motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2012. augusztus 13., hétfő

Karizmatikus csodagyógyítás

KARIZMATIKUS CSODAGYÓGYÍTÁS

KRISZTUSI VAGY ÖRDÖGI HÁTTERŰ?


F.F. Bosworth: Krisztus a gyógyító – című könyvből vett idézetek:


A beteg ember számára annak biztos tudása, hogy Isten meg akarja őt gyógyítani, az a „mag”, amelyet el kell vetni az elméjében és szívében… Ha valaki azokkal a hitet romboló szavakkal imádkozik, hogy „ha ez a Te akaratod”, valójában nem elveti, hanem kitépi a „magot”… Ha életet és gyógyulást akarsz nyerni Istentől, szánj rá időt, hogy megtaláld a Szentírásban azokat az Igéket, amelyek ezeket az eredményeket ígérik…Az Egyháznak többé nem szabad azzal a hitet romboló kifejezéssel imádkoznia a betegekért, hogy, ′ha ez a Te akaratod′”. (Kiadó: Hit Gyülekezete, l993. 17-18; 20; 63. oldal.)


Ezzel ellentétben Jézus első századi tanítványai maguk is szenvedtek bizonyos betegségekben, melyekből nem gyógyultak meg csoda útján. Maga Jézus is azt mondja: beteg voltam. (vö. Máté 25:36) Pál apostol testi betegséggel bajlódott, és a Galata 4:13-ban így ír: „Hiszen tudjátok, hogy először beteg testtel hirdettem nektek az evangéliumot,és ti kiálltátok a próbatételt, amelyet testi állapotom jelentett számotokra. Nem vetettetek meg, nem utasítottatok el, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.”


Itt görög szövegben az asteneia szó szerepel, ami erőtlenséget/betegséget jelent. (vö. Apcsel 28:9) Epafróditus(1) szinte a halálhoz közeli beteg volt, nem valami bűne miatt, de Pál mégsem gyógyította meg csoda által. (Filippi 2:25-30) Timótheusnak(2) egy kevés bort ajánlott a gyomorbántalmaira, és nála (és Trófimusnál(3) sem alkalmazott csodagyógyítást. (1Tim 5:23; 2Tim 4:20) Gájusnak(4) testi felgyógyulást kíván János, de itt sincs csodagyógyítás. (3János 2.) Korunk hitgyógyítói miért nem ebben a szellemben tekintik a hívők betegségeit? Az a szellem, amely az I. században nem a hívők gyógyítására adta a gyógyítás ajándékát – most mégis ebből a célból adná? Vagy nem is ugyanarról a szellemről van szó? Bizony hogy nem!


Ezt bizonyítja az a beszámoló is, amely Kerekes Sándor pünkösdista pásztor önéletrajzi könyvében olvasható: „Egy aranyosgyéresi testvér, név szerint Farkas János, hideglelésben beteg lett és imádkozott, hogy az Úr gyógyítsa meg. Az Úr azt mondta neki: „Vigyél 500 lejt a tordai gyülekezeti

ház építésére, és meggyógyítalak.” Egyik nap ott látom ezt a testvért a pénzzel és azt mondja: „Ezret adok Uram, csak múljon el a bajom. Hozok 500-at ide, a többit odaadom, ahol tudom én, hogy szükség van rá.” És azonnal elmúlt a hideglelése.” (Hatvan év – Istennel átélt tapasztalat, Agapia kiadó, 118.old.)


Vajon Jézust olyannak ismerjük, aki pénzért gyógyít??? (vö. Zsoltárok 145:16; Máté 10:8) Nem inkább olyannak, aki a hamis szellem általi csodatévőket kirekeszti Isten országából?! Mert hogy ilyen dolgokat (prófétálás, ördögűzés, hatalmas csodatettek nyelveken szólások) egyértelműen a hamis szellem által munkálkodók cselekszenek, hiszen pontosan maga Jézus sorolja ezeket a dolgokat (a csodatévő erő kísérő jelenségeit) törvénytelennek!!! Ezt mondja:


Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? - Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!” (Máté 7:21-23)


Vajon miért utasítja el őket Jézus? Mert a csodatételeknek az eredete nem tiszta forrásból van, ahogy erre rávilágít a következő könyv is: Jack Angelo: Szellemi gyógyítás – korunk energiagyógyszere. Phoneix Könyvkiadó, 1993. Fordította: Erdő Orsolya. Idézetek:


Ez a könyv a „szellem” szót használja a teljes szellemi lény jelölésére; a „magasabbik én”-t a szellemnek arra az aspektusára, amely szoros kapcsolatban van a szellemi forrásokkal...” (12.old.)


„A XIX. században az USA különben több olyan megdöbbentő felfedezés helye volt, amelyek hatása még a XXI.. században is érzékelhető lesz. A magasabb frekvencián élők (más néven szellemvilág) megpróbáltak kapcsolatot létesíteni a Föld fizikai felszínén élő emberekkel. Arról tájékoztatták az amerikai fizikusokat, hogy meglátásuk szerint az emberiség készen áll egy erőteljes szellemi energia befogadására. Ez minden szempontból megváltoztatná lényünket, felébresztené a szunnyadó gyógyító és fizikai erőket az eddig közönségesnek tartott egyedekben is, és meg változtatná az emberi történelem folyását.


Azok a szeretetreméltó lények, akik ezt mondták, azt állítják, hogy hozzájuk hasonlóan mi is szellemek vagyunk. Az egyetlen különbség köztük és köztünk, hogy nekik nincsen szükségük fizikai testre, azonban mivel valahol ők is emberek, szeretnék, ha a Földön élő minden emberi lény számára elérhető lenne a lélek teljes ereje. Fejlődésünk elkövetkező igen kritikus szakaszában. Azt is mondták, hogy a hozzájuk hasonló lényekkel való kommunikáció az elkövetkező 150 évben nagyon sokat fog fejlődni, és létfontosságú szerepe lesz az univerzális erőkkel létesítendő kapcsolatokban.


Ahogyan azt a minket meglátogató lények előre megjósolták, a „lélek ajándékai” hamar megjelentek világszerte az emberekben, különösen a nőkben. Korunk jogi helyzete miatt sokan azonban úgy gondolták, nagyon óvatosan kell eljárni a szellemi ajándékok vallásos keretbe való beillesztésében, és ennek eredményeképpen Dél-Amerikában megszületett a spiritualista vallás, más

néven a spiritualizmus.” (20-21.old.)


Szükséges-e a hit? Az emberek általában azt hiszik, hogy a szellemi gyógyítás azonos a hit által való gyógyítással, és kétségük sincs afelől, hogy a hit, vagy a gyógyításhoz való pozitív hozzáállás óriási segítség, mert ez teszi képessé a beteget, hogy teljesen megnyíljon az energiaáramlással szemben. A „szellemi” kifejezés a gyógyító energia forrására vonatkozik, amely a szellemtől származik.” (31.old.)


„A gyógyító energiákkal foglalkozás módjai. Amikor egy gyógyász ráhangolja magát, hogy a gyógyító energiák közvetítőcsatornájaként működjön, agya messze lenyúlik a fizikai szinteken túlra. Ez azért szükséges, mert itt keletkeznek a gyógyító energiák. Mikor a gyógyász agya erre ráhangolódik, három alapvető folyamat mehet végbe benne.


1. Ha a gyógyász fogékony a gyógyító energiákra, tudatosan is tudja őket használni.

2. Esetenként megvan a képessége, hogy bevonja a más szinten működő lényeket a munkába, akik irányítják és segítik a gyógyító energia használatában.

3. Néha megengedi ezeknek a lényeknek, hogy használják az ő energiarendszerét, hogy gyógyító képességeiket rajta keresztül jelenítsék meg.


Az első pontban a gyógyász felismeri, hogy milyen energiákra van szükség ahhoz, hogy az adott helyzettel megbirkózzon. Tudja, hogyan kell ezeket kivonni az egyetemes energiamezőből, és a beteg felé irányítani. A testében lakozó energiákat lépes elkülöníteni a kívülről érkezettektől.


A második pontban a gyógyász kinyújtja tudatát magasabb szintek felé, hogy egy energialáncot alkosson, amelyen keresztül a külső lények hathatnak. A gyógyász és a beteg között egy ideiglenes energiamező alakul ki, amelyben a más hullámhosszok lényei teljes szabadsággal működhetnek. Ezeket más néven szellemi segítőknek nevezik. Vannak szellemi segítők, akik a gyógyász egész életét végigkísérik. Ők a vezetők. A vezető és a gyógyász közötti szoros kapcsolat nem máson alapul, mint szereteten.


A szellemi, más néven gyógyító vezető nagyon hasonló személyiség magához a gyógyászhoz, így aztán jól kiegészítik egymást és harmonikusan tudnak együtt dolgozni.... A gyógyásznak az a képessége, hogy olyan energiamezőt alkot, amelyben ilyen lények működnek, bejárást enged neki mindenféle betegség gyógyításába. Gyakorlata során megbizonyosodott afelől, hogy teljesen megbízhat „szellemi vezetőjében”, ezért szinte mindenféle betegség gyógyítását elvállalja. A harmadik folyamat túlmegy a gyógyító lények együttműködésén és segítségén. Mikor a gyógyász beszabályozza testének hullámhosszait, a gyógyító lények be tudnak lépni, és felhasználják a gyógyász képességeit.” (37-39.old.)


Szellemi sebészet: a gyógyász a beteg gyomra fölé tartja a kezét, mialatt a szellemi sebész a műtétet végzi. A beteg ilyenkor bizonyos szempontból „kilép” a testéből, és ezt a szellemi lények segítik elő. 4. ábra.” (60.old.)


Csakrák. A gyógyászok időnként találkoznak olyan betegekkel, akik régebben speciális gyakorlatokat végeztek, hogy „megnyissák a csakráikat”. Ezek a gyakorlatok eredetileg arra szolgálnak, hogy az illető átnyissa az energiarendszerét a következő szintre. Keletről származnak, azonban csak gondos felügyelet alatt lehetne őket végezni. A modern páciensekre a gyakorlatok végzésénél nem felügyelt senki, így egy idő után kellemetlen mellékhatásokat tapasztaltak. Ezek lehetnek fizikai problémák, vagy akut mentális és érzelmi bajok....


Ilyen esetekben az történik, hogy a csakra „szára” a gyakorlatok hatására részben vagy teljesen átnyílik a következő szintre. Ha a tanítvány még nem érte el a szellemi fejlődésnek ezt a szintjét, képtelen megbirkózni az új és ismeretlen anyagokkal, amelyek beáramlanak a szervezetébe – magasabb frekvenciák energiái és a korábbinál sokkal nagyobb erők -, így ezek hatására rendkívül kényelmetlenül érezheti magát.” (90.old.)


Ahogy közeledünk az új korhoz, napról napra nyilvánvalóbbá válik, hogy mostanában több ezer magas szellemiségű lény születik, akiknek az emberiség és a Föld bolygó segítése a feladatuk.”(105.old.)


A legtöbb ősi társadalom kapcsolatban állt ezekkel a lényekkel. Az indiai jósok fénylényekként jellemezték őket, és a deva nevet használták rájuk (szanszkritül angyalt jelent). Idetartoznak még a természet és az elemek szellemei is, akik itt élnek velünk együtt. A magasabb látás (HSP) különböző méretű lényekként látja őket, vagy olyan figurákként, amelyeket gnómokként vagy tündérekként szoktak ábrázolni.” (124.old.)


„Embereket számtalan ok miatt befolyásolhat negatív energia. Esetlen feltétel nélkül megnyitották magukat mind fizikailag, mind pszichológiailag, ahogyan azt a szeánszokon vagy a ouijatábla használatakor szokták. Amikor az emberek ilyet cselekszenek, felügyelet nélkül maradnak, és fogalmuk sincsen, mi történik.


Az emberi lény szabad akarattal rendelkezik, és amikor úgy döntünk, belépünk az okkult dolgok világába, védőangyalunknak vissza kell lépnie, mivel nem elég erős, hogy visszatarthasson. Saját tapasztalatunkból kell tanulnunk. Az ilyen belépések felérnek egy meghívással a bajkeverő lények számára, akik kihasználva a lehetőséget, közelebb férkőznek az emberhez, és mindenféle bajokat okoznak.” (136.old.)


„A gyászolók 40%-a érzékelni szokta nemrég eltávozott rokona vagy barátja jelenlétét. Ez az érzékelés általában „látás” formájában történik, azonban néha még tapintásukat, sőt a szagukat is érzik! Ez olyankor fordul elő, ha a szellem ismerős dohány, parfüm, virág stb. illatot produkál, hogy

így biztosítsa a szeretet személyt afelől, hogy tényleg ő az. A szellemek azért jönnek vissza, hogy megmutassák, a halál nem létezik, azonban nagyon sokan hiszik, hogy ez nem más, mint gyászuk okozta hallucináció.” (164.old.)


Öngyógyítás. Az emberek azért mennek el a gyógyászhoz, mert egy extra energialöketre van szükségük saját gyógyító folyamatuk beindításához, vagy pedig nem hiszik el, hogy egyáltalán képesek erre. Az öngyógyítás pedig mindenki számára elérhető – csak rá kell hangolódni a forrás gyógyító energiáira... üljünk le egy kényelmes székre... vegyük le a cipőnket...hunyjuk le a szemünket... lélegezzünk nagyokat és mélyeket... Egy ez nagyon jó pozitúra a gyógyító energiák működése szempontjából.... Lélegzésünket a relaxációs technikával koordináljuk... Lassan lazítsuk el... bármelyik jógagyakorlattal vagy légzőtechnikával ugyanezt az eredményt lehet elérni... Most már elértük azt az állapotot, amikor elkezdhetjük a meditációt, vagy az öngyógyítást... Ez a meditációs állapot már magában is gyógyító hatású, mert a test jobban tud figyelni a magasabb éntől érkező információkra ... Az öngyógyítás ezt az állapotot arra használja föl, hogy a test kapcsolatba lépjen a forrás energiáival.” (172-174.old.)


Szójegyzék – Inkarnáció: a Föld fizikai síkján való megszületés; a fizikai test felvétele a szellem által... Médium: fejlett HSP-vel rendelkező személy,, különösen az olyan, aki érzékeli a fizikai testtel nem rendelkező lények jelenlétét; közvetítőcsatorna... Segítő: szellemi lény, aki segíti a gyógyászt... Új kor: a Vízöntő kora. A mostanában elkezdődött planetáris kor, amely nagy előrelépést fog hozni az emberi és a planetáris evolúcióban... Vezető: szellemi lény, aki tanácsadóként szerepel egy személy vagy csoport számára...” (180. old.)


Akiket fentebb idézett világi forrásmű „szeretetreméltó lények”-ként említ, s akik a „lélek ajándékai”-eredményének tulajdonított „fénylények”-ként devák”-ként, „gnómok”ként ill. „tündérek”-ként megnevezetten jelennek meg, a Biblia ihletet kinyilatkoztatása szerint egytől egyig az ördög démonai, akiknek okkult világból való fellépése előre meg lett jövendölve:


"És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy

kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. " (2Thess 2:8-12, Károli; vö. Máté 24:24; 7:22)


Igen veszélyes, sőt halálos tehát „extra energialöket”-et relaxációs/meditációs módszerekkel, légző technikákkal, jógagyakorlatokkal magába fogadnia bárkinek, hogy általa tudatosan vagy tudatlanul kapcsolatba lépjen a fentebb nevezett forrás energiáival. Ugyanígy kész öngyilkosság a karizmatikus egyházakban tapasztalható 'isteni erőknek' tulajdonított démoni hatásoknak engedni, és magunkat azokkal megfertőzni, tisztátalanná tenni.


Nyilván ők visszautasítják azt, hogy démoni erőkkel praktizálnának, azonban ez csak azokat győzik meg, akik „nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. " Az igazság pedig az, amit 2Kor 13-15-ben olvashatunk:


„Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.”

Lásd még:

http://darwinkaprazata.blogspot.com/2011/03/vidam-vasarnap.html

http://darwinkaprazata.blogspot.com/2012/05/karizmatikus-hitre-hangolva.html
Nincsenek megjegyzések: