyógyászok időnként találkoznak olyan betegekkel, akik régebben speciális gyakorlatokat végeztek, hogy „megnyissák a csakráikat”. Ezek a gyakorlatok eredetileg arra szolgálnak, hogy az illető átnyissa az energiarendszerét a következő szintre. Keletről származnak, azonban csak gondos felügyelet alatt lehetne őket végezni. A modern páciensekre a gyakorlatok végzésénél nem felügyelt senki, így egy idő után kellemetlen mellékhatásokat tapasztaltak. Ezek lehetnek fizikai problémák, vagy akut mentális és érzelmi bajok....

Ilyen esetekben az történik, hogy a csakra „szára” a gyakorlatok hatására részben vagy teljesen átnyílik a következő szintre. Ha a tanítvány még nem érte el a szellemi fejlődésnek ezt a szintjét, képtelen megbirkózni az új és ismeretlen anyagokkal, amelyek beáramlanak a szervezetébe – magasabb frekvenciák energiái és a korábbinál sokkal nagyobb erők -, így ezek hatására rendkívül kényelmetlenül érezheti magát. (90.old.)

„Ahogy közeledünk az új korhoz, napról napra nyilvánvalóbbá válik, hogy mostanában több ezer magas szellemiségű lény születik, akiknek az emberiség és a Föld bolygó segítése a feladatuk.”
(105.old.)
„A legtöbb ősi társadalom kapcsolatban állt ezekkel a lényekkel. Az indiai jósok fénylényekként jellemezték őket, és a deva nevet használták rájuk (szanszkritül angyalt jelent). Idetartoznak még a természet és az elemek szellemei is, akik itt élnek velünk együtt. A magasabb látás (HSP) különböző méretű lényekként látja őket, vagy olyan figurákként, amelyeket gnómokként vagy tündérekként szoktak ábrázolni.” (124.old.)

„Embereket számtalan ok miatt befolyásolhat negatív energia. Esetlen feltétel nélkül megnyitották magukat mind fizikailag, mind pszichológiailag, ahogyan azt a szeánszokon vagy a ouijatábla használatakor szokták. Amikor az emberek ilyet cselekszenek, felügyelet nélkül marad-nak, és fogalmuk sincsen, mi történik.

Az emberi lény szabad akarattal rendelkezik, és amikor úgy döntünk, belépünk az okkult dolgok világába, védőangyalunknak vissza kell lépnie, mivel nem elég erős, hogy visszatarthasson. Saját tapasztalatunkból kell tanulnunk. Az ilyen belépések felérnek egy meghívással a bajkeverő lények számára, akik kihasználva a lehetőséget, közelebb férkőznek az emberhez, és mindenféle bajokat okoznak.” (136.old.)

„A gyászolók 40%-a érzékelni szokta nemrég eltávozott rokona vagy barátja jelenlétét. Ez az érzékelés általában „látás” formájában történik, azonban néha még tapintásukat, sőt a szagukat is érzik! Ez olyankor fordul elő, ha a szellem ismerős dohány, parfüm, virág stb. illatot produkál, hogy így biztosítsa a szeretet személyt afelől, hogy tényleg ő az. A szellemek azért jönnek vissza, hogy megmutassák, a halál nem létezik, azonban nagyon sokan hiszik, hogy ez nem más, mint gyászuk okozta hallucináció.” (164.old.)

„Öngyógyítás. Az emberek azért mennek el a gyógyászhoz, mert egy extra energialöketre van szükségük saját gyógyító folyamatuk beindításához, vagy pedig nem hiszik el, hogy egyáltalán képesek erre. Az öngyógyítás pedig mindenki számára elérhető – csak rá kell hangolódni a forrás gyógyító energiáira... üljünk le egy kényelmes székre... vegyük le a cipőnket...hunyjuk le a szemünket... lélegezzünk nagyokat és mélyeket... Egy ez nagyon jó pozitúra a gyógyító energiák működése szempontjából.... Lélegzésünket a relaxációs technikával koordináljuk...

Lassan lazítsuk el... bármelyik jógagyakorlattal vagy légzőtechnikával ugyanezt az eredményt lehet elérni... Most már elértük azt az állapotot, amikor elkezdhetjük a meditációt, vagy az öngyógyítást... Ez a meditációs állapot már magában is gyógyító hatású, mert a test jobban tud figyelni a magasabb éntől érkező információkra... Az öngyógyítás ezt az állapotot arra használja föl, hogy a test kapcsolatba lépjen a forrás energiáival.” (172-174.old.)

„Szójegyzék – Inkarnáció: a Föld fizikai síkján való megszületés; a fizikai test felvétele a szellem által... Médium: fejlett HSP-vel rendelkező személy,, különösen az olyan, aki érzékeli a fizikai testtel nem rendelkező lények jelenlétét; közvetítőcsatorna... Segítő: szellemi lény, aki segíti a gyógyászt... Új kor: a Vízöntő kora. A mostanában elkezdődött planetáris kor, amely nagy előrelépést fog hozni az emberi és a planetáris evolúcióban... Vezető: szellemi lény, aki tanácsadóként szerepel egy személy vagy csoport számára...” (180. old.)
Gyógyítás a Biblia korában

Ugyanez a könyv most akkorát hazudik, amekkorát csak a papír enged: „Az esszénusokat hivatásos gyógyászként ismerték egész Ázsiában és a Közép-Keleten. A görögök türelmük és gondosságuk miatt terapeutáknak nevezték őket. Ebből a törzsből származott Éliás próféta, Keresztelő János és a nagy esszénus tanító, Jézus.” (16.old.)
Ezzel ellentétben Jézus a Juda törzséből származott. Vö. „Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából származott, s erre a törzsre vonatkozóan papokról semmit sem mondott Mózes.” (Zsidók 7,14 – újszövetségi Biblia) Természetesen a többi sem igaz, viszont most a könyvíró elkezd egy olyan propagandába, amiben vonzónak tünteti fel a szellemgyógyászatot. Így folytatja:

„Jézus egyszer azt mondta követőinek, hogy az őt követő gyógyászok „nála is nagyobb munkát” fognak végezni.” (16.old.) Az igazság azonban az, hogy ez a nagyobb munka egyáltalán nem volt a gyógyászatra leszűkítve, hanem csak az volt kijelentve, hogy nagyobb dolgokat is fognak cselekedni. vö. „Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.” (János 14,12)

Azt viszont tudni kell, hogy a gyógyítás ajándéka mellett Istentől megkapták a halottfeltámasztáshoz való erőt is a szent szellem (Isten hatékony ereje) által, tehát együtt működött az evangélizálás, a gyógyítás és a halott feltámasztás. Vö.”Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10,7-8)

Korunk csodagyógyítói pedig sem nem prédikálják Isten mennyei országát (Jézus Krisztus királyságát), de halottat sem tudnak feltámasztani, ugyanis ezt az ördög nem tudja végrehajtani, amazt meg nem akarja végrehajtani. Nem csoda, hogy a követői (az általa erőt nyertek) hasonlóképpen cselekszenek. Vö. „Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.” (2 Kor. 11,14-15)

Így folytatja a könyv: „Az egyház már régen tudta, hogy amint ez az Ószövetségben is meg van írva, a gyógyászok képesek a gondolatolvasásra és a hallásra. Ezek olyan képességek, amelyek birtokában az ember olyanokat lát és hall, amiket más nem. A Királyok könyve például leírja azokat az ajándékokat, amelyeket Elizeus és Éliás kapott. (1Kir. 17, 2Kir. 4, 2Kir. 5). Amellett, hogy tudtak gyógyítani, előre látták a jövő eseményeit, ételt szaporítottak, és régen elveszett tárgyakat találtak meg.” (17.old.)
Ehhez a felsoroláshoz csak éppen azt nem teszi hozzá, hogy ezek az emberek Isten emberei voltak, Istentől küldött és Isten erejével felruházott próféták, akik Isten üzeneteit közvetítették a célszemélyek (legtöbbször az Izráeliták), vagyis a zsidó nemzet felé.
Az üldöztetés hatásai

A könyv a továbbiakban kifejti, hogy „Az angolszász időben a szellemi képességekkel megáldott embereket boszorkányoknak nevezték, ami ekkor „bölcs embert” jelentett. A hivatalos szervek azonban az idők folyamán mindent elkövettek, hogy a „boszorkány” szó a bölcsesség helyett a gonoszsággal legyen egyenlő az emberek tudatában.” (17-18.old.) A könyvíró (nyilván nem véletlenül) elhallgatja, hogy ezek a „szellemi képességekkel megáldott” emberek nem a Biblia Istenétől voltak megáldva, hanem egy teljesen más erőforrásból, amit a Biblia ördöginek nevez.
Vö. „Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt. Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.” (Csel 8,9-11) Később ezt olvassuk a Biblia újszövetségi részében: „Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálták azoknak árát, és találták ötvenezer ezüstpénznek.” (Csel. 19,19)

Azt ugyanis tudomásul kell venni, hogy emberfeletti képességekre csak kétféle forrásból lehet szert tenni. Vagy az igaz Istentől, Jézus Krisztus Atyjától, (JHVH (Jahve-Jehovától) kapja az ember, mint a zsidó próféták, ill. Jézus és apostolai, vagy pedig az Ördög ruházza fel (beavatás által) azokat a személyeket, akik önként és dalolva médiumokká lesznek, sokszor még azt sem tudva, hogy egyáltalán mibe keverednek ezáltal, és kinek az eszközévé, szócsöveivé is válnak. (Erről még lesz szó a későbbiekben.)

És ezek az erőmegnyilvánulások az egész világra értendők, ugyanis a Biblia szerint Sátán az egész világnak az istene, és az egész világ az ördög hatalma alatt van, aki az egész földkerekséget elhiteti (tévútra vezeti)! (vö. 2Kor. 4:4; 1János 5:19; Jelenések 12,9) Különösen Armageddonkor, Isten világvégi háborújakor kapnak nagy szerepet a démonok. Vö. „Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek [rész 20,8.] a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.”Jel. (16,14)

A magukat keresztényeknek tartó karizmatikus mozgalmak jelentik azokat a nagy kérdőjeleket sokak számára, akiknek erőmegnyilvánulásait nem tudják hova tenni, hogy azok végül is isteni vagy démoni eredetűek-e. Ezért ennek a tanulmánynak a végére egy ilyen felvilágosító /azonosító tanulmány fog kerülni sokak tisztán láttatása érdekében.

De visszatérve a könyv mondanivalójához, egy igen érdekes fejtegetésbe kezd a könyv írója. Ezt írja: „Azonban nem csak az egyház végezte az üldözést. Sámuel könyve elmondja, Saul király hogyan „tette el láb alól” a pszichikai képességekkel megáldott embereket (ismét csak nem azonosítja ezeknek a képességeknek a forrását!), köztük a gyógyászokat is. Saul király azonban titokban elment egy női médiumhoz (ezt teljesen jól mondja, hogy egy médium volt), annak reményében, hogy rajta keresztül esetleg tanácsot kaphat a „halott” Sámueltől, arra nézve, hogyan győzze le a filiszteusokat . (1Sám. 28; 18.old.)

Itt tudni kell, hogy Saul már elhagyta az igaz Istent és nem követte az utasításait. Vö. „És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok.” (Ésaiás 8,19-20; [5 Móz. 18,11. 12; 1 Sám. 28,7-15; Ésa. 29,4.]

Így folytatódik a könyv a 18. oldalon: „Ez a beszámoló a Biblia átdolgozott kiadásában jelent meg, azonban publikálásakor, 1611-ben, az ilyen képességekkel rendelkező embereket az ördög cimborájának tartották. A szövegben említett gyengéd, jólelkű asszony is az „endori boszorkány” néven volt ismeretes.” (Ehhez hozzá kell tenni, hogy a könyv írója 'a másik oldalt' népszerűsíti, azt a médiumok mögött álló szellemvilágot, amelyről így nyilatkozott Pál apostol.)

”Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért” (Efézus 6:10-18).

Tehát ez a 'gyöngéd, jólelkű asszony' ennek a szellemvilágnak volt a médium-csatornája, amivel kapcsolatban azt olvashatjuk a Bibliában, hogy Isten nem csak elítélte az ilyen cselekedeteket, hanem halállal is bűntette a Mózesi törvény ideje alatt.
„Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj [rész 12,30.] cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. [5 Móz. 18,10] Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a [3 Móz. 18,21.] tűzön, se [3 Móz. 20,27. 1 Sám. 28,7-9.] jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, [3 Móz. 19,26.] se varázsló; [5 Móz. 18,11] Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se [1 Sám. 28,8. 11. Ésa 8,19.] halottidéző; [5 Móz. 18,12] Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért [rész 12,30. 31.] űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. [5 Móz. 18,13] Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. [5 Móz. 18,14] Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.” (5 Móz. 18,9-14)

A könyv ilyetén szavakkal folytatja tovább a gondolatmenetet: „Korábban a gyógyászok és a fizikusok élő hídként szerepeltek a szellemi és testi dolgok között, mikor azonban ezt a csoportot kiirtották, az emberi élet sokkal törékenyebbé vált. A középkorban aztán a testi és szellemi dolgok közötti szakadék csak nőtt, mivel már semmi kapcsolatuk nem volt a szellemi tanításokkal, és a testet csak fizikai szempontból vizsgálták. Végül a newtoni tudomány és a mechanikus világkép elfogadása után az Okok Évszázada (XVIII. sz.) a betegséget nem tartotta másnak, mint az emberi gépezet elromlásának, amit tudományos módszerekkel ki lehet javítani.” (19.old.)
A könyv ezután kezd bele abba a fejtegetésbe, amely a Vízöntő Korának elérkezésével kapcsolatos, és amely beszámol a XIX. századbeli USA területén történtekről, hogy ti. „A magasabb frekvencián élők (más néven szellemvilág) megpróbáltak kapcsolatot létesíteni a Föld fizikai felszínén élő emberekkel.” (20.old.)

Gyakorlatilag arról van szó, hogy a Föld ugyanolyan okkult befolyás alá fog kerülni, mint özönvíz előtt, amikor is bukott angyalok elhagyták mennyei lakóhelyüket és a földi nőkkel házasságra léptek. Ezeknek utódai lettek a Nefilimek, akik óriási termetűek voltak, és rendkívül gonoszak. Egyes források szerint még az állatvilágot is megfertőzték, nem csak az embereket, aminek következtében az igaz Isten vízözönt bocsátott a Földre, és Noén és családján kívül, meg a bárkában elhelyezett állatokon kívül mindent eltörölt. A Biblia mindezekről hiteles forrásként számol be.

Tudni kell azt is, hogy a Biblia szerint az előttünk álló isteni ítélet (világvége) előtt ugyanolyan démoni befolyás alá kerül az emberiség, és ezt a világi emberek is megfigyelhetik, amint tapasztalják, hogy egyre több TV műsorban fellépnek különleges képességekkel megáldott gyógyítók, jósok, halottlátók és hasonlók. (Lásd pl. a TV-ben István spiritiszta médium 'szolgáltatásait', stb.) Időnként még a rendőrség is igénybe veszi a közreműködéseiket. Sok újságcikkben szerepelnek, hogy megtaláltak rejtélyes körülmények között eltűnteket, vagy információt adtak hollétükről, haláluk körülményeiről.

Ezek a dolgok valóságosan létezők, de tudni kell azt is, hogy ezek az emberek nem foglalkoznak Isten dolgaival, nem követik Jézus Krisztust, és fittyet hánynak mindarra, amit a Biblia az ilyen dolgok művelésének hátteréről leír. Ez pedig egyértelműen oda vezet, hogy Isten nemtetszését vonják magukra, aminek meg lesz a keserű következménye, amikor Isten a haragját kitölti a Földre Armageddonkor.

Amit a könyv írója szellemi tanításoknak nevez, azoknak semmi közük az Isten szellemi (bibliai) tanításaihoz, hanem azokhoz, amik a szellemvilág fortélyait tárgyalják, hogy az miképpen fejti ki hatását azokra, akik magukat az ilyen erők előtt önként megnyitják. Ezek a szellemi erők sokszor és sokféleképpen találják meg az utat az emberekhez, de főként azon médiumok által, akik mint különleges képességű gyógyítók, vagy üzenetközvetítőkként lépnek föl.

Ezek között olyan emberek vannak, akikről az ember föl sem tételezné, hogy az erejüket vagy képességeiket démoni erőknek köszönhetik, és sokszor ők maguk sem tudják, hogy a képességeiknek mi a valós eredete és háttere. A köztudatban leginkább 'bioenergiának' nevezik ezeket az univerzumból eredő energiákat, és a fenti könyv abban egyedülálló, hogy nyíltan kimondja ezeknek az erőknek a személyes eredetét.

Valóságos szellemi lényekről van tehát szó, akik (és nem amik) gyógyítónak adják ki magukat, és valamilyen szinten gyógyítanak is. Azonban bibliai szempontból tisztátalanná tesznek, és a krisztusi üdvösség útjától elzárnak. Nem mintha az üdvösség krisztusi útja olyannyira érdekelné az embereket, hiszen a legtöbben nem hiszik az Istent, de ha hisznek is valamilyen rendező erőben, azt már nem engedik meg, hogy az életükre komoly befolyással legyen.

Tudni kell, hogy egy ateista-materialista istentagadó korban élünk, amikor a tudományos színezet az evolúciós fejlődéssel magyarázza a dolgok eredetét, ami csak éppen azzal nem foglalkozik, hogy honnét is vannak egyáltalán a szellemi lények? Mert hogy vannak, ez biztos, ez a tanulmány is pontosan arról szól, hogy miként nyernek teret a mindennapi életben azok a szellemi lények, amelyeknek a létezése éppen azért nem nyilvánvaló és széles körben nem publikus, mert ők maguk is magukat nem létezőknek állítják be.

Aki hisz Istenben vagy netán az Ördögben, azt a mai korszellem régimódinak, idejét múltú gondolkodásúnak tartja, egyenesen elmaradottnak, tudományosan nem felvilágosultnak. Azonban pont a tudománynak nincs meg az eszköztára az ilyen szellemi létfokokat kimutatni és bizonyítani, hiszen a kémcső kémiai világa, no meg a fizika mérhető világa nem képes befogni egy olyan szellemi dimenzió létezését, amelynek a hatásai egyre jobban és egyre szélesebb körben éreztetik a befolyásukat.
A fentebb idézett könyvnek köszönhetően viszont sok mindenről lehull a lepel, no és sok más egyébnek köszönhetően is, amit ez a tanulmány céltudatosan felidéz és feltár, hogy hozzá-segítse az olvasót a minél aprólékosabb tisztánlátáshoz. Eközben kikerülhetetlen, hogy ne tárul-janak fel olyan tényezők, amik teljességgel megdöbbentőek a laikusok számára, de ugyanakkor azok számára is azok lehetnek, akik úgy propagálják ezeket az azonosítatlan eredetű és hátterű gyógymódokat, hogy maguk sincsenek tisztában azzal, hogy kinek a szolgálatában állnak.

Érdemes hát aprólékosan odafigyelni és áttekinteni mindazokat a részleteket, amik megvilágítják a nagy egész mögé rejtőző szellemi hátteret és annak forrását. Ennek érdekében most nézzünk egy másik ténybeszámolót, amely ugyancsak egy könyvből származik, és amelynek címe BOSZORKÁNY KANYAR, s amelyet Dorren Irvine írt a saját élettapasztalatáról, aki önként vállalkozott arra, hogy boszorkánynak beavassák. A könyv eredetileg Londonban jelent meg 1973-ban, a Magyar fordítást az Immanuel Alapítvány jegyzi, 2002-ben.

BOSZORKÁNY KANYAR


A boszorkányság fekete fajtája nem áll távol a sátánizmustól. A legfőbb különbség közöttük, hogy amíg a sátánisták a sátánista templomban imádják az ördögöt, addig a boszorkányok egy tizenhárom fős bandába verődnek, ahol egyikük a főnök. Nincs szükségük templomra.

A boszorkányság bárhol gyakorolható, de erre a célra a legmegfelelőbb egy csendes, félreeső hely, mint például egy lakatlan ház, elhagyatott partszakasz vagy erdő. Kedvelt időpont az éjfél, a boszorkányok órája: gonosz tevékenységüket pedig holdvilágnál végzik. Az általában boszorkánynak hívott személy megfelelő elnevezése „warlock” (boszorkánymester, varázsló).

A fekete boszorkányoknak hatalmas erejük van, és nem szabad őket félvállról venni. Képesek megidézni vagy lehívni a sötétség erőit, hogy segítsenek nekik.” (78-79.old.)

„A fekete boszorkányok és sátánisták úgy hiszik, hogy a jó és rossz között dúló örök harcban a gonoszé lesz a végső győzelem. Hiszik, hogy egy nap Lucifer LE FOGJA GYŐZNI KRISZTUST, ÉS VISSZANYERI A SZERINTÜK ŐT MEGILLETŐ JOGOS HELYÉT. Azt állítják, hogy Sátán fog uralkodni az egész föld, a tengerek és az egek felett.” (79.old.)

Itt egy pillanatra álljunk meg, és nézzük meg mit mond a Biblia erről a témáról: „És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
És láték királyi-székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szé-lességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.” (Jelenések könyve 20:1-10)
A részletek tárgyalásától eltekintve (amire majd később visszatérünk) itt az a lényeges kijelentés, hogy a Sátán végleges pusztulást fog szenvedni Isten igazságos ítélete nyomán. Amikor az Édenben fellázította az első emberpárt Isten ellen. már akkor elhangzott felette a halálos ítélet:
„És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (1Mózes 3:14-15).
Amikor Krisztust fára szegezték, akkor mart bele az Ördög Krisztus sarkába, csakhogy az Isten (Aki mindenek felett Úr és parancsoló), feltámasztotta őt halottaiból, és a saját ítélő jobbjára ültette. Ebből a pozícióból fogja Krisztus végrehajtani azt az ítéletet, aminek következtében az Ördög először megkötöztetik ezer évre, majd utána egy lázadást szítva a földön, végleges pusztulást szenved el. Az Isten a teremtésben minden lázadónak ezt a sorsot szánja, nincs kivétel.
Figyelemre méltó, hogy a Biblia Sátánt ama régi kígyónak mondja, amivel meglepő módon a természetgyógyászatban is találkozhatunk, csak ott pl. kundalini kígyó a neve, amit bizonyos csakra-technikák útján fel lehet éleszteni. Ezekben a gyógyászati ágakban fogalmuk sincs a szellem-gyógyászoknak, hogy miféle háttér-erővel van dolguk, igaz, nagyon nem is érdekli őket. Fontosabb az, hogy sikeres és népszerű praktizálók legyenek, és sok (ilyen szempontból) tudatlan beteg bizalmát elnyerjék.
(Ezt természetesen ne vegye senki a személye elleni sértésnek, de tudomásul kell venni, hogy bizonytalan eredetű ’kozmikusnak nevezett ismeretlen eredetű energiák’ csak úgy maguktól nem pottyannak az égből.) A betegek pedig többnyire a gyógyulást keresik elsősorban, (majdnem mindegy hogy miképpen, csak gyógyuljak – alapon, ami emberileg érthető is) nem pedig annak hátterét firtatják. Hogy pedig ezek a kígyós szimbólumok mennyire tetten érhetők bizonyos szituációkban és elnevezésekben, - ugyan ki figyel arra?
Tehát az ki van zárva, hogy Krisztus felett a sötétség erői győzedelmeskedjenek. Ugyanis az az Isten uralja az eseményeket, Aki megteremtette ezeket a szellemi lényeket, még ha ezek Sátán vezetésével fellázadtak is ellene. A sorsukat ezért nem kerülhetik el. De felidézve könyv kijelentéseit, így folytatódik a beszámoló:
„Hadd figyelmeztessek mindenki: azok, akik elindulnak lefelé a boszorkányság sötét ösvényén, elvesztik józan ítélőképességüket, gyakran teljesen megtébolyodnak.
A jót gonosznak mondják, aminek semmi értelme. A gondolkodás kicsavarodik és megromlik.” (79.old.)
„Tudatában voltam ennek, és éppen elégszer éreztem ezt az erőt, én azonban úgy gondoltam, hogy nem annyira természetes, mint inkább természetfeletti erő nyilvánult meg rajtam keresztül. Nem veleszületett képesség volt. Az erő nem a sajátom volt, hanem Sátáné.” (80.old.)

„Fekete boszorkányként hatalmas erő birtokába kerültem, s gonosz tudományom napról napra gyarapodott. Ijesztően valóságos az a képességem is, hogy kb. másfél méter magasan tudtam lebegni. Nem volt ebben semmi trükk. A démonok segítettek.

Mindenben részt vettem, amiben egy fekete boszorkány csak részt vehet; semmit sem hagytam ki. Egyetlen hét alatt több gonoszságot hajtottam végre, mint mások egész életük során.” (80. old.)
A továbbiakban a könyv beszámolója sok részletet bemutat a Sátán köreiben történő eseményekről, majd rátér a szabadulási kísérletek rendkívül nehéz próbálkozásaira, amelyek vagy sikeresek, vagy nem. Ez attól is függ, hogy a végén hol köt ki az illető? Ugyanis az Ördögnek rendkívül széles a repertoárja, hogy kit hol is miben kötöz meg. Csak az mondhatja magát szabadnak az Ördögtől, aki eljutott az igaz imádat gyakorlásához, amelynek lényege, szellemben és igazságban imádni az Atyát a Jézus Krisztus által. (vö. János evangélium 4:23-24; 14:6)

Minden más imádati forma, vagy éppen a Krisztus-követésen kívüli életvitel azzal egyenértékű, amire Sátánnak az a jelszava érvényes: HA ISTENT NEM IMÁDOD, ENYÉM VAGY! Aztán lehet valakinek akárhány diplomája, semmit sem ér, mivelhogy azon a széles úton jár, amiről Jézus Krisztus a következőket mondta:

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” (Máté 7:13-14)

Nincs tehát semmi garancia arra, hogy valaki kikerülhet Sátán karmai közül, kiváltképp ha nincs kiiskolázva a Bibliából, és ezáltal nincs felkészülve a Sátán stratégiái ellen... „ hogy meg ne csaljon minket a Sátán: Mert jól ismerjük az ő szándékait.” (2Kor. 2:10-11)
Legnagyobb félrevezetésben a világi emberek vannak, kiváltképp a materialisták, akik azt hiszik, az anyagon túl más nem is létezik, tehát még csak nem is hisznek az Ördög létezésében. Sok felfuvalkodott világi tudós arról beszél, hogy az evolúció olyan bizonyított tény, mint hogy a Föld kering a Nap körül. Vagyis hogy véletlenül keletkezett minden halott molekulákból, és olyan hogy természetfeletti erő még csak nem is létezik. De ha megpróbálna szabadulni azok karmai közül, akiknek a létezésében nem is hisz, bizony kellemetlen és váratlan meglepetésekben lenne része.

Egy ilyen menekülési esetről számol be Warmer Rózsa, akinek az élettörténetét Myrna Grant írta meg könyvben, Ellenszélben – címmel. (1982. The Journey Tyndale House Publisher, Inc. Wheaton, Illinois, USA) Megjelent magyarul az Evangéliumi Kiadónál. Mint zsidók, sok üldöztetésen mentek keresztül. A hiteles történetet Rózsa így adja közre:
ELLENSZÉLBEN

Budapesten megpróbáltam egyszerűen nem gondolni ezekre a szörnyű eseményekre. A szeánszokon egyre mélyebb transzba estem, engedtem, hogy a szellemek birtokba vegyék a hangomat és általa hirdessék üzeneteiket. Csoportunk elkezdte a szeánszok előtt a Bibliát olvasni, abban a reményben, hogy akkor csak jó szellemek jelentkeznek. A szellemi világ üzenetei olyan ijesztőek voltak, hogy azt kezdtük hinni, gonosz szellemek szólnak hozzánk, akik vissza akarnak élni velünk, vagy tönkre akarnak tenni minket. Mi pedig jó szellemekkel akartunk kapcsolatba kerülni. Nos, a szellemek biztosítottak bennünket, hogy a világosságból valók és jók, ne féljünk tőlük, hanem engedelmeskedjünk nekik, s hallgassunk arra, amit nekünk mondanak.

Egészen sajátságos élmény volt teljes tudatomnál lenni, látni és hallani mindent, ugyanakkor mégis azt érezni, hogy egy teljesen rajtam kívülálló személyiség irányít. Ahogy a csoportunk a szellemekre figyelt, ugyanúgy figyeltem én is, mintha nem is saját szájam formálta volna a szavakat, nem is saját hangszálaim alkották volna a hangokat. Ezek a jó szellemek bizonyára olyan helyzetben vannak, hogy ezekben a rettenetes időkben belső megismerésre juttatnak el és vezetni tudnak, gondoltam.

Egyik napon az egyik barátom meghívott a házába, hogy ott találkozzam egy férfival, aki szintén médium volt. Úgy gondolták, hogyha mindketten ilyen nagy „erővel” rendelkezünk (jóllehet akkor már tudtam, hogy az erők rendelkeztek velünk), akkor meg kell ismernünk egymást. Alighogy bemutattak egymásnak, valami rettenetes dolog történt. Az illetőben lévő démonok heves vitába kezdtek az én démonaimmal. Teljesen képtelen voltam megérteni vagy irányítani a történteket.

Az ő szellemei mindent tudtak rólam. Az én szellemeim gyakran azt az utasítást adták nekem, hogy menjek a művésziskolába, tegyem a kezem a papírra, és engedjem, hogy rajzoljon. Ezt féltem megtenni, noha otthon egész füzeteket teleírtam azzal, amit a szellemek közöltek. Nos, annak a férfinak a szellemei most átkozni és gúnyolni kezdték az enyéimet, hogy a művésziskolában nem engedelmeskedtem nekik, s ezért szidták őket.

A szellemek gúnyoltak engem is, azt mondták, hogy szívem mélyén Isten után vágyakozom, és Róla akarok hallani. Rettenetes haraggal kezdtek el szentírási idézeteket felsorolni. Végül az én szellemeim kiabálni kezdtek, hogy unatkoznak, emberi módon akarnak szórakozni, és menjünk el közönséges helyekre, ahol kedvünkre mulathatunk.

Tele iszonyattal kiáltottam fel: „Nem akarok többet tudni rólatok! Nem akarok többé médium lenni!”

Alighogy ezt kimondtam, jött a rettentő büntetés. A szellemek felemeltek a szőnyegről, amelyen álltam, és a padlóra dobtak. Kétségbeesetten küszködtem, hogy átkaiktól és lökdösődésüktől megszabaduljak. Nem tudom, hogyan menekültem ki a szobából az utcára, és miként kerültem egyik barátnőm lakására. Közben talán órák is telhettek el, de nem emlékeztem semmire.
Barátnőm, akinél menedéket kerestem, szintén spiritiszta volt. Miután elmondtam neki tör-ténetemet, azonnal összehívott egy sereg embert, akik a szeánszaimat látogatták. Rettenetesen fel voltam kavarva, kívül is csupa seb, de szilárdan elhatároztam, hogy mindenkinek elmondom: azok a szellemek, akik minket meglátogattak, semmiképpen nem voltak jó szellemek, ahogy mi reméltük, hanem gonosz, hazug, tisztátalan szellemek.

Még mielőtt beszélni kezdtem volna, mások is beszámoltak közönséges és elrettentő élményeikről: olyan szellemektől származó trágár üzenetekről, akiket „elköltözött szeretteik szellemeinek” tartottak, képekről, amelyek leestek a falról, fojtogatási kísérletekről, átkokról. Mindnyájan mélységesen zavarban voltunk, és azon töprengtünk, hogy mit tegyünk.

Számos szeánszunkat bibliaolvasással kezdtük. Egyik csoporttársunk azt ajánlotta, hogy kérjünk tanácsot a Bibliából, talán van benne olyan üzenet, amely ezekről a dolgokról szól. Isten olyan irgalmas volt hozzánk, hogy végül is rábukkantunk az Ézsaiás 8,19-re: „Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élőkért?”

Egyikünk sem hitt valójában abban, hogy a Biblia Isten beszéde, de szent könyvnek tartottuk, amely szellemi ismereteket tartalmazott. Ezekből a szavakból azonban – úgy éreztük – teljhatalom és tekintély szól hozzánk. Ahogy tovább kutattunk a Bibliában, megtaláltuk a 3Mózes 20,27-et: „Ha egy férfiból vagy asszonyból halottidéző vagy jövendőmondó szól, halállal lakoljon. Kövezzék meg őket: vérük rajtuk.”

A félelemtől reszketni kezdtem. Tudtam, hogy a démonok hatalmában vagyok, akik bennem viaskodtak. És most ehhez járult a zsidó iratokban hirdetett kárhoztató ítélet. Sírni kezdtem, és kijelentettem, hogy többé tudni sem akarok a démonokról. Szabad akarok lenni. Azt akarom, hogy távozzanak belőlem.

A bennem lévő démonok hirtelen borzasztóan üvölteni kezdtek. Éppúgy megrettentem, mint a többiek. Azután a szellemek felemeltek, és megint csak a padlóhoz vertek. Ütlegelni kezdtek. Harcoltam, hogy a láthatatlan ütéseket kivédjem, de csak irgalomért tudtak kiáltani. Barátaim megkísérelték, hogy tartsanak engem, a démonok azonban elkergették őket, és megpróbáltak különböző irányba rángatni. Azt hittem, szétszaggatnak. Minél keményebben hadakoztam, hogy megszabaduljak, annál erősebben hatoltak bele a húsomba.

A szobában tartózkodókat hisztéria kerítette hatalmába. Senki nem tudta, mit tegyen. Barátnőm névlegesen protestáns volt. Kétségbeesetten kezdett bele a Miatyánkba. Én ezt az imát még sohasem hallottam, de most utána mondtam. Szóról szóra; verejték ömlött végig az arcomon, hangom érdes volt a fájdalomtól. A szellemek szorítása lassan engedni kezdett. Panaszos kiáltásaik már kevésbé voltak istenkáromlóak, inkább részvétet keltők; végül elnémultak.
Én azonban tudtam, hogy valójában nem hagytak el engem. Ahogy teltek a napok, a démonok állandóan szorongattak.” (57-59. old.)

Felmerül a kérdés, hogy miképpen lehetséges egyáltalán megszabadulni a démonok megkötözöttségéből? Erre az a bibliai válasz, hogy minden kapcsolatot meg kell szakítani azokkal a személyekkel és tárgyakkal, akik (és amik) ezekhez a démoni körökhöz tartoznak. És ahogy Példabeszéd 18:10 verse mondja: „Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.” Tehát a mindenható JHVH (Jahve/Jehova) nevében kell menedéket keresni a Jézus Krisztus által. Azonban a zsidók legnagyobb része még mindig az ősi templom nyugati falánál, az un. siratófalnál keresi az Istennel való kapcsolatot, és az Istentől küldött Messiást, Jézus Krisztust semmiképpen nem hajlandó elfogadni. Ő pedig már kétezer éve a szemükbe mondta:
„A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen! ...

Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?” (János 5:37-39; 43-47)

Mózes pedig a következőképpen szólt prófétailag Isten sugalmazása alatt:

„Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt [5 Móz. 18,18. 19.] néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szól néktek. Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgat arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.

De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, a kik csak szóltak, e napokról jövendöltek. Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván [1 Móz. 22,18.] Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan. Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.”(Csel 3:22-26)

A zsidóknak elsőbbségük volt minden néppel szemben, hogy a Krisztus égi kormányzatában helyet kapjanak, de teljesen hátat fordítottak a saját isteni elhívásuknak. De vajon a világ népei kellő értékeléssel fognak fordulni az isteni kijelentés határozottságához? Csel 17:30-31 verseit olvassuk: „E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztotta őt halottaiból.”
A kellő értékelésről csak annyit, hogy a legtöbb ember a füle botját sem mozdítja arra, amit Isten kijelentett a Bibliában. És miért? 2Korinthus 4:3-4 megadja a választ: „Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, a ki az Isten képe.” De nem csak az Ördög az egyedüli oka, hogy az embereket teljesen hidegen hagyja az isteni üzenet. Ők maguk is jócskán tehetnek róla. Efézus 4:17-23-ban olvashatjuk:

„Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában, Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: Hogy levetkőzzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.”

2Timótheus 3:13 feltárja, hogy akik nem az Istennel való kibékülés útját választják, azok t.képpen mit is gyakorolnak? „2 Tim. 3,13 A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.”

Ezek közül valók azok (természetesen bibliai szempontból), akik továbbra is űzik titkos praktikáikat, és még a TV nyilvánossága előtt is propagálják természetfeletti képességeiket. Egyszer egy hölgy igénybe vett egy ilyen szolgáltatást, és személyes élményeiről a következőképpen számolt be:

„A 2000-es évek elején a TV2 esti adásában volt egy ezotériával foglalkozó műsor, ott hallottam erről a témáról (a „látó emberről”). Igyekeztem felvenni a kapcsolatot ezzel a különleges képességekkel megáldott emberrel, habár volt bennem némi félelem is. Talán jobb ha nem tudunk mindent előre, nagyon elviheti az embert rossz irányba is, amit később tapasztaltam magamon is.

Tehát találkoztunk, megkérdezte a leánykori nevem, mikor születtem, és ő a nevem kezdőbetűit behelyettesítette számokkal és már mondta az összes meglévő és volt betegségeimet, figyelmeztetett arra, hogy az orvossal mit nézessek meg. Kissé hitetlennek tűnhettem, mert utalt a férjem betegségeire, a jövőbenire is! Elmondta, hogy rossz a kertkapunk zárja (!), hogy a férjemnek milyen mindennapi szokásai vannak (hogy melyik részén vakargatja a fejét), hogy a gyerekei nem szeretnek engem, hogy el fogok költözni innen, stb.

Hát én elmentem az orvoshoz, sajnos mindenben igaza volt, mindaz a betegség ami ő látott bennem és a férjemben az elért bennünket, a kiskapunk zárja valóban rossz már 10 éve, a gyerekei ki nem állhatnak, főleg amióta feleségül vett, én valóban szeretnék innen elköltözni, majd ha már egyedül leszek. A férjemnek olyan nem mindennapi, rutinszerű szokásait írta le, hogy le voltam döbbenve, az volt az érzésem, hogy személyesen ismeri őt, tudta az én gondolataimat, és amikor elváltunk azt mondta, hogy kérjem Isten segítségét a nehézségek elviseléséhez, mert nagyon nehéz időszakom lesz, imádkozzak minden nap!

Aztán voltam nála a következő évben is, de nem mondott újat, csak nagyon goromba és durva stílust vett föl, amitől én megijedtem és többet nem mentem hozzá! Hát ennyi a történet, de az biztos, hogy szóról szóra minden úgy történt, ahogy ő elmondta, szinte nyitott könyv voltam előtte és a férjem is.”

Nyilván ezen a beszámolón csak mosolyognak a hitetlenek, az ateisták, a tudományosnak mondott evolucionista propagátorok, egyetemi tanárok, akik szerint ilyesmi nem létezhet, ez ki van zárva. Csakhogy ez igenis, létezik, és nem csak a XXI. században vannak képviselői, de Pál apostol idejében is voltak ilyen emberek. Nézzük meg mit ír a Cselekedetek könyve:

„Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve elénk, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendőmondásával. Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiment abban az órában.

Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonták a piacra a hatóságok elé. És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, És olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadt a sokaság ő ellenük.
A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőztették őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította.. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai; és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.

Fölserkenvén pedig a tömlöctartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fenszóval kiáltotta, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk! Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé, és kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! És hirdették néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának.” És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosta az ütésektől; és megkeresztelkedett azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevitte őket házába, asztalt terített nékik, és egész háznépével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek.”. (Csel. 16:16-34)

Tehát nem csupán a jövendőmondás ördögi praktikája működött, de az isteni erőmegnyilvánulások is tapasztalhatóak voltak. Hogy pedig ezeket a dolgokat a mesék világához tartozóaknak mondják némely tudósnak mondott emberek, vagy éppen a hitetlen tömegek, attól azok még igazak, és attól azok az erők még működnek. Úgy hogy nem az a döntő, ki miben hisz, mert hogy anélkül is igen jól működnek ezek a dolgok, hogy az átlagemberek nem hisznek bennük.

Hitetlenségük viszont csak arra bizonyíték, hogy saját rövidlátásuk áldozatai, és pontosan olyan kárhozatra vivő úton járnak, amilyent az Ördög egyébként is szánt nekik. Higgyenek bármiben, csak a Krisztus keskeny útján ne járjanak, és az igaz imádatot ne gyakorolják. Innentől fogva bármit csinálhatnak, bármit hihetnek, az Ördög úgy becsapta őket, mint pók az észrevétlen legyet, amely fennakadt annak a hálóján.

Ugyanígy akadt fenn az Ördög hálóján Becsei Tamás, aki tanulságos történetét megírta minden Olvasó okulására a TERMÉSZETGYÓGYÁSZ VOLTAM című dokumentációjában. (Megjelent 2001-ben a református egyházi kiadónál.) Ezt a kiadványt minden természetgyógyásznak el kellene olvasnia, és a tapasztalatokat leszűrnie – elgondolkozva azon, hogy honnan is vannak azok a különleges képességek?

Ugyanis a természetgyógyászoknak zöme azzal sincs tisztában, hogy milyen hátterű erők nyilvánulnak meg az ő közreműködésük által. Amit ők személytelen univerzumi erőnek hisznek, az nagyon is személyes és tudatos erő, ahogy erről már olvashattunk az eddigi felsorolások során. Szembe kell tehát nézni ezekkel a tényekkel, akármilyen kellemetlen is lehet az némelyeknek. Mert hogy erről nyíltan senki nem beszél, maguk a természetgyógyászok meg különösen nem verik nagy dobra, hiszen ez a tudás csak az ő ázsiójukat növeli a laikusok és a betegek előtt, akik szerencsétlenek azt sem tudják, hogy mivel gyógyítják őket.

Igaz, sokakat az egyszerűen nem is érdekel, fő hogy meggyógyuljanak, a többi meg nem lényeges. Kölcsönös tehát a tudatlanság óhaja, a gyógyító és gyógyított részéről egyaránt. Ez azonban nem gátolhatja meg azt, hogy napvilágra ne kerüljenek azok a történések, amik előbb-utóbb mégis kiderülnek. Hogy akik akarnak, azok számára tanulsággal szolgálhassanak ezek az események. Maga a Biblia is pontosan ilyen célból íródott, ahogy 1 Kor. 10,11 mondja: „Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.”

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ VOLTAM
Becsei Tamás - Természetgyógyász voltam
Korunkban az okkultizmus és a spiritizmus komoly, inváziószerű támadásával kell számolnunk.
Sokan - még keresztény körökben is - szándékosan vagy tudatlanságból vesznek igénybe ilyen erőket.
Ez a rövid, kis füzet egy pótolhatatlan és őszinte vallomás egy olyan embertől, aki maga is részt vett és belemerült ebbe a "divatos" foglalkozásba.
Ez a füzet sokat segíthet – lelki gondozásban - , ha valaki olyan egyénnel foglalkozik, aki a gyógyulását a természetgyógyászatban próbálta megtalálni...
„HOGYAN KEZDŐDÖTT? - Egy kiküldetésből hazajövet olyan betegség tört ki rajtam, ami hosszas kezelések ellenére alig javult.

Talán ezért is figyeltem fel a TV-ben egy olyan interjúra, amiben az előadó az ú.n. Kézrátételes fényátadásról beszélt. Lényege az volt, hogy a fényadás közben tulajdonképpen szeretetet adunk át a másik embernek, és ezalatt mind a ketten gyógyulunk. Ennek a fénynek a közvetítésére minden ember képes, mert nem energiát, hanem szeretetet adunk át. Úgy gondoltam, hogy ezáltal megoldást találok a problémáimra, ezért már másnap jelentkeztem a meghirdetett tanfolyamra.” (7.old.)

„Az első előadáson a vezetőnk a Bibliából vett igék alapján magyarázott többek között a szeretetről: hogyan kell szeretnünk Istent, és úgy szeressem felebarátomat, mint önmagamat. Ezzel a szeretettel kell a gyógyulni vágyó emberhez fordulni. Amikor egy segítségre váró ember jön hozzám, akkor úgy figyeljek rá, hogy érezze, számomra most az ő személye, és amit elmond magáról, az a legfontosabb. Csak akkor kérdezzek, ha beszédében elakad, véletlenül se nézzek az órámra, mert ez megakadályozhatja a teljes kitárulkozásban...

Az előadáson többször is hangsúlyozták, hogy a kézrátételes fényadás a kívülállóknak úgy tűnhet, mintha kézrátételes bioenergia-adást látna. Viszont a kézrátételes fényadás nem bioenergia-adás, hanem cselekvő szeretet, amit mindenki adhat, és mindenki befogadhat, ártalom nélkül.

Amikor megkérdeztük az előadót, milyen ártalomról van szó, azt mondta, hogy bioenergiát csak – kiválasztott – többlet energiával rendelkező ember adhat. Ha valakinek kevés az energiája, és úgy akar gyógyítani, megkaphatja a másik ember betegségét, vagy energiát vesz el tőle. Még sok mindent kérdeztünk, de a válaszok után egyre kevésbé értettük az u.n. fényadás gyógyító mechanizmusát. Azt megértettük, hogy meg kell tanulnunk türelemmel hallgatni, míg a másik ember beszél, és a fényadásnál szeretettel kell felé fordulni.” (8.old.)

- Kommentár: Világosan látható, hogy semmiféle konkrét tényfeltárás nem történik a bioenergia-átadási tanfolyam kezdetekor, hanem csupán egy általános emberbaráti szeretet nevében indítják útjára a tanfolyamra jelentkezőket, ill. a bioenergia-átadást fényadási névvel burkolják be, hogy vonzóvá tegyék a gyanútlanok számára, mi is meg itt végbe a szeretet nevében.

KÉZFEJ ANALÍZIS

„Az első tanfolyamon, az ún. kézfej analízisről tanultunk. Ennek előzményeként elmondták, hogy már kb. ötezer éve Tibetben, a Káldeusok földjén, Babilóniában, Egyiptomban, a papok és varázslók tanulmányozták a kézfejet, mert a hatalomgyakorlásban fontos szerepet játszott a tenyér ismerete és az abból származtatott jóslatok...

Megkérdeztük az előadót, hogy a kézelemzés mennyiben különbözik a jóslástól? A válasz az volt, hogy a jövendőmondóknak többnyire öröklött vagy tanult képességeik vannak, és ezek alapján jósolnak. Míg a tenyérelemzés nem jóslás, hanem tudomány... A válasz után is csak azt szűrtük le, hogy amit tanulunk – bár tudománynak nevezik – mégiscsak jóslás. (9.old.)

„...az egész természetgyógyászat alapja – hogy az ember a természettel együtt része a világmindenségnek, ami a makrokozmosz, és az ember a mikrokozmosz.” (10.old.)

Kommentár: A természetgyógyászat világképe alapjaiban különbözik a Biblia világképétől. A Biblia kinyilatkoztatása szerint egy személyes Isten teremtette az univerzumot, amely vele nem azonos, viszont a természetgyógyászat az univerzumot személytelen őserőre vezeti vissza, amelynek az energiáival kell az embernek felvennie az egyensúlyt, hogy egészséges legyen. Ebben az energiamezőben szellemi lények 'nincsenek' (nem beszélnek róla a közvéleménynek) – ezért is különleges Jack Angeló: Szellemi gyógyítás című könyve, amely feketén-fehéren feltárja, hogy nagyon is vannak, mégpedig pontosan az van, amiről a Biblia tanít! A természetgyógyászat tehát alapjaiban ködösít, amikor a világnézete alapján eltitkolja a háttérben megbúvó szellemi lények (démonok=bukott angyalok) létezését.
RADIESZTÉZIA

„Most már tudom, hogy főleg becsvágyam és kíváncsiságom vitt rá, hogy jelentkezzek a következő ún. alapfokú radiesztézia tanfolyamra. Ezt is eddigi előadónk tartotta. Elmondta, hogy a varázsvesszős és ingás „tudományt a nemzetközi tudományos világ” RADIESZTÉZIA néven fogadta el. A radiesztézia anyagok, élőlények sugárzásával foglalkozó szellemi tevékenység. A sugárzások fajtái: mesterséges és természetes. Ez lehet káros és hasznos.

Természetes káros a földsugárzás: a föld belsejéből izzó magmából kiinduló energia -, amely a föld alatti vízereken megy át. Az ú.n. varázsvesszős kutatók ezeket a vízereket, ill. kereszteződési pontjaikat keresik. A vesszős vízkutatást már több ezer éve ismerték, leírása az egyiptomi papirusztekercseken is megtalálható, de a vessző működését sokáig csak a papok és varázslók ismerték. Az ószövetségi időkben Hóseás próféta közvetítette Isten intelmét: „Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálcája (varázsvessző) mond néki jövendőt.” [(Hóseás 4,12) – 10.old]
A radiesztézia eszközei az inga és a „varázsvessző”. A sugárzásokat tehát az ingával és a varázsvesszővel vizsgáltuk, mivel ezek az eszközök teszik a sugárzást mozgásaikkal láthatóvá. Ennek feltétele, hogy az ingát kezelő (radiesztéta) kérje valakitől – a tanultak szerint a tudatalattitól, - hogy minden zavaró körülmény kizárásával érzékeny legyen bizonyos sugárzásra, és erre szellemileg rá tudjon állni. Ha van sugárzás, ezt az inga a vele megállapodott mozgással jelezze.

Ez után szellemi úton megállapodik saját tudatalattijával, - ill. valakivel – ingajelek értelme-zésében. Majd szellemileg „megállapodik az ingával”, hogy kérdéseire a választ (igent vagy nemet) az inga milyen irányú mozgással adja meg. Így párbeszéd alakul ki, de nem az élettelen ingával, hanem – MOST MÁR TUDOM – egy démoni szellemmel, aki kérdéseimre készségesen válaszol, azért hogy hatalmába kerítsen.

Erre a párbeszédre, a tanultak szerint, csak sugárzásra érzékeny – de igazi nevén mediális képességgel rendelkező – ember képes.

A medialitás olyan okkult médiumi képesség, amivel a mágusok, szellemidézők stb. közvetíteni tudnak a természetes és természetfölötti világ között. Sajnos ez a képesség tanulás útján bizonyos szintig okkult módon is elsajátítható.

Az előadó figyelmeztetett bennünket arra, hogy az ingázást kellő bioenergetikai potenciál hiányában csak pár percig végezhetjük, mert ennek túllépése súlyos központi idegrendszeri károsodást okozhat. De arra a kérdésünkre, hogy mi vagy ki okozza a károsodást, nem tudtak vagy nem akartak válaszolni” (11.old.)

Kommentár: Dr. Varjú Márta természetgyógyász-kineziológus oktató egyik előadásában arról szólt, hogy egy orosz származású szellemgyógyász nem kapott fentről engedélyt egy személy kineziológiai oldására, de mégis megtette. Ezért arra bűntették fentről, hogy kihasadt a keze, és heteken át folyt belőle a genny, és nem gyógyult be. Arra a kérdésre, hogy létezhetnek-e szellemi lények, akik őt megbüntették, igen volt a válasz.

„Az első előadáson a vezető azt mondta: most olyan dolgokat tudhatunk meg, amit normális úton nem lehet megtapasztalni. Először az ú.n. radiesztéziáról beszélt, kihangsúlyozva azt, hogy ebben a témában a tudatalatti szerepe a legfontosabb. Így ha valakinek lelki tulajdonságait akarjuk vizsgálni, akkor az illető tudatalattijára kell ráállni.

Mivel az előadó látta, hogy az elmondottakat nem értjük, ezért sok gyakorlati feladatot csináltatott velünk, pl.- két személy fényképét egymás mellé téve, ingával állapítottuk meg, hogy szimpátiát vagy un szimpátiát éreznek-e egymás iránt.

Ezután valamelyikünk saját kézírású papírját tettük a fényképek helyére. Az előadó szerint ugyanis nem csak az írás kerül a papírra, hanem a személy tudatalattijában lévő szellemi információ is. Így az ingázásánál a vizsgált személy szelleme tart kapcsolatot a mi szellemünkkel, de hiába kérdeztük, miféle szellem ez, nem kaptunk rá választ” (13.old.).

„Ezután már kérdezni sem tudtunk, mert valóban úgy volt, amit az előadó mondott, hogy most olyan dolgokat tudtunk meg, amit normális, hétköznapi módon nem lehet megtapasztalni.

Bár folyton szellemi dolgokról hallottunk, mégsem gondoltunk arra, - mert lelki értelemben vakok és süketek voltunk -, hogy milyen szellemiségekről tanultunk, és milyen életveszélyes dolgokat művelünk. Azóta már tudom, hogy a radiesztézia okkult módszer, mert a működése természettudományosan nem magyarázható, de olyan ismereteket közvetít, ami normális úton nem tudható meg... Aki pedig – Isten határozott tiltása ellenére – a szellemvilággal akar kapcsolatot teremteni, az óhatatlanul az e világ mögött álló Sátán hatalmába kerül.”(14-15.old.)

„Egy ismerős ajánlására elmentem egy úgynevezett íráselemzőhöz, hátha el tudja mondani, hogy mitől van bennem egyre nagyobb nyugtalanság. Az íráselemző az általam leírt mondat fölött kezével markolászó mozdulatokat téve, olyan jó jellemzést adott rólam, amilyen soha nem voltam, de mindig ilyen szerettem volna lenni. Azt is közölte velem, hogy írásomból valami ragacsszerű anyag tapadt a kezéhez, és nem tudja lerázni.

Ez az illető hölgy – mint utólag megtudtam – egy idő múlva súlyosan megbetegedett. Ezután egy másik ismerősöm javaslatára elmentem egy olyan társaságba, ahol szerinte a szeretetről szóló üzenetet mondanak és együtt imádkoznak. Az összejövetel valóban imádsággal kezdődött... Aztán egy idős hölgy egy nagyon szép, szeretetről szóló üzenetet mondott. A találkozó végén az előadó megkért, hogy a legközelebbi összejövetel előtti napokban menjek el hozzá egy beszélgetésre.

Amikor találkoztunk, megkérdezte, hogy a múlt alkalommal hogy éreztem magam, és hiszek-e a reinkarnációban. Azt mondtam, hogy nekem tetszett, amit tapasztaltam, és jól éreztem magam – ez igaz volt -, de az előadásából sok mindent nem értettem meg. Erre átadta nekem az előadása anyagát, amit otthon átolvastam.

A következő ülésen csak annyit mondtam hogy ezt még sokáig kellene tanulmányozni, hogy megértsem. Ezt a találkozót is imával kezdtük, de amint az üzenet elkezdődött, azt vettem észre, hogy az idős hölgy mindkét lába majdnem vízszintesen felcsapódott, és úgy maradt kb. 20 percig, az üzenet végéig. Nem tudtam, hogy bírta ennyi ideig, ezért hazaérve kipróbáltam, de én még öt percig sem tudtam úgy tartani a lábam.

A következő találkozón már direkt erre figyeltem, és bár az üzenet változatlanul gyönyörű volt, már az is feltűnő lett, hogy a hölgy arca olyan volt, mintha nem tudna arról, ami körülötte történik, és a lába ugyanúgy felcsapódott. Otthon átgondolva ezeket a dolgokat, az jutott eszembe, - mivel már olvastam a szellemi úton jövő üzenetekről, - hogy ez a hölgy egy médium. Így már megint valami szellemi dolgokkal foglalkozó társaság ülésén vettem részt, pedig pont ezektől szerettem volna szabadulni, ezért többet nem mentem közéjük.” (19.old.)

Kommentár: Keeneth E. Hagin karizmatikus pásztor írja „Why Do People Fall Under the Power?” című anyagában:

Egy este egy 16 éves leányt betöltött a Lélek, más nyelveken beszélt, a közbenjárás szellemével imádkozott, aztán kezét fölemelve, azon a helyen állt nyolc órán és 40 percen át. Egyszer sem pislogott, és testsúlyát soha nem helyezte át egyik lábáról a másikra. Január volt, és távol állt a kályhától. Anyja attól tartva, hogy megfázik, azt kérdezte, hogy nem volna-e jó, ha közelebb segítené a szoba közepén álló kályhához.

„Nem tudom – mondtam -. Sohasem láttam ehhez hasonlót.”

A lelkipásztor, aki 120 kilót nyomott, így szólt: „Hagin testvér, te odahajolsz az egyik könyöke alá, én meg a másik alá és közelebb vonszoljuk a meleghez.” De a lány nem tudott mozdulni. Mintha a padlóhoz szegezték volna.

Hagin így folytatja:

Egy másik este, amikor az oltárhoz hívtuk az embereket, éreztem, hogy Isten hatalma áradt ki az egyik asszonyra. Arra kezdte buzdítani az embereket, hogy fogadják el a megváltást. Én ezt mondtam: „Nőtestvér, folytasd és engedelmeskedj Istennek.”

Becsukott szemmel odalépett a széles emelvényre, és az egyik szélétől a másikig járkálva, buzdította a bűnösöket a megtérésre. Egészen az emelvény széléig ment, és azt gondolhatta volna az ember, hogy ott lelép, de mindig visszafordult. Emberek kezdtek előrejönni. Szeme be volt csukva, de amikor valaki odament, szellemével mindig megérezte, és örömében egy kis ideig dzsigget tán-colt. Aztán folytatta a buzdítást.

Amikor a huszadik személy is előrement – akik valamennyien üdvösséget nyertek azon az estén -, Isten a tanúm, feleségem a tanúm és abban az épületben lévő emberek a tanúim, hogy az emelvény legszélén kezdett táncolni. A levegőbe emelkedve táncolt! Lába nem érintette a padlót. Mindenki látta ezt. Kinyújthattam volna a kezem és megérinthettem volna. Aztán visszafordult, és táncolva ment az oltárig, onnét az emelvény másik végéig, ott megállt, kinyitotta a szemét, és bátran lelépett az emelvényről.” (9-11.old.)

A lábfelcsapódásról és a levegőben való táncolásról és a megmerevedésről tudni kell, hogy hasonló tőről fakadnak – mindhárom esetben médiumokkal van dolgunk, akik a szellemvilág démoni erőinek és szellemi üzeneteinek közvetítői. Ahol Isten szent szelleme munkálkodik, ott nem válik kiszolgáltatott bábuvá az ember, hanem szabad akaratának birtokában marad mindvégig!
GYAKORLATI TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Ezután nemsokára külföldre utaztam, és ott egy társaságban észrevettem egy gerinc fájdalom miatt összegörnyedt embert, aki a megfelelő helyre adott kézrátételem után kb. 10 perc múlva már kiegyenesedve járni tudott. Ekkor sokan körül vettek, kérdezgették, hogy hol tanultam a kézrátételt, és ki vagyok. Miután elmondtam, hogy milyen tanfolyamokat végeztem, az egyik férfi kérte, hogy menjek el hozzájuk gyógyítani, és erre saját házában biztosít egy helyiséget. Nagyon megörültem a lehetőségnek, mert visszagondoltam, a fényadásnál milyen jó érzés volt gyógyítani, és ekkor én is jól éreztem magam...

Sokáig használtam egy kínai gyártmányú elektromos fül-akupunktúrás készüléket...
Az akupunktúra a régi Kínából az ún. taoizmusból származik... (21.old.)

Az akupunktúrához – egy nemzetközileg elismert gyógyító szerint is – elválaszthatatlanul hozzátartozik a taoizmus ismerete és elfogadása, ezért mindenképpen okkult hátterű gyógymód...

A keleti vallásfilozófiából eredő összes sport, szellemi irányzat, gyógymód, jóga, karate, akupunktúra, varázsvessző, jövendölés, stb. mind szemben áll a szent és Élő Isten Igéjével. „Ne legyen közöttetek... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen köztetek átokmondó, se szellemidéző, se jövendő mondó, se halottaktól tudakozó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.” (5Móz. 18,10; 12-14)

Ezért vegyük nagyon komolyan, hogy amit Isten utál és megtilt, azok valóságosan létező sötét szellemiségű, démoni dolgok.” (22.old.)

Kommentár: Meg kell jegyezni, hogy azokat az embereket, akik a keleti vallásfilozófiában semmi kivetnivalót nem találnak, és ezért azoknak alapjait elfogadva gyógyítanak az ahhoz tartozó gyógymódokkal – teljesen hidegen hagyják, hogy a Biblia Istene előtt utálatosak, ezért annál inkább csinálják!

Ki az, aki nem hallott még arról, hogy a Biblia elítéli ezeket a gonosz szellemi hátterű praktikákat? Ezek az emberek egyszerűen átnéznek a Biblián, mint a levegőn. Kérdés, hogy mit fognak majd csinálni, amikor bekövetkezik az, amiről Pál apostol így írt:

„a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.” (2 Thess. 1,7-8)
SIKEREIM

Amikor már több beteget küldtem el orvoshoz, - először kíváncsiságból – a városi kórház dolgozói is eljöttek a rendelésre. Miután megvizsgáltam őket, bemutatkoztak és kérték, hogy közöljem a vizsgálat eredményét. Elmondásuk szerint a diagnózisom lényegében helyesnek bizonyult. Bár nem tudták megérteni, hogyan csináltam, de szívesen eljönnek beszélgetni ezekről a vizsgálati és gyógyítási módszerekről....” (23.old.)

„Emlékszem, hogy bejött a rendelőbe egy asszony és azt mondta, hogy ugyan nála van a kórházi zárójelentés, de nem adja oda, hanem én állapítsam meg mi a baja. Váratlanul ért, ami mondott, és őszintén szólva a hiúságomat is sértette. Ezért eltértem attól a gyakorlattól, hogy a beteggel nem közlöm a diagnózist, leültettem szorosan magam elé, és először a kezét vizsgáltam, majd a szemét nézve – nagyító és lámpa nélkül – soroltam a betegségeit.

Az asszony megdöbbenve mondta, hogy olyan volt ez a vizsgálat, mintha olvastam volna a zárójelentést. Amikor kiment, hangosan mondta az ott várakozóknak: „ez az ember minden bajomat elmondta anélkül, hogy látta volna a leleteimet.” Őszintén mondva én is nagyon meglepődtem ezen az eseten, mert úgy éreztem, mintha valaki diktálná, hogy mit mondjak.

Akkor nagyon büszke voltam magamra, mert akik utána bejöttek vizsgálatra, úgy néztek rám, mint egy csodalényre.” (23-24.old.)

„Ekkor külföldön kb. 1500 beteg járt hozzám váltakozva, úgy hogy már heti három napot egyfolytában kint voltam, s legtöbbször reggel nyolctól éjfélig vagy tovább is tartott a rendelés. Ugyanis volt, aki több száz kilométer távolságból jött, s nem akartam kezelés nélkül elküldeni. Úgy gondolom, hogy a növekvő beteglétszámban az is közrejátszott, hogy csak a gyógynövénykeverékért fogadtam el pénzt.” (24.old.)

„Itthon egy nagyközségben heti egy napon tartottam rendelést. Ezen kívül egy nagy nevelőotthonba jártam szintén heti egy alkalommal előadást tartani nevelőknek, pszichológusoknak, betegségmegelőző és gyógyító életmód és étrend kialakításáról. Délután pedig ugyancsak itt az otthonban Budapestről és környékéről jártak hozzám, úgy hogy a külföldiekkel együtt, kb. 2000 beteggel foglalkoztam.

Akkor ezt az időszakot életem legszebb, legértékesebb részének tartottam. Úgy gondoltam, hogy végre életemben először valami jót is teszek, mivelhogy ingyen gyógyítok, többen meggyógyultak vagy javult az állapotuk. Nagyon jó volt hallani – főleg az idősebb emberektől - : Isten fizesse meg a gyógyítást, vagy Isten áldja meg a munkáját...” (25.old.)
KIJÓZANODÁSOM KEZDETE

„Ezután elkövettem egy olyan hibát, hogy egy betegemet, - akinek kezdődő lábizom-sorvadása volt, - elküldtem ahhoz a pszichotronikus gyógyítóhoz, akitől még ekkor sem tudtam végleg elszakadni. Másnap ez a beteg felháborodva mondta, hogy a pszichotronikus valamiféle alfába akarta leküldeni, és olyan furcsán viselkedett, hogy ő többet nem megy hozzá. Nem szégyellem bevallani, okosabb volt a beteg, mint én, azért is, mert többet hozzám sem jött el kezelésre.

Egyre inkább éreztem, hogy az emberi testről, betegségekről szinte semmit nem tudok még. Ezért szinte minden szabadidőmben az orvosi szakirodalmat olvastam, hogy legalább valamennyire megértsem, hogy mit is gyógyítok.” (26.old.)

A NAGY CSALÓDÁSOK

„Nemsokára a munkatársam is felmondott, így megkértem egy másik asszonyt – akit korábban már kezeltem, - hogy segítsen az adminisztrációban. Jól végezte a munkáját, - de mindig nagyon figyelte a kézrátételes gyógyítást, és sokat kérdezősködött. Amikor vége lett a helyet-tesítésnek, csak hosszú idő után jötte be hozzám, és örömmel újságolta, hogy már ő is gyógyítja ismerőseit kézrátétellel. Ekkor még nem tudtam milyen szellemi erők működnek közre ilyenkor, ezért csak arra figyelmeztettem, hogy egyes betegek gyógyításánál – érthetetlen módon – én is milyen kimerült leszek. De nem vette komolyan, mert örült, hogy segíthet másokon.” (26.old.)

KOMMENTÁR. Akik eljutnak oda, hogy ezt a fajta kezelési módot beavatottként gyakorolják, szinte bizonyosra vehető, hogy előzőleg nem voltak tisztában azzal, hogy ennek a fajta gyógymódnak a hátterében démoni erők lapulnak, és miután meg beavatást nyertek, már nem is érdekli őket. Az a fő, hogy működik a dolog, vannak pozitív visszajelzések a – meg kell mondani – laikus gyógyulni vágyók részéről, akiknek édes mindegy, hogy minek köszönhetik állapotbeli javulásukat. Így aztán kölcsönösen érdektelenségbe merülnek gyógyító és gyógyulni vágyó, és hogy az Isten mit mond erről az Igéjében, az senkit nem érdekel.

Csakhogy ez a fajta struccpolitikás hozzáállás senkit nem fog felmenteni a felelősségre vonás alól. Ugyanis ha Isten létezik, akkor Ő mindenkinek a tettei szerint fizet. Márpedig kell hogy létezzen, ha a szellemi lények is léteznek. HISZEN AZ, HOGY AZ ÉLETNEK ILYENFORMA SZELLEMI KÉPVISELŐI IS VANNAK, CSAK A MATERIALISTA EVOLUCIONIZMUS KÉPVISELŐI SZERINT ELKÉPZELHETETLEN!

(Az evolucionisták meg egyébként is fura ’fajt’ képviselnek, mivelhogy számukra minden összetetten bonyolult dolog, ami égbekiáltóan tervezésre szorul, nem köszönhető másnak, mint a hanyagul odavetett véletlennek. Egyetlen evolucionista saját magának egyetlen porcikáját sem tervezte meg, mégis a lába ujjától a feje búbjáig, minden csontja, ina, idege, szerve, stb. céltudatos funkciót tölt be.

És mi lett volna, ha a véletlen a könyök-ízületét mondjuk összecserélte volna a térd-izületével? Nem csetlene-botlana össze-vissza, mint egy kiesett kerekű kordé?! Hogy hogy a véletlen semmit nem cserélt össze? És hogy hogy egyáltalán léteznek ízületek?

Ha a természetben csak céltudatos tervezés nélküli vak erők működnek mindenféle értelem és cél nélkül, akkor egy olyan komplex biológiai mestermű, ami által fogni/lépni tud az ember, csukló-ízület/könyök-ízület/váll-ízület/csípő-ízület/térd-ízület/boka-ízület-lábújj-ízületek (stb.), hogy tudott létrejönni? És amíg ezek éppen hogy csak kezdtek kifejlődni, a közbeeső fázisban miképpen funkcionált a csökevényes ízületekkel rendelkező torzszülött? A természetes kiválasztódás miért nem törölte ki a létből esetlensége, túlélésre való életképtelensége miatt? Hát aki itt nem képes meglátni az összetett tervezés bizonyítékait, az nem csupán vak, hanem sokkal inkább tudatosan világtalan!

[A TUDATOSSÁG OTT KEZDŐDIK, AMIKOR MEGTAGADOM ANNAK A BELESZÓLÁSÁT AZ ÉLETEMBE, AKI ELTILT MINDENFÉLE GONOSZ CSELEKEDETTŐL, ÉS A SZERETET TÖRVÉNYÉRE KÉSZTET. Ha ennek a késztetésnek engedne a világ, akkor nem volna ennyi gonoszság. Csakhogy a gonoszság csírája az istentagadásban rejtőzik, és a szabad akarattal való visszaélésben ölt testet!]

„Nemsokára az édesanyja jött hozzám, hogy beszéljek a lányával, mert nagyon rosszul alszik, és egyre idegesebb a családjával. Megígértem, ha eljön hozzám, beszélek vele. Amikor a lánya eljött, alig ismertem rá. Arca sápadt volt és karikásak a szemei. Hosszan kellett faggatnom, mire elmondta, hogy azért egyre idegesebb és álmából többször felriad, mert egy olyan nőt próbált kézrátétellel gyógyítani, aki azt képzeli, hogy mindenféle sötét alakok meg akarják ölni. Ekkor kértem őt, hagyja abba a kézrátételt, mert idegileg tönkre fog menni.

De úgy vettem észre, mintha el sem jutna a tudatáig, miről beszélek. Ezért, hogy meglássam, ki hatott rá ennyire, sajnos még aznap este elmentem vele ehhez a nőhöz. Alighogy a lakásba léptünk, szörnyű hangon kiáltozta, hogy azonnal csukjuk be az ajtót, mert be akarnak jönni ezek az alakok, hogy őt megfojtsák. Megpróbáltam nyugtatásként kézrátételt alkalmazni, de úgy kiabált, hogy inkább gyorsan kimentem. Sokáig a szemem előtt volt ennek a nőnek a rettenetes arckifejezése. Ez az eset meggyőzött arról, hogy a kézrátétellel két ember közt valamilyen energia adódik át. Ezek károsan hatnak főleg az energiát fogadó – mert ő a beteg -, de az adó idegrendszerére is.

Egyre nyugtalanabb lettem, mintha rám ragadt volna erről az asszonyról valami félelem. Ezért a kézrátételes gyógyítást is abbahagytam.” (26-27.old.)
Nemsokára eljött a rendelésre – a fia kíséretében – egy idős ember. Elmondta, hogy egy ideje állandó hasmenése van, Amikor megtapintottam a hasát, fájdalmat érzett, és az egyéb vizsgálataim a szervezet súlyos legyengülését mutatták. Viszont a szemvizsgálatnál nem találtam olyan jelet, ami a tanultak szerintés a könyv ábráival összevetve komoly betegséget mutatott volna. Ettől függetlenül azt ajánlottam, hogy sürgősen menjen el orvoshoz a legyengült állapota miatt. Ugyanakkor hasmenés elleni gyógynövénykeveréket adtam, és a szemvizsgálat alapján azzal bíztattam, hogy el fog múlni a hasmenése. Csak hosszú idő elteltével hallottam egy ismerősétől, hogy ez a beteg – nem tudni mikor – elment ugyan az orvoshoz, de már nem tudtak rajta segíteni, BÉLRÁKBAN MEGHALT.
Nagyon megdöbbentem, és úgy éreztem, hogy ennek az embernek a haláláért én is felelős vagyok. Elküldtem ugyan az orvoshoz, de gyógyteát adtam, és lehetséges, hogy annyira bízott bennem, hogy egy ideig – ami végzetesnek bizonyult – csak gyógyteával kúrálta magát. Nem értettem, hogy az idáig többségében jó eredménnyel használt szemdiagnosztika miért nem mutatott ki súlyos betegséget, amit a könyvben több ábrán is bemutattak.

Arra gondoltam, jobb lenne abbahagyni a gyógyítást, mert ilyen állapotban csak ártok a betegeknek, vagy én betegszem meg. Akkor mégúgy képzeltem, hogy a természetgyógyászatot csak úgy abbahagyhatom, mert nem tudtam felfogni milyen SÖTÉT ERŐK HATALMÁBAN VAGYOK.” (27.old.)
A MEGTÉRÉS FELÉ

„Az utolsó előtti napon, már egész jó lelkiállapotban mentem a (lelki) vezetőhöz beszélgetésre. Amikor természetgyógyászati tevékenységemről beszéltem, hogy mennyi betegem volt, és ingyen gyógyítottam, közölte velem, hogy az egész ilyen irányú tevékenységem SÚLYOS, OKKULT BŰNÖK SOROZATA volt. Azt is hozzá tette, hogy milyen sok embernek árthattam lelkileg, mert OKKULT MÓDON gyógyítottam őket. Ez annyira megdöbbentett – pedig a lelkész úr beszélt erről, - hogy szólni sem tudtam. Mintha csak most kezdtem volna felfogni, hogy milyen szörnyű dolgot csináltam.

Ezután imádkozott szabadulásomért, és átadott egy Biblia szemszögéből írt, természetgyógyászatról szóló könyvet. Nagyon feldúlt állapotban mentem vissza a szobába, és rögtön nekikezdtem olvasni. Nemsokára bejött a velem egy szobában lakó lelkész, s mivel látta, hogy milyen könyvet olvasok, megkérdezte, megértettem-e, hogy milyen káros dolgokat tettem.

Ekkor én minden felgyülemlett keserűségemet a nyakába zúdítottam, mondván, olyan tevékenységtől akarnak eltiltani, amit bűnös életem egyetlen értelmes, emberi részének tekintettem. Mennyi emberen segítettem, arról nem beszélve, hogy utoljára már nem okkult módon kezeltem a betegeimet, és azok bírálnak, akik nem is értenek a természetgyógyászathoz. Mondtam a magamét, kiabálva nagy indulattal, de Istennek legyen hála, hogy szótlanul végighallgatott. Aztán velem ellentétben, csöndesen elmondta, hogy Jézus ebből az elveszett állapotomból is megszabadít, ha megvallom (Istennek) okkult dolgaimat, és végleg szakítok a természetgyógyászattal. Ezután imádkozott értem...” (29.old.)

„Ott maradtam egyedül zűrzavaros gondolataimmal... Eszembe jutott a fényadó-mozgalom, ahol Isten igéjét magyarázták, közben becsaptak azzal, hogy a fényadás nem bioenergia-közvetítés, úgy hogy semmi ártalmas nincs benne. Pedig az adminisztrátorom a tőlem eltanult kézrátételes gyógyítás miatt milyen idegártalmakat szenvedett! Majd a sikereken felbuzdulva, milyen lelkesen csináltam végig az általuk meghirdetett OKKULT TANFOLYAMOKAT, amiknek összefoglaló értelme az volt – bár ezt csak a legvégén mondták meg hogy most OLYAN DOLGOKAT TUDHATUNK MEG, AMIT NORMÁLIS ÚTON NEM TUDUNK MEGTAPASZTALNI.

Ezenkívül, milyen sokáig hatása alatt voltam a pszichotronikus gyógyítónak, még akkor is, amikor azt a sok zavarodott dolgot művelték... Ezért amikor visszajött a lelkész, vele együtt, imádságban bűnnek vallottam meg az Úr Isten előtt okkult dolgaimat, és kértem bocsánatát. Ezenkívül megfogadtam, hogy végleg szakítok a természetgyógyászattal, és megtagadtam az ördöggel mindenféle kapcsolatot. (30.old.)

„Ezután volt betegeim telefonon, levélben, személyesen kerestek meg, hogy mi történt velem, miért nem rendelek. Nekik már elmondtam, hogy OKKULT MÓDON GYÓGYÍTOTTAM, ezért megfogadtam az Úr előtt, hogy többé nem folytatom ezt a tevékenységet. Volt, aki azt mondta, hogy én az Úr Istentől kaptam ezt a gyógyítói képességet, hogy segítsek a betegeken, és most ennek a csodálatos munkának az abbahagyása az ördög diadala.” 31.old.)

KOMMENTÁR: Az ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatokból is világosan látható, hogy a laikus embereknek FOGALMUK SINCS AZ EFFAJTA GYÓGYÍTÁSOK HÁTTERÉRŐL, aminek a következtében az Ördög munkáját minden további nélkül az Istennek tulajdonítják. Az Ördög pedig – pontosan az általános tudatlanságnak a következtében, azt kihasználva – szabadon halászik a zavarosban, és úgy csalja lépre a gyanútlan 'keszeg-embereket', ahogy neki tetszik.

„Mások arra kértek, hogy gondoljam meg, mert sokan várják, hogy újra menjek gyógyítani. Meg kell mondani, hogy hiúságomnak jól esett, amiért ennyire ragaszkodnak hozzám. Bizony nem egyszer arra gondoltam, hogy visszamegyek gyógyítani. De rögtön kaptam a belső figyelmeztetést, hogy mit fogadtam meg, és milyen félelmeim voltak.

Amikor vívódásaimat elmondtam a lelkész úrnak, azt mondta: amíg nem égetem el a könyveket, füzeteket, és a legkisebb feljegyzést is, amiket a természetgyógyászatban használtam, addig ezek által az ördög könnyebben tud kísérteni. A Bibliából is felolvasott egy részt: „Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégették.” (Apcsel 19:19) Mivel pont egy költözés után voltunk, sok időbe telt, amíg a két zsáknyi anyagot megsemmisítettük. (31.old.)

„Megdöbbenve mondtam, hogy régebben én is olvastam ezeket (amik Berta Dude üzenetei-ről szólnak), de azóta tudom, hogy ez a nő egy híres MÉDIUM...” (32.old.)

„Amikor szabadulni akartam, akkor mutatkozott meg teljes valóságban, hogy A DÉMONI ERŐK IGAZI CÉLJA AZ EMBER ELPUSZTÍTÁSA... a Bibliában egyértelműen meg van írva: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1János 1:9) Ebből megértettem: az okkult bűnök egyik következménye éppen az, hogy az ördög nehezen akarja kiengedni kezéből áldozatát.” (34-35.old.)

„Senkinek sem kívánom, hogy átélje azokat a félelmeket, amikben voltam. Ezért kérek mindenkit, akik – tudatosan vagy tudatlanul – olyan ártalmatlannak tartott babonás dolgokban hisznek, mint például szerencsepatkó, négylevelű lóhere, kéményseprő, fülcsengés, fekete macska, hüvelykujj szorítása, valamit fán lekopogni, figyelni kuvikkiáltásra-, kakukkszóra, tizenhárom szám, csirkecsonttörés, horoszkópolvasás, stb. - VIGYÁZZANAK, MERT AZ EZEKBEN VALÓ HIT ÁLTAL AZ ÖRDÖGNEK NYITNAK RÉST AZ ÉLETÜKBEN.

Ezért veszélyes, többek között a horoszkópban való hit, vagy ha kíváncsiságból részt vesznek szellemektől tudakozó spiritiszta társaság összejövetelén. (Lásd Discovery Tv. 2008. március 29. 22. óra: Szellemjárás. - Bemutatták hogyan kommunikálnak a szellemekkel [démonokkal] ingázással! - utólagos betoldás) Egyébként egyre több ilyen „szellemvadászat”-ról szóló dokumentumfilm látható a TV esti adásaiban.

Vannak, akik természetgyógyászhoz fordulnak, hogy valamilyen betegségből m i n d e n á r o n gyógyuljanak. Mindamellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy több esetben valóban van testi gyógyulás, de ez DÉMONI „SEGÍTSÉG”, hogy az ember bizalmát megnyerje.” (35.old.)

KOMMENTÁR: Hotykai Miklós természetgyógyász mondja: „ - Sajnos nekem fogalmam sincs az anatómiáról, és teljesen ösztönösen gyógyítok... - Amikor gyógyítok, mindig pontosan ugyanazt érzem, mint a beteg. Átvándorol a kezembe, a karomba a görcs, a fájdalom, a melegség, a bizsergés. Ha kezelés közben valakinek hányingere támad, akkor nekem is. Ne kérdezze, hogy mi ennek a magyarázata, mert azt nem tudom... Főállásban a Parlamentben dolgozom hivatalsegédként, és nagyon sokszor a képviselő urak és hölgyek is hozzám fordulnak segítségért, vagy csak azért, hogy egy kicsit felfrissítsem őket, vagyis bioenergiát adjak át nekik...

Járnak hozzám rákosok, mozgásszervi betegségben szenvedők, tegnap pedig egy asszonyka sírva arra kért, hogy mentsem meg egy nőgyógyászati műtéttől. Az orvos megállapította, hogy a fogamzásgátló spirál a méhfalba fúródott, gyulladást okozott, és csak műtéttel lehet eltávolítani. Először nemigen tudtam, hogyan segíthetnék rajta, de – miután számomra nincsen reménytelen eset – elkezdtem a kezelést. Ugyanúgy kezeltem, mint az előbb Katit.

A tenyeremben lévő energiával a hasfalon keresztül húztam a spirált lefelé. Tudom, ez hihetetlennek hangzik. Először nekem is annak tűnt, amikor megéreztem a tenyerem alatt, hogy megmozdul a spirál. Félórás kísérletezés után egyszer csak azt mondja a hölgy: neki most ki kell mennie... Amikor visszatért, kezében volt a spirál.” (Ki, mit, hol, hogyan gyógyít? - Westinvest Kft, 24-25.old.)

„Egyre többen fordulnak jósokhoz, hogy megtudják a jövőt, ami normális úton nem tudható meg, de aki máshonnan kér természetfölötti segítséget, mint AZ ÉLŐ ISTENTŐL, az akár tudja, akár nem, a sátánba veti bizalmát, aki ezért a segítségért NAGY ÁRAT FIZETTET MEG. Világosan látnunk kell, hogy a sátán ezért benyújtja a számlát, az ő célja mindig a PUSZTÍTÁS. „E m b e r ö l ő volt kezdettől fogva.” (János 8:44)

Sok ember nem tudja, miért van benne harag, gyűlölködés, természetellenes szexuális hajlam, félelemérzet, saját magát is megdöbbentő gondolatok, idegproblémák és öngyilkosságba kergető jól érthető hangok. De a legsúlyosabb következmény az, hogy NEM TUDNAK HINNI ISTENBEN, AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN, ezért nem is fordulnak hozzá szabadításért. Legtöbb esetben ezekre nincs orvosi segítség, mert lelki eredetű ártalmak. (35.old.)

„Idézet egy neves radiesztéta nyilatkozatából: „Valakinek a lelki problémái tornyosulni kezdenek, ingát vesz kezébe, és megdöbbenve tapasztalja, hogy a legelső kérdésére az inga válaszol. Egy idő múlva mintegy véletlenül rájön, hogy az ingával beszélgetni lehet. Mindez a fejlődés határtalan örömmel tölti ez az illetőt, pedig sajnos nem szárnyalás ez, hanem a lélek ülepen csúszása a lejtőn. A következő állomás, amikor a kérdésekre a válasz az illető fejéből a belső fül környékéről érkezik, mégpedig jól érthető hangon. Ez először megdöbbenti őt és kissé zavaró is, de fantasztikus örömmel párosulhat a tudat, hogy a felső dimenziókkal sikerült kapcsolatot teremtenie és azok RAJTA KERESZTÜL NYILATKOZNAK MEG.(36.old.)

KOMMENTÁR: Hotykai Miklós természetgyógyász mondja: „- Két éve jöttem rá – egy véletlen folytán -, hogy különleges képességem van, amivel gyógyítani tudok. Egy reggel Zuglóban várakoztam a buszmegállóban, amikor a közelemben egy középkorú nő eszméletlenül összeesett. Először nem tudtam, mitévő legyek, aztán tisztán és világosan megszólalt egy hang: „Menj és segíts!” Körülnéztem, de rajtam és az ájult nőn kívül egy lélek sem volt a közelben.

Odamentem hát hozzá, és mivel már nem is lélegzett, megpróbáltam újraéleszteni. A mellkasát, a szívtájékát nyomogattam ütemesen, ahogy a filmekben láttam az életmentést. Aztán végighúztam a kezem a teste fölött, és hirtelen iszonyú erős ütést éreztem, mintha áram ütött volna meg. Megismételtem néhányszor ugyanazt a mozdulatot, s mindannyiszor éreztem az áramütést. Néhány másodperc múlva a nő lélegzeni kezdett, majd kinyitotta a szemét, és azt kérdezte: „Hol vagyok?” Mire megérkezett a mentő, teljesen magához tért.

Ez után az eset után jutott eszembe, hogy munkatársaim, családom tagjai mindig dicsérték a kezem, ha megmasszíroztam a fejüket, hátukat. Azt szokták mondani úgy érzik, mintha PARÁZS lenne a kezemben, amely szétoszlatja az izommerevséget, a fájdalmat.” (Ki, mit, hol, hogyan gyógyít? - Westinvest Kft. 23.old.)

„A radiesztéta nyilatkozatának folytatása: Ráadásul ezek a fejben megszólaló hangok először csupa igazat és általában mindig hasznosítható információt közölnek. Anélkül hogy kétségbe vonnám a FELSŐBB DIMENZIÓK létezését, megjegyzem, hogy az emberi agy a földi háromdimenziós térben való eligazodás célját szolgálja, és a felsőbb dimenziókkal történő erőszakolt kapcsolatra nincs berendezkedve. Sajnos az illető, aki a hangokat hallja, egyre inkább beszámíthatatlanná válik, elszakad a földi világunk fizikai valóságától, ez pedig a mai értékelésünk értelmében hallucináció a javából.
Hogy pedig van-e valóságtartalma, vagy nincs, azt kár firtatni, mikor nyilvánvaló, hogy ez az agyi megterhelés az illető létét veszélyezteti. Ráadásul a fejében megszólaló hangok egy idő után - mintegy eldurvulva – doboló érzetet kelthetnek, világmegváltásra szólíthatják fel a szerencsétlent, vagy a legváratlanabb élethelyzetekben a monoton „megöllek, meg fogsz halni” stb. szöveget ismételgeti, mégpedig egyre erőteljesebb hangon. E tünetcsoportok az idegrendszer nyomtató megterhelését okozzák. Mert nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ilyenkor ismeretlen vizekre merészkedve veszélybe sodorjuk önmagunkat.” (36-37.old.)

„Végzetes félreértés az, amikor valaki azt hiszi, hogy az ún. kézelemzésnél a tanult vagy öröklött képessége alapján ő állapítja meg a jövő ismeretében az életprogramot. A szellemvilág szívesen ad „helyes” felvilágosítást, de emögött A SÁTÁN ÁLL, aki mint természetfeletti hatalom, tájékoztatást tud adni a jövőről, ill. a körülményeket úgy irányítja, hogy a jóslás beteljesüljön.(37.old.)

A jóslás az okkult tudás egyik oszlopa, a varázslás testvére és a boszorkányság kiindulópontja.

A következőkben ugyancsak a természetgyógyász újságban egy riporter kérdéseire, egy ún. bioenergiai vezető válaszát ismertetem.

„A bioenergetikai gyógymóddal milyen távolságra lehet hatni a betegekre? - A távolság semmiféle jelentőséggel nem bír, bármilyen távolságra lehet gyógyítani. Nincs különösebb jelentősége annak sem, hogy a beteg tud-e a gyógyítási folyamatról, vagy sem. A gyakorlatunkban nagyon sok olyan eset előfordul, amikor pl. csoportos gyógyító szeánszokat tartunk,,hogy a betegek elhozzák hozzátartozóik fényképét is. Így azok a családtagok is gyógyíthatók és gyógyulnak, akik a szeánszokon nem vesznek részt.”

KOMMENTÁR: „Felhívtam Kazal Károly természetgyógyászt, és elpanaszoltam neki: fáradtan, nyűgösen, fejfájósan ébredtem. Felajánlotta, hogy elmulasztja a fejfájásom, és küld egy kis energiát „telefonon keresztül”. Nem tudtam ellenállni az ajánlatának. És csoda történt, pár perc múlva valóban megszűnt a fejfájásom és az ólmos fáradtság is nyomtalanul eltűnt. Valóban kaphattam energiát a főváros egy másik kerületéből?
  • Én kételkedem ebben, bár azt elismerem, hogy létezik távgyógyítás, hiszen kísérletek ezt már bizonyították...

- Találkoztam Zalában Csősz Imre természetgyógyásszal, aki egyetlen hajtincsből pontos diagnózist adott, anélkül, hogy látta volna a beteget, pedig nem a haj kémiai összetevőit vizsgálta. Aztán olyan képességeknek is tanúja voltam, hogy a természetgyógyász lerajzolta a számára ismeretlen beteg lakását anélkül, hogy találkozott volna vele, vagy járt volna nála.

- Tudok róla, hogy vannak különleges képességű emberek, akik a beteg hajtincse, használati tárgya, illetve fényképe alapján diagnosztizálnak. A tudósok többsége cáfolja, hogy léteznek ilyen képességek és jelenségek, mert ezek annyira nem illenek bele a jelenlegi természettudományos képbe, mint ahogy nem illik bele a clairvoyance, azaz a tisztánlátás sem. Szerintem aki lerajzolja az ismeretlen beteg lakását, az éppúgy a tisztánlátás képességével van megáldva, mint Szafjanov mester, akivel a Szovjetunióban találkoztam.

Szafjanov meglehetően pontossággal diagnosztizálta ügyvéd barátom távollévő édesapjának betegségét. Ügyvéd ismerősöm maga elé képzelte édesapját, Szafjanov pedig megmondta, milyen betegségben szenved. Már ez is hihetetlennek tűnt a társaság számára, ám Szafjanov újabb „produkcióra” vállalkozott.. Ügyvéd barátom beteg macskájukat képzelte maga elé, Szafjanov pedig megmondta, hogy a macskának májrákja van, és rövidesen el fog pusztulni. Egy héttel később a macska valóban kimúlt, és mint később kiderült, a diagnózis a macska esetében is helyes volt.

- Azok a gyógyítók, akik különleges képességekkel rendelkeznek, adottságukat általában isteni adománynak tekintik, s egy kicsit tartanak attól, hogy – ha visszaélnek helyzetükkel, például gyógyításból akarnak meggazdagodni, vagy megtagadják a gyógyítást – el is veszthetik ezt a képességüket.” (Ki, mit, hol, hogyan gyógyít? - Westinvest Kft, 83-84.old.)

- Hozzá kell tenni, hogy ezeknek a képességeknek a megléte egyáltalán NEM ISTENI, HANEM ÖRDÖGI ADOMÁNY, csak éppen erről fogalmuk sincs az illetékeseknek, vagy ha sejtik is, de nem törődnek vele. Azok a sikeresnek mondott esetek, amikkel büszkélkedhetnek, no és a betegek különleges bizalma mindenért kárpótolja őket. Csak kérdés, hogy a végső jutalomosztáskor, majd mit fognak mondani? -

„Megjegyzem, hogy – az általam tanultak szerint – bármilyen távolságra nem csak gyógyítani lehet, hanem a fénykép birtokában bármilyen információ lehívható az illetőről.
A fentiek jobb megértése végett a természetgyógyászati újság cikkéből idézem egy ismert gyógyító úgynevezett gyógyítási programjának egy részét:

„Amikor belélegzek, és a véremben több lesz az oxigén, akkor arra kell gondolnom, hogy mi a kezelés célja. A kilégzés során pedig az energiát adom ki. Ez a következőképpen történik: a fejtető csakrámon hozom be a világszférából az információt, ami a betegnek kell. A végtelen Univerzum rezgéséből kell kiválasztani azt az egyetlent, ami szükséges.

A rezgés a fejben lévő szómacsakra révén megerősödik, és a harmadik szemen, illetve az alatta lévő modulcsakrán át jut a betegbe. Az energia a kezemből jön, míg a fizikai tevékenységet az ujjaimmal végzem. A masszázs kezdetekor dimenzióváltás történik, a beteg auráját nem sértem meg, hanem lágyan haladok át rajta, és ezek után kezdek három szinten: a szellem szintjén, az érintés nélküli masszázs útján, az asztrál szinten, míg magával a konkrét masszázs-technikával fizikai szinten dolgozni.”

A természetgyógyász arról nem beszélt, hogy A VILÁGSZFÉRÁBÓL MILYEN DÉMONI SZELLEM ADJA NEKI AZ INFORMÁCIÓT ÉS AZ ENERGIÁT.

Egy másik újságcikk aszerint „ősrégi ezoterikus tapasztalat, hogy a negatív erőket csak látszólag is időlegesen lehet uralni: előbb-utóbb ellene fordulnak annak, aki felkelti őket.

Ezért kérem minden kedves olvasómat, hogy ŐRIZKEDJÉK AZ OKKULTIZMUS MINDEN TERÜLETÉTŐL – akkor is, ha egyes gyógyítási formáit a hivatalos orvoslásba is bevezették -, mert olyan lelki ártalmat okozhatnak, amelyekből emberi módon nincsen szabadulás. (38-39.old. Becsei Tamás: Természetgyógyász voltam.)

A GYÓGYÍTÁS KÉPESSÉGE AJÁNDÉK
A gyógyítás képessége ajándék, amelyet azért kaptam, hogy a rászorulókon segítsek” (Horváth Antal természetgyógyász; Ki, mit, hol, hogyan gyógyít? - Westinvest Kft. 31.old.) - Csak éppen az a kérdés, hogy k i t ő l kapta?

Jézus mondja: „Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10:7-8) Tehát ha Istentől kapta volna, akkor az isteni akarattal összhangban is használná fel, mégpedig addig az ideig, amíg azt az Isten adja!

De akkor ez az ember nem csak gyógyítana, hanem hirdetné Krisztus evangéliumát is, és halottakat is támasztana! De mivel az ördög ilyeneket nem tesz (halottat támasztani meg nem is tud!), nem marad más hátra neki, mint: „átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.” (2Korinthus 11:14-15)

Az újvidéki Szilágyi László katolikus pap is szinte ugyanezt az utat járta be, radi-esztézusként okkult módon gyógyított, nem tudva mire vélni, hogy a katolikus templom plafonján kör alakban döglött legyek hemzsegtek. Végül felvilágosították arról, hogy Beelzebub (az Ördög) a legyek ura. Ha igaz, valamilyen szinten megszabadult az okkultizmustól, de még mindig a katolikus karizmatikus áramlatokhoz tartozik, melyek elismerik az ún. Mária-jelenéseket.

Csakhogy ezek a természet fölötti jelenések teljesen ellentétben vannak a Máriának adott kiváltságokkal, másrészt meg a Mária látható csodáinak csak kétféle eredete lehet; isteni vagy ördögi. Isteni azért nem lehet, mivel „hitben járunk, nem látásban „ (2Korinthus 5:4) A krisztusi hitben járó embernek meg nincs szüksége azokra a csodákra, amelyeket akár a természetgyógyászat felvonultat, vagy akár a katolikus mariológia. Az üdvösségre az evangélium útja vezet, ezért ezt ajánlhatjuk mindenkinek.

**********
MOST LÉLEKVADÁSZAT FOLYIK A FÖLDÖN”
A Természetgyógyász Unió megyei titkára voltam ...
Sosem kaptam vallásos nevelést, a családunkban nem volt szó hitről, Istenről. Már elmúltam harminc, amikor először a kezembe került a Biblia. Elolvastam ugyan elejétől a végéig, de nem értettem, és nem is mondott nekem semmit, így hát éveken át érintetlenül állt.
1984-ben a kisfiam egy könnyebb betegségből egy súlyosabb betegségbe esett. Abban az időben került a kezembe egy magazin talpmasszírozásról szóló cikke, mely a módszer eredményességét bizonygatta. Nagyon hamar kipróbáltam a családomon és magamon is. Ezután minden könyvet megvettem, ami ezzel kapcsolatos volt, és néhány évig autodidakta módon tanultam.
Hamarosan elvégeztem az első talpmasszázs tanfolyamot, amit rövidesen követett még jó néhány. Az egyik kurzuson radiesztéziát is tanultunk, a sugárzásokkal kapcsolatosan felmerültek az .,energiák”, az energiacsere kérdése. Felhívták a figyelmünket arra, hogy talpmasszírozás közben ilyen “energiacsere” történik. Ez annyit jelent, hogy a reflexológus (talpmasszírozó) saját jó, egészséges “energiáját” átadja a betegnek, aki viszont rossz, beteg energiáját a masszírozóra “ragasztja”. Emiatt a reflexológus legyengül, megbetegszik, a beteg pedig kivirulva, erőre kapva távozik. Ennek “igazságát” csak később ismertem fel, amikor már főállású természetgyógyászként dolgoztam, és napi 9-10 beteget masszíroztam meg.
Mindig lelkiismeretes voltam abban amit csinálok, így nálam egy kezelés 40-5O percig is eltartott. Nemsokára érezni kezdtem, hogy valami nincs rendben, mert estére bizony néha jártányi erőm sem maradt. Azonnal eszembe jutott egykori tanárom figyelmeztetése. Arra persze nem is gondoltam, hogy napi tíz óra kemény fizikai munka - mert a masszázs az -, mellette a család körüli teendők ellátása, az éjszakákon át való tanulás, a hétvégi tanfolyamok éppen elég okot szolgáltatnak a fáradtságra, s nem kellett volna feltétlenül misztikumot keresni a háttérben.
Éppen ebben az időben hirdette Majoros János csodákkal kecsegtető bioenergetikai tanfolyamát, mellyel kifejezetten reflexológusokat, fényadókat, reikiseket célzott meg. Nem kevesebbet ígért, minthogy aki elvégzi a két napos tanfolyamot, és tőle beavatásban részesül, annak több százszorosára nő az “energiaszintje”. Ezzel úgy tűnt, hogy az én problémám megoldódik, hiszen ilyen nagy energiakészletből jut is, marad is. Azonnal jelentkeztem a tanfolyamra, mely után jött a többi - gyors egymásutánban. Nem volt többé megállás.
Most a teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni az általam elvégzett tanfolyamokat, kurzusokat, illetve azokat az irányzatokat, amelyeket könyvből ismertem meg. Először azokat említem meg, amelyek valóban természetgyógyászati ismereteket adtak:
Négy talpmasszázs tanfolyam, ebből egy felsőfokú, két alapfokú akupresszúra, gyógynövényismeret, egészséges táplálkozás, általános természetgyógyászat, vízgyógyászat, az Andrássy úti Akupunktúra Klinikán; alap- és haladó fokú akupresszúra, moxaterápia, köpölyözés, fülakupresszúra, kínai izom- és csontmasszázs. Elkezdtem még a három éves posztgraduális akupunktúra tanfolyamot, amit csak orvosok látogathatnak, de megtérésem miatt nem folytattam.
Beiratkoztam még a Természetgyógyász Unió Természetgyógyászati Akadémiájára, de szintén a fenti ok miatt már el sem kezdtem a tanulmányaimat. Itt megjegyzem, hogy az Akadémián - aminek elvégzése valószínűleg kötelező lesz praktizáló természetgyógyászok számára - kötelező tárgyként tanítják a reikit, a bioenergetikát, az extraszensz bionergetikát, a radiesztéziát és a keleti vallásfilozófiát. . .
Radiesztézia, fényadás, reiki, Majoros János alapfokú bioenergetikai tanfolyama háromszor, és egy kiemelt szintű, Béky László bioenergetika, dr. Taraczközi István: extraszensz bioenergetika, Beöthy Mihály: holisztikus gyógyítás, asztrológia, Pszichotronika: Csontos Vilmos, Természetgyógyászati diagnosztika (dr. Salajev), új homeopátia (dr. Sági Ilona, Sági István), agykontroll (dr. Domján László), extraszenez (dr. Jurij Zsepalo), sámánmasszázs, Bach-féle virágterápia, Arkánum Szellemi Iskola (Bistey Zsuzsa), “keresztény” meditációk (Kenderesi Tibor), táltos tanfolyam (Tálas László).
Előadások, könyvek az alábbi témákban: Bakos József előadásai (Buddhista főiskolai tanár), csillagjóslás, tenyérdiagnosztika, Tarot-kártya, Tao, Zen-buddhizmus, Buddha-tanításai, Dharma, Védák, Upanisadok, Krsnatanok, metafizikai írások, Sant Mat mesterek, színgyógyászat, nemeskőgyógyászat, keleti energiatan, csakra-tan, Csikung, jóga, Dianetika, Couémódszer, rózsakeresztes tanítás, reinkarnációs-tan (tanfolyam), részt vettem az első Ezoterikus - Szellemtudományi - Parapszichológiai Fórumon, használtam ingát, varázsvesszőt, állandó olvasmányaim voltak: Szepes Mária, Victor Charon, Rudolf Steiner, Helena Blavatsky, Müller Péter, valamint minden Édesvíz és Teozófiai Társulat által kiadott könyv.
1994 nyarán az életemet csodálatosnak, tökéletesnek éreztem. Minden nagyon jól alakult. Azt csináltam, amit szerettem, “gyógyítottam az embereket”, tanfolyamokra jártam - ahol mindig egyfajta elfogadás légköre uralkodott, amit én akkor szeretetnek véltem -, faltam az ezoterikus könyveket, népszerű voltam a betegek és a természetgyógyászok körében is.
Nagyon sok betegem volt, és kiemelkedően jó eredményeim. A Természetgyógyász Unió megyei titkáraként tanfolyamokat szerveztem, de tartottam is tanfolyamokat és elvadásokat. Kiegyensúlyozottnak, boldognak hittem magam. Szerettek az emberek és adtak a véleményemre, még más megyékből is felkerestek tanácsért. Itt tartottam tehát, amikor egyik idős barátnőm, Pollner Lászlóné Marika, aki szintén természetgyógyászattal foglalkozott, az Úr eszközeként eljött hozzám, és elmesélte, hogy találkozott egy pappal, aki nemsokára indítani fog egy gyógyító imaszemináriumot. Megkérdezte, nincs-e kedvem elmenni.
Nem gondoltam akkoriban, hogy nekem bármiféle dolgom is lehetne egy pappal, de úgy láttam, ez a gyógyító imaszeminárium elfér a többi tanfolyam mellett, s hátha itt is tanulok valami hasznosat, amivel még hatékonyabban gyógyíthatok. Így hát bejelentkeztem az atyához, amúgy is kíváncsi voltam, milyen egy pap közelről. Mindenesetre jól felkészültem arra az esetre, ha meg akarna téríteni. Ennek ugyanis még a gondolatától is ideges voltam. Miután ez nem következett be, eléggé zavarba jöttem, mert én egy jó kis vitára számítottam, ahol majd én beolvasok, és elmondom a véleményemet végre egy keresztény papnak, akinek természetesen fogalma sincs az igazságról és a valódi tudásról, amivel én már rendelkezem.
Tekintve, hogy ő nem akart engem megtéríteni, sem az igaz bölcsességről vitatkozni velem, így nem tudtam mihez kezdjek, s zavaromban beleegyeztem, hogy elmegyek arra az előkészítő beszélgetés-sorozatra, amit ő nekünk szán a szeminárium előtt. Én még mindig abban a hitben voltam, hogy a gyógyító szemináriumról beszélünk.
Amikor eljött a szeptember és üzenetet kaptam, hogy megkezdődik ez a felkészítő, már nem nagyon volt kedvem elmenni, “valami” azt súgta: ne menj, nincs neked arra semmi szükséged. Az első alkalommal el is maradtam, könnyen találtam magamnak helyette más elfoglaltságot. A többiek unszolására - mert akkor már négyen, később öten voltunk - mégis rászántam magam, és a következő héten elmentem. Érdekes, hogy tulajdonképpen nem igazán tudtam, mit keresek én ott, és mi lesz ennek a vége.
Szentírást olvastunk, elmélkedtünk rajta, imádkoztunk, beszélgettünk. Száz és száz kérdéssel bombáztuk az atyát, kíváncsi voltam, mikor fogjuk meg. Nem sikerült. Ez hónapokon át tartott, minden hétfőn este. És továbbra is dolgoztam mint természetgyógyász, sőt még egy tanfolyamot is megszerveztem a kezdeti időben, de szinte észrevétlenül kezdett valami megváltozni bennem.
Akkor csodálkoztam el, hogy a rendelőben, ahol a betegeket fogadom, már jó ideje Jézus képe van a falon, hogy gyógyítás közben egyre többet gondolok rá és kérem az Ő segítségét, hogy a betegeknek egyre gyakrabban beszélek róla, és bíztatom őket, hogy tőle kérjék a gyógyulást, hogy bízzák rá magukat, hogy imádkozzanak hozzá, hogy bánják meg a bűneiket és másokkal legyenek megbocsátóak. Ezek szinte észrevétlenül történtek, sokáig észre sem vettem magamon, hogy lassan átalakulok. Később már feltűnő volt, hogy a természetgyógyászok között nem igazán éreztem jól magam, s amit addig a legfontosabbnak tartottam, az eltörpült, háttérbe szorult, s kezdte mindezek helyét kitölteni Jézus.
Eleinte szenvedést okozott ez az eltávolodás, fájt amiért olyan másnak látom az embereket, mint eddig. Azt hiszem, az volt a legszörnyűbb, hogy tükörképei voltak nem is oly régi önmagamnak. Láttam rajtuk az erőlködést, hogy népszerűek legyenek, szinte kikényszerítették maguk számára az elismerést, nagy szavakkal dobálóztak, fitogtatták különleges tudásukat, rendkívüli képességeikről beszéltek, próbáltak mindenáron a figyelem középpontjában lenni.
Borzadva állapítottam meg magamban, hogy én is ilyen vagyok, voltam, s legszívesebben azonnal elmenekültem volna közülük. Akkor határoztam el, hogy elviszem nekik a “New Age - keresztény szemmel” c. videofilmet, hátha felnyílik a szemük. Nem sokan voltak rá kíváncsiak, s akik megnézték, azok is lehurrogták. Amikor megkérdeztem tőlük őszinteségüket firtatva, hányan vannak, akik nem csak önzetlen szeretetből gyógyítanak, hanem a pénzért, a hírnévért, a becsvágyért, egyetlen jelentkező sem volt, csak én.
Ekkor jelentettem be, hogy lemondok titkári posztomról. Úgy éreztem, hogy nem tudok tovább ezek között az emberek között maradni. Tulajdonképpen meg is ijedtem saját érzéseimtől. Utána többen kértek, hogy ne mondjak le, de az atyával való beszélgetés után véglegessé vált elhatározásom, s ma is tudom, így kellett tennem. Továbbra is gyógyítottam, de már teljesen Krisztusra tekintve
Hamarosan kiderült, hogy nem gyógyító imaszemináriumra készülök, hanem Szentlélek-szemináriumra. Engem azonban már ez sem tudott eltéríteni. Nem igazán voltam vele akkor még tisztában, mit is jelent ez számomra. Mindenesetre, amikor az atya megkért, hogy a szeminárium idejére hagyjam abba a gyógyító munkát, mert teljesen kiüresedve lehet igazán várni a Szentlelket, nem sokat rágódtam ezen. Tulajdonképpen örültem is egy kis pihenésnek. Csak a férjemmel kellett megbeszélni, mert ez azt jelentette, hogy a keresetem kiesik a családi kasszából.
Én akkor úgy gondoltam, hogy ez átmeneti lesz csak, hiszen a szeminárium után újra dolgozni fogok. Egyik beszélgetésünk alkalmával véletlenül derült ki, hogy tanulok a Kínai Klinikán, és készülök a Természetgyógyászati Akadémiára. Nem akartam én ezt eltitkolni, csak nem is gondoltam rá, hogy mondanom kellene. Említettem már, hogy akkoriban a jövőt még mindig Természetgyógyászként képzeltem el, s ehhez tanulnom kellett.
Akkor az atya választás elé állított: iskolák vagy szeminárium. Próbáltam vele megértem, hogy ezek az iskolák nem befolyásolják a szemináriumot, de ő hajthatatlan maradt. Azt javasolta, végezzem el azokat az iskolákat, ha annyira fontosak nekem, s majd utána jöjjek a szemináriumra. Ez nekem nagyon rosszul esett. Kavarogtak bennem a gondolatok és az indulatok, hiszen ezért a szemináriumért már abbahagytam a munkámat, de én ezt nem véglegesnek tekintettem
Hiába hoztam volna ezt az áldozatot? Olyan düh fogott el, hogy igen nagyokat kellett nyelnem, hogy ki ne törjön belőlem. Így viszont úgy éreztem magam, mint akinek a szíve helyén malomkő van, úgy tűnt, mindjárt megfulladok. Ezek után imádkoztunk, de én nem tudtam, mert úgy éreztem ha kinyitom a számat, sírva fakadok. Közben mintha egy kéz nyúlt volna le a szívemig, hogy onnan ezt a követ felszakítsa. Én azonban ellenálltam, mert féltem, hogy sírok, és nem akartam, hogy ez megtörténjen, méltóságomon alulinak tartottam volna.
Úgy mentem el akkor este, hogy többé nem jövök. Egészen hazáig tartottam magam, otthon aztán rávetettem magam az ágyra, és kitört belőlem a zokogás. Azt hiszem órákig sírtam, rendkívül nagy fájdalom volt bennem, úgy éreztem, elillan tőlem az, amit már majdnem magaménak tudhattam. Nem tudtam; hogyan tovább. Egyben biztos voltam, már nem az vagyok, aki voltam, és nem folytathatom ott, ahol abbahagytam. Tökéletes kétségbeesés jellemezte az állapotomat. Olyan érzés volt, mint amikor elveszíti az ember a lába alól a talajt, légüres térben lebegtem, és nem tudtam, hogy felemelkedem, vagy lezuhanok valahová
Két napi sírás, belső harc, küzdelem után este letérdeltem tehetetlenül, s azt mondtam az Úrnak: “Jézusom! Nem tudom. mit akarsz tőlem, csak azt érzem, hogy terved van velem. Kérek, vedd el tőlem a fájdalmakat, én Rád akarom magam bízni. Legyen meg a Te akaratod, én alávetem magam, bármit is kívánsz tőlem “.
Abban a pillanatban megéreztem, hogy ott van. A szeretetnek olyan ereje borított el, amilyet még soha nem éreztem. Tudtam, hogy nagyon szeret, hogy minden bűnömet megbocsátotta, éreztem kegyelmének áradását, és a fölémhajló irgalmát. Olyan döbbenetes élmény volt számomra ez a tapintható jelenlét, hogy újból nagy erővel tört fel bennem a sírás, de ez már nem fájó, nem keserves, hanem felszabadító, könnyebbséget adó, megtisztító sírás volt.
Miután lecsillapodtam, az Ő kezébe téve sorsomat elmentem aludni. Másnap reggel úgy ébredtem, hogy határtalan nyugalom és béke volt bennem, s tudtam teljes bizonyossággal, hogy végeztem mindennel, amit eddig csináltam, nem tudtam mi lesz velem ezután, csak azt, hogy az Úr akarja, s majd Ő vezet, irányít engem és nem fog cserben hagyni. (Ez így is történt.) Rendkívüli boldogság öntött el, s letérdeltem újra, megköszöntem szeretetét, gondoskodását, hogy nem hagyott magamra gőgömben, hanem szelíden vezetett maga felé.
Ekkor a hátam mögött hatalmas csattanást hallottam. Ijedtemben azonnal felugrottam, mert azt hittem, hogy a falióra esett le. Megdöbbenve láttam, hogy az óra a helyén van. Akkor az jutott az eszembe, talán van “valaki”, akinek ez nagyon nem tetszik? Azt hiszem ez volt az első megtérésem, az első igen, amit az Úr hívására kimondtam, s másfél év távlatából csak megerősíthetem, hogy életem legjobb döntése volt. Azóta az Úrtól számtalan kegyelmet kaptam, megismertem, mi az igazi békesség, kiegyensúlyozottság, milyen a valódi boldogság és szeretet.
Azóta az Úr fokról-fokra felnyitotta a szemem Szentlelke által, imádságokon és könyveken keresztül. Megértette velem, milyen mély és sötét dolgokban merültem el, lelkem nyitottsága mi mindennek adott szabad bejárást, és hogy megszabadultam, az csak az Ő határtalan kegyelmének, végtelen szeretetének köszönhető. Egyre jobban látom, micsoda veszélyt jelentenek a lélek számára a New Age praktikái, az újraéledő gnoszticizmus, okkultizmus, és minden manapság terjedő hasonló áramlat.
Megpróbálom néhány szellemi technika csúsztatásait megvilágítani. A szép szavak mögé tekinteni: mit takarnak valójában? Talán sikerül felfedezni, milyen veszélyeket rejtenek magukban a keresztény ember számára. Azért emelem ki a “keresztény” embert, mert a nemhívők előtt hiába is érvelek Istennel, Jézussal vagy a Szentírással, ezek a nevek számukra nem mondanak semmit. Akkor meg miért hinnének nekem, és nem az ezoterikus könyveknek.
Először is tudni kell, hol áll a háttérben a New Age. Ahol reinkarnációról tanítanak, ahol tagadják Krisztus isteni mivoltát, ahol arra bíztatnak, hogy csak nyugodtan keressük a szellemvilággal a kapcsolatot, ott szinte biztosra vehetjük ezt. Sajnos mégis nagyon sok keresztény ember esik csapdába - még papok is. Nem tudom megmagyarázni, mi ennek az oka, de a vasárnapi hívők esetében talán felületesség, a hit nem-ismerete.
A hozzám hasonló tévelygőknél megértem, mert akinek nincs hite, az olyan, mint én voltam, mint a pillangó, aki a vélt tudás lámpájának fényétől megbűvölve körbe-körbe száll, s nem tud onnan elszakadni, mert azt hiszi, ez az igazi világosság, ahelyett, hogy a napfényre vágyakozna, és az igazi fényt - Isten szavát - inná magába.
Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy vannak a természetgyógyászatnak olyan területei, amelyeket ma is elfogadhatónak tartok, és ajánlok is. Ez személyes véleményem és természetesen csak az általam ismert módszerekről beszélek. Ilyen a gyógynövények alkalmazása, a táplálkozási ismeretek, a különböző testmasszázsok, a vízkúrák, a napkúra, a levegőkúra. Állítom, hogy ezek főleg a megelőzésben, de az orvosi kezelés kiegészítéseként is nagyon eredményesek.
De ne gondolja senki, hogy ezekben az ártatlannak tűnő dolgokban nem lehet eltévelyedni. Saját példámat említettem már, hogy az egyszerű talpmasszázsból hogyan következtek egymás után a legkülönbözőbb tanfolyamok. Nem árt, ha lehántjuk róla a szándékos misztifikálást, és megelégszünk azzal a nagyon is földi magyarázattal, ami orvosilag is elfogadható.
Most térjünk át az ingoványos területekre.

Talán azért kezdeném az agykontrollal, mert ez manapság a legnagyobb körben hódít, senki nem talál benne veszélyes elemeket, emellett az agykontroll oktató sűrűn hangoztatja, hogy hívő ember, ezzel mintegy megnyugtatja az esetleges kételkedőket. Ráadásul, mint hallom, tagja az egyik budapesti plébánia képviselő testületének is. Rendkívüli “jóságtól” átitatva a papok számára ingyenessé teszik az agykontroll elvégzését, s úgy tudom jó néhányan el is fogadták ezt a “vendégszeretetet”. Ez a hívekre is “jó” hatással van, mert amit a pap jónak lát, az nekik sem lehet rossz.
Az egyházba így szép lassan beszivárognak, majd megszilárdulnak a New Age eszméi s előbb-utóbb kiszoríthatják az evangéliumi tanítást. (Egy álom jut eszembe, aminek lényege az volt, hogy templomba akartam menni. A kapuk be voltak zárva, s én próbáltam befelé nyitni, de valami nem engedte. Sokáig erőlködtem, hogy be tudjam nyomni az ajtót, s csak nehezen sikerült valamennyire, hogy a fejemet bedughattam, s megnézhettem mi az, ami akadályoz. Megrettenve láttam, hogy két hatalmas krokodil fekszik az ajtóban.)
Nem kételkedem az agykontroll-oktató szavaiban, amikor kijelenti, hogy ő istenfélő ember, bár mostanában az Isten szó alatt nagyon sok mindent szoktak érteni. Abban viszont már igazán nem vagyok biztos, hogy keresztény is. A keresztény ember alapállása az élethez: az Istenben való feltétlen bizalom, a ráhagyatkozás, legalábbis az én nézeteim szerint. Az agykontrollos viszont mindent saját maga akar elérni, előbb-utóbb tudatosul is benne az a hit, hogy ő egymaga képes mindeme, énje az, akit a legnagyobb polcra helyez. s Isten lekerül onnan, többé nincs is rá szüksége.
A cél: a tökéletesen egészséges, sikeres, gazdag, az élet minden terén bármit elérni képes ember. Az agykontroll mindezt ígéri. Életük, sorsuk alakításából ezzel mintegy kizárják Istent, szinte a helyébe léptetik saját magukat.
Ez bizony erősen emlékeztet engem a bűnbeesés történetére, mintha ott is hasonló szólamokkal vette volna rá a kísértő az embert az Isten elleni lázadásra. Ez a hasonlatosság valóban nem tűnne fel? Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy néha az Úrnak terve van azzal, hogy megengedi számunkra a testi és lelki szenvedéseket, a nehéz élethelyzeteket. Az világos előttem, hogy az Úr akarata mindenféle agykontrollozás ellenére is érvényesül, de ez nem menti fel az agykontrollozót.
Az agykontroll tanfolyam ígér sikert, gazdagságot, sőt, embertársaink feletti hatalmat. Ki próbálta ezzel tévútra vinni mindig a történelem során az embert?... Megtanítják, hogyan befolyásold a másik ember viselkedését, s felhívják figyelmedet, hogy a tudásodat csak jóra használd. De a jelentkezőket erkölcsi szempontból nem szűrik meg, így hát ki felel azért, hogy olyan emberek is megszerzik a “tudást”, akik bizony nem éppen a tiszta lelkiismeret mintái?
Mi a jelentkezés feltétele a pénz befizetésén túl? Semmi. Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy az agykontroll tanfolyamokon csupa szent ül, mert ha nem így lenne, az bizony elég nagy aggodalomra adna okot. Azzal ugyanis egy percig sem álltatok senkit, hogy ez nem működik. Sajnos hatékony, s ezért veszélyes!
Mire hív meg az agykontroll? Lépj kapcsolatba a szellemvilággal! Hogyan? Kérj magadnak két szellemi segítőt, akik majd a társaid lesznek mindenben, amit el akarsz érni. Ez megvalósulhat az agykontrollhoz nélkülözhetetlen alfa állapotban. Az alfa állapot lelkileg, szellemileg nyitottá tesz bennünket, s szabad prédáivá válunk a szellemvilágnak, s ezek ellenőrizhetetlen és nagyon veszélyes területek, ugyanis minden olyan ismeretlen erőnek kitesszük magunkat, melyek “normális” állapotban nem férhetnek hozzánk.
Mostanában hallottam a hírt, hogy Kecskeméten egy 20 éves fiú, aki 17 évesen végezte el az agykontroll tanfolyamot, idegen szellemi erők segítségével különleges dolgokra képes, ezzel együtt azonban megtagadta Istent, Jézust, s magát mindenhatónak képzeli és vallja. Dr. Taraczközi István, a Természetgyógyász Unió főtitkára, egy tanfolyamán elmondta, hogy az ország elmegyógyintézetei nagyrészt agykontrollosokkal és reikisekkel vannak tele. S ha még nem volna ennyi bizonyíték elég arra, hogy ez a módszer bizony nem Istentől való, akkor menjünk tovább, s vizsgáljuk meg, milyen kurzusai vannak még? Talán elég lesz csupán a reinkarnációs kurzust megemlíteni, amelyen mindenki szabadon visszamehet az összes “előző életeibe” . . .
Összefoglalva az agykontrollal kapcsolatos véleményemet, úgy gondolom, hogy élő hittel rendelkező keresztény ember számára nem járható, és mindenkire nézve rendkívül veszélyes út, mert egyesíti magában a New Age összes jellemzőjét: Krisztus istenségét, megváltó művét tagadja, mert reinkarnációt hirdet és önmegváltást, a szellemvilággal való kapcsolatfelvételre bíztat, kiszolgáltatva ezzel rossz szellemi erőknek, Isten helyébe az embert állítja, hatalmat ígér, gőgre nevel.
(Csak egy utolsó kis példa; vonaton utaztunk néhányan, s felhős volt az ég. Én felsóhajtottam, hogy jó lenne, ha szép idő lenne másnap. Erre az egyik útitársunk, aki agykontrollos volt, megszólalt; semmi probléma, majd én megoldom, természetesen agykontrollal ez nem lehet gond számomra.)


A másik rendkívül népszerű és gyorsan tért hódító szellemi technika a reiki. A reiki japán szó, és kozmikus erőt jelent. A japán Usui, a reiki atyja, állítólag keresztény lelkész volt. Egyik alkalommal az egyetemen, ahol tanított, egyik tanítványa olyan kérdést tett fel neki a hitével kapcsolatosan, amire ő nem tudott válaszolni. (?) Emiatt elhagyta az egyetemet, s felment egy hegyre, ahol 40 napig meditált és böjtölt, melynek eredménye az lett, hogy az égből egy fénysugár (reiki) vetődött rá, s ezután különleges erő birtokába került.
Ezt ő először ingyen, majd látva, hogy visszaélnek vele, pénzért adta tovább. Mostanára a reikinek tudomásom szerint három változata ismert hazánkban, az eredeti “Usui”-féle, a “RAI” és a “tibeti”. Az Usui-féle rendszerben még megmaradtak az eredeti formulák, bár egyes mai mesterek már ezeket is kiforgatják, és a megfelelő bevétel érdekében Jézust is belekeverik a dologba, a RAI-féle változat pedig már kifejezetten “angyalokra épít”, s “Jézus” itt velük egyenlő gyógyító szellemként működik.
A reiki valódi alapja keleti tanításokon áll, melyek közül leglényegesebbek a csakra- és auratan, a keleti energiatanok, és a reinkarnáció. A reiki - amit isten erőnek fordítanak általában - nem más, mint kozmikus vagy univerzális “energia”, ami egész világunkat áthatja, (tehát vigyázzunk, nem a mi személyes Istenünkről van szó!), s a beavatás során a beavatott csatornájává válik ennek az erőnek.
Az engem beavató mester Kun István volt, (egri, Usui-féle reiki mester), aki közölte velünk, hogy ezt az energiát mindenki annak nevezi, ami neki szimpatikus, nem a név a lényeg. Szerinte a keresztény nyugodtan nevezheti Istennek, vagy Jézusnak, az ateista pedig Marxnak is, teljesen mindegy, mert a beavatás után az erő jön, a csatorna működik, s akárhogy is szólítjuk, egy helyről jön. Éppen ez az, ami félelemre adhat okot, az a tény, hogy a behangolás révén visszavonhatatlanul össze lettem kötve egy erővel, amiről nem tudom, hogy kicsoda-micsoda. Ha ez az erő Isten vagy Krisztus lenne, valószínűleg ezt konkrétan megmondanák. De erről szó sincs.
Akkor tehát miféle erővel vagyunk összekötve? Miféle erő az, amit egyes felelőtlen reikisek, és erkölcstelen reiki mesterek arra tudnak felhasználni, hogy mások életébe kérés és felhatalmazás nélkül be tudnak avatkozni, arról nem is beszélve, hogy kifejezetten rossz célokra is használják. A felelősség óriási, mert a reikit gyógyításra is használják (gyógyítani a sátán is tud), és ezzel a gyógyulásra váró beteget is kiteszik ennek a sötét erőnek, kiszolgáltatják ennek az ismeretlen hatalomnak.
Lehet, hogy kezdetben csak megfelelő erkölcsi tartású embereket avattak mesterré, sajnos manapság ez nem így van, mert többnyire már csak a pénz dominál. Ismerek olyan reiki mesternőt, aki pénzért vette meg a mesteri fokozatot, de tudása, etikaiérzéke bizony sok kívánnivalót hagy maga után, s ez a hölgy az egész országot bejárta és járja most is, és avatja az embereket egymás után.
A reiki mester felhívja figyelmünket, hogy a behangolás az összes elkövetkező életünkre már érvényes, megmarad a szellemünkön a jele. Itt bizony eszembe jut a Jelenések könyvének figyelmeztetése, hogy a gonosz is megjelöli a benne hívők homlokát (vö. Jel 13,14-17).
Milyen további ellenvetéseim vannak még a reikivel kapcsolatban? A szellemvilággal való kapcsolatfelvételre bíztat. Először is maga a mester is kijelenti, hogy a behangolásnál az ő szellemi segítőtársai is megjelennek, s erősítik őt. “Megnyitja energiarendszerünket”, s ezzel hozzáférhetővé tesz bennünket az ellenőrizhetetlen, ismeretlen szellemvilág számára. Hamarosan kialakul bennünk a kiválasztottság-érzés, ezt a mester maga is erősíti. Elhiteti, hogy “olyan erő és tudás birtokába jutottunk, ami más számára elképzelhetetlen, s ez minket üdvösségre visz”. A reinkarnáció-hit szorosan kapcsolódik a reikihez.
Most nézzük meg közelebbről, mi is a reinkarnáció. Abban különbözik a lélekvándorlás hitétől, hogy az utóbbi szerint halálom után a lelkem bármilyen élőlényben, tehát állatban is újjászülethet a földön, míg a reinkarnáció csak emberi testben való újjászületést feltételez. Mindkettő lényege, hogy halálunk után újra és újra testet öltünk a földön, míg teljesen meg nem tisztulunk minden bűnünktől.
Ez az önmegváltás tévtana, amelynél nincs szükség Krisztusra, hiszen ha magunkat váltjuk meg, akkor Ő nem válthatott meg bennünket, ebből következik, hogy Őt pusztán “a nagy mesterek, próféták, csodagyógyítók” egyikének tartják, istenségét eleve kizárja a személyes Isten létét is elvető tanítás. Ebben a rendszerben ugyanis Isten nem más, mint maga a kozmoszt átitató nagy “energiatömeg”, amelybe mi teljes megtisztulásunk után visszatérünk, beolvadunk. Ez a Nirvána, melynek részévé válva éntudatunk feloldódik, mint csepp ` a tengerben. Ebben az értelemben üdvösségünk egyedül csak tőlünk függ. Hogyan?
Egyszerű a dolog. Amit ebben az életemben elrontok, rosszul csinálok, azt majd a következő életemben kijavítom. Természetesen akkor is fogok elkövetni bűnöket, de egészen addig mindig újraszületek a földön, míg teljesen tisztává, bűntelenné nem válok. Ha ezt elérem, beolvadhatok a Nirvánába, elveszítve saját identitásomat.
Vonzó ez számunkra? De gondolkodjunk el azon is, hogy amióta emberiség létezik, hány olyan ember volt, aki tökéletesen bűntelennek tarthatta magát? Nézzük meg a körülöttünk élőket, vajon hányan méltóak a “tiszta” jelzőre, hányan akadnak, akik nem lennének kénytelenek újjászületni? Én úgy gondolom, egyedül Krisztus volt bűntelen és tiszta, tehát a reinkarnáció elvei alapján Ő méltó egyedül az örök életre.
De Isten szerencsénkre sokkal nagylelkűbb, mint mi vagyunk, és Ő Krisztus áldozatát eleve elfogadta, s az Ószövetség tanúsága alapján fel sem merült benne, hogy az emberiséget a reinkarnáció taposómalmába kényszerítse... A reinkarnáció elfogadása esetén bizony még szentjeinket sem találhatnánk méltónak az üdvösségre, s nekik is vissza kellene térniük újra közénk, pályájukat újra megfutni.
Sokat hallani, hogy reiki beavatottak “megvilágosodnak”, és tisztán felmerülnek előttük előző életeik. Már több élő Szent Kláráról, Szent Erzsébetről, Jézusról, Máriáról hallottam, sőt, senki ne nevessen, de elterjedt a hír “benső köreikben”, hogy a Mennyei Atya is itt él köztünk!
Be kell látnunk, hogy a New Age által elindított őrületnek nincsenek határai. Ugyan esetleg érvelhetnének ezek az emelkedett szellemű, “újra köztünk élő szentek” azzal, hogy a reinkarnáció fokozatos fejlődést, előrehaladást tételez fel. Szerintem azonban határozott visszaesés volna Szent Klára számára az, hogy ma egy önmaga nagyságától megszédült, gőgtől nem látó, Istent nem ismerő tudatlanságban össze-vissza beszélő reiki mesternő testében él... És sajnos, ez a többi “újra köztünk járó szentre” is érvényes.
Nézzük, mit mond ezzel kapcsolatosan Urunk? Már az Ószövetség is figyelmeztet, hogy senki sem jön vissza a holtak országából, de Krisztus egészen határozottan válaszol tanítványainak arra a kérdésére, hogy ki üdvözülhet? “Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges” (Mk 10, 26-27).
Nézzük meg a reinkarnációs tant másik szemszögből is. Tekintve, hogy magamat kell megváltanom, minden elkövetett bűnömért vezekelnem kell egy következő életben. Mielőtt újra megszületnék. eltetvezem előre az új életemet, s terveimben szerepelnek betegségek, élethelyzetbeli nehézségek, tragikus fordulatok, melyekkel könnyítek bűneim mérlegén. Az öntudatos reinkarnációt-hívő ember természetesen tisztában van azzal, hogy nehézségeit mindenki saját magának köszönheti.
Ezért ha szenvedő, éhező, elesett embert látok, nem segítek neki, mert ezzel megakadályozom, hogy maga választotta sorsát beteljesítse. Sőt, abban az esetben, ha segítenék neki, kifejezetten rosszat tennék vele, mert a következő életében újra nehézségeket kellene vállalnia az én beavatkozásom miatt, hisz én voltam az, aki karmája (sorsa) beteljesítésében megakadályoztam.
Ezért van az, hogy Indiában nem zavarják el az útról a forgalmat akadályozó .tehenet (lélekvándorlás-hit), nem tapossák el a férget, de elmennek az utcán haldokló emberek mellett segítségnyújtás nélkül. Ezért van ott szükség Teréz Anyára és lányaira, hogy felkarolják a “lélekvándorlás áldozatait”. S teszi ezt szerényen, felhajtás és elvárás nélkül, nem kér érte köszönetet sem, mert Ő Krisztus tanításából él; “... amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25, 40).
Mindenkinek jő lenne elgondolkodnia ezeken, mielőtt belevágna egy reiki tanfolyamba. Gondoljuk csak végig, Jézus mit követelt azoktól, akik követni akarták Őt. S mit követel tőlünk a reiki? Pénzt, pénzt, pénzt.
Mit kínál? “Szeretetet”, amit én a reinkarnáció tükrében nem tudok értelmezni, mert számomra a szeretet aktív cselekvést jelent, megtenni mindent a másik emberért, még azon az áron is, hogy áldozatot kell hoznom. Meg kell vallanom, hogy régebben komolyan hittem a reinkarnációban, mert nem ismertem Jézust és a Szentírást. Számomra ma már csak Krisztus az Út, az Igazság, és az Élet (vö. Jn 14,6).
A reiki nem az élet felé vezet, hanem éppen ellenkezőleg, a lelki halálba, hiszen Jézus mondta, hogy két úrnak nem szolgálhatunk. A reiki nem Jézust szolgálja, nem is próbálja ezt velünk elhitetni. Akkor miért rohanunk önként a vesztünkbe?
Nagyon elszomorodva hallottam, hogy már ez is behatolt az egyházba, hogy papok is engedték magukat “beavatni és behangolni”, és használják a reikit. Vajon jobban bíznak ebben a sötét erőben, mint Istenben? Sajnos, ezek a módszerek annyira kezdenek tért hódítani, hogy lassan már azt fogják különcnek tekinteni, aki ezekből kimarad, elhatárolja magát. Újra a Jelenések könyvére kell gondolnom, amikor az apostol látomásában már csak azok adhatnak-vehetnek, akiken a vadállat jele látható (Jel 13,14-17).
Szeretnék elmesélni egy esetet, amit saját fülemmel hallottam egy római katolikus hitoktató hölgy szájából, akivel egy reiki-körben találkoztam - a végzett reikisek között. Elmesélte, hogy néhány nappal a beavatása után éjszaka otthon dolgozott egy papírvágó késsel, s egyszer csak valami azt sugallta neki, hogy vágja fel az ereit ezzel a késsel. Ő “hívő” katolikus lévén ettől nagyon megrettent, és rögtön letette a kezéből, s próbált megnyugodni. Nemsokára jobban lett, és újra dolgozni kezdett.
Most jött egy újabb sugallat, hogy a szobában alvó kisfiának a torkát vágja el. Ijedtében kidobta a kést az ablakon, attól tartva, nehogy megtegye, amit “valaki” sugallt számára. Azt hiszem, Isten vigyázott rá, és nagyon nagy hálával tartozik érte.
Vajon ki sugallta neki ezeket a szörnyű dolgokat? A reiki mester válasza az volt erre a történetre, hogy “a rossz erők akarják őt elijeszteni ennek a csodálatos energiának a használatától, és csak bátran továbbra is használja a reikit, mindennap töltse fel magát ez erővel”. Nem tudom miként él azóta ez a hölgy, csak remélhetem, hogy már abbahagyta az egészet.
Megkísérelve a reiki jellemzőinek összefoglalását, elsőként említhetjük a reinkarnáció-tant, mely önmegváltást hirdet, tehát tagadja a krisztusi megváltást, keleti módra Jézust egy sorba állítja a szellemvilág alakjaival. Bíztat a szellemvilággal való kapcsolatfelvételre, sőt a beavatás során összeköttetést létesít köztem és egy ismeretlen, de nyilvánvalóan ördögi (mivel nem isteni) erő között, önzésre, részvétlenségre, szeretetlenségre nevel.
Ezek után néhány általam elvégzett kurzus fonákságait, a bennük rejlő veszélyeket szeretném a teljesség igénye nélkül megemlítem. Majoros János energetikai tanfolyamának résztvevői olyan ígéretet kapnak, hogy a beavatás hatására energiaszintjük több százszorosára nő meg. Ezért bár óva int attól, hogy ezt rosszra használja valaki, hiszen “akár ölhetünk is egy gondolattal”, ám ő maga mit sem törődik a ráháruló felelősséggel.
Ilyen előzmények után ugyanis azt gondolhatná az ember, hogy nagyon megszűrik az ide jelentkezőket. Nos, a szűrés nem más csupán, mint a pénz befizetése. Ezek után mindenki azt csinál majd a hatalmas energiaszintjével, amit akar. Miközben gyakran hangsúlyozza, hogy ne legyünk anyagiasak, ne ragadjunk az anyaghoz, mert ez ilyen emelkedett szellemű embereknél nem való, ő maga viszont egyáltalán nem vetette meg az anyagi javakat, hiszen egy-egy hétvégén besöpört akár 200.000 forintot is. Előadásaiban egyveleget adott elő a buddhizmusból, Krsna-tudatból és a Szentháromságból. Nála is egyenrangú Krsna, Buddha, Jézus.
A fényadás is a szeretetet hirdeti. A fényadás lényege, hogy egy beavatás után én mint csatorna, mint eszköz, képes vagyok a “Mindenség szívének”, szeretetét közvetíteni az emberek számára. Ez a “fény” testi-lelki gyógyulásokat eredményez. Megmondom őszintén, hogy ez rendkívül szimpatikus volt számomra, mert a fényt csak ingyen lehet közvetíteni, tehát itt a nemes szándék fogott meg.
Gondjaim adódtak a “mindenség szíve” fogalom értelmezésénél is. Nem világos előttem ugyanis, hogy ha Jézus áll a háttérben, akkor miért nem nevezzük őt a nevén? Miért kell ilyen megfoghatatlan elnevezést kitalálni? Talán azért, mert neon Ő az, akitől jön a “fény”? De akkor ki? - Lucifer nevének a jelentése: “fényhozó”...
A szlovákiai Csontos Vilmos által terjesztett “pszichotronika”, azaz léleksebészet szintén magán hordozza a New Age összes jegyeit. Van itt tanítás reinkarnációról, ufókról, a megtévesztés szellemében itt is emlegetik a Szentháromságot. Ez a tanfolyam eleinte három fokozatúnak indult, de már 14 fokozatnál tartanak, természetesen minden fokozatért külön kell fizetni. A résztvevőkkel természetesen közlik, hogy ők a kiválasztottak, s ők ezt el is hiszik.
A módszer lényege egyébként a “gyógyítás”, mely úgy zajlik, hogy gondolati (szellemi) úton egyszerűen kicserélik a beteg szerveket egészségesre. Csak azon gondolkodtam el mostanában, hogy a léleksebészet egyik legismertebb képviselőjének, Kovács András nyíregyházi csontkovácsnak vajon miért kellett műtéti úton gyógyítani a gerincsérvét? Nem egyszerűbb lett volna számára kicserélni azt a hibás gerincoszlopot, ugyanúgy, mint annak a katolikus papnak a szívét, aki a Kovács úr videofilmjében tesz tanúságot a léleksebészet csodás hatékonyságáról?
Megemlítem még Kenderesi Tibor harmadik-szem nyitogató meditációit, melyek igen népszerűek Miskolcon, főleg keresztények körében. Kétségtelenül sokat említi Krisztust, de megváltó szerepétől itt is megfosztva, mivel a bűntől való megtisztuláshoz elég egy irányított meditáció, sőt, képes azt állítani,. hogy meditációval még a pokolban szenvedő lelkeket is kiszabadíthatók, s felvihetők a mennyországba... Egy médium által - automata írással - kapott új szövegű Miatyánkot terjeszt, és már előre reklámoz egy új “Szentírást”, amit szintén ez a médium készít “felsőbb” utasításra.
INGÁZÁS


A különböző ingák használata szintén magán hordozza a New Age jegyeit és veszélyeit. Az ingázás megkezdése előtt kifejezetten kapcsolatot kell teremtenünk a szellemvilággal. Ezt úgy tanítják, hogy megállapodom az ingával, hogyan jelzi számomra az igent és a nemet. Ugye nem hihetjük, hogy az élettelen inga az valóban, “akihez” szólnunk kell?
Nos ezt a radiesztéziát oktató “mester” sem akarja velünk elfogadtatni. Ehelyett azt magyarázza, hogy mi magunk, a “magasabbik” énünk az, aki az ingát mozgatja úgy hogy fölveszi a jeleket, s az ingát testünk közvetítésével lendíti ki.
Igen ám, de ha saját énünk az, aki felveszi a jeleket, és mozgatja az ingát, akkor miért kell vele külön megállapodnunk, illetve megkérdezni tőle, hogy hogyan jelzi az igent és a nemet? Miért nem jelentjük ki egyszerűen, hogy jobbra lengés igent, balra lengés nemet jelent? Miért kell minden egyes “vizsgálódásnál” megkérdezni az “ingát”? Nem is beszélve arról, mennyire veszélyes vizekre tévedhetünk az ingázással. Bevonjuk mindenféle “orvosi vizsgálatba”, s tényként közöljük az inga által adott választ.
Egyik természetgyógyász ismerősöm egy betegnek rákot “diagnosztizált”, s a páciensét aztán csak nehezen lehetett lebeszélni az öngyilkosságról, amit a fájdalmas haláltól való félelmében tervezett el. (Természetesen nem volt rákos. )
Sok természetgyógyász használja az ingát teljes nyugalommal, s megméri vele a vércukorszinttől kezdve a vérnyomást, sőt a hátralévő éveink számát is. Ki vonja őket felelősségre egy elhibázott mérésért? Addig amíg egész komoly bajt nem okoznak, addig senki. Sokan mondják, hogy mennyire jól működik, és biztos eredményeket mutat az inga.
Itt is gondoljunk bele, Hogy 90% lehet, hogy igaz, hiszen esetleg éppen így akar bennünket megnyugtatni az, “aki” a válaszok mögött van, de miután kialakul a biztonságérzetünk, elkezdődhetnek a tévedések, egészen addig, amíg visszavonhatatlanul rossz dolog történik. Vajon véletlen-e, hogy max. 10-15 percig lehet ingázni, mert utána az ingát használó elfárad, zavarttá válik, esetleg teljesen kimerül - s ezek még csak a szerencsésebb tünetek.
Sajnos nagyon sokan használják az ingát jóslásra is, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Ugyanúgy mint a tenyérjóslásnak, és a többi okkult praktikának. Ezért nagyon üdvös lenne távol maradni az összes ma divatos szeánsztól, asztaltáncoltatástól, Tatot és jóskártya használattól, s minden olyan technikától, amely megnyílásra késztet a szellemvilág felé, a jövőt és az “elmúlt” életeket kutatja, s alkalmat ad a démoni erőknek, hogy bennünket befolyásoljanak, vagy még ennél is rosszabb történjen velünk, megszálljanak.
Godfried Daneels bíboros “Krisztus, vagy a Vízöntő?” c. könyve szerint a New Age egyes megnyilvánulásaiban 90 % -ban igaz dolgokról beszél, de a 10% hazugság, s ez a 10% hitünk alapjait rendíti meg. Így a hazugság könnyen elvegyül az igazságok között, s mire észrevesszük, már kételkedünk a keresztény igazságokban. Példa erre a szenvedés kérdése.
Mi keresztények is nagyon nehezen tudjuk elfogadni, hogy bizonyos szenvedéseknek értelmük, értékük van. Nem szeretünk szenvedni. Ez érthető, de bizonyos esetekben el kell fogadnunk. A mi hitünk szerint a szenvedéseknek helyettesítő értékük van, és nem feltétlenül kell isteni büntetésként értékelni. Mi azonban képtelenek vagyunk megérteni, miért szenvedünk, amikor nem érdemeljük meg.
A reinkarnáció tanításával azonnal kész és egyszerű “választ” kapunk: előző életünk bűnei miatt szenvedünk. Ez olyan megnyugtató tud lenni... Lám, van már magyarázat a szenvedésre. Amint azonban magunkévá tettük ezeket az eszméket, kivetettük magunkból az értünk szenvedett és kereszthalált halt, Megváltó Krisztust, hiszen a szenvedéssel mi magunk váltjuk meg magunkat. Sajnos, az a baj, hogy ezt nem szokták így végiggondolni az emberek, megmaradnak a felületes hit talaján. Azt hiszem nagyon sokat segítene, ha rendszeresen olvasnánk a Szentírást, és megpróbálnánk megérteni az abban rejlő igazságokat.
A másik bevált módszer az, hogy Istent letaszítják az őt megillető legmagasabb helyről, s az embert állítják a helyére. “Miért alázatoskodnál, miért vetnéd magad alá Istennek, főleg az Egyháznak?” Az ember mindent tud, mindent képes elérni, akár teremteni is képes. Ezt vágta hozzám egy fiatal hölgy, aki buzgó katolikusból lett a keleti tanok híve, teljesen elfordult Jézustól, s a tűzönjáróstól kezdve csupa olyan dolgot művel, ami az “Úr előtt utálatos”.
A New Age tanítóinak szólamai közé tartozik a titkos tudással való kecsegtetés. Senkinek sem szúr szemet, hogy ezt az ún. “titkos tudást” tömegméretű tanfolyamokon bárki megszerezheti, ha pénze van rá, s hogy az utcai könyvsátrak ezoterikus, azaz titkos tudományoktól terhes könyvekkel vannak teli.
A Bibliában minden benne van, amit az igaz és az örök élethez tudni kell. Abban valóban igazi tudás van elrejtve, azok számára, akik az igazságot keresik. A New Age tudást, hatalmat, gazdagságot ígérő szólamai kapcsán jusson eszünkbe, hogyan kísértette az ördög az asszonyt. “Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat”. Ugye, mintha csak most is pontosan ezeket a kísértő szavakat hallanánk a New Age hazai (Szepes Mária, Müller Péter, stb. ) és külföldi mestereitől.
Azt mondta az Úr: “Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék” lásd ma: Sai Baba, Sri Chimnoy stb. Bizony, még a választottakat is úgy látszik, sikerült félrevezetni, hiszen papok agykontroll, reiki tanfolyamokat végeznek, és alkalmazzák az ott tanultakat, s ezzel híveiket is maguk után viszik. Vajon miért bíznak jobban egy ismeretlen, megfoghatatlan erőben, mint Krisztusban?
Természetgyógyász körökben és a New Age berkeiben is nagyon divatossá lett Krisztus nevének - vulgárisan szólva - “használata”. Csakhogy ezek közül az emberek közül Krisztus nevét és őt magát is csak eszköznek tekintik. Legtöbben nem is tudnak róla többet, csak annyit, hogy gyógyított, s különleges ereje volt. Ezért úgy gondolják, gyógyításaikhoz előrángatják őt a “szellemvilágból”, de ha netán sikeres a gyógyítás, annak eredményét egyedül maguknak tulajdonítják.
Azt hiszem, a bajok egyik gyökere az ember gőgjében keresendő (a sátán ezt igyekszik megerősíteni bennünk), abban hogy a ma embere számára egyáltalán nem vonzó tulajdonságok az alázat, a szelídség, a békesség és az engedelmesség, hiszen korunk és a “siker” eszménye nem ezt diktálja.
Számunkra bálvány lett az egészség, a pénz, a gazdagság, és a hatalom minden áron. Pedig keresztény hitünk számunkra mindent kínál: szeretetet, biztonságot, örök életet. Egyetlen vallás sincs, amely ennyi ajándékot kínálna az embernek, s egyetlen vallás ,,istene” sincs a mi Istenünkhöz hasonlítható, aki úgy szerette a világot, Hogy egyszülött Fiát adta oda érte. És mi elutasítjuk ezt a felénk kinyújtott kezet, ellökjük magunktól, s hamis bálványokba kapaszkodva ragaszkodunk ahhoz, hogy mi is egyenlőek vagyunk Vele.
Jézus szavait ajánlom azoknak figyelmébe, akik úgy gondolják, hogy az apostoloknak adott ígéret mindenkinek szól, aki csak elhatározza, hogy kézrátétellel gyógyítani fog, s buzgón idézgeti is Őt: Nem mindaz, aki azt mondja nekem; Uram, Uram! jut be a mennyek országába. Csak aki mennyei Atyám akaratát teljesíti. Sokan mondják majd nekem azon a napon; Uram, Uram! Nem a Te nevedben jövendöltünk? Nem a Te nevedben űztünk ördögöt? Nem a Te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket. Takarodjatok előlem, ti gonosztevők!(Máté 7,21-23).
Eddig hány Jézusra hivatkozó természetgyógyásszal találkoztunk, aki az evangéliumot is hirdeti (méghozzá az el nem ferdített evangéliumot hirdeti, ahogy azt az egyház ránk hagyta)? Azt hiszem, nem könnyen találunk ilyet.
Még a beteg emberhez is szeretnék szólni néhány szót, aki saját, vagy hozzátartozói betegsége miatt természetesen mindent megpróbál. Én meg értem, hogy szenvedni nem jó, és sokan szeretnék elkerülni a szenvedést, a fájdalmakat. Azt vallom, hogy meg is kell mindent tenni egy bizonyos határig ennek érdekében.
Nézzük, mi áll rendelkezésünkre; orvos, gyógyszer, műtét (tehát a hagyományos tudományos módszer), ezenfelül jönnek a természet adta lehetőségek: a gyógynövény, a vízkúra, a levegő és a napkúra, mozgás, végül a masszázs. Mindezeket úgy vegyük igénybe, hogy kérjük hozzá Istenünk jóindulatát, és segítségét.
Higgyük el, ha Jézus megígérte nekünk, hogy segítségünkre lesz, amikor kérjük, akkor biztosan meg is teszi. Ő nem csap be minket. Miért gondolnánk arra, hogy csodagyógyítóhoz menjünk, aki energiával gyógyít, amikor senkinek olyan gyógyító ereje nincs, mint Jézusnak. Ha Ő nem akar azonnal meggyógyítani bennünket, annak oka van. Ezen a ponton kellene, hogy belépjen. az Isten iránti engedelmességünk, és a benne való feltétlen bizalmunk.
Higgyük el, hogy ha Ő akarja, különösebb kunsztok nélkül, imádságunkért is meggyógyít. Előfordulhat, hogy ami - a világ szemével nézve -imádsággal “nem sikerült”, az sikerül egy bioenergetikusnak. De tudnunk kell, hogy az ördög is tud gyógyítani - s ha ő gyógyít, előbb-utóbb be is nyújtja a számlát. Szabad akaratunkon áll, hogy elfogadjuk Istentől a szenvedést, ha Ő ezt kívánja. Jusson eszünkbe Jézus intő szava: “Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja? Mert mit adhat az ember cserébe a lelkéért? “
Ragadjunk meg tehát minden Isten által kínált és megengedett módot a szenvedés leküzdésére - ám a végeredményt imánkban bízzuk rá, és legyünk erősek elfogadni az Ő akaratát, de ne hagyjuk elveszni a lelkünket.
Végül szeretnék kiutat mutatni azon sorstársaim számára, akik szintén megjárták a New Age útvesztőit, és talán alaposan belekeveredtek a beavatások sűrűjébe. Vajon örökre homlokukon a vadállat bélyege? Bízom az Úrban, hatalmában, irgalmasságában és végtelen jóságában. Sohasem késő neki igent mondani. A szabadulás útja: dönteni Jézus Krisztus mellett. Nekem ebben a Szentlélek-szeminárium volt nagy segítségemre.
Amikor megértettem, mi ennek a lelkigyakorlatnak az igazi lényege, azonnal tudtam, hogy számomra ez a menedék, és a megtisztulás útja is. Eljutottam oda, hogy kész voltam minden bűnömet megvallani és mélyen megbánni. Az Úr kegyelme meggyógyította lelkem sebeit, ereje segített legyőzni bennem a gőgöt, a becsvágyat.
Megérett bennem a visszavonhatatlan elhatározás, hogy születésemtől tartó hívására igent mondok, hogy feltételek nélkül, vakon és teljesen átadom neki az életemet, a sorsom feletti irányítást, s mindenestül a kezébe adom magam. Tudom, hogy ez az igen lemosta rólam a gonosz bélyegét, s a tudatosan megújított keresztségi fogadalmam ajándékául, a Szentlélek kiárasztásakor az Úr saját ujjával rajzolta homlokomra az Ő jelét.
Régi kollégáim közül, de sokan mások is csodabogárnak tartanak, amiért képes voltam a “bizonytalanságra'' cserélni a biztos megélhetésemet, egy “megfoghatatlan”' eszméért feladni a komoly praxisomat. Sajnálkoztak rajtam, haragudtak rám, értetlenkedtek fölöttem, gúnyolódások céltáblája lettem, de ezek engem nem érintenek. Én tudom, hogy csoda történt velem, Krisztus csodát tett, Neki köszönhetem, hogy igazán élek, hogy újjászülettem Őbenne.
Ő megbocsátott nekem mindent, s ezzel elvette bűnömet, ezt biztosan tudom, s előbb szeretett engem, minthogy én Őt ismertem volna. Szeretett végig, egész életemben, akkor is, amikor a legrettenetesebb bűnöket követtem e1 ellene. S ha ezelőtt azt hittem, hogy boldog vagyok, akkor tévedtem, mert fogalmam sem volt róla, milyen az igazi boldogság.
Régen ez nekem a sikert, a hírnevet, a dicsőséget jelentette, és az anyagi jólétet. Most a boldogság több mindezeknél. Egy mély, nagyon mély érzés, ami Krisztusban gyökerezik, és az emberi szívbe nő bele. A tökéletes biztonság érzése, a tudat, hogy egy erős és hatalmas Isten kíséri figyelemmel minden lépésemet, és azonnal kezét nyújtja és felemel, la elesem. Ha éhes vagyok, ennem ad, ha szomorú vagyok megvigasztal. Ő akkor is elfogad engem, amikor én méltatlannak érzem magam a szeretetére. Megértettem, hogy nincs más út, Ő az egyetlen, Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia.
Hálás köszönet Antal testvérnek, aki az egyetlen igaz útra elvezetett, továbbá köszönet Szent Ferenc kistestvéreinek és a nővéreknek, akiktől sok szeretetet, támogatást, biztatást kaptam, és jó példájuk nyomán eljutottam az Egyház iránti szeretetre is.
Utóirat:
Feltétlenül szeretném még elmondani, hogy tisztában vagyok azzal, milyen gyűlölethullámot indítok el magam ellen ezzel a tanúságtétellel, tudom, hogy jó néhány támadás fog érni az érintettek részéről. Nem tagadom, hogy van bennem némi félelem, de sokkal nagyobb az Úr iránti bizalmam, tudom, hogy Ő megvéd engem.
Egyre nagyobb a meggyőződésem, hogy a New Age a sátán eszköze, s igyekszik minél több embert megszédítve a halál felé vonzani. Emlékszem. amikor egy természetgyógyász azt mondta: “tudod, most “lélekvadászat folyik a földön”. Azt hiszem most értettem meg, mennyire igaza van, s milyen fontos felhívni a figyelmet a lelkekre leselkedő veszélyekre.
Mostanában értettem meg azt is, mit jelentenek számomra az evangélium szavai: “aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt” (Mt 10,39). Én el akartam és el is veszítettem az Úrért a régi életemet, s valóban újat találtam helyette, igazi életet Őbenne. Szilárd elhatározásom, hogy egész életemben Őt szolgálom, minden eszközzel, amit nekem adott. Figyelmeztetését szem előtt tartva fogom leélni az életemet:Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is a pokolba taszíthatja “ (Mt 10, 28).
Juhász Zoltánné, Aranka
Forrás: New Age Keresztény szemmel-Gál Péter
* * *
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT, vagy TERMÉSZET-FELETTI GYÓGYÁSZAT?
ÖSSZEFOGLALÓ

(Dr. Erdélyi Zsuzsanna: „Természetgyógyászat az Ige mérlegén„ című anyagának felhasználásával)


Igazán mondom nektek: aki nem a kapun át megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló… Én vagyok a kapu. Ha valaki rajtam keresztül megy be, megmenekül. Ki és bejár, és legelőt talál. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én (Jézus) azért jöttem, hogy az embereknek életük legyen és bőségben éljenek.” (János evangélium 10:1,9-10)

Vajon a természetgyógyászat olyan kapu, amin át észrevétlenül besurranhat egy ismeretlen tolvaj, gyilkos és rabló? Vajon a testi-lelki gyógyulást kínáló módszerek mögött egy ősellenség várakozik, hogy lecsapjon a gyanútlan kiszolgáltatottra – a betegre? Vajon a természetgyógyászat az alapjait tekintve magában hordozza egy rejtett kapcsolatfelvétel lehetőségét a természetfeletti világgal? Létezik-e egyáltalán természetfeletti világ? Nagyon is létezik! Ha azonban ez az út nem Jézus Krisztuson át vezet, akkor csak az Istennel ellenséges, démoni világgal kerülhet kapcsolatba a becsapott és megtévesztett, gyanútlan ember.
A természetgyógyászat világszemlélete: a panteizmus, mely szerint létezik egy mindenható teremtő, aki azonban a világmindenséggel, a kozmosszal azonos. Ez a személytelen isten mindenben és mindenkiben jelen van. A természet és az ember minden egyes alkotó elemével része ennek a mindenütt jelenlévő, személytelen istennek – erőnek – energiának – kozmikus energiának.

A panteizmus szerint Isten nem a természet Teremtője, hanem maga a természet. Az ember és természet pedig egy egységet alkotnak. Ez a holisztikus szemlélet lényege: a világmindenség (makrokozmosz) visszatükröződik az emberben (mikrokozmosz), az ember az univerzum kivetítődése.

Ezt a kapcsolatot a mindenben jelenlévő kozmikus erő, energia – a természet és az ember elemeiben „feloldódó istenség” – tartja fenn, aminek eredményeként a természet és az ember között alapvetően egység, harmónia van. Ha ez az egyensúly fennáll, akkor egészségesek vagyunk. De ha ez az egység felbomlik, akkor lép fel a betegség. Ennek megfelelően a gyógyítás lényege: a harmóniának a helyreállítása, befolyásolása. A különböző gyógymódok és technikák ezt az univerzális életerőt próbálják kiegyensúlyozni az emberben.
Elnevezéseikben az irányzatok más más névvel illetik az istenséggel azonos természet(felett)i erőt: - az asztrológia kozmikus sugárzásnak; - a jóga, hinduizmus pranának; - a kínai taoizmus taonak; - a mesmerizmus fluidumnak; - a magnetizmus egyik japán ága reikinek nevezi. A közös alap tehát a keleti természetvallások világszemlélete: a panteizmus.

Világszemlélete az ún. New Age mozgalomban kap teret, melynek asztrológiai fogalmai szerint a „halak korszaka” (a kereszténység) ideje lejárt, és új ”vízöntő” világkorszak fog bekövetkezni, amikor az ember maga lesz istenné, mivel lényének eddig nem is sejtett, paranormális, okkult erőit és képességeit fedezi fel és fejleszti ki. Fő jelszava és célja: a tudattágítás, egy újfajta spiritualizmus (szellemiség).

Az ember felsőbbrendű emberré válik azáltal, hogy tudata kitágul, azaz átugorva az érzékek felfogóképességének határait, látnoki, telepatikus, okkult képességek birtokába jut. Számos tudatküszöb alatt ható módszerrel dolgozik és észrevétlenül is rabjává teszi a modern embert. A panteizmus, és így a panteista irányzatokat egybemosó és teljességre vivő New Age jó alapot kínál a természettudományos orvoslás és az alternatív (természetgyógyász) medicina egyesítéséhez is.

A BIBLIA ISTEN ÉS EMBERKÉPE


A természetvallások istenével ellentétben a Bibliában önmagát kijelentő Isten mindenható és személyes Isten. A világmindenség, a természet és benne az ember Isten keze munkája, alkotása, teremtménye, de maga nem isteni! Az Isten mindenkor felette áll a világnak, munkálkodik benne, terve van vele, fenntartja, de sohasem oldódik fel benne! Az Isten Bibliában kinyilatkoztatott személyes tulajdonneve a héber eredeti szövegek szerint JHWH (Jahve-Jehova), és nem „jóisten”, ahogy többnyire őt nevezik azok, akik azt a látszatot akarják kelteni, mintha ismernék, félnék és szolgálnák azt, akiről beszélnek.
„E VILÁG ISTENE”
A bibliai kinyilatkoztatás szerint létezik egy olyan ősellenség, aki Sátán, az Ördög néven van megnevezve, aki „e világ istene és fejedelme” (2Korinthus 4:4; János evangélium 14:30), aki „világosság angyalaként, juhok ruhájában” jön (2Korinthus 11:14; Máté 7:15), észrevétlenül beköltözik a gyanútlan ajtónyitóba, és azt megfertőzi, tisztátalanná, „a gyehenna fiává” teszi! (Máté 23:15, Károli ford.) Ez a szellemi lény valamikor oltalmazó kérub volt, aki fellázadt az Édenben Isten ellen, és azóta minden ember elpusztítására törekszik. (Ezékiel könyve 28:14-16) Ő az a hatalmas sárkány, ama régi kígyó, aki „az egész világot elhiteti, becsapja”. (Jelenések 12:9)

Sátán illegális úton, az emberi értelem és tudat megkerülésével férkőzik közel áldozataihoz, ezért VESZÉLYESEK MINDAZOK A MÓDSZEREK ÉS PRAKTIKÁK, AMELYEK A TUDATKÜSZÖB ALATT DOLGOZNAK, ILL. A TUDAT ÉS AZ AKARAT KIKAPCSOLÁSÁVAL! Ezek útján (természetgyógyászati álnéven) tudattalanul ajtót nyithatunk az Ördögnek.

AZ ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK NÉPSZERŰSÉGÉNEK OKAI


1. Az egészség bálvánnyá vált.; 2. Az emberben lévő vallásos éhség, a természetfeletti iránt megnőtt szomjúság.; 3. Az ember kerülő úton keresi a gyógyulást, mert csak a bűn következményétől akar megszabadulni, de a bűntől nem.

AZ EGÉSZSÉG FONTOSSÁGÁNAK TÚLHANGSÚLYOZÁSA. Maga a Biblia is – Isten akaratával összhangban – kihangsúlyozza, hogy legyünk jó egészségben! (Apcsel 15:29) De ezzel nem azt akarja tolmácsolni, hogy az egészségünk mindenek felett való legyen, hogy ennek bármi is legyen az ára, fizessük meg, akár az isteni alapelvek nem figyelembevétele árán is. Mert „mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri (mindazt igénybe veszi, amit a világ felkínál – akár a gyógyítás terén is), de a lelkét kár éri (lelkével/életével fizet érte)” (Máté 16:26).

A világi embert ugyan nem érdekli, hogy ez vagy amaz a módszer ütközik-e Isten akaratával, neki az nem érték, hanem csak a gyógyulása a legfontosabb De akik szeretnék elnyerni Isten tetszését, és elkerülni az ítéletét, azoknak nagyon nem mindegy, hogy milyen módon gyógyíttatják magukat, és a gyógyulásuk érdekében milyen módszereket vesznek igénybe.

A BIBLIA TANÍTÁSA A BETEGSÉG GYÖKERÉRŐL

Az embert sújtó betegségek oka, hogy az ember az Édenben szabad akaratát rosszul felhasználva szembefordult a saját teremtőjével. A bűn lényege az ember Istentől való elfordulása, elszakadt állapota. Ennek az elszakadásnak már csak következménye a teremtett világ (és benne az ember) belső harmóniájának megbomlása, - a betegség.

Az embernek a harmónia helyrehozásához nem a természethez kell visszatérnie, hanem a személyes Istenhez a Jézus Krisztus által, hiszen Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával(2Kor 5:19). Krisztus az, aki az emberi szívek ajtaján kopogtat, hogy aki beengedi, azzal együtt vacsoráljon (kialakítson az evangélium követése által egy szoros, szeretetteljes kapcsolat-közösséget), viszont az Ördög sem tétlen, hanem hátulról beosonva ejti tőrbe a gyanútlan, laikus, gyógyulni vágyók tömegeit. (2Timótheus 2:26; 1Péter 5:8; Jelenések 3:20)

AZ EMBER KERÜLŐ ÚTON KERESI A GYÓGYULÁST

Krisztus váltságáldozata által lehetővé vált a bűnbocsánat, ami által helyreállhat az Istennel való szellemi közösség és jó viszony. A Hozzá való megtérés azonban automatikusan nem szüntet meg minden betegséget a hívő ember életében, mivelhogy „a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett” és „fohászkodik és nyög mind idáig” (Róma 8:20-22).
Vagyis ebben a világban, a világkorszak végéig, Krisztus visszajöveteléig, megmarad a bűn, és következménye a betegség és a halál, bár a váltság elvégeztetett. Ha valaki megtér Istenhez, akkor nem a körülötte lévő világ változik meg, hanem ő változik meg, de ő továbbra is ebben a Sátán által uralt világban él. (János 17:15; 1János 5:19) Jézus bár jogilag eltörölte a halált (2Timótheus 1:10), mindazonáltal mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva testünk megváltására. (Róma 8:23) Addig is, amíg ez bekövetkezik, az Isten megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1:3-6)

Sok embernek azonban nem tetszik ez a gyógymód, inkább választja a kerülő utat, mert csak a bűn következményétől, a betegségtől akar megszabadulni, de a bűntől NEM! A bűnt szereti, JÓL ÉRZI MAGÁT BENNE, ezért csak tüneti kezelésre vágyik, csak a kellemetlen következményeket kívánja felszámolni, de az okot nem. Mivel a gyógyulás nem misztikus csoda, ne képzelje egyetlen ilyen beteg sem, hogyha szedi a gyógyszereit, vagy megműtteti magát, akkor majd életmódi bűneiből való megtérés nélkül meggyógyulhat. Ha meg misztikus csodagyógyulásra áhítozik valamely elhíresült csodagyógyító által, akkor ne csodálkozzék ha 'zsebre teszi őt az Ördög', hiszen annak ára van. (Példabeszédek 6:27)
A BETEGSÉG SZEREPE A HÍVŐK ÉLETÉBEN

A tapasztalat azt mutatja, hogy a bűnbocsánatot nyert hívő emberek is megbetegedhetnek akár ugyanazokban a betegségekben, mint a hitetlenek és a betegségeik talán ugyanúgy nem gyógyíthatók. Mivel a mi korunkban – korszakunkban – Jézus két eljövetele közötti időszakban – a teremtett világ” még nem szabadult meg a romlandóság rabságából – Róma 8:20-23. – ezért nem minden esetben találunk egyenlőséget a bűnbocsánat és a gyógyulás között még életmódi bűnök vonatkozásában sem. Isten sok esetben a megbocsátás ellenére sem hárítja el a bűn következményét.

Itt érhetjük tetten a karizmatikus körökben ma nagyon kihangsúlyozott ún. pozitív gondolkodás alapvető tévedését. E pozitív gondolkodás hívei azt tanítják, hogy ha valaki hívő, akkor nem lehet beteg – illetve megfordítva, ha beteg, nincs elég hite. Vagyis a bűn=betegség, bűnbocsánat=gyógyulás leegyszerűsített képletét alkalmazzák. Ez a gondolkodásmód Istent olcsó varázs-tündérré alacsonyítja, akit a hitemmel, akaratommal kedvem szerint befolyásolhatok, 'hatalmamban tarthatok' . Mindez az ilyen körökben kontraszelekciót okoz – aki ugyanis beteg marad, el is marad; előbb-utóbb kipottyan 'a gyógyultak(?) közül'.

Csakhogy – adott esetben – éppen 'szenvedéssel formál a Mester', ha arra van szükség, hogy valaki alázatos maradjon, netán életútjában megforduljon. Hit által nemcsak meggyógyulni lehet, hanem hit által meg lehet tanulni – Pálhoz hasonlóan – betegséget hordozni is. (Galata 4:13-14; Róma 8:28) Annak, hogy Isten nem vett ki minket a világból, és így részesei vagyunk a világ gondjainak, bajainak, betegségeinek is, értelme és célja van. Ezen nyomorúságok közt, Isten erejével helytállva válhatunk hitelesen sóvá, lámpássá, hegyen épített várossá” (Máté 5:13-16).

AZ EMBERBEN LÉVŐ TERMÉSZETES VALLÁSOS ÉHSÉG KIHASZNÁLÁSA


A biblikus kereszténység helyett bibliátlan vallásosságot felmutató természetgyógyász ágazatok egy némelyike azt a vallásos éhséget használja ki, amit Isten maga ültetett el bennünk azért, hogy Őhozzá vissza találjunk. A Bibliából azt is tudhatjuk, hogy ez az út kizárólag Jézuson át vezet. (János 14:6) Azonban a vallás-filozófiai alapon álló 'gyógymódok' más utakat kínálnak gyógyítás és gyógyulás címén. A ma nagyon divatos relaxációs metodikák nem mások, mint a keleti jóga és a nyugati spiritizmusban gyökerező hipnózis egymást 'termékenyítő', egymást gerjesztő házassága. Erről az ágról alig választhatók le a parapszichológiai módszerek, amilyen a nálunk közismert és népszerű Agykontroll is. Az ún. bioenergetikai módszerek gyökereit mind a keleti misztikában, mind a nyugati okkult tudományokban, a spiritizmusban fellelhetjük.

JÓGA – HINDUIZMUS

Önmegváltó módszer, világképe a panteizmus. Egy személytelen erőben hisz, ez az isteni elv a Brahman. Az emberi élet célja ezzel az istenséggel egyesülni. Ennek elmulasztása a földre való sorozatos visszatérés: reinkarnáció. E büntetési körforgásból való kitörés, és 'istenné' válás módszere a jóga. Uralkodási képességek kifejlesztése a testen, a vegetatív működéseken, az érzelmeken, hogy eljusson az önmagában lévő isteni maghoz, azt felgerjesztve végül a hat-lépcsős fokozatának csúcsán összeolvadjon az egyetemes világszellemmel, a Brahmannal.

A jógában a testi technikák mindig a szellemi célokat szolgálják ki, attól nem választható el! Első fokozata a Hatha-jóga, légzésgyakorlataival az isteni erőt, a pránát áramoltatja testében, melyet a légkörből vesz fel koncentráció és meditáció segítségével. A jógázás ennek az 'isteni energiának' a felvétele, akárcsak 1 tabletta Kalmopyrinnel szalicilát kerül a testbe, még ha azt cukorkának képzeli is valaki. A jóga szemlélet szerint az emberi test különböző helyein jellegzetes erőközpontok – ún. csakrák – vannak, melyek a prána-áramlás kitüntetett helyei. 7 ilyen központ van, a legalsó a kis medencében, a legfelső a fejtetőnél.

A jóga gyakorlat célja, hogy a legalsó erőközpontban szunnyadó életerőt a légkörből felvett és testében áramoltatott prána révén felébressze és felgerjessze. Ennek a szunnyadó életerőnek a szimbóluma a feltekeredett, ún. kundalini kígyó. Végső soron a jógagyakorlat célja, hogy az ember a benne szunnyadó kígyó energiáját felgerjessze! Hogy kicsoda a kígyó, a Bibliából tudjuk, hogy Sátán, az Ördög! Döbbenetes, mennyire tetten érhetők ezek a módszerek szimbólumaikban. A Mantra-jóga hindu istenségek (pl. Krisna) nevének sorozatos ismétlése önszuggesztió elérése céljából, melynek végeredménye ugyanez: 'rejtett felhívás ördögi keringőre'.

AUTOGÉN TRÉNING

A jóga nyugati elnevezése, a modern ember öngyógyító-önmegváltó módszere. Jutalma: önerőből ülni az élet trónján, önbizalommal-önbecsüléssel, külső segítség nélkül. Lényege a szómágia: pl. képes vagyok uralkodni a testemen, napról napra jobban érzem magam…- ami ősrégi varázslás, a sámánok technikája, amit ma képesített, tudományos fokozattal rendelkező modern táltosok gyakorolnak. Egy régi slágerszöveg szerint: „ringasd el magad!” – és addig jó, amíg valóban csak maga-magát ringatja az ilyen ember, mert egyszer csak – észre sem veszi – amikor már valami be nem konferált, általa ellenőrizhetetlen erők veszik át a „ringatást”. Vagyis az út végén ismét ott várakozik csöndesen az Ördög!

PARAPSZICHOLÓGIA

Az „okkult tudományok” – a spiritizmus, 'halottakkal', „szellemekkel(démonokkal)” való kapcsolatteremtés – nemesített változata, mely vizsgálja a „természetfeletti” létezését, ill. a vele való „kommunikáció” lehetőségeit, az érzékeken felüli érzékelés (6. érzék) kifejlesztésének határait.

JOSÉ SILVA-FÉLE AGYKONTROLL

Maga a 'feltaláló' is dilemmával küzdött; egyszer azt mondja: mindaz, ami tőle eltanulható, az agy produktuma; máskor arról értesülünk, meggyőződött az ún. Magasabb Intelligencia létezéséről. Vonzó ígéretekkel kecsegtet: javuló memória; a tanulás gyorsasága és hatékonysága megsokszorozódik, könnyen lefogyhat; elsajátíthatja az öngyógyítást, stb… Mindehhez nem kell más, mint hogy „felébressze agyának azokat a szunnyadó képességeit, amelyeket többségünk soha nem használ”.

Könyvében igyekszik minden misztikus vonást mellőzve, megtanulható, egyszerű pszichológiai gyakorlatként feltüntetni az Agykontroll tanfolyamokon tanított technikákat. De az l. fejezet 1. bekezdése azonnal leleplezi az igazi feladót, mely szerint sokkal többről van szó, mint emberi képességek felélesztéséről.

„… közvetlen, működő kapcsolatba kerülsz egy mindent átható, magasabb intelligenciával, és… rájössz, hogy az a te szolgálatodban áll… egy téged szerető, erős hatalom áll mindig melletted!…Magasabb Intelligencián én NEM ISTENT ÉRTEM! - Vajon ki lehet az, aki nem Isten de sokkal hatalmasabb, mint az ember?! Vajon ki lehet az, aki soha nem nevezi magát néven, hanem meghúzódik a névtelenség homályos rejtekében?

Aki ismeri a Szentírást az tudja, pontosan ilyennek az Ördögöt írja le, aki a világosság angyalának öltözött ősellenség! (2Kor 11:14-15) Íme, az „Alfába menés” spiritiszta médium-önképző módszerének lényege: az érzékeken kívüli érzékelés, gondolatolvasás elsajátítása: gyakorlatilag MÉDIUMMÁ válás technikája! Itt csak az a pont nem tisztázott még, ahol az agykontroll gyakorlói átlépik az emberi képességeket, és valóban elkezdenek kommunikálni valamiféle természetfeletti erővel, vagy személlyel.

A magyarországi AGYKONTROLL első számú apostola, Dr. Domján László mégsem ezen, hanem azon lepődött meg, amikor a Tibetben beavatott Petrezselyem József a szeme láttára materializálta az ujjai közt megbújó láthatatlan energiát, amit a Természetgyógyászat című magazin le is közölt, mint fényképet. De hogy ördögi csodáról van szó, még ekkor sem jött rá. Vagyis TOTÁLIS SZELLEMI RESTSÉG tanúi lehetünk!

HOMEOPÁTIA

A homeopatikus szerek két elmélet alapján készülnek. Ebből az egyik elméletet – a hasonszervi kezelés elvét – szeretik hangsúlyozni, beszélnek róla, habár ez az elmélet sem állja ki a valódi tudomány próbáját. A homeopátia másik fontos alapelvére nem szokták felhívni a figyelmet, hallgatnak róla, bár egyetlen készítési technológia során sem marad el az úgynevezett dinamizálás.
Az első alapelv – a hasonlót a hasonlóval kell kezelni – azon az elképzelésen nyugszik, miszerint ha egy szer nagy dózisban valamilyen tünetet kivált, az kisebb adagban gyógyító hatású lehet. Alapvetően ez a gondolat nem idegen az orvostudománytól, gondolhatunk például a védőoltásoknál alkalmazott, legyengített kórokozókra. A védőoltások alkalmával valamilyen legyengített kórokozót kis mennyiségben juttatunk a szervezetbe, ami beprogramozza az immunrendszert, ellenanyag képződést indít el, amely ellenanyag azután az igazi kórokozó ellen is hatékony lesz.
A védőoltások hatásmechanizmusa analógiaként jól hangzik, ám csak az a baj, hogy a homeopátiás szerek esetében olyan mértékig felhígítják az eredeti anyagot, hogy a “gyógyszerként” eladott készítményben legtöbbször már egyetlen eredeti molekula sincs. A homeopátia hozzáértői állítják, hogy annál hatásosabb a kezelés, minél kisebb dózist alkalmaznak.

Ha a hatóanyag egyetlen molekulája sincs jelen, akkor az nyilván nem hathat. Mitől hatékony akkor a szer? A módszer mai hívei szerint a vízcseppek “emlékeznek” az anyagra, és ez magyarázza a hatékonyságot! Ez a “tudományos” magyarázat igazán elbűvölő a genomika korában! A módszer eredeti kitalálója – Hahnemann Sámuel – azonban másképpen magyarázta a hatást.

Szerinte azért nem baj, hogy nincs már egyetlen molekulája sem az eredeti anyagnak a szerben, mert igazából nem is az hat, hanem a kozmikus energia, amit a légkörből lehet belegyűjteni. A kozmikus energiával történő “feltöltés” útja pedig az úgynevezett dinamizálás, ami rázással érhető el.

Hahnemann Sámuel német orvos a XIX. század első felében élt és nyíltan vallotta, hogy módszerét spiritiszta kijelentésekből vette. Alapvető tételei a mikro-makrokozmosztan azonosság-elvéből indulnak éppen úgy, mint a keleti vallások gondolkodásmódjára épülő többi alternatív módszer.
A dinamizálás történetének van még egy pikáns mozzanata. Amikor Hahnemann – módszerének kifejlesztésekor – kitalálta a rázást, valami stabil tárgyat keresett, amihez ütemesen ütögetve kényelmesen rázható a dinamizálandó szer. Éppen egy nagy, bőrkötéses Biblia volt a keze ügyében, így ahhoz kezdte ütögetni az üvegecskét. Íme, szép példája ez annak, hogy az Ördög milyen gondosan ügyel arra, hogy ajánlatai vallásosnak látsszanak. Ám micsoda óriási a különbség a mágikus – varázslásos – hit és a Jézus Krisztusba vetett élő hit között!

- A hígítás céljáról, magyarázatáról sok szó esik. A rázásról nem sokat hallhat a beavatatlan, hogy azt miért is teszik, vagy hogy egyáltalán teszik, de a potencirozás vagy dinamizálás egyetlen készítési technológia során sem marad el. Ráadásul a beteg utasításban kapja, hogy bevétel előtt pontosan hányszor rázza meg az üveget. Hahnemann hite szerint ugyanis minél tovább rázzák az anyagot, annál jobban feltöltődik természetfeletti energiával és annál erősebb lesz a gyógyhatás, egészen addig, hogy már bevenni sem kell, elegendő csak megszagolni!

A dinamizálás révén a módszernek ugyanolyan sötét szellemi háttere van, mint a többi, keleti vallásokon alapuló, alternatív módszernek. Vagyis a homeopatikus szerek közönséges varázsszerek. Önmagában az a tény, hogy Isten tiltja a varázslást, bizonyítja, hogy a varázslás működik vagy működhet! Pusztán logikusan gondolkodva is világos, hogy ami tilos, az nyilván lehetséges.

Hahnemann nyíltan vallotta, hogy módszerét spiritiszta kijelentésekből vette. A technika okkult háttere a dinamizálásban/potenciálásban rejtőzik. A hatóanyagban már csak szellemi erők maradnak, amely természetfeletti energiával az olyannyira „erős” lesz, hogy az így potencírozott szereket elegendő csak szagolni. Ugyanakkor ha egy üveg Coca-Colát rázunk össze (dinamizálunk) hasonlóképpen, ez esetben nem történik semmi. De vajon miért nem, hiszen a technika ugyanaz?! Talán nem véletlen, hiszen nyilván szükség van az okkult háttérre is!

Ha pedig nem változik semmi, akkor a konzekvencia csakis az lehet, hogy az összerázás homeopátiás folyamata az az összekötő lánc, amely a szellemvilággal hozza 'összeköttetésbe' az anyagot, amely bármi lehet.

Lehet az akár egy fakanál is, ha az 'univerzum intelligens (személyes eredetű!) energiája' feltölti. És hogy nem placebó hatású (vagyis a benne való hit által gyógyít), mert az állatoknál is működik, vagy csecsemőknél, ez nem arra bizonyíték, hogy természetes gyógyhatása van, hanem éppen hogy természet-feletti gyógyhatása van.

Aztán hogy nyíltan ki van jelentve, spiritiszta kijelentésekből származik, ezek után nem csoda, hogy a dinamizálás része a 'gyógyszer' előállításának. Valahogy össze kell kötni az univerzum energiáit és a gyógyszerben megbújó gyógyhatás energiáit. Hát összekötik. De a Cola rázásakor nincs meg ugyanez az összeköttetés. Itt meg megvan. Na és kivel szeretné összekötni magát az üdvözülni vágyó keresztény? Az ismeretlen eredetű kozmikus energiákkal? Vagy esetleg az egyedül igaz Istennel? (vö. János 17:3)

MESMERIZMUS
A kézrátételes gyógyítás: A bioenergetikai módszerek, más néven gyógyító magnetizmusok körébe tartozik. A világmindenséget egy, az éternél finomabb valami, az ún. fluidum tölti ki, aminek a felvételéhez a magnetizőrnek különleges érzéke, antennája van. A felvétel és kisugárzás különleges, természetfeletti, parnormális adottság. Prof. Török Szilveszter tanítási repertoárjában van egy specilis 'bioenergia feltöltődési gyakorlat', amelyet ha valaki képes legalább 45 percig egyfolytában végezni, az általa egy életre feltöltődik bioenergiával. (Hogy esetleg démoni fertőződésnek teszi ki magát az illető, erről nem szól a tanár úr egy szót sem!) Ebbe a csoportba sorolható az ún.

PSZICHIKUS SEBÉSZET

A Spiritualista Egyház képviseli, mint kiképzőközpont. A spiritualizmus a világ szellemi őselvét hirdető idealista elmélet. Gyökerei a teozófia, az antropozófia, a spiritizmus és a keleti misztika. Felfogása szerint az igazi valóság szellemi, az anyag csak látszólagos. Módszere: beavatkozás közben „átlép” ebbe a szellemi valóságba. Ezért képes puszta kézzel, seb keletkezése nélkül behatolni a másik testébe, ahonnét kóros dolgokat, daganatokat emel ki. A gyógyító „látja az emberek auráját, és ebben az étertestben javítja ki, szünteti meg a fizikai test elváltozásait.”

Minderre tudományos magyarázat nincs, ugyanakkor mégsem szemfényvesztés. Egy mai kiadású, népszerűsítő könyv nyíltan kimondja, hogy a magnetizmus a mágia része, amit ma modernül parapszichológiának hívunk, és amit Isten igéje nyíltan a Sátán munkálkodásaként (energiájaként) jelöl meg, úgy mint hatóerők, jelek és csodák eljövetele. (2Thes 2:9)
JAPÁN VÁLTOZAT: REIKI

Jelentése: univerzális életerőgyógyító technika, amely a világmindenség energiájának felhasználásával hat a minden létezőben jelenlevő energiára. A kezelést végzők antennák, közvetítők, akik áteresztik magukon ezt a kozmikus energiát. Ez az áteresztés történhet kézrátétellel, de van távolhatása is. Pl. Dr. Molnár Zsuzsanna gyermek tüdőgyógyász rendszeresen használja is ezt mindennapi gyakorlatában. Amely szülő ismeri a Biblia idevonatkozó kijelentését, az tudja, hogy „ e világ istenének szelleméről (energiájáról)” van szó, mely most „az engedetlenség fiaiban munkálkodik.”(1Kor 2:12; Efézus 2:2)

Ha egy keresztény gyereke kerülne ilyen 'megkezelési veszélybe' - ahogy mondani szokás: a szülőben „szinte megáll az ütő”! De vajon ezek a gyógyítók (?) tudják-e, honnan származnak „paranormális” adottságaik? A válasz az, hogy nem tudják, de nem is hiszik, hogy egyáltalán létezik az Ördög, aki őket félrevezeti, akárcsak az általuk meggyógyítottakat. Nem hiszik, hogy saját passzivitásukkal nagyban hozzájárultak az Ördög eszközévé válásukhoz, amikor magukat kiszolgáltatták általuk ismeretlen eredetű erőknek.

Aztán egyszer csak hipp-hopp, meglendült a kezükben az inga, mint a valahai lazarista Lajos atyának is. De ő sem vette észre, hogy ezen képességének az értéke olyan az igaz Isten előtt, mint himnuszban a balsors, hiszen csak úgy senkinek nem fogja az inga magától megmutatni, hogy kinek mi a baja, betegsége, és a hozzá kapcsolódó gyógyír!

Veszélyes játékot űznek tehát a természetgyógyászok vizsgázott képviselői, és azok is, akik általuk gyógyíttatják magukat. Mert az Igaz Isten nemtetszését vonják magukra, akik horoszkópokhoz és 'hókusz-pókuszokhoz' fordulnak.
ASZTROLÓGIA ÉS HOROSZKÓP


Az asztrológia visszaél a csillagképekkel és horoszkópok készítésére használja őket.
Az ehhez a témához kapcsolódó egyik központi vers Jób 38:32: „Föl tudod-e kelteni időben az állatöv (héberül mazzaroth = konstellációk csillagait?” Az angol New International Version fordítása így szól:

„Can you bring forth constellations (csillagképeket) in their seasons?” Nem figyelemre méltó, hogy a Biblia az állatöv jegyeiről ír, melyek olyan fontos szerepet játszanak a horoszkópokban?

Az 5Mózes 18:10-13-ban Isten elítél minden ilyenfajta jövendölést, és csillagjóslást: „Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző! Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik… Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt!” Ézsaiás 47:13-14 is elítéli az emberi sorsokra vonatkozó csillagjóslást. Aki ilyet tesz, nem kerülheti el Isten ítéletét:

„Álljanak elő, és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Nem menti meg őket a lángok hatalmából. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak.”

Jósiásnak, Júda királyának idejében Júdában és Izráelben szokás volt áldozatot bemutatni a csillagoknak. Jósiás véget vetett ennek a förtelmes kultusznak: „Eltávolította a bálványpapokat… meg azokat is, akik a Baálnak, a Napnak, a Holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek” (2Király 23:5).
A 3 Mózes 2O:6-ban is komoly figyelmeztetést olvashatunk: „Ha valaki halott idézőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom a népe közül.” Az Újszövetség még szigorúbban ítéli el a bálványimádókat és varázslókat,
kizárva őket az örök életből: „…meglesz az osztályrészük a tűzzel és kénnel égő tóban: az a második halál” (Jel 2l:8).

Vajon miért ítéli el Isten az ilyenfajta csillagjóslást, amikor a teremtéstörténetben maga
mondja, hogy a csillagokat jeleknek szánja? A 19. Zsoltár is egyértelműen hangsúlyozza, hogy a csillagok Isten dicsőségét szolgálják.

Ha a csillagokat Isten teremtette, és azok valamilyen üzenetet hordoznak, akkor a gonosznak érdeke, hogy az eredeti információt meghamisítsa, és saját céljaira fordítsa. Az effajta hamisítással a nem bibliai asztrológia formájában találkozunk.

(Asztrológia: Az asztro előtag a görög aszter szóra vezethető vissza, ami csillagot jelent. A görög logosz szó tanítást, beszédet, igét jelent. János evangéliumának elején Jézus lo-goszként jelenik meg. Az asztrológia szó tehát azt a tudományt jelölné, amely a csillagok világával foglalkozik, és eredetét a Bibliából vezeti le. Sajnos ez a találó szó azt a tevékenységet jelöli,melyet Isten szigorúan megtiltott, nevezetesen a csillagjóslást.)

Isten minden gondolati rendszert, mely az állatövek jegyeinek vagy más csillagképeknek asztrológiai jelentést tulajdonít, elutasít. Isten számára förtelmes dolog, ha ilyesmivel foglalko-zunk. Manapság alig van olyan újság, amely nem közölne rendszeresen horoszkópokat, tudatosan félrevezetve az embereket és nagy szolgálatot téve az Ördögnek.

Az asztrológia elmélete szerint nem minden csillag befolyásolja életünket, csak a bolygók, a Nap, a Hold, és az állatöv csillagai. Meglepő, hogy a csillagjósok felfogása szerint az olyan ismerős csillagképek, mint a Nagy Göncöl (Nagy Medve), vagy a Tejútrendszer százmilliárd Napja „hatástalanok”, noha önálló fényforrások. Az asztrológia a pogány vallások szellemi maradványa, melyek szerint a bolygók és az állatöv csillagai istenségek, akik gonosz szándékkal vagy jóindu-latúan figyelik és befolyásolják a földi eseményeket.

HOROSZKÓP


Az asztrológia legelterjedtebb megjelenési formája a horoszkóp. A jövőjük után kíváncsis-kodók szinte falják az újságok ilyen tárgyú rovatait, legfőképpen a hölgyek, leginkább un. szóra-kozásból. Komoly követőik inkább az 5O év feletti, főleg magányos hölgyekből kerülnek ki. Az asztrológusok újság hirdetésekben kínálják szolgáltatásaikat, gyakran igen borsos áron. Általánosan jellemző, hogy azoknak, akik alárendelik magukat az asztrológiának, fogalmuk sincs arról, milyen rendszerbe lépnek be.

Az asztrológia ősrégi gyakorlata feltételezi, hogy a csillagok és bolygók helyzete közvetlen befolyással van az emberekre és eseményekre. Az Egész (azaz a világmindenség összessége) vala-milyen módon ugyanaz, mint a Rész (azaz a személyi összetevő, tehát az ember). A bolygók pozí-ciója (a makrokozmosz) tehát a megfelelő reakciót váltja ki az emberben (mikrokozmosz).
A feltételezés szerint egy személy életének lefolyása levezethető a csillagok és bolygók azon pozíciójából, melyet az illető személy születésének pillanatában felvettek. Ezek felállításakor kap-juk az ún. „horoszkóp”-ot.

A születési hely a földrajzi szélesség és hosszúság adataival együtt szolgáltatja a kiindulási adathalmazt. Az ún. „tényleges helyi idő” tényezőt úgyszintén figyelembe veszik. Ezt a „tényleges” időt úgy kapják, hogy hosszúsági fokonként négy percet hozzáadnak, illetve levonnak az ún. zónaidőből.

A következő lépés az, hogy ezt a „tényleges” időt átszámolják csillagidőre egy ún. „efemer”, azaz egy olyan referencia-könyv segítségével, amely a bolygóknak a földhöz viszonyított pozícióját tartalmazza.

Utolsó lépésként ezt a csillagidőt kikeresik egy asztrológiai táblázatból, és így nyerik azt az asztrológiai jegyet, mely a feltételezéseknek megfelelően éppen feltűnt a keleti égbolton a születés pillanatában. Ennek az adatnak a pillanatában – melyhez mindössze egy hetedfokú matematikai feladatot kell megoldani – hozzá lehet kezdeni a horoszkóp elkészítéséhez. Ezt úgy csinálják, hogy a horoszkóp belső körének kilencórás helyzetébe hozzák az illető csillagjegyet, onnan aztán leol-vashatók a különböző állatövi „házak”, melyek az adott személy életét és sorsát „irányítják”.

ELLENBIZONYÍTÉKOK


Semmiféle tudományos alapja nincs annak a feltételezésnek, hogy a csillagok hatással volnának az emberi életre vagy megmondhatnák a jövőt. A következő okok alapján az asztrológiát a babonaság körébe kell sorolni, melynek gyakorlása és felhasználása egyértelműen az Isten elleni engedetlenség tárgykörébe tartozik.

Eltérő rendszerek. A nyugati asztrológusok nem úgy magyarázzák ugyanazt a horoszkópot, mint pl. egy kínai asztrológus. Némelyek 12 állatövi jegy helyett 9-re esküsznek, mások pedig 14, sőt egyesek 24 állatövi jegy mellett kardoskodnak. Megtörténhet, hogy egy személy két különböző asztrológusnál két teljesen ellentétes horoszkópot kap. A napi sajtó asztrológiai előrejelzéseinek egyszerű összevetése is gyakran eredményes kirívó ellentmondásokat.

Az asztrológia alapfeltételezése, hogy a bolygók a Föld körül keringenek. Ez az ún. geo-centrikus világkép”, melyet Kopernikusz döntött meg immár több száz éve. Legtöbb asztrológiai táblázat abból a feltételezésből indul ki, hogy naprendszerünkben hét bolygó található (beleértve Napot és a Holdat). A régebbi időkben az Uránus, Neptunus és a Plútó ismeretlenek voltak, mivel szabad szemmel nem láthatók.

Ennek a három, korábban ismeretlen bolygónak szintén kell, hogy hatása legyen az emberi viselkedésre, így hát egy pontos horoszkóp elkészítéséhez figyelembe kellene venni őket.

Az asztrológia nem számol azzal, hogy magasabb szélességi körökön akár több héten keresztül sem jelenik meg egyetlen bolygó sem a láthatáron. A mikrokozmosz egyik elemére (az emberre) a 66. szélességi kör felett már nincs hatással a kozmosz? Az ikerszülések állandó zavarkeltő források az asztrológusok számára. Ugyanis, mivel pontosan egyazon helyen és időben születnek, egyazon sorsuknak is kéne lenni. Azonban a valóság nem ez.
Az asztrológia másik nagy problémája az a tény, hogy a horoszkópokat a születés időpont-jától szerkesztik, nem pedig a fogantatáséból. Mivel az összes öröklődő tényezőt a fogantatás idő-pontja határozza meg, logikus lenne, hogy a bolygók is rögtön a fogantatás pillanatától elkezdenék befolyásukat egy személy életében. A probléma persze az, hogy a fogamzás pontos időpontját meghatározni szinte lehetetlen. 
[felhasznált források:
hitrehangolva.blogspot.com/2015/11/josh-mcdowell-az-asztrologiarol-3.html   


ÖSSZEGZÉS


Az asztrológia fatalista megközelítése, miszerint életünket a csillagok határozzák meg, teljesen ellentétes Isten igéjével, mely szerint felelősek vagyunk sorsunk alakulásáért!

A horoszkópok legnagyobb veszélye, hogy beszennyezik az embert, és befolyásuk miatt sokan döntéseiket azokra figyelve hozzák. Aki ennek ellenére mégis továbbra is foglalkozik az asztrológiával, vállalnia kell a következményeket!

Karizmatikus képességek – vajon Istentől erednek?
„Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? -” (Máté 7:22)

Fontos figyelmeztetés - Az eltévelyítés eszköztára - Jelek és csodák a Bibliában – Áttekintés - ma is hasonló módon működik a szent szellem? - Vajon a Márk 16:17-18 szerint a hívők ismertetőjegye a csodatevés? - Milyen forrásból bukkannak fel újra a csodák? - A csodákkal való visszaélés feltűnő jelei - A másik tényező, az eredményesség foka - Az Ördög halottat támasztani nem tud - Behatolás a 'csodagyógyítókon' keresztül - A démonok 'bukott' angyalok - Passzivitás általi behatolás - Miről lehet felismerni a démoni hátteret? - Démoni kötözöttségből való megszabadulás - A teljes írás, ami által vezettetjük magunkat - Összefoglalás

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Amikor az Úr Jézust visszajövetele felől megkérdezték, válaszának első mondatában az e l h i t e t é s t ő l óvott. „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket.” (Máté 24:4)

Figyelmeztetésének (hogy az ő eljövetele előtt [Károli] nagy jeleket és csodákat tévő hamis Krisztusok és próféták jelennek meg) a Máté 24:24-ben csak akkor van értelme, ha a csodák nem folyamatosan jönnek Istentől a közel kétezer éven át (az I. századtól napjainkig), hanem ha feltűnően a végidő utolsó stádiumában jönnek elő, hiszen pontosan az újra megjelenésük a feltűnő!

A karizmatikus (pünkösdi), mormon, adventista (stb.) egyházak szószólói (akik magukat Istentől kinevezett prófétáknak tartják) azt tanítják, hogy a gyülekezetnek az I. században adott karizmák (gyógyítás, prófétálás, nyelveken szólás) folyamatosan adatnak ma is, tehát az apostoli kor befejeztével (eredeti céljuk betöltésével) nem lett visszavonva (Istentől beszüntetve). Ez az állítás viszont értelmetlenné teszi Jézus figyelmeztetését a Máté 24:24-ben. Mert együtt a két állítás nem lehet igaz!

Ugyanis, ha a karizmák (jelek) ma is érvényesek, akkor ezek nem lehetnek feltűnő jelei a hamis prófétáknak, vagyis akkor természetes, hogy nagy jeleket és csodákat tesznek egyesek. Viszont ha mégis feltűnő jeleknek számítanak a mai időkben megnyilvánuló karizmatikus (reklámszerű: a gyógyítást kihangsúlyozó hirdetések és összejövetelek propagandái) látványosságok, akkor ezek csakis tisztátalan forrásból származhatnak.

Nem véletlen, hogy a bibliai tanítói levelek az idők végére az igaz krisztusi hittől való elszakadásról, (2Thessalonika 2:3, MBT. ford.); hitető démonszellemek tanításaira való figyelésről (1Timótheus 4:1); általános negatív viselkedésformákról (2Timótheus 3:1-5); tévtanítókról és veszedelmes eretnekségekről (2Péter 2:1, MBT. ford.); a törvényszegés titkos bűnéről (2Thessalonika 2:7, Károli), és mesék tanítóiról (2Timótheus 4:3-4) jövendölnek, az evangéliumok pedig a megtévesztés felülkerekedéséről (Máté 24:5,12), a hitélet hanyatlásáról (Lukács 18:8); kegyes külsőt magukra öltő báránybőrbe öltözött farkasokról (Máté 7:15) beszélnek. (vö. Csel 2O:29-3O)

Például a mormonoknál Joseph Smith magát Istentől küldött prófétának tartja, csakhogy a bibliai prófétákat Isten úgy hívta el, hogy először Ő szólítja meg azokat, akiket el akar hívni, nem pedig fordítva, először az ember tolakszik oda és szólítgatja meg az Istent, ahogy ez Smithnél is történt. (Lásd pl. Sámuel elhívását a Bibliában! - 1Sám 3:1-15);

az adventistáknál meg Ellen G. White vallotta magát Istentől küldött prófétaasszonynak, de hamisan azt állítja, hogy a tízparancsolat szombatja még ma is érvényes, és meg kell tartani, mert ez az Isten népének a pecsétje, üdvösségének a záloga.

Csakhogy Jézus a János 7:23-ban maga mondja a szombatot Mózes törvényének, ha pedig azt valaki érvényesnek jelenti ki, akkor az egész Ószövetséget magára rántja, visszakerül a törvény és annak átka alá, a krisztusi kegyelemből kiesik, hiszen Mózes törvénye Jézus halálával érvényét vesztette. (vö. Efézus 2:15; Galata 5:4, stb…)

De ugyanez a helyzet a római katolikus egyház un. Mária-jelenéseivel is, amelyet az egyház igen sok esetben magától Máriától eredeztet, de hogy nem mindegyiket, ez is mutatja, hogy bekalkulálják az esetleges hamis hátteret, amitől nyilván szeretnék megkülönböztetni a valódit. A tény azonban az, hogy Mária jelenései egyáltalán nem Istentől vannak. Hiszen Jézus a feltűnő jeleket és csodákat egytől egyik hamisaknak mondja:

„Akkor, ha valaki azt mondja nektek: „Íme, itt a Krisztus”, vagy „ott”, ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek: „Íme, a pusztában van”, ne menjetek ki; „íme, a belső szobákban”, ne higgyétek. (Máté 24:23-26, Káldi Neovulgáta ford.)

Az álpróféták és hamis Krisztusok közé tartoznak a hamis Mária-féle csodatételek is. Olyan nincs, hogy a valódi Krisztus lépne fel valódi prófétákkal és a valódi Máriával karöltve feltűnő jelek és csodák kíséretében, hiszen pontosan a csodatételek mutatják a démoni hátteret, (lásd. pl. a lourdesi különleges gyógyulásokat.)

Ha Jézus nem jelenik meg sem kint (a pusztában, vagy sivatag/búzamező felett) sem bent, vagyis sehol sem, akkor miért jelenne meg Mária, aki meg soha sem tett egyetlen csodát sem egész földi életében, mivelhogy ilyen karizmát Istentől nem kapott, akkor mire fel csinálna ilyesmit a halála után? Csak mert a katolikus egyház az efezusi diána mintájára, és ráadásul (talán nem véletlenül!) pont Efezusban elkezdte a Mária olyan fokú dicsőítését, amely a százszorosa, ha nem ezerszerese annak, amilyen szerepet Mária betöltött a Biblia szerint?!

És ha nekik Máriától való csodatétel kell, hát megkaphatják, a Sátánnak van hatalmában csodákat tenni, és meg is teszi. Ha pl. a Mária-szobor könnyezik, az egyértelműen sátáni csoda. Nem véletlen, hogy „A Medjugoréba látogató római katolikusok 40%-a karizmatikus.” (Elliott Miller és Ken Samples: a Szűz kultusza, 118.old.)

1917-ben Mária állítólag megjelent három 7-10 éves gyermeknek, bár ezt egyesek az évszázad legnagyobb vallási csalásának tartják. Mindenesetre nem teljesedtek be a gyermekek által kapott jövendölések: az I. világháború nem ért véget 1917. október 13-án (amely napon kb. 70 000-en gyűltek össze Fatimában, s feltehetően démoni eredetű napcsoda következett be), Portugáliában elmaradt a megjósolt forradalom, s a II. világháború nem XI. Piusz pápasága idején tört ki (ő ugyanis 1939. március 2-án meghalt), hanem XII. Piusz idején. (vö. Peter H. Uhlmann: Róma tantételei a Biblia fényében. 83-4. old.)

A visszaemlékezések szerint az 1777-es évben a kistatai Berekben találtak egy Mária-szobrot. A szobrot levitték a templomba, az asszonyok pedig öltöztették. Rövid idő múltán az emberek harangzúgásra lettek figyelmesek, ám a harangot senki nem húzta. Beszaladtak a templomba és a bejáratnál találták meg a Mária-szobrot. Az emberek arra következtettek, hogy "a szobor nem akarta, hogy öltöztessék, ezért el akart menni". Kérték a püspökség engedélyét, hogy Szilt nyilvánítsák búcsújáróhellyé, és kápolnát építhessenek ott, ahol a szobrot megtalálták. Az engedélyt nem kapták meg.

A másik csodás esemény az 1880-as években történt. Ekkor az emberek úgy áldoztak, hogy az ajak alá imakönyvet tartottak, a szentostya bevételekor. Budai Józsefnével történt meg, hogy mikor imakönyvét kinyitotta "belevágott valami", nagy füst támadt, és öt ujj nyoma maradt ott, átégetve a könyv 5 lapját. (Bokányiné Boda Gyöngyi: A kegyhelyes zarándoklatokról)

Hozzák-viszik a szeretetlángot.
A katolikus berkekben terjesztik a világ felé azt a hiedelmet, hogy a Szűzanya könyörögte ki a mennyei Atyától a Szeretetlángot isteni Fia öt Szent Sebének érdeméért a kegyelmi gyógyírt az emberiség lelki sebeire.
Szűzanya (állítólagos) szavai Erzsébet asszonyhoz lelki naplója alapján:

„Leányom! Vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább! E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel...” (1962. ápr. 13.)

„Azt akarom, hogy egyetlen lélek sem kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.” (1964. jan. 15.)

Semmiféle bizonyítékuk nincs a Mária-rajongóknak arra, hogy az általuk Máriának tulajdonított kijelentéseket és csodákat Mária teszi, azonban hogy feltűnő csodák történtek vele kapcsolatban, ez arra bizonyíték, hogy teljesen helytálló Jézus figyelmeztetése a csodák hátterét illetően.

A fenti Máriának tulajdonított kijelentésnek a legfontosabb kijelentése nem a szeretettel kapcsolatos, hanem abba, mint szívhez szóló csalétekbe be van csomagolva a sátáni méregfog. Ez pedig az a kijelentés: „Veletek összefogva mentelek meg benneteket”.

A Sátán Mária álcája mögé bújva akarja magához (a csodatévő, kinyilatkoztatásokat adó Máriához) vonzani az embereket, hogy fogadják azt el, amit Mária (illetve a mögötte megbújó Sátán) tesz, ill. kinyilatkoztat.

Hogy pedig a fenti kinyilatkoztatás teljesen hamis, idézzük fel a Szentírás szavait arról, hogy ki az aki megment minket. Talán Mária?

„És nincs másban, senkiben üdvösség; mert nem is adatott más név az ég alatt az embereknek, melyben nekünk üdvezűlnünk kellene.” (Csel 4:12, Káldi ford.) A lábjegyzet megjegyzi:

„Senkiben másban, csak egyedűl Jézusban van váltság és üdvözűlés; mert egyedűl ő adatott Istentől az embereknek az ég alatt, hogy általa üdvre jussanak. Csak Jézus szabadíthat meg a bilincsekből, melyekben az emberiség, minden ember fogva van, a tévelytől és bűntől, mert egyedűl ő az igazság... „

Itt az üdvözülés mögött a görög szó(i)dzó szó található, amelynek jelentése megment. Ugyanez van pl. Jak 4:12-ben is, ahol a katolikus fordítás így adja vissza. „Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet (szó(i)dzó) vagy elveszíthet.„

Tehát a megmentés Istentől jön, Őtőle van az emberiség megváltásának a terve és a kivitelezése, amelynek legnagyobb áldozata az Ő Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak az áldozata.

Ezt akarja Sátán lenyúlni, ebbe akarja magát beleártani, hogy azt a dicsőséget, amely Istent és a Fiát illeti, odaadja egy teremtménynek, a megmentés leghatalmasabb tettét, hogy az emberek ezért a 'Szűzanyát' bálványozzák, aki mögött természetesen ő bújik meg.

Máriának egyébként semmiféle szavai nem voltak Erzsébet asszonyhoz (sem senki máshoz), mert Mária szerepei között nincsen karizmatikus csodatevésekre való felhatalmazás Istentől, hiszen egész életében egyetlen csodát nem tett.

Amióta meg a katolikus egyházban toronymagasra emelték, mindenféle természetfeletti eseménybe belekeverik. Könnyeznek a szobrok, véreznek a képek, a Mária rádió meg azt közvetíti Selymes 'atya' tolmácsolásában, hogy ha valaki állandóan imádkozza a rózsafüzért, akkor a halála óráján az egész mennyország közbenjár az üdvösségéért. (Amiből természetesen egy szó sem igaz, bibliai alapja nincs!)

Hanem ha már a szeretetről beszélünk, a Szentírás azt tanítja, hogy „A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet.” (Róma 13:10)

Ha pedig nem tesz rosszat, akkor a tízparancsolat szövegéből nem lopja ki a faragott kép készítést tiltó parancsolatot, hogy megrövidítse vele a jámbor katekizmus olvasóját, hogy az rászokjon a faragott képekre, és az azok előtti leborulásra.

Így rontja meg a Sátán az embereket, ez az ő taktikája, a háttérből dolgozik, a katolikus tanítások meg utat engednek neki, hogy aztán azzal behálózzák az egész világot!

AZ ELTÉVELYITÉS ESZKÖZTÁRA

Az eltévelyítéstől leginkább a Szentírás útbaigazító tanácsai óvhatnak meg bennünket. Viszont az eltévelyítésre a legalkalmasabb eszközei Sátánnak a jelek és a csodák. Ezért támad pontosan ezekkel az eszközökkel az utolsó időkben egyre fokozottabban. Sokan hangsúlyozzák ezeket azok a személyek, akik szerint világméretű ébredés tanúi vagyunk, ugyanakkor a bibliai próféciák ellenkezőleg – világméretű elhitetésről beszélnek!
JELEK ÉS CSODÁK A BIBLIÁBAN - ÁTTEKINTÉS

Az isteni jeleknek és csodáknak csakis az emberiség egyes szigorúan körülhatárolt korszakaiban volt különleges feladatuk, és igen nagy időszakok telnek el a Bibliában csodák nélkül.

A csodák négy nagy csoportba sorolhatók: a törvény; a próféták; az Úr Jézus és az apostolok. Ezek a kijelentés történet négy nagy korszakához kapcsolódnak. A csodák fő célja a kijelentések egy egy új korszakának a megerősítése!

Ádám után 2500 évig (Énok, Nóé, Ábrahám idején) nem volt (emberek által végrehajtott) csoda. Mózessel indulnak a csodák. A csodajelek célja kétféle: megítélik a hitetlenséget; a küldött személy isteni igazolásaként működnek. Józsué csodája (Józsué 10:12-14) után 700 év szünet következik, majd Illés és Elizeus csodái jönnek, melyek különleges jelekként működnek az elszakadt hűtlen Izraelnek – de ezeket is elvetették.

Jézus Krisztusig ismét nincs csodatevés több száz éven keresztül. Bemerítő János nem tett csodákat.(vö. János 10:41) Jézus nyilvános szolgálatának kezdetéig nem tett jeleket. (vö. Máté 4:23-24)

Gyógyító csodái azt a célt szolgálták, hogy Messiásként azonosítsák őt. (vö. Máté 11:2-6; János 2:23; 4:48; 5:36; 6:2,30; Csel 2:22) Ő az apostolait kiküldte, hogy tegyenek jeleket. (vö. Lukács 10:1,9,17)

De nem mindenki tett csodákat, mint pl. Barnabás, Jakab, és Silás sem. A Cselekedetek elején özönével történnek a jelek. A jó hír terjedésével szórványosabban fordulnak elő, majd egyre jobban ritkulnak, és fokozatosan elmaradnak. A Zsidókhoz írt levél szerzője már a maga idejében is, mint múltról beszél róla.

”akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” (Zsidók 2:3-4)

Ezt a folyamatot Pál a férfiúvá válás ábrázolásával szemlélteti. A keresztény gyülekezet gyerekkorához tartoztak a szellem csodálatos adományai, melyek a kellő időben – a gyülekezet férfikorba lépő megerősödésekor - megszűntek. (vö. 1Korinthus 13:8-11) A gyülekezet csodatételei Isten áldásának bizonyítékaiként szolgáltak, és fontos isteni igazságok megtanítását célozták és nem kifejezetten orvosi ellátás célját!

MA IS HASONLÓ MÓDON MŰKÖDIK A SZENT SZELLEM?

Ha emlékezetünkbe idézzük Istennek Anániással és Szafirával kapcsolatos azonnali halálos ítéletét (vö. Csel 5:1-11), akkor nyilvánvaló, hogy az Úr ma nem így bünteti a hívők bűneit – tehát a szellem ma nem úgy működik!!!

VAJON A MÁRK 16:17-18 SZERINT A HÍVŐK ISMERTETŐJEGYE CSODATEVÉS?

Nem! Erre a szövegre szoktak hivatkozni a karizmatikusok, mint ami őket igazolná. Lásd pl.

„Az Úr Jézus csodálatos karizmákat ígért az Egyháznak: „Akik hisznek... meggyógyulnak” (Mk 16,17k). A történelem tanúsága szerint nem csak az apostolok életében, de az egyház későbbi életében is voltak, és vannak ilyen karizmák. Viszont ezek művelői mindig tudták, hogy Isten műveli általuk a rendkívüli dolgokat. Neki tulajdonították mindazt, ami általuk történt, nem saját ügyességüknek vagy erényüknek.” (Családunk Katekizmusa, Szent István Társulat, Bp, 1983. 404. old.)
Csakhogy ez a szöveg (Márk 16:9-20) egyértelműen betoldás az eredeti szövegbe, hiszen a két közismert legrégebbi görög kéziratban, a Sínai és a Vatikáni-kódexben nem találhatóak!
A betoldást igazolja az is, hogy a szövegük, mely szerint minden hívőt csodatételek jellemeznek – teljesen ellentétben vannak 1Korinthus 12:29-30 ihletett kijelentéseivel:

„Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?” (Károli) Nyilvánvalóan nem!

A Márk szövegének a (hamis) fényében a gyülekezet történelme során valamennyi hívőről, akik nem tettek csodákat, meg kellene állapítanunk, hogy nem voltak igazán hívők – ez pedig teljes értelmetlenség lenne! És ezen az sem segít, hogy állítólag, ha nincs is benne az eredeti szövegben ez az idézetsor, de annak a helye ki van hagyva – legalábbis a karizmatikusok szerint. Csakhogy, ha ez így lenne, ennyi erővel bele is írhatták volna!

MILYEN FORRÁSBÓL BUKKANNAK FEL ÚJRA A CSODÁK?

A Zsidók 2:4-ben található jelek (szémeion); csodák (terasz); és erők (dünamisz) jönnek elő újra a Krisztus második eljövetelét megelőző korban, ahogyan már azok megvoltak a gyülekezet létrejöttének kezdetén is az I. században, a szent szellem munkálkodása nyomán. Csakhogy ezúttal a forrásuk nem az igaz Isten, hanem a háttérben megbúvó Sátán! (vö. 2Thessalonika 2:9)

A karizmatikus felekezetek azért is vannak ahányan annyifélék, és az Efézus 4:3 szerinti szent szellem egységét nem tudják felmutatni! Szakadásban vannak az első perctől kezdve, csak Magyarországon legalább egy tucat van belőlük, ami persze csöppet sem zavarja őket, hiszen magát mind igaznak tartja. Ahogy 2Korinthus 11:14-15 is mondja:

„Ez nem is csoda; hiszen maga a Sátán is olyanná változtatja el magát, mintha a világosság angyala volna. Nem valami különös dolog tehát az, ha a Sátán szolgái is olyanná változtatják el magukat, mintha az igazságosságnak (krisztusi kegyességnek) szolgái volnának; de a végük olyan lesz, amilyent cselekedeteik szerint érdemelnek.” (Dr. Budai ford.)

Nézetük szerint „teljesen felesleges hogy a Gyülekezet, mely egy szellemi test, egyetlen felekezetbe tömörüljön, egy egyházvezetői testület alá. Izrael is 12 törzsből állt, és a törzsek nem olvadtak össsze, hanem őrizték saját egyediségüket, karakterüket, saját értékeiket, mint egy önálló identitással is bíró törzs, család, mely egy nagy egésznek kisebb egysége.” (karizmatikus álláspont)

De ha Pál apostol írását nézzük, az teljesen ellentétes ezzel a felfogással. Nyilván mert ők az ószövetségi helyzetet propagálják, ma pedig az újszövetségi gyülekezet felépítése a mérvadó:
„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal. 3,28)
„És minden gyülekezetben ekképpen rendelkezem.” (1Kor 7,17)
„Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.” (Róm. 12,5)
„Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.” (Ef 4,4)
„Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.” (1Kor 12,28)
„Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.” (1Kor 1,10)
Ezek az idézetek világosan mutatják, hogy az I. században a szent szellem vezetése alatt álló és különböző városban (pl. Róma, Filippi, Kolossé, Galata, stb.) lévő gyülekezetek ahhoz az egyetlen egyházhoz tartoztak, amely „Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett.”
És nem egyházakról beszél, mint ahogy most vannak karizmatikus egyházak, pl. A Hit Gyülekezete; Pünkösdi Evangéliumi Közösség; Élő Ige Gyülekezet; Krisztus Szeretete Egyház; Magyarországi Késői Eső Gyülekezet; Budapesti Autonóm Gyülekezet; Őskeresztyén Apostoli Egyház; Új Jeruzsálem Gyülekezet; Boldog Isten Gyülekezete; stb., na és az összes különböző külföldi felekezet.
Vajon amikor Németh Sándor mint gyülekezeti vezető kihirdet egy rendeletet, akkor az végigfut az összes többin is és ott is érvényes? Mert Pál azt írja: „ És minden gyülekezetben ekképpen rendelkezem.” (1Kor 7,17. Tehát ami érvényes Filippiben, az Érvényes Kolosséban is.)
Természetesen erről szó sincs. Ami érvényes a karizmatikus Hit Gyülekezetben az nem érvényes Jim Sanders ugyancsak karizmatikus gyülekezetében – és fordítva. (Na meg a többi karizmatikus gyülekezetben sem!)
És ez azért van, mivelhogy ezek mind egymástól különálló karizmatikus szekták. Vagyis karizmatikus mozgalomról beszélhetünk, amelyek karizmatikus szektákból állnak, amiknek egymáshoz annyi közük van, hogy magát mind a szent szellem által vezetettnek tartja. A szent szellem azonban a szektásságot nem munkálja, hanem az egy testhez való tartozást munkálja. Úgy hogy a karizmatikus mozgalom szektákból való állása azt mutatja, hogy mögöttük nem a szent szellem munkálkodik. Ennyiféle – egymással nem egyesülő – felekezet nem lehet azonos azzal, amely mércét Pál apostol meghatározott a Krisztus (egy)testére vonatkozóan.
A CSODÁKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS FELTŰNŐ JELEI

Az Újszövetségben található gyógyulási csodák között egyetlen esetben sincs hívőkről szóló feljegyzés! De pl. a katolikus berkekben ismert Mária-jelenéseknek tulajdonított csodagyógyulások közt annál több. Íme egy példa:

„Minden csoda közül a legdöbbenetesebb
1640-ben történt, hogy egy 17 éves fiú lovas kocsiját vezetve a kerekek közé esett, és oly súlyosan megsebesült, hogy jobb lábát le kellett vágni. A szegény fiú még az operáció előtt elment a Pilar szentélyébe, és a Szűzanyának ajánlotta magát, és köszönetet mondott, amiért életben maradt. De dolgozni már nem tudott, és a templom bejáratánál koldulnia kellett. Közben valahányszor olajat kellett tölteni a Szűzanya kápolnájának mécseseibe – bár a sebész egyáltalán nem javasolta neki –, azzal mindig megkente magát.

Amikor hazatért, egyik este, miután fohászkodott a pilári Szűzanyához, elaludt. Felébredve óriási meglepetés fogadta: Miguelnek újra megvolt mindkét lába! De nemcsak megvolt, hanem valóban az lába, ugyanaz, amit két és fél évvel azelőtt levágtak. Ez az eset mindenkinek a figyelmét felkeltette.

Azon nyomban felállítottak egy bizottságot, mely követelte, hogy ássák ki a kórház mellett eltemetett végtagot, de a láb nem volt ott. A hír elterjedt egész Spanyolországban, és alkalmat szolgáltatott arra, hogy felépítsék a mostani grandiózus szentélyt, ahol minden rend és rangú zarándok vigaszra találhat, szeretetet és áldást kaphat Spanyolország oltalmazójától, a kétezer éve itt lévő „Pilar”- Madonnától.” (S.C.: Mária a béke királynője, hírlevél visszhangja, 2007. jún-júl.)

Jézus első századi tanítványai maguk is szenvedtek bizonyos betegségekben, melyekből nem gyógyultak meg csoda útján. Maga Jézus is azt mondja: beteg voltam. (vö. Máté 25:36)
Pál apostol testi betegséggel bajlódott, és a Galata 4:13-ban így ír: „Hiszen tudjátok, hogy először beteg testtel hirdettem nektek az evangéliumot,

és ti kiálltátok a próbatételt, amelyet testi állapotom jelentett számotokra. Nem vetettetek meg, nem utasítottatok el, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.”

Itt görög szövegben az asteneia szó szerepel, ami erőtlenséget/betegséget jelent. (vö. Apcsel 28:9) Epafróditus szinte a halálhoz közeli beteg volt, nem valami bűne miatt, de Pál mégsem gyógyította meg csoda által. (Filippi 2:25-30) Timótheusnak egy kevés bort ajánlott a gyomorbántalmaira, és nála (és Trófimusnál) sem alkalmazott csodagyógyítást. (1Tim 5:23; 2Tim 4:20) Gájusnak testi felgyógyulást kíván János, de itt sincs csodagyógyítás. (3János 2.)

Korunk hitgyógyítói miért nem ebben a szellemben tekintik a hívők betegségeit? Az a szellem, amely az I. században nem a hívők gyógyítására adta a gyógyítás ajándékát – most mégis ebből a célból adná? Vagy nem is ugyanarról a szellemről van szó? Bizony hogy nem! Ezt bizonyítja az a beszámoló is, amely Kerekes Sándor pünkösdista pásztor önéletrajzi könyvében olvasható:

„Egy aranyosgyéresi testvér, név szerint Farkas János, hideglelésben beteg lett és imádkozott, hogy az Úr gyógyítsa meg. Az Úr azt mondta neki: „Vigyél 500 lejt a tordai gyülekezeti ház építésére, és meggyógyítalak.” Egyik nap ott látom ezt a testvért a pénzzel és azt mondja: - „Ezret adok Uram, csak múljon el a bajom. Hozok 500-at ide, a többit odaadom, ahol tudom én, hogy szükség van rá.” És azonnal elmúlt a hideglelése.” (Hatvan év – Istennel átélt tapasztalat, Agapia kiadó, 118.old.)

Vajon Jézust olyannak ismerjük, aki pénzért gyógyít??? (vö. Zsoltárok 145:16; Máté 10:8) Nem inkább olyannak, aki a hamis szellem általi csodatévőket kirekeszti Isten országából?! Mert hogy ilyen dolgokat (prófétálás, ördögűzés, hatalmas csodatettek nyelveken szólások) egyértelműen a hamis szellem által munkálkodók cselekszenek, hiszen pontosan maga Jézus sorolja ezeket a dolgokat (a csodatévő erő kísérő jelenségeit) törvénytelennek!!! Ezt mondja:

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? - Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!” (Máté 7:21-23)

Az előbbi eset bár azt sugallja, hogy a gyógyító szolgáltatás költségét a betegségéből felgyógyuló páciensnek kell megtérítenie, a Szentírásban mégsem ezt a gyakorlatot találjuk leírva, hanem ahogy a Máté 10:8-ban találjuk: „Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” (MBT. ford.)
A MÁSIK TÉNYEZŐ, AZ EREDMÉNYESSÉG FOKA

A csodagyógyítók ezt egyértelműen a hittől teszik függővé. Az amerikai illetőségű Kenneth Hagin csodagyógyász mondja: „Kézrátételt gyakorlok a Gyülekezet fejének, Jézus Krisztusnak utasítására, és az érintkezés és átvitel törvényének engedelmeskedve. Kezeimmel való érintés segítségével árad át Isten gyógyító ereje… Ime!… Ha hittel fogadjátok, mindnyájatokat meggyógyít.” (Christianity Today, 1987. Júl.10. 50.old.)

De vajon a gyógyulni vágyó (magát kereszténynek valló vagy kívülálló – neki teljesen mindegy) hite jogos követelmény? Nem feltétlenül. Volt rá precedens, hogy Jézus tanítványainak a saját kishitűségük miatt nem sikerült meggyógyítaniuk egy epilepsziás fiút. (Máté 17:14-20)

Más alkalommal Jézus meggyógyított egy sántát, aki még azt sem tudta, hogy kicsoda Jézus. (János 5:5-9, 13) Letartóztatásának estéjén pedig meggyógyította a főpap szolgájának levágott fülét, noha ez az ember tagja volt az őt elfogni szándékozó csoportnak, mely azért jött, hogy letartóztassa. (Lukács 22:50-51) Bármilyen betegségről is volt szó, Jézus sohasem vallott kudarcot. Mindig sikeres volt és soha nem kért érte ellenszolgáltatást. (Máté 15:30-31; Lukács 6:19)

De az apostolok is ugyanilyen eredményesek voltak, amikor kicsinyhitűségük nem csorbította a szent szellem munkáját. (vö. Csel 5:15-16) Korunk csodagyógyítói viszont igen gyakran felsülnek, a gyógyulások sokszor csak átmenetiek, vagy pszichoszomatikus jellegűek és feltűnés hajkurászástól telítettek. Mintha a keresztény hitnek a legfőbb vonása lenne a testi gyógyulás.

De az igazi megmérettetésnél alul maradnak, hiszen a belőlük áradó szellem halottat támasztani nem tud, miként tudták ezt azok, akik valóban Isten szent szellemével rendelkeztek. (vö.2 Király 4:37; Lukács 8:54-55; János 11:43-44; Csel 9:40; 20:9-10)

AZ ÖRDÖG HALOTTAT TÁMASZTANI NEM TUD

Emlékezzünk csak vissza, hogy az egyiptomi fogság idején a fáraó mágusai még a botnak álcázott kígyóikkal utánozni tudták Mózes Isten által véghezvitt csodáját, de amikor a port tetvekké változtatta, ezt már ördögi trükkel megoldani nem tudták. (vö. 2Mózes 8:18) Felsültek, mint ahogy korunk karizmatikus hitgyógyítói is hasonlóképpen felsülnek a halott feltámasztás tekintetében, hiszen bennük „más szellem” munkálkodik. (vö. 2Korinthus 11:4)

Ha erről kérdezi őket valaki, akkor hímeznek-hámoznak, és előadják, hogy bizony van náluk halott feltámasztás. Hogy hol? Hát nem valamely városi kórház intenzív osztályán, hanem pl. egy mentőautó rejtett félhomályában, vagy valami eldugott brazíliai falu nádkunyhójában, amiről persze (állítólag) videofelvétel is készült. Csak az nem világos, hogy miért kell ezért olyan messzire menni? Ha csak ott működik a 'szent szellem', akkor itt milyen szellem működik? Vagy talán inkább sehol sem a szent szellem működik?!

Nem véletlenül mondja Jézus a mai kor prófétálóinak, manipulatív ördögűzőinek, hatalmas csodatettek végzőinek: „Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!” (Máté 7:21-23, Káldi Neovulgáta)

Itt a görög anomia szó található, és Jézus ezt a csodatévő erő és kísérőjelenségei végzőire alkalmazza, vagyis semmi más okot nem hoz fel az elítélésükre, csak ezt. Hiszen Isten visszavonta karizmáit, amint azok betöltötték céljukat. (vö.1Korinthus 13:8) Isten csak í z e l í t őt adott az eljövendő világ erőiből, ami nem tart kétezer éven át napjainkig. (vö. Zsidók 6:5)

BEHATOLÁS A CSODAGYÓGYÍTÓKON KERESZTÜL

Viszont a világosság angyala (a szolgáin keresztül) mind a mai napig árasztja azokat az erőket, amiből kifolyólag az egész misztikus Kelet (és már a Nyugat is) tele van sámánokkal, varázslókkal, gurukkal, jógikkal, és a hasonló tőről fakadt vallások isteni bio(?)energiával gyógyítóival, beavatáson átesett reiki mestereivel, phszisebészeivel, táltosaival, agykontrollos jógaoktatóival, és a különböző meditációs gyakorlatok hasznáról himnuszokat zengő természetgyógyászaival. A következő idézet erre világít rá:

„A XIX. században az USA különben több olyan megdöbbentő felfedezés helye volt, amelyek hatása még a XXI.. században is érzékelhető lesz. A magasabb frekvencián élők (más néven szellemvilág) megpróbáltak kapcsolatot létesíteni a Föld fizikai felszínén élő emberekkel...Azok a szeretetreméltó lények... Azt is mondták, hogy a hozzájuk hasonló lényekkel való kommunikáció az elkövetkező 150 évben nagyon sokat fog fejlődni, és létfontosságú szerepe lesz az univerzális erőkkel létesítendő kapcsolatokban.
Ahogyan azt a minket meglátogató lények előre megjósolták, a „lélek ajándékai” hamar megjelentek világszerte az emberekben, különösen a nőkben. Korunk jogi helyzete miatt sokan azonban úgy gondolták, nagyon óvatosan kell eljárni a szellemi ajándékok vallásos keretbe való beillesztésében, és ennek eredményeképpen Dél-Amerikában megszületett a spiritualista vallás, más néven a spiritualizmus....

Szükséges-e a hit? Az emberek általában azt hiszik, hogy a szellemi gyógyítás azonos a hit által való gyógyítással, és kétségük sincs afelől, hogy a hit, vagy a gyógyításhoz való pozitív hozzáállás óriási segítség, mert ez teszi képessé a beteget, hogy teljesen megnyíljon az energiaáramlással szemben. A „szellemi” kifejezés a gyógyító energia forrására vonatkozik, amely a szellemtől származik...

a gyógyász kinyújtja tudatát magasabb szintek felé, hogy egy energialáncot alkosson, amelyen keresztül a külső lények hathatnak. A gyógyász és a beteg között egy ideiglenes energiamező alakul ki, amelyben a más hullámhosszok lényei teljes szabadsággal működhetnek. Ezeket más néven szellemi segítőknek nevezik. Vannak szellemi segítők, akik a gyógyász egész életét végigkísérik. Ők a vezetők...

A gyógyásznak az a képessége, hogy olyan energiamezőt alkot, amelyben ilyen lények működnek, bejárást enged neki mindenféle betegség gyógyításába. Gyakorlata során megbizonyosodott afelől, hogy teljesen megbízhat „szellemi vezetőjében”, ezért szinte mindenféle betegség gyógyítását elvállalja...

„A legtöbb ősi társadalom kapcsolatban állt ezekkel a lényekkel. Az indiai jósok fénylényekként jellemezték őket, és a deva nevet használták rájuk (szanszkritül angyalt jelent). Idetartoznak még a természet és az elemek szellemei is, akik itt élnek velünk együtt. A magasabb látás (HSP) különböző méretű lényekként látja őket, vagy olyan figurákként, amelyeket gnómokként vagy tündérekként szoktak ábrázolni.” (Jack Angelo: Szellemi gyógyítás – korunk energiagyógyszere. Phoneix Könyvkiadó, 1993. Fordította: Erdő Orsolya. Idézetek, 20-20. 31. 37-39. 124. old.)

Ezeket a szellemi lényeket nevezi a Biblia démonoknak. Az általuk beáramló 'lélek ajándéka' közé tartozik pl. a lélekvándorlás filozófiája is, ami azzal a katolikus (-és nem Istentől ihletett) tanítással függ össze, hogy a lélek halhatatlan, ami ellentétes a Biblia tanításával, vagyis hamis tanítás. Az összefonódás nyilvánvaló!

Az ember teremtéskor nem kapott külön lelket, hanem élő lélekké lett teremtve. És vétkezett, ezért meghalt, mint lélek. A nirvána meg, a hozzá kapcsolódó tanok a misztikus keleti filozófia termékei, azon szellemvilágé, akik a Sátán mellé állt lázadó angyalokból állnak.

„És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké....

Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.

Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.

Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?...

Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!” (1Móz 2:7, Prédikátor 3:19-21; Ezékiel 18:4, Károli ford.)

A DÉMONOK 'BUKOTT' ANGYALOK

Jézus azt tanította, hogy a démonok 'bukott' angyalok. Jézus beszélt az Ördögről (diabolosz), és angyalairól. (vö. Máté 25:41)

1Tim. 4:1 azonosítja (egy kategóriába sorolja) a félrevezető (planosz) szellemeket a démonokkal (daimonion), márpedig a Sátán a fő eltévelyítő (planaó) – vö. Jelenések 12:9. - aki egyben az Ördög is (diabolosz), és neki vannak (bukott) angyalai. (vö. Máté 25:41) – Más néven a sárkánynak, de az megegyezik Sátánnal, az Ördöggel. (vö. Jel. 12:7)

Tehát a hitető démonok a Sátán fő eltévelyítői, Sátánnak pedig vannak angyalai, ennélfogva a Sátán angyalai és a fő eltévelyítői azok ugyanazok, vagyis a démonok. Hogy pedig az angyalok bűnbe tudnak esni, ezt Isten szava tanítja. (vö. 2Pét 2:4)

Ha tehát angyalai vannak az Ördögnek, és az Ördög a fő elhitető, akkor a hitető szellemek az Ördög szolgái, akik egy kategóriába vannak sorolva a démonokkal. Róluk beszélt Jézus, amikor az Ördög angyalait említette. Mivel a Szentírást Isten ihlette, és mivel benne minden összefügg mindennel, így azonosságot lehet kimutatni az Ördög angyalai és a démonok között a fent említett bibliaversek alapján.

Vida Sándor úgy fordítja: „megtévesztő szellemekre és démonok tanításaira ügyelnek.” (1Tim 4:1) Nyilván, aki megtévesztő szellemekre ügyel, az nem mondhatja, hogy megtévesztő szellemekre ugyan ügyel, de démonok tanításaira nem ügyel, mivel azonosságot állapít meg Isten szava azok tanítását illetően, akikről szó van.

PASSZIVITÁS ÁLTALI BEHATOLÁS

Mindegyik karizmatikus egyházi gyakorlatban közös cél, hogy a páciens váljon passzívvá, üresítse ki magát (lásd a természetgyógyászatban az önszuggesztióra való késztetést, vagy a hipnózisra való ráhangolódást), hogy aztán a démon benne elvégezhesse a maga tisztátalanná tevő munkáját. Ennek egyik legfeltűnőbb jele a hanyatt esés, amely a Bibliában az elbukást szimbolizálja. (vö.1Mózes 49:18; 1Sámuel 4:18; Zsoltárok 35:4; Ésaiás 28:13)

A karizmatikus gyülekezetekben külön felfogó embereket kellett állítani, mivel a (báránybőrbe bújt) pásztor tüzes érintésétől hanyatt dőlnek, mint a zsák. A mormonok első emberét, a vallásalapító Joseph Smidth-et is hanyatt döntötte a neki megjelent démon az erdei pusztaságon, amely helyről Jézus kifejezetten megmondta, hogy nem lesz megtalálható! (vö. Máté 24:26)

(De hogy azokon nincs hatalma az Ördögnek, aki neki ellenállnak, bizonyítja, hogy egy rádiós riporternő elment a karizmatikus Krisztus szeretete egyház összejövetelére riportot készíteni, és amikor a pódiumon megjátszotta a spontán hanyatt esést, miközben feküdt, azt járt az eszében, hogy a magnójának nem esett-e valami baja? - Elhangzott a Kossuth Rádió Szombat délelőtt című műsorában, 2009. szept. 12.)

A Biblia is azt tanácsolja, hogy „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4:7, Káldi Neovulgáta)

De ugyanakkor a Biblia azt is világosan megmondja, hogy a szent szellem jelenlétében arcra borul az ember, és ezt a Szentírás más helyeken is megerősíti. „Amikor meghallottam a hangját, amint beszélt, szavának hallatára elájultam és elvágódtam arccal a föld felé.” (Dániel 10:9; vö. 1Korinthus 14:25; 1Mózes 17:3; 3Mózes 9:24; 4Mózes 16:22; 1Király 18:39; Ezékiel 1:28; Dániel 8:17; Máté 17:6; 26:39; Jelenések 7:11; 11:16)

Viszont arra is felhívja a figyelmet, hogy legyünk éberek és józanok (1Thessalonika 5:6), nem pedig olyanok, akik nevetőgörcsöt kapva vonaglanak a földön, mint a karizmatikus gyülekezetekben szokás, akik ezt szent nevetésnek tartják, amit szerintük Isten ad nekik.

Csakhogy akiknek már megüvegesedtek a szemeik, azok nem ismerik fel magukról, hogy démonoktól megkötözöttek. És ha már belementek egy kézrátételes beavatásba, onnantól kezdve bábukká válnak, akiknek élőszavas utasításokat ad – szerintük az Úr -, az Úr szerint meg a démonok! (vö. Máté 24:24; 1Timótheus 4:1)
A karizmatikusok olyan messzire mentek már a saját nézeteik szerinti elvárásaikban, hogy szerintük nekik a testi gyógyulás alanyi jogon jár. Ezt bizonyítják F.F. Bosworth: Krisztus a gyógyító – című könyvből vett idézetek:

„A beteg ember számára annak biztos tudása, hogy Isten meg akarja őt gyógyítani, az a „mag”, amelyet el kell vetni az elméjében és szívében… Ha valaki azokkal a hitet romboló szavakkal imádkozik, hogy „ha ez a Te akaratod”, valójában nem elveti, hanem kitépi a „magot”…

Ha életet és gyógyulást akarsz nyerni Istentől, szánj rá időt, hogy megtaláld a Szentírásban azokat az Igéket, amelyek ezeket az eredményeket ígérik…Az Egyháznak többé nem szabad azzal a hitet romboló kifejezéssel imádkoznia a betegekért, hogy, 'ha ez a Te akaratod'. (Kiadó: Hit Gyülekezete, l993. 17-18; 20; 63. oldal.)

Ezek a rövid, de velős idézetek mutatják, hogy a karizmatikusok szinte kikotyvasztják a saját elvárásaikat a Bibliából. Már nem is bízzák Isten akaratára a gyógyulást, ha Ő esetleg akarja, mert – mi az hogy ha??? Isten nem 'ha' akar, hanem biztosan akar!!! Gyakorlatilag Istennek diktálják (!) a gyógyítás ritmusát, ami egyenesen elképesztő.

Talán Krisztus nem úgy kérte: „Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” (Lukács 22:42, Károli; vö. Máté 6:10) És a leprás nem úgy szólt Krisztushoz, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem?! (Máté 8:2) Hát akkor hogy merészel bárki is Istennek diktálni? Holott ezt kellene mondanotok: ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.” (Jakab 4:15)

És mit akar, hogy mit cselekedjünk? Talán a hittestvérünk gyógyítását várja el tőlünk? Nem, hanem a betegsége esetén a meglátogatását, a többi pedig az Isten dolga! (vö. Máté 25:36,40)
Ami pedig a nyelveken szólást illeti, az sem Istentől van, és ez is bizonyos. Pál a nyelveken szólás célját így határozza meg: „A törvényben meg van írva: „Idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám”, ezt mondja az Úr (YHVH). Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek…” (1Korinthus 14:21-22, MBT. ford.)

Vagyis az Isten szavát kigúnyoló, a Krisztust el nem fogadó zsidó nemzet számára volt az ítéletnek a jele! (vö. Ézsaiás 28. rész; Csel 13:41)

I.sz. 70-ben az ítélet végrehajtatott, a jel célja akkor beteljesedett, és onnét nincs tovább nyelveken szólás Istentől. (vö. 1Korinthus 13:8) Hogy épülni lehetett belőle, mint Istent dicsőítő imából, ez kézenfekvő! (1Korinthus 14:4,15; Csel 2:4,8)

De nem ez volt a fő célja, mint ahogy a karizmatikusok szerint ma ez a célja, meg hogy őket igazolja. Isten a fület sem elsősorban azért teremtette, hogy rátegyük a szemüveget, hanem hogy az Ő szavát meghalljuk, sem nem hogy megnőjön a fülünk a sok hazudozástól! (vö. Példa 20:12; Jakab 1:19; Zsoltárok 5:7)

Nagyon meggondolandó tehát, ne hogy valaki az Ördög bábujaként a hazugság atyját szolgálja ki, míg magát a világosság szolgájaként állítja be, miközben a hazugság szócsöveként szolgál. Az ilyen tévelygő ember önmagát zárja ki Isten országából! (vö. János 8:44; 2Korinthus 11:13-15; Jelenések 22:15)

MIRŐL LEHET FELISMERNI A DÉMONI HÁTTERET?

Bármilyen feltűnő, reklámhadjáratba beillesztett különleges csodagyógyítás, és különösen a csodagyógyítói képességek felemás háttere bizonyítja, hogy ezek nem a Biblia egyedül igaz Istenétől (vö. Ján 3:17) származnak, hanem a Sátán démonaitól. Hiszen amikor Istentől adattak a csodagyógyítási képességek az Ő szolgáinak, akkor a halottfeltámasztás képességét is adta vele együtt, és különösen a Tőle származó üzenetek hirdetésének a felelősségét. Ezt így együtt alkalmazták a próféták és az apostolok is.

Manapság csak 'csodagyógyítók' vannak, akik sem nem hirdetik Isten üzeneteit, sem halottat támasztani nem tudnak, hanem csupán az univerzum intelligens energiáinak a közvetítőiként lépnek fel, és még időnként azt is elárulják, hogy ezek az energiák intelligens lényektől, vagyis szellemlényektől származnak.

[Meg kell említeni, hogy léteznek üzeneteket közvetítő, magukat krisztusinak beállító kiadványok, amikről egy laikusnak nem könnyű, sőt szinte lehetetlen felismerni, amit egy volt természetgyógyász így jellemzett:

„Megdöbbenve mondtam, hogy régebben én is olvastam ezeket (amik Berta Dude üzenetei-ről szólnak), de azóta tudom, hogy ez a nő egy híres médium...” (Becsei Tamás: Természetgyógyász voltam. - A Budapest-Pasaréti Református Egyházközség kiadása, Budapest, 2001. 32.old.)]

Ha üdvözülni szeretne, óvakodjon azoktól, akik az 'univerzum energiájával' feltöltött tudat harmonizáló szerkezeteket árulnak mintegy 6 ezer euróért, vagy közérzetjavító karkötőket 24 euróért, stb.

Tele van a világ ingával diagnosztizálókkal, TV műsorokban pénzért (vagy ingyen) jövendőt mondókkal, halottlátókkal, szellemidézőkkel, telepatikus képességekkel rendelkezőkkel, csillagokból olvasni tudó horoszkóp készítőkkel, akik a szellemvilág médiumaiként közvetítenek, sokszor még bűnügyi hátteret is képesek rekonstruálni.

Nem az a gond, hogy ezek a dolgok nem működnek, hanem hogy a hátterük bibliai szempontból tisztátalan, mert a magukat jó szellemeknek kiadó démonoktól származnak. Fővezérük az a Sátán, aki a kígyón keresztül megrontotta Évát, és a bűnre csábítással az egész emberiséget az Isten elleni lázadásba és a nyomorúságba sodorta.

A bibliai özönvíz előtt ugyanilyen okkult, démoni fertőzöttség öntötte el az akkori világot, ma ugyanez jelenik meg egyre növekvő mértékben a szemeink előtt. Ez Krisztus második eljövetelének közelségét jelzi.

Az ilyen titokzatosságokba való belemerülés, a szellemvilággal való érintkezés nem játék. Mert az egész ugyan jól és szépen indul, de az ára keserves és kijózanító.

DÉMONI KÖTÖZÖTTSÉGBŐL VALÓ MEGSZABADULÁS

Hogy korunk csodagyógyítói nem az igaz Isten küldöttei, az mindezekből a fenti esetekből és példákból teljesen világos. Ha Önnek értékes és fontos az üdvössége, akkor azt fogadja meg, amit Isten mond nekünk a Bibliában:

„Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr (YHVH) edényeit hordozzátok.

Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr (YHVH), és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket.

És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr (YHVH).” (Ézsa 52:11; 2Kor 6:17-18, Károli ford.)

Ha Önben (vagy közvetlen környezetében) ilyen természetfeletti 'képességek' bukkannának fel, akkor jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol szerezte ezt a démoni fertőzöttséget, ill. honnan erednek? Legtöbb esetben beavatás által adják át ezt a képességet olyanok, akik maguk is beavatás által jutottak hozzá.

Ugyanakkor akik vágynak természetfeletti, okkult dolgokkal való foglalkozásra, azok különösen kiteszik magukat a démoni behatolásnak. Ettől pedig megszabadulni csak úgy lehet, ha minden kapcsolatot megszakítanak azokkal az emberekkel és tárgyakkal, akik ilyenekkel foglalkoznak.

Ahogy a Csel 19:13-19-ben is olvashatjuk:

„Egyes kóbor zsidó ördögűzők is megkísérelték, hogy az Úr Jézusnak a nevét hívják segítségül azokra, akikben gonosz lelkek voltak. Azt mondogatták: »Parancsolok nektek Jézus által, akit Pál hirdet!«

Egy zsidó főpapnak, Szkévának hét fia tette ezt.

A gonosz lélek azonban így felelt nekik: »Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?«

Aztán az ember, akiben a gonosz lélek volt, rájuk vetette magát, mindkettőjüket a hatalmába kerítette, s úgy megmutatta nekik az erejét, hogy ruhátlanul és sebesülten menekültek ki abból a házból.

Ezt aztán megtudta Efezus valamennyi zsidó és pogány lakója, mire félelem fogta el mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét.

A hívek közül is sokan eljöttek, bevallották és elmondták tetteiket. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.”

„Az Úr (JHVH/Jahve/Jehova) neve erős torony, hozzá menekül az igaz, és biztonságban van.” (Példabeszédek 18:10, Káldi Neovulgáta ford.)

Nem szükséges tehát 'ördögűzőkhöz' folyamodnia, hiszen az ördögök kíűzése az I. századi apostoli gyülekezetnek adott karizmákhoz tartozik, akiknek megadatott pl. a halottfeltámasztás képessége is, vagyis 100%-os hatalmat kaptak Sátán felett. Nem úgy mint a mai karizmatikus képességekkel rendelkezők, akik teljesen más szintű beavatással (gyenge ördögi utánzattal) rendelkeznek, és alapjaiban visszaélnek ezekkel a dolgokkal és más keretben (törvénytelenül) is élnek vele. (vö. Máté 7:22-23)!!!

„Isten rendkívüli csodákat is művelt Pál keze által. Elvitték kendőit és kötényeit, amelyeket viselt, és a betegekre tették, mire azok meggyógyultak, és a gonosz lelkek kimentek belőlük.”. (Apcsel 19:11-12)

Mint tudjuk, Pál apostol halottat is támasztott fel Isten erejével, a Krisztus második eljövetelekor felbukkanó ördögi (természetfeletti) képességekkel rendelkezők viszont nem tudnak halottat feltámasztani!!! Ha pedig ez náluk nem működik (persze úgy adják elő, mintha működne), akkor minden más csodatevés, jövendőmondás, titkos kinyilatkoztatás, az eredeti céljától teljesen távol álló nyelveken szólás, mások magánéletébe való behatolás – teljesen ördögi hátterű és tisztátalan – bárkitől is származzon! (vö. 2Thessz 2:9)

ÖSSZEFOGLALÁS

A mai időkben világszerte népszerű, és egyre nagyobb tért nyerő karizmatikus gyülekezetek gomba módra való növekedése egyáltalán nem arra bizonyíték, hogy ez a mozgalom az igaz Istentől eredne. Hiszen alapvető bibliai kijelentésekkel és gyakorlatokkal nem egyeznek, viszont tagjaik a gyógyulásokat rendkívül erősen kihangsúlyozzák, mégpedig hogy ezzel is magukhoz vonzzák az arra rászorulókat, amikből pedig van elég. Egy átlaghívő nincs felkészülve arra, hogy minden aprólékos mozzanatot összevessen a Bibliával, a karizmatikus vezetők meg lehengerlő fellépéssel próbálnak hatást gyakorolni, ami sokaknál sikerül is. Józanság, pontos ismeret, isteni fegyverzet, és a bibliai igazsághoz való feltétlen ragaszkodás a szent szellem ereje által – ezeknek segítségével lehet, sőt kell ellenállni a hamis tanításnak, és a báránybőrbe öltözött ragadozó farkasoknak! (vö. Eféz 6:11-18; Jak 4:7; 1Pét 5:8-9)

Ami pedig a természetgyógyászat természet-feletti ágazatait illeti, egyetlen keresztény sem veheti félvállról, hogy milyen eredetű gyógymódokkal kúráltatja magát. Mert ha valaminek tisztátalan forrás az eredete, attól magát egyértelműen távol kell tartania a 2Korinthus 6:17 kijelentésének szellemében. Ami pedig a világiak gyakorlatait illeti, nekik ugyanúgy meg kell jelenniük Krisztus ítélőszéke előtt, hogy számot adjanak mindarról, amit jelenlegi életükben cselekedtek. (vö. 2Kor 5:10) Úgy hogy az Isten kijelentései és parancsai minden emberre vonatkoznak, származásbeli függőségre való tekintet nélkül. (vö. Csel 17:30)


Nincsenek megjegyzések: