motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2019. február 1., péntek

Családon belüli erőszak - kommentekCsaládon belüli erőszak Jehova tanúinál 
kommentek

J. D.
ez a csatorna lebuktatja a sok hamis valást ami sok embernek ad tánpontot hogy meg ismerjuk az igazságot egy dolog bisztos krisztus kővetői nélkul nem foja ISTEN be záni eszt a világ . /Nehéz kihámozni a kommentelő mondanivalójának a lényegét, de hogy bízik abban, a 24.hu lebuktatja a sok hamis vallást, ebben jókorát téved. Ahhoz ugyanis perfekt bibliai tudás és ismeret szükséges, ami nincs meg nekik!/

J. D.
ez a csatorna lebuktaja a hamis valásokat én is 4 évig tanultam jehova tanui val de hála az őrőkévalo menyi atyánk nak ot hagytam őket ez a csatorna nagyon sokat segittet nekem hogy fel ismerjam az igaságot aki akar megnéheti és ráfog dőmeni hogy jehova tanui a tanitása nem érnek semit ISTEN igazságával szemben. /Senki semmire nem fog rádöbbenni, ha maga saját magát nem iskolázza ki profi módon a Bibliából. "És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz?." (Luk 12:57) Arra pedig pontosan az olcsó kritikusok nem érnek rá, meg a langyos lojálisok. Azokból van a legtöbb a kereszténységben, meg az álkeresztény demokráciában!/

K. Z. 
"Jehova Tanúi olyan szervezet, amely családokat választ szét, gyűlöletet kelt, és emberi életeket fenyeget. " ez bírósági végzés ítélet ! itt nem vallás gyakorlás kérdésről van szó ! nem vallás szabadság korlátozásáról van szó , hanem általános emberi viselkedés törvény betartásáról vagy betartatásáról. Aki jehovaként részt vesz a családok elkülönítésében-szétverésében, azokat törvény elé kell állítani és mivel ez bűncselekmény! ezért a bíróságnak ezeket a személyeket azt gondolom el fogja akár sok évre is itélni mivel igen súlyos cselekedet. ez a normális. /Esetleg ha értene a témához, azt is kifejthetné, mivel kapcsolatban mondta Jézus a következőket:Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.” (Máté 10:34-36) Vagy Jézust is bíróság elé akarja állítani, amiért az általa képviselt igazság megosztja sok család harmóniáját?! Megosztja, mert az ateisták ostobaságnak tartják a Jézus követést, és ezt még komolyan is gondolják. Sokszor ez szüli a konfliktusokat, hogy ők úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik! Aztán az is egy szempont, hogy a kereszténységben különböző egyházhoz tartozó emberek házasodnak össze, akik együtt is maradnak. De milyen áron? Mindegy nekik, hogy miről mit hisznek és vallanak, mert nem veszik komolyan a Bibliát, nem veszik komolyan az Isten törvényeit, és mindent elnéznek, mert nekik teljesen mindegy, hogy melyik vallás mit tanít. Na persze, ha eleget tennének a keresztényi kötelességüknek, hogy tanítványokat képezzenek - ahogyan Jézus parancsba adta (vö. Máté 28:19-20)  -, akkor már nem lehetne mindegy, hogy mit tanítanak, mert az isteni alapelvekre és törvényekre kellene megtanítaniuk az embereket, amelyekben nincsen ellentmondás! De nem csak hogy nem veszik komolyan az emberek oktatását, hanem a gyerekeiket se tanítják törvénytisztelettel párosuló istenhitre /tisztelet a kivételeknek!/, mert akkor a bibliai törvényeket ismerni, tisztelni és betartani kéne. És különösen az egyházi támogatású pártelit tagjainak, akiknek fogalmuk sincs mit jelent pl. ez az isteni kívánalom. „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” (Máté 6:24) Mert ha tudnák, nem virítanának százezres ruhákban meg cipőkben, és nem fényűző életmódot követnének, hanem az egyszerű bibliait, amit Jézus és az apostolok, meg azoknak igaz követőik gyakorolnak./

K. Z.
EMBEREKNEK lehet tartani a vezetőket és a véneket az egyedüli felelős közvetlen irányítókat akik az utcán körülöttünk prédákra lesve sétálnak büntetlenül ?! nem bántva őket , valószínü CSAK EMBERTELENEK ! nézd meg a filmet , döntsd el hova sorolhatók. itt van a magyarul beszélő egy pártatlan mozifilm , a google keresőbe másold be : kiváló mozifilm! ez a film bemutatja mennnyire "emberek" bemutatja a lényeget. /Ha nem ért a témához, rögtön félrevezetik, mert nincs korrekt viszonyítási alapja. Az ilyen és ehhez hasonló filmeket direkt manipulatív célból készítik, mint a TV-ben a sok primitív reklámot, hogy a balek rohanjon és vegye meg, amit el akarnak adni neki. A reklámban szereplők bárgyú műmosolya mutatja, hogy pénzért bármit hajlandók reklámozni, amit egyébként ők maguk sem vesznek meg. Nem is érdekli őket, hogy mit reklámoznak. Csak vigyorognak a pénzért, mint majom a banánra az állatkertben./

" A hit fogságában indavideo " 
indavideo.hu/video/A_hit_fogsagaban
gloria.tv/video/rX2KXQJFDecZ4fF4UaiqGYcXZ

"A szüleim és a vér szerinti testvéreim akik tanúk, messze elkerülnek. Ez a szabály." "Jehova Tanúi olyan szervezet, amely családokat választ szét, gyűlöletet kelt, és emberi életeket fenyeget. "
/Miért kerülik el, ha ön szereti Istent és a törvényeit, és be is tartja? Ha meg ágál ellenük, akkor mire számít, hogy jó társaság lesz a számukra?/

ezeket biztos hogy a valóságban a gyakorlatban örtorony módra alkalmazva és véletlenül sem egyedi esetként kíválóan bemutatja ahogy nyíltan a világ elé tárják mozifilmként az embertelenségüket!
/Hogy mi az embertelen, talán támasszuk alá a Bibliából, különben azt hihetnénk, az embertelenség azt jelenti, amit éppen az definiál, aki a saját szemszögéből definiálja az embertelenséget./

Á. M.
Ugyanolyan képmutató társaság, mint a legtőbb szentfazekas gyülekezet. Az viszont már bűn, ha valaki, legyen az magánszemély vagy szervezet, vallásos vagy egyéb szemet huny ilyen dolgok felett. Ha tényleg létezik a "jóisten", a pokolba az ilyen alakoknak kell kerülni, akik lényegében csak a saját érdekeik, ábrándjaik mentén használták fel vagy inkább ki a vallást, és egyúttal mások kiszolgáltatottságát. /Nem tudni mihez méri a hozzászólásának eszmei értékét, mert nem adja meg, hogy milyen mérce szerint mérlegel. A saját mérlege meg úgy mér, ahogyan ő beállítja a saját szemszögéből./

I. A. 
Azt remélni tudom csak, hogy az ide író Tanúk tudják, hogy amit tesznek bűn, és jelenteni fogják magukat a felvigyázóiknál, ugyanis felvették a kapcsolatot kiközösített személyekkel, és beszélgettek velük önszántukból. Ez nem helyén való, ezt gondolom csak az a Biff állnéven kommentelő tudja. Neki nincs félnivalója (rutinos troll), de a többi saját néven írogató jelentse magát ésszerű időn belül, mert kiközösítésre való bűnt követett el... Zsuzsanna Hajdu Antalnè De nekem te már igen írtál, és beszélgetünk. Én pedig egy elkülönült volt Tanú vagyok. /Talán már messziről kellene kiabálnia, hogy tisztátalan, tisztátalan, mint régen a leprásoknak kellett. Akkor nyilván aligha váltanának szót magával vallási tekintetben./

K. K.
Sajnos éppen a rokonságomban tapasztaltam személyesen miképpen szakította el, fordította a saját családja ellen egyik unokanővéremet a Jehova Tanúi gyülekezet. A vérszerinti testvéreivel nem tartja a kapcsolatot, mondván, hogy neki az igazi nőtestvérei csakis a tanúk. Egy értelmes nőből egy bigott, szűklátókörű, ostobácska emberré vált. Az érdeklődési köre is teljesen beszükült, csak a bibliát idézgeti monomániásan rosszul, rossz helyen. Ez a hölgy nem említette pl. a vérátömlesztéssel kapcsolatos állásfoglalásukat, aminek tiltása miatt akár a gyermekeiket képesek elveszejteni. /Csak a Bibliát idézgeti? Azt jól teszi, hiszen Isten Szava, tökéletes irányadó mérték minden ember számára. És azt maga honnan tudja, hogy rosszul idézi rossz helyen, amikor maga az, aki úgy él, ahogy magának tetszik?! Maga az úttesten is úgy közlekedik, ahogy magának tetszik? Akkor erkölcsi értelemben miért teszi ugyanezt? Nem gondolja, hogy az erősebb, ügyesebb, rafináltabb közlekedő magát pillanatok alatt kicsinálja, mert neki az a jó irányadó mérték, amit követ?! És mit mondott Jézus a vér szerinti családtagjairól? Mikor pedig még szóla a sokaságnak, íme az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakinn, akarván ő vele szólni. És monda neki valaki: Íme a te anyád és testvéreid odakinn állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Íme az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” (Máté 12:46-50) Ha maga nem cselekszi az Isten akaratát, akkor a vér szerinti testvéri mivoltával nem lehet jó társaság azok számára, akik követik, mert más mérce szerint méri a dolgokat!/

L- A. 

Zsuzsanna Hajdu Antalnè a vérad ás tilalmával akad egy pár probléma.
Mózes a vérfogyasztást tiltja, illetve a fojtott állat húsáét, véradásról nincs szó - nem is lehet, akkoriban ismeretlen volt a módszer. A véradással éppen nem elpusztítod azt, hanem felruházod életmentő funkcióval, ami meg éppen nincs ellentétben a Bibliával. Jehova tanúi az elmúlt picivel több mint egy évszázad alatt egyszer megengedték, majd tiltották, megint megengedték majd megint tiltották a vérátömlesztést. Tehát ez akár változhat is a jövőben. Ugyanakkor tudni illik, a hús alapvetően átlátszó, a vérben levő hemoglobin adja színét. Nem minden fajú állatot lehet egyformán elvéreztetni, sertésnél kb 70, marhánál 50%-a a vérnek a húsban marad.
/Isten azt mondta, hogy a vért az oltárra adta, A kiontott állati véráldozatok Krisztus megváltói vérét jelképezték. „Minden mozgó állat, amely él legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.... És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken: se madárnak, se baromnak vérét. Valaki megeszik valami féle vért, az az ember gyomláltassék ki az ő népe közül.... Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.” (1Móz 9:3-4; 3Móz 7:26-27; 17:11) Isten nem azt nézi, hogy hány % vér marad a kivéreztetett állatban, hanem hogy a kivéreztetéssel kapcsolatban meg van-e a kellő hozzáállásunk, vagy befaljuk a hagymás disznóvért, mint a pogányok, akit nem érdekel Jézus megmentő vére, csak a hagyomány tisztelet, meg amit a has diktál!/

Cs. T.
(Koppány Kékvölgyi) A JT folklórral ellentétben, amit itt a hölgy képvisel, a JT-i kifejezetten megtiltják a kapcsolatot a gyülekezetből kizárt családtagjaikkal, így a JT-i ideológiai megosztást támasztanak egy családban. Azok a családtagok, akik nem osztják a hitet, "csak" rossz társaságnak bizonyulnak egy Tanú számára /akik pl. nem fogadják el a közlekedési szabályokat, mitől lennének jó társaságok azok számára, akik elfogadják?/, ezért egyes fanatikus tagok csak addig tekinthetnek rájuk családtagjaikként, amíg potenciális megtérőt látnak bennük. Ime néhány példa az Őrtorony elmúlt évekbeli tanításaiból:

"Ne keress ürügyet arra, hogy kapcsolatot tarts a kiközösített családtaggal, például e-mailben" 
https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/2013044... 
17 "Most nézzünk egy példát arra, hogy milyen áldásokkal járhat, ha egy család lojálisan tartja magát Jehova azon utasításához, hogy ne ápoljon kapcsolatot a kiközösített rokonaival. Egy fiatalember több mint tíz évig ki volt közösítve, és ezalatt az édesapja, az édesanyja és négy testvére „[nem keveredett] egy társaságba” vele. Bár idővel megpróbált részt venni a családi tevékenységekben, dicséretes módon a család összes tagja megingathatatlan volt abban, hogy kerülje a vele való kapcsolatot. Miután visszafogadták, azt mondta, hogy mindig is hiányzott neki a családjával való együttlét, főleg esténként, amikor egyedül volt. De elismerte, hogy ha a családja csak egy kicsit is tartja vele a kapcsolatot, az már csillapította volna a hiányérzetét. Mivel a családtagok még a legcsekélyebb mértékben sem kommunikáltak vele, egyebek közt az égető vágy, hogy velük lehessen, indította arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatát Jehovával. Ez jusson eszünkbe, amikor kísértést érzünk arra, hogy megszegjük Istennek azt a parancsát, hogy ne ápoljunk kapcsolatot a kiközösített rokonainkkal."
https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/2012282...
Bár a JT szervezetet hivatalosan 1982-től nem lehet legitim módon elhagyni (mert vagy kizárt, vagy elkülönült lehet valaki, de a bánásmód ugyanaz), sokáig csak a családok szellemi közösségének megszünését hangsúlyozták a családtag kizárásával. Az utóbbi években kifejezetten a más minden egyéb, sőt fizikai közösség (látogatás, email-kapcsolat stb) felbontását is sürgetik, ahogy az idézett írásokból kiderül. Ezzel az érzelmi zsarolással kívánják a kizárt tagot visszacsábítani a csoportba. pl: " Mivel a családtagok még a legcsekélyebb mértékben sem kommunikáltak vele, egyebek közt az égető vágy, hogy velük lehessen, indította arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatát Jehovával."

A társulati álláspontot jól tükrözi a következő nyilatkozat:

/”Hogyan bánjunk egy kiközösített személlyel? Mi a helyzet akkor, ha a kiközösített egy rokonunk? Ilyenkor a családtagok közötti szoros kapcsolat igazán próbára teheti a lojalitásunkat. Hogyan bánjunk egy kiközösített rokonnal? Nem áll módunkban most minden helyzetre kitérni, amely felmerülhet, de nézzünk meg két alaphelyzetet.

Néhány esetben a kiközösített családtag a szűk családi körhöz tartozva továbbra is egy lakásban él a többiekkel. Mivel a családi kötelékeknek nem vet véget a kiközösítés, a családtagok talán ugyanúgy végzik a normális, napi, családi tevékenységeiket, illetve intézik ügyeiket. Ám a szellemi köteléket, mely a kiközösített és a család hívő tagjai közt állt fenn, ő maga szakította meg a viselkedésével. Ezért a lojális családtagok nem ápolhatnak vele többé szellemi közösséget. Előfordulhat például, hogy a kiközösített ugyan jelen van, amikor a család összegyűlik a közös bibliatanulmányozásra, de nem vesz részt abban. Ellenben, ha a kiközösített személy egy kiskorú gyermek, a szülők továbbra is felelősek az oktatásáért és fegyelmezéséért. Ezért a szerető szülők talán úgy szervezik, hogy tanulmányozzák a Bibliát a gyermekkel (Példabeszédek 6:20–22; 29:17).” /Isten szeretete könyv, 208. old./
Ha nem vet véget a kiközösítés a családi kapcsolatnak, akkor mégis miért vetnek véget a családi kapcsolatnak is, nem csak a szelleminek? Ha mondjuk valakinek az anyukáját kiközösítik, akkor nem áll szóba vele, nem ad neki enni, ha rászorul? Akkor ez micsoda? „Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.” (1Tim 5:8) Nem kellene megkülönböztető képességet gyakorolnia mindenkinek abban, hogy a kiközösített családtagjával meddig megy el kommunikáció terén? „Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.” (Róma 16:17-18) Na most, ha a kiközösített fél erősködik, hogy a tanút elfordítsa a hitétől, akkor számára az nyilván rossz társaság testi értelemben is, és ha tovább erősködik, akkor az illető okozza, ha a családi kapcsolat is megszakad! Egy kiközösített személy szellemileg rossz társaságot jelent, és esetében figyelembe veendő: „Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.” (1Kor 15:33) „Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától.” (Máté 16:6) Ugyanakkor a kiközösítettek szellemi kovászától is! Talán nem a gyülekezetet kellene okolni a kiközösítésért, hanem belátni, hogy ha valaki szembe megy a bibliai alapelvekkel, az nem embert vet meg, hanem az Istent!
Summa summárum: egy kiközösített személy a családja számára akkor válik potenciális szellemi veszélytényezővé, ha a kiközösítésre méltó cselekedetét vagy viszályt szító tanításbeli álláspontját hangoztatja, vagy hitetlenségét felvilágosult álláspontként védelmezi. Stb. Ez esetekben valóban szükséges a legminimálisabbra szűkíteni vele a kapcsolatot, de ha mondjuk egészségügyi ápolásra szorul, pl. idős szülőként, azt nem lehet megtagadni tőle. A megkülönböztetőképességet alkalmazni kell, ami a keresztényi érettségnek is egy alappillére.
És egy dolog. Felhívom a tűzoltókat, hogy ég a csűr. Az illető ügyeletes felveszi, és azt mondja: - kérem én egy kiközösített J. t. vagyok, nem gond? - Mire azt mondja a hívó fél, aki J. tanúja – ja, akkor tárgytalan! Na ez már a teljes ésszerűtlenség határát súrolja. Értsük már meg, hogy a kiközösítés alapjaiban a szellemi közösség megszüntetését jelenti!/

K. E. I.
Nem tisztem bárkiről véleményt kialakítan annak tudatában, hogy nincs ismeretem róla, ezért amit a cikkben fogalmaz meg csak úgy általánosság tekintetében vonom le konzekvenciámat. Elmondása szerint ő egy lelkileg sérült ember, aki mindig próbál valamibe kapaszkodva saját sérelmein felülkerekedni. Ezért aztán minden lehetőséget megragadva, bízva az adott helyzetben megoldódik a problémái. Sajnos a múltját senki nem tudja megtagadni így hordozza magával, amin időlegesen sikerül felülkerekedni vagy nem, de a tudat alatt mindig ott van. Aztán, ha az élet úgy hozza, hogy a sebeket újra valamilyen helyzet felszakítja és nem tudja kezelni, akkor soha nem magában keresi a problémát, hanem az adott helyzetet okolja vagy arra mutogat. /Jelen esetben ez így van./ Na most! Jehova Tanúi Egyház nem az a szervezet, amelyik pszichés problémás emberek gondjait kezeli, hanem Jehova Isten akaratának cselekvésére tanít meg, hogy majd az általa megvalósuló teokráciára az emberek felkészítettek legyenek, de csak az, aki személyes döntése alapján vállalja. Tehát nem arról van szó, hogy az egyéni problémáim megoldásra kerülnek ebben a világban, ha Jehova imádója leszek! Hanem csak erőt és útmutatást ad annak kezelésére. /Ezek nagyon fontos és értékes dolgok!/ Viszont a "hit" kifejlesztése során, ami egy állandó folyamat igenis túl lehet lépni dolgokon. Sok bibliai és élő példa is van erre. Ezekből lehetett volna tanulni. A szervezetben nagyon sok hasonló eset vagy helyzet van, de hálistennek tudták kezelni az ügyet. És nem futkostak a világi médiához, sajtóhoz, hogy igazságot szolgáltassanak azok, akik a gonoszban vesztelegnek! /Pontosan! És akkor mit mondjunk a hitpróbákról, azok csak ráadást jelentenek az egyéni problémák felett, amit ki kell állni! „És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.” (Máté 10:38)/

Annak ellenére, hogy több évet töltött közöttük mit tanult Jézusról, az Apostolokról és más hüséges Tanúktól? Semmit! Talán azt ígérték neki, hogy az a szűk kapu és keskeny út széles és tágas lesz? A cikkben való megnyilvánulásai mind arra enged következtetni, semmi lővése sincs a bibliában leírt isteni alapelvekről!
/Abszolút nem világos, hogyan juthat eszébe az a gondolat, ha „... hajlandók megtéríteni az általuk okozott egészségügyi és pénzügyi károkat a számára,” - hát nem isteni önátadásból végzett önkéntes szolgálatot az Istennek, hanem a Társulatnak akármilyen kötelezettségek alapján? Hogyan lehet a Jehova tanúságot ennyire félre érteni?!/ Sátán világát keveri Isten akaratával. Hiszen ez a két dolog antagonisztikus! Ez élet és halál kérdése. Lehet itt okoskodni, mert a sok szellemi szükség hiányában szenvedő emberek rúgoznak azon, amihez fogalmuk sincs, csak mint régen az országban annak idején mindenki értett a focihoz. /Itt meg a valláshoz szólnak sokan, de zömében kapásból, és rúgják a luftokat rendesen!/ 
Jézus mondta: közülünk ment ki, de nem közülünk való volt. Ahelyett, hogy a pszichológushoz járna tanácsért inkább másokat gyaláz, hogy önmagát igazságosnak tüntesse fel. A Biblia erre mondja: a kutya visszatért az okádékához, a dísznó a saját pocsojájába. Különben nem történt semmi egyéb csak a Sátán megragadta! /Lényegében ez a helyzet a jelenlegi helyzetét tekintve, ha visszament a világba és a hitét föladta!/ Ha kimaradt volna! 


Cs. T.
K Ernő István Köszönöm a kioktatást, nem is vártam mást. /Maga ugyanazt csinálja, kioktat, a maga szemszögéből. Nézze meg hogy amiket mond, azokkal ugyanazt teszi a maga szemszögéből!/ Az ön által linkelt Őrtorony cikk a JT propagandája, mely a valósággal nincs kapcsolatban. /No, már kezdődik a kioktatás./ Ezért osztottam meg a történetemet, és nem azért, hogy panaszkodjak, vagy hogy azt vártam volna, hogy majd valaki megmondja, hogy mit kell tennem. (Nyilván, ha ez a helyzet állt volna fenn - ami elég gyakori, lévén a JT-k maguk alakítják ki a szervezetük és a tagjaik közötti függőséget, amit hamisan lojalitásnak neveznek /Nos, itt a kioktatás folytatása.../ -, akkor sem lehettem volna hibáztatható ezért, hiszen a cikk nem rólam szólt /talán nem maga körül forog a kritika minden szála a tanúk ellen?!/, hanem arról, hogy a JT szervezet hogyan viszonyol a családon belüli erőszakhoz a gyakorlatban /a feleségverésre gondol? Keresztényhez méltatlan cselekedet, a szervezetnek sincs más véleménye róla!/ (vagyis nem az elméletben). Amúgy meg ez a mondata érdekes: "....soha nem magában keresi a problémát, hanem az adott helyzetet okolja vagy arra mutogat...". A problémáim gyökere a gyermekkori molesztálásra volt visszavezethető. Ön szerint nekem magamban kellett volna keresnem a hibát? /De megtalálta a szervezetben, ami felettébb érdekes!/ Vagyis van olyan helyzet, amikor egy gyermek okolható az ellene elkövetett (szexuális) erőszak miatt? Ha ön igy gondolja, akkor nem csoda, hogy a JT szervezet aktív támogatója, hiszen ott is hasonló nézetek vannak (persze a propaganda anyagokban megpróbálják kifényezni ezeket, mint a családon belüli erőszakot is). /Ez is a maga kioktató nézőpontja./ Én pont azt láttam a JT-k között, hogy ők nem teremtenek egy olyan környezetet, melyben az emberek megoldhatják a problémáikat, és azért hagytam ott őket, mivel ez nekem nem jött be. /Ha a családon belül nem tudják megoldani, ráadásul a jó alapelvek ismeretében, ne hogy már másokat hibáztasson bárki emiatt!/ De másoknak bejön. De ha bejön, akkor azzal nekik kell élniük. Ha ön úgy véli, hogy a "szűk kapu" arra utal, hogy egy kereszténynek tolerálnia kellene az erőszakot, akkor csak idő kérdése, hogy ön mikor és milyen formában fog áldozattá válni. Akár egy külső "sátáni" erőtől, akár egy gyülekezeten belüli "farkas" által. /Ha az isteni alapelvek nem tudnak valakit megváltoztatni, mert annak ellenállnak, akkor a szervezet hogyan tudná? Erőszakos házastárs esetén van lehetőség az elkülönülésre, és megszűnik az állandó zaklatottság, lehet Isten szolgálatára összpontosítani./ Hogy JT-i lennének Jézus tanainak mai letéteményesei, azt kétlem (nyilván önnek nincs fogalma a modernkori történelmükről, mert feltehetően csak a JT-k által jóváhagyott verziót ismeri), /Kint a világban keresni a Jézus tanainak letéteményeseit, azt nem kétli?/ ettől még teljesen igaz az, amire céloz, hogy azért váltam ki közülük, mert nem voltam odavaló. Én is így gondolom ezt! /Akkor mindenkinek kritizálnia kellene J.t. szervezetét, aki nem oda való, de attól még a gyülekezet jól működhet Isten szemében! Mert bármilyen kritika csak akkor ér valamit is, ha abszolút a Biblián, annak helyes értelmezésén alapul, emberi szempontoknak nincs jelentősége! A kívülállók szemében lehet, de ők pont attól kívülállók. Azonban a kívülállósság is csupán emberi szempont szerinti, és nagyon nem biztos, hogy az lesz a nyerő a végső megmérettetéskor./

"A szervezetben nagyon sok hasonló eset vagy helyzet van, de hálistennek tudták kezelni az ügyet. És nem futkostak a világi médiához, sajtóhoz, hogy igazságot szolgáltassanak azok, akik a gonoszban vesztelegnek!" Ha sok hasonló eset van, akkor biztosan nagy gyakorlatuk és tudásuk van az ilyen esetek kezelésében. Önnek joga van hinni a mesékben
/Sokan sokféle sérelmet hordoznak magukban világi életükből, de az igyekeznek elhordozni, nem a Társulatot hibáztatják, ha ez nekik egy állandóan visszatérő, nyomasztó alapprobléma. És azokat nem arra használják, hogy általa Jehova tanúit befeketítsék a világ előtt. Mert itt erre megy ki a történet! Másoknak a közösség a nyugalom szigete a világ háborgó tengerében, ők így élik meg, akkor miért pont a maga látásmódja a domináns, amit a világ felé közvetít/ Világi médiához - aminek ugyan nem feladata "igazságot szolgáltatni" bárkinek is - pedig mindenkinek egyenlő joga van fordulni. Pont a JT-k azok akik szószólói a lelkisimereti és szólásszabadságnak. Ja, vagy ez csak addig érvényes, amíg vallási propagandájukhoz való jogukat kell védelmezni? Remélem nem gondolják, hogy ilyen jogaik csak nekik vannak? /Egyébként J. t. illetékes bíróságokhoz fordulnak, akiknek feladata a jogrend szerinti igazságszolgáltatás. A média meg hatásvadászatot folytat, közösségből kicsapódó embereket felkarolva, hogy a neki nem tetsző közösségeket vagy személyeket kipellengérezze. Miközben nem kompetens bíróságra tartozó ügyek megítélésében./

Cs. T.
K Ernő István
"Jehova Tanúi Egyház nem az a szervezet, amelyik pszichés problémás emberek gondjait kezeli, hanem Jehova Isten akaratának cselekvésére tanít meg, hogy majd az általa megvalósuló teokráciára az emberek felkészítettek legyenek, de csak az, aki személyes döntése alapján vállalja. Tehát nem arról van szó, hogy az egyéni problémáim megoldásra kerülnek ebben a világban, ha Jehova imádója leszek! Hanem csak erőt és útmutatást ad annak kezelésére. " A Jehova Tanúinak olyan emberek gondjainak a "pásztorkodását" válallták magukra, akiket bevonzanak a tanításaik (ezek a legtöbb esetben problémákkal küszködő emberek), és akiknek az adományait, idejét, munkáját fel (ki)használják a saját vagyonuk építésére.
/Ezzel maga azt mondja, hogy a szolgálatait nem Istennek végezte, hanem a szervezetnek. Ez teljesen téves megközelítés. Ha valaki ebben a szervezetben nem Istennek végez szent szolgálatot, hanem embereknek szolgál, az nincs tisztában az alapokkal, és az önátadása nem áll bibliai alapon!/ Ha addig jó valaki, amíg nincs vele gond, de mihelyst baja támad - ami mellesleg nagyobb részben önhibáján kívüli, és melynek megoldásán maga is aktívan dolgozik - már nemkívánatossá válik. Van neve ennek a dolognak, úgy hívják kizsákmányolás. /Ha maga önként tesz bármit, abban mi a kizsákmányolás? Maga írta: „Én örömmel csináltam, szerettem az emberekkel beszélgetni, segíteni a problémáikban, megmutatni, hogy mit találnak erről a Bibliában.” - Akkor maga egy önkéntes volt, aki felajánlotta az idejét és energiáját erre a célra. Hogy magának kijelöltek pl. egy várost, azt az ön felajánlásának a keretében tették, nem attól függetlenül vagy azon túl. A J. szervezetén belüli tevékenység nem egy vallásos munkahely, amit a munkahelynek illik anyagilag honorálnia, hanem azt maga hálából teszi Istennek, Ő meg kegyelemből a Fia halálára való tekintettel ad önnek örök életet, ha az önátadásában kitart. De ha abbahagyja az Istennek végzett szent szolgálatot, mégis mire számít, hogy mit fog kapni? Önnek akkor van esélye az örök életre, ha a szolgálata sokkal tisztább, biblikusabb, értékesebb az Isten szemében, mint amit J. tanúi tesznek, miután elment tőlük. Erre kell törekednie. De hogy hátrafelé nézve nyakik van a vádaskodásokban, ez hol Istennek tetsző cselekedet? Miért nem bízza Istenre az igazságszolgáltatást? Talán mert már nincs Vele kapcsolata és nem bízik benne. Ha meg J. tanúit akarja elfordítani az igaz imádattól, akkor meg is kellene mutatnia, hogy hol van az a hely és kik végzik azt, ami ennél biblikusabb. De ilyet nem tud mondani, mert nem létezik!!! Nem azért, mert nem létezhet, hanem mert a tapasztalat ezt mutatja.
A kereszténységben Jézus a központ – akit a zsidóság megtagadott -, azonban ez csak a megváltói szerep tekintetében igaz, az imádat központi célszemélye tekintetében semmi nem változott az ÓSZ-hez képest, csak annyiban, hogy Jézus áldozata által közeledünk Istenhez, nem ÓSZ-i áldozatok által. Ha meg Jézus is az Atyát imádta, hiszen azt mondta: ”Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk„ (Ján 4:22), tehát zsidóként ő is az Atyát, Jehovát imádta, akkor bukik a kereszténység szentháromsága, amelyben három felé osztják az Atyának kijáró imádatot! Akik meg maradnak, azok egységes, világméretű népként nem tudják betölteni, hogy minden nemzetnek egységesen hirdessék a Jó Hírt (Máté 24:14), ráadásul úgy, hogy Isten nevének népe legyenek: „Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi” (Apcs 15:17). Jehova nevének megszentelését nem lehet kikerülni, és a világon nincs még egy olyan vallásszervezet, amely ezt Jehova tanúin kívül megtenné. Hogy a kereszténység Jézust hozta be Istenként, Jehovát meg kiiktatta, ezzel magát el is buktatta, mert Jézust Istenként állítja be, akinek adja az imádatot, ami bálványimádás. Jézus által imádjuk az Atyát, ez az igazi istenimádat, mert Jézus a közbenjáró egyedül! (vö. Ján 14:6; 1Tim 2:5)/

Pont az volt az érdekes, hogy amikor megtapasztaltam a belső "problémakezelés" eléggé vitatható módját (és most akkor Jézust meg a Bibliát ne is keverjük bele, mert akkor még rosszabbul járnának....), akkor azt gondoltam, hogy akarok-e én ebben a bizonyos "teokráciában" élni. Nem akartam. És ebből tényleg "erőt és útmutatást" nyertem, de nem abból, amit a Tanúk képviseltek.
/Az a helyzet, ha ön és a férje ismeri a bibliai tanítást és nem alkalmazzák együttes erővel, akkor miért vádolja a véneket, hogy rossz a problémamegoldásuk? Mikor vádolta pl. Laár András a buddhistákat amiatt, hogy képtelenek voltak egymással kijönni, mint férj és feleség? Még csak föl se merült náluk ez a szempont. Hanem mindenki megbukik, aki nem él a bibliai alapelvek szerint, azután meg másokat okol amiatt, hogy nem teszik rendbe azt, amit ő elrontott. A Biblia azt mondja, hogy a hármas kötél nem szakad el (vö. Préd 4:12), de önöknél már Isten nem volt jelen a kapcsolatukban, mert nem tartottak ki Mellette, a tanácsaiban, amiket nem alkalmaztak!/

K. E. I.
Jézus mondta: közölünk ment ki, de nem közönlük való volt! Ennyi!

K. K. 
Miután valamennyiünk vallását alapvetően a a születésünk földrajzi helye, a család, amibe bele születünk és a környezet, amiben élünk és nevelkedünk határozza meg, nincs mit beszélni igaz egyházakról. /Laikus szöveg, amely szerint nem létezik egyedül igaz Isten és az Ő igazsága./ Ennek megfelelően vagyunk keresztények, muzulmánok, zsidók, buddhisták, egy őserdő mélyén imádunk egy totemoszlopot vagy hiszünk a több istenben, mint a hinduk. És lehetne sorolni a végtelenségig, mert nagyon sok egyház, felekezet, szekta létezik. /Higgyen mindenki amit és ahogyan akar, ugyanez a közlekedésben, mindenki menjen a saját maga által kitalált kresze szerint, keresztbe-kasul, össze-vissza, kinek hogy tetszik. Gratulálok a felismeréséhez, igazán fején találta a szöget! Ön úgy szítja a zűrzavart, mint a tűzimádó a tüzet, aki a tűz látványától élvezkedik. Ez azonban egy szellemi deformáltság./

Gy. E. 
Zsuzsanna Hajdu Antalnè melyik az az isten? /Eddigi életében mit csinált, hogy még mindig itt tart ezen a szinten? Maga a mignont imádja, amit reklámoznak, az való magának, akinek a hasa az istene!/

K. K. 
Zsuzsanna Hajdu Antalnè Kb annyi rá a bizonyíték, mint az ősrobbanásra.
Magyarul: semmi. Amit az előzőekben is írtam, az a lényeg. Nem tudom, isten teremtette-e a világot, de az biztos, hogy az emberek teremtettek maguknak istent, isteneket. /Ha nem tudja, akkor miért mondja. Ezt nevezik ateista megszólalási kényszernek./

Gy. E. 
Zsuzsanna Hajdu Antalnè mások azt mondják, hogy Jahve, megint mások, hogy JHVH. Akkor most mit higyjek el? /Majd húszan húszféle képen mondják magának, és azt fogadja el, amit éppen abban a pillanatban mondanak. Ezáltal igazi nyomkövető válik magából! „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.” (Jakab 1:5-8)

J. H. 
Egyházaknak nem be kellene gubózniuk , mint ahogyan azt teszik . Hanem a rend tagjainak tiszta és erkölcsös életükkel példát kellene mutatni keresztény szeretetből ! De ezt nem teszik ! Mert tele vannak bűnnel , erkölcstelenséggel, pénzimádattal, kapzsisággal , homokos és pedofil testvérekkel és papokkal ! Világban nem volna ilyen sok tévtanító, szekta, vallás, ha volna egyetlen igaz egyház, akiben fogodzót találna az ember ! Hazug Szekták, Vallások, Egyházak miatt fordulnak el Istentől azok az emberek kik szeretnének hinni, és Istent okolják a sok hazug pap és szekták miatt ! /Sok igazság van abban, amit mond, de nem igaz egyházat kell keresni, hanem az igaz imádattal tisztában lenni, és azt gyakorolni. Az egyház egy keretet ad, amiben azt gyakorolhatja, de ha az egyház alapjaiban hamisan tanít, az nem megfelelő környezet az igaz imádat kivitelezésére! A J. t. közössége egy bibliai keretet ad, bár nem tökéletes, mégis a legközelebb áll tanításilag a bibliai ideálishoz, ez az én személyes meggyőződésem! És meg is indokoltam, hogy miért. Lásd itt. http://darwinkaprazata.blogspot.hu/2017/07/melyik-az-igaz-kereszteny-egyhaz.html/

A. M. D P.
Kėrdem tisztelettel,hogy melyik egyhåzi közössègben nem fordulhat elő,a panaszos åltal leirt helyzet.Semmi különös nincs abban,hogy a tagok panaszait nem a vilàgi hatòsågok ūtjàn kivànjàk orvosolni,hiszen arra a tagnak maga is joga van.Termèszetes,hogy amennyiben a sèrtett lemond a vilàgi igazsàgszolgàltatàsròl,csakis a bibliai alapelvek alapjàn vàrhat eligazìtàst egyhàzàtòl.Vajon egy katolikus pap a gyònàsi titkot megsèrtve, a rendőrsèghez köteles fordulni,ha csalàdi bàntalmazàsròl szerez tudom? Ugye nem.
Bàntòan tendenciòzus a cikk megfogalmazàsa.Ismerek sok embert,aki a cikkben emlìtett egyhàz tagja. Mindnyàjan tisztessèges emberek,ès nem agymosottak. 
/Szerintem sem azok!/ A bibliai szemlèlet alapjàn èlnek,mègpedig szòszereint.A biblia nem "korszerűsödik".Alapelvei vàltozatlanok,èvezredek òta ugyanazok,ezèrt nem vàrhatò,hogy az egyhàz vezetői,màs tanàcsot adjanak az emberi gondokra.A katolikus egyhàz règi ès jelenlegi gyakorlata sokkal sùlyosabb tettekkel ès mùlasztàsokkal terhes./Teljesen jogos megállapítás!/ Nem inkàbb velük lehetne foglalkozni?De leginkàbb bèkèn kellene hagyni az egyhàzakat

Ú. B. K.
A kommentje felüdítő volt, mint egy pohár hideg víz a hülyeség sivatagában..

J. H.
Én úgy gondolom, hogy az emberek etikai és erkölcsi gondjaira, főként az Egyházaknak lenne kompetenciájuk kiállni a családok védelméért ! Erkölcsi útmutatást az emberek valahol az Egyházaktól várnák, teljes joggal. Hiszen ők hirdetik a Szeretetet ! Isten az Egyház és Embertársaink iránt . Mind a J T. kik folyóíratokat hoznak magukkal hogy úgy térítgessenek embereket az utcán stb. mind a Katólikus Egyházak kik Szentmiséken papolnak a Szeretetről ! Tapasztalatból mondom, ha az ember segítséget kér tőlük, mereven elzárkóznak ! Bibliájukat előveszik és abból idéznek paragrafusokat . azokat mutogatnak ahelyett hogy tevőleges segítőkezet nyújtanának a rászorulóknak ! Majd következés képpen , jön a záró mondat ami hab a tortán, Nem vagyunk Karitatív Szervezet . /Mutassa meg a Bibliából, hogy a keresztény gyülekezet nem tanítványképzési célból, hanem jótékonysági intézménykénti feladatok gyakorlása céljából jött létre./ Mi csak mutatjuk az igazságot ! Hát köszönöm szépen ! Katolikusok "deto" ugyon az ! Csak papolnak a Szeretetről, Segítőszándékról. De a Szeretetnek törvényét Nem töltik be ! /Legalábbis a maga mércéje szerint./ Képmutató, jellemtelen emberek ! /Legalábbis a maga mércéje szerint./ Számtalan példával tudok szolgálni hogy miért alakult ki ez a véleményem róluk és hogy én is miért fordultam el tőlük ! Szerintem , Isten keresésünk közben szükséges az hogy úgy lássuk a dolgokat ahogy vannak. Nem kiszínezve, hanem csak úgy, feketén- fehéren. /Ja, maga szerint pl. a krisnások jobb példát mutatnak a szeretet kinyilvánításban, mert ételt osztanak a szegényeknek. De azt már elfelejti, hogy azt az ételt előtte felajánlják a démonisteneiknek, és a vendégül látottakat ezáltal bevonják a démonimádati szertartásukba. A karizmatikus gyülekezetek is összekötik az ételosztást a démoni propagandák terjesztésével. A mormonok ingyen tanítják az angolt, de cserébe a tanításukat át kívánják adni. A reformátusok is egyik kezükkel adják az adományokat, a másik kezükkel meg megáldják az anyagi javak bűvkörében élő álkeresztény vezetőiket, akik a kereszténységet politikai marketing céljára használják. Lehet bárki J. tanúja úgy is, hogy semmiféle önkéntes munkát nem végez, semmiféle támogatást nem ad, és minimális időt fordít az Isten szolgálatára. Ettől még nem fogják kiközösíteni. Elvégre Istennek adja, amit ad és nem embernek. De mit mond erre Isten? „Hogyha vakot hoztok áldozatul: Nem bűn-e [az]? vagy ha sántát hoztok és bénát: nem bűn-e [az]? Vidd csak azt a te fejedelmednek: vajon kedvvel fogad-e, avagy reád tekint-e? azt mondja a Seregeknek Ura.” (Malakiás 1:8)

M. V.
Mindegyik szekta azt hirdeti magáról, hogy az egyetlen igazi, a többi mind hamis. A katolikus is. /Le van írva: „Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.” (2Kor 11:13-15) Meg ez: „Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromoltatni fog.” (2Pét 2:1) Látja, attól még az igazság útja létezik, mindenkinek a maga felelőssége azt megkeresni és azon járni!/

M. V.
Biff Tannen Nem érdekel a vallás, fölöslegesnek tartom. /Jó hogy megmondta, most már ismerjük az álláspontját. Csak nem osztjuk!/

M. V.
Biff Tannen Szívesen. Azért az megütötte a szememet, hogy a Bibliával kellene akármit is összevetni. Miért is azzal pont? Más vallásoknak más szent könyvük van. Ki mibe születik bele, mire nevelik kicsiként (jó, tudom, van, aki felnőttként kerül bele), olyan vallású lesz. Véletlen. /Rejtő Jenő könyveivel is összevetheti, a végeredményt leszámítva igazán szórakoztató lesz!/ Én örülök, hogy egyikre sem neveltek. Bár ez is véletlen, de örülök neki. Nem kell félnem semmilyen istentől, elég a lelkiismeretem. /Maga megragadta a gordiuszi csomót, az meg magát ragadta meg. A ragasztás megvédi a semmilyen istentől, de a Valamilyentől aligha! Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Ján 3:36) Mivelhogy maga bűnben született, bűnben él, azért öregszik és hal meg, mert a bűn zsoldja a halál. (vö. Róma 6:23) Az öröklött és szerzett bűntől csak a Jézusban való hit és annak gyakorlati követése mentheti meg, ha ezt nem fogadja el, az Isten haragja útól fogja érni. És nincs kivétel!/

T. K.
Jehova tanúi? nevetséges! Katolikus egyház? gyerekmolesztálás, buzi papok, beteg emberek, stb. /Magának az ateizmus való, ott nincsenek, csak frankó jankók, akiknek a világ szemete kevés, hogy mindent szétdobáljanak, és még csak a bűntudat sem zavarja őket! És ott évmilliók alatt létrejön minden. Még az is, amit hisznek. Ott annyi a különbség, hogy a hit évmilliókkal van megspékelve. Személytelen intelligencia évmilliók tudományos mankójával. Meg önkényes eldöntése annak, mit nevezünk új fajnak. Ha magának az tetszik válassza azt. Lesz értelme az életének, mert úgy kihal a földről, mind a sicc! Elvégre az evolúció forgatókönyve szerint ez a természetes. A természetellenes örök élet meg megmarad nekünk. Aztán majd az lesz a természetes, de mindegy. Maguk nélkül./

Zs. É.
Végül is, a JT eljárt az ügyben, saját szabályaik szerint, de az em vezetett eredményre. /Eredményre az vezet, ha engedelmeskedünk Isten Igéjének. Ha nem tesszük, csak növeljük a zűrzavart és a problémákat!/

P. K.
Azok az emberek, akik ilyen szektákba járnak, alapból lelki sérültek, és nem találják a saját családjukkal, környezetükkel a megfelelő kontaktot. /Ez komoly?/ Akinek rendben van az élete, annak eszébe sem jut egy ilyen szektához, gyülekezethez csatlakozni. /Hogy lehet rendben valakinek az élete, amikor azt se tudja, honnan jött, hová tart és mit keres itt a földön?/ Ismerek olyan tagot, akinek a gyülekezet miatt ment tönkre a házassága. /Talán mert a jó alapelveket nem fogadta meg. Valakinek az autója megy tönkre, mert rosszul használja. Vagy bármi egyéb. Nem a használati utasítás miatt romlik meg valami, hanem annak nem figyelembe vétele./ A szabályok miatt, amiket a jehovás rá akart kényszeríteni a családjára, azok meg nem hagyták. Jól tették. Ha valakinek fontosabb a gyülekezet, mint a saját családja, akkor így járt. /”Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.” (Máté 10:37) Ha pedig lemarad az örök életről, így járt! Az hogy magát az nem is érdekli, mert csak az orráig lát, a maga kompetenciája./ Ha épp nincs rendben az életem, akkor sem mennék el egy ilyen szektába, és akkor sem jutna eszembe. /Talán kocsmába hamarabb elmegy, ott pedig max. habzó sört kaphat /stb./, és ennyi./ Álszent dolog. Együtt imádkoznak, otthon meg talán épp a közös imáik miatt távolodnak el a családjuktól, barátaiktól./Attól biztosan nem, hanem a közös ima inkább összetartja őket!/

K. E. I.
Péter! Olyanról mondsz vélemény, amiről csak hallomásod van. Ez igaz Jehova Tanúiról, de úgy mint a Bibliában írtakról. Itt a facén lehet ezzel népszerű lenni, mert sok elvtársad van többek között e cikk írója és a riportalanya is közéjük tartozik. A riport alanya egy sértett fél, aki nem tudta kezelni az adott problémát inkább másokra mutogatott! Beállítva magát "szentnek", hogy az itt trollkodok ráharapva a témára védelembe vegyék. /Na, valahogy így./ De Isten munkáját nem lehet lerontani, mert amit vett az ember azt fogja learatni is - mondta Jézus. A szektázásoddal kapcsolatban kutass egy kicsit a vallástörténetben és akkor rájössz, hogy melyik vallás a legnagyobb szekta! Netán magadban a fogalmat is tisztázni kelle és persze, akiket leszektázol ismerni a történelmüket! Tehát jó munkát! /Egyetértek!/

Sz. J.
Hazug,kétszinű banda. CSak a pénz,még 1 vént sem láttan Trabival járni. /Sőt, sokan traubiszódát isznak víz helyett. Abba is bele lehet kötni./

D. D.
Sajnos szinte minden egyházban, kibővítve szinte minden zárt, mereven hierarchikus közösségben előfordul olyan, hogy a belső, akár íratlan szabályok elleplezik a visszaéléseket. /Isten előtt nincsen elleplezés! Aki az Ő igazságszolgáltatásában nem bízik, az rohangál fűhöz-fához, inkompetens emberekhez, akik ezt a saját céljaikra használják fel!/ Pl a hadsereg, régebben az orvosok összetartása stb.

G. W.
Én betiltanám az összes egyházat és szektát! /A krimókat bezzeg nem tiltaná be, meg egyéb hasonszőrű szórakozóhelyet! Na és mit szól a közerkölcsöt népszerűsítő TV valóvillához, azt meghagyná nem?/

P.  K.
Zsákai Zoltán Olvastam valahol a másikat lekicsinylő, pökhendi - és igazságtalan - kommentjeidet... Te is gyülekezetbe jársz? És mire jó az? Nálad sem ért el semmi jót... Ezek a gyülekezetek csak előhozzák a csordaszellemet, de jobb emberré nem tesznek. - /Ez a csordaszellemre utalás a magáé, az mennyivel különb? A Krisztus jellemének elsajátítása tesz jobbá, de ez nem automatikusan adatik, meg kell dolgozni érte, és még a gyülekezetben is lehetnek olyanok, akik nem a legjobb társaságok, mert az egyéniségük fejlesztésében hanyagok. De attól még a csordaszellemet nem ott kell keresni, különösen nem ott megtalálni./

G. W.
Zsákai Zoltán: Hinni otthon is lehet. Az egyház csak arra való, hogy hülyítse a gyülekezetet, közben meg jól éljen belőlük! /Való az másra is, csak még arra maga nem jött rá, de ebből az alapállásból lehet hogy nem is fog!/

L. A.
Gabi Weisz az egyház maga a gyülekezet, az egyház a Krisztusban hívő emberek közössége. Tehát az egyház nem tudja hülyíteni a gyülekezetet. /Köszönöm. Legalábbis a Krisztusra alapozódott egyház./

G. W.
Lévai András: Az egyház a pénzéhes papok csoportja, a gyülekezet meg a palimadár! /Magát meg az ateisták az univerzum peremére vetették, ahol cél nélkül bolyong, amíg ki nem múlik! Ez a végső perspektívája. Akkor maga nem az evolúció palimadara, hanem a haszonélvezője. Egyszer élünk, használjuk ki jól, aztán hogy mit hagyunk magunk után, az kit érdekel?/

M. S.
Hogy alakult ki bármely vallás? -?????? -Az első csaló találkozott az első hiszékeny emberrel. /Maga lát egy rajzot, ami erdőt ábrázol, s amiben el van rejtve egy szarvas. Azt mondja, a szarvas nem véletlenül került a képre, hanem intelligens rajzoló rajzolta oda. Tehát egy szarvas egy képen magának bizonyíték az intelligens szerzőre, de az univerzumban lévő hallatlanul összetett rendszerek és a biológiai egyensúly meg az összes élőlény DNS tervrajza, anatómiai felépítése, alkalmazkodó és szaporodóképessége magának csak a vak véletlent bizonyítja. Akkor nem maga a hiszékeny ember, a csaló meg az a tudományos szakember, aki ezt magának bemesélte?!/

Mexikói parasztot téritenék a csuhások,azzal,hogy van Isten. Erre a paraszt odaad a csuhás kezébe egy cső kukoricát azzal,hogy van kukorica. Ezután mondja a csuhásnak: Add a kezembe és elhiszem.
/A maga eszét ha a kezébe adom, elhiszi hogy van? Ugye nem. Nincs is!/ Nos ennyit a vallásokról.

M. K.
Magyari Sámuel- Avagy, az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói. /Az ateista ember a legbuzgóbb a világon, mert folyamatosan azt tagadja, ami szerinte nincs. Mint aki tagadja a nyolcszögletű háromszöget. Egy egész álló nap tagadta, hogy fia lenne, mivelhogy lánya van. Utána elvitték a mentők! Az ateista szerint azért nincs Isten, mert ő tagadja. S mert hogy nem hiszi, hogy lenne, ebből az következik, hogy nincs is. A vonalzó végén nem találja az Istent. A vonalzó elején meg természetes neki a mérnök ottléte! Az ateista észjárást legkönnyebb ész nélkül követni. De komolyan!/

R. F.
Mindenki szabadon lehet hülye. /Ez magára is vonatkozik?/ Mindenkinek külön istene lehet és saját menyországa. /A képzeletnek valóban nincsen határa./ Mert ha csak egy menyország van akkor sokan fognak koppanni és istennek nehéz dolga leszen a kiválogatásban.....meg hát elég fárasztó is ha becsületesen meg akarja tenni. /Ezt már csak tudja maga, akinek ez a szakterülete, és nem buzgó laikusként osztja az észt./ Vagy nem válogat és mindenki megy a moslékba! /Talán mégis válogat! Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened? Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt? Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent! Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték őelőtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint ki-ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, [hogy különbség van] az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt.” (Malakiás 3:13-18)/

R. I. Z.
Ezek a szekták a jó példák arra, hogy nincs semmilyen istenség. Olyan igazi, keresztény jellemek: nincs gerincük. /Köszönjük a szakértői hozzáállást, süt belőle a hozzáértés!/

B. K.
Isten létezik! Halálos ágyán mindenki, még a legkonokabb ateista is hívővé válik. Földi helytartói azonban emberek, gyarlóságokkal, bűnökkel, akik egyszer megítéltetnek, mint mindamnyian... /Halálos ágyán senki nem válhat hívővé, mivel a keresztény hit nem csupán hitvallás, hanem tettekkel alátámasztott, Istennek önátadott, Krisztus követésben kivitelezett életút./

T. J.
A kereszténység vallásai, szektái ugyanarról a tőről fakadnak. (Erre az elvre épít a Fidesz is.) Félretájékoztatás, tudatlanság, vak hit a vezérben. /A szektáknak van emberi vezetőjük, már korábban felvetettük ezt a jellemvonást. Szektavezér nélkül aligha van szekta./ Nem véletlen, hogy a vallások már akkor rásütik a gyermekre saját bélyegüket, amikor az még semmit sem tud arról, hogy milyen szervezetbe sorolták be őt. Ezt a megbélyegzést keresztelésnek nevezzük. /Ezt jól mondja, de a bibliai keresztelés nem ilyen, hanem akik önként lesznek tanítvánnyá, azokat lehet vízbemerítéssel megkeresztelni, de csecsemőket soha. Kérdezze meg a baptistákat,/

G. F.
Szomoru dolog ami Csillaval tortent, de tulajdonkeppen ez egy banalis tortenet Jehova tanuinal. "A fejetol budos a hal", azokat a szerencsetleneket csak sajnalni lehet akik benyelik az un. "hu es bolcs szolga" hamis profeta felrevezeteseit. A hivek agymosasban es kognetiv disszonanciaban szenvednek. /Köszönjük a diagnózis megállapítását, jó magának, mint ateista úgy él, ahogy akar, amíg egy másik ateista félre nem löki, mert az is úgy él, ahogy akar. Aztán ha már hárman lesznek, akik úgy élnek, ahogy akarnak, akkor a legerősebb leveri a másik kettőt, mivel ezt diktálja az evolúció elmélete. Hogy magának kék-zöld lesz netán a szeme alatt, mutatja, hogy milyen életrevaló ez az elmélet. Nem hiszi? Nézzen körül az ateisták világában!/ Az igazsag Jehova Tanuirol: A Tarsulatuk az un. “hu es bolcs szolga” Nagy Babilon reszet alkotja. Alapitojuk C.T.Russel egy okultista szabadkomuves volt. A Tarsulat tobbszor megjovendolte Krisztus eljovetelet sikertelenul, majd azt talalta ki, hogy lathatatlanul jott el, (a dolog kezdett nevetseges lenni). Majd az elragadtatast es a vilagveget is megjovendolte jonehanyszor, de abban sem jart sikerrel. Hogy is hivjuk azt a profetat akinek nem teljesedik a profetalasa? Igen, hamis profetanak. “ De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta.” 5 Moz 18:20 “Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!” 5 Moz 18:22 /Az újszövetségben a hamis próféta azonosítása más kritériumok szerint történik, ez nem zavarja? (vö. Máté 24:24) Nem. Jó magának, hogy semmitől nem zavartatja magát, csak szajkózza a laikus meglátásait./ 

Jehova Tanui tortenelmerol bovebbet itt lehet megtudni: https://www.youtube.com/watch?v=jzPyyyPIsf81. 
Jehova Tanui ott kovetik el a hibat, hogy egy hamis profetat kovetnek es a tanitasait ugy veszik mintha Istentol jonne. 2. Jezus Krisztust nem fogadjak el Istenuknek, /Jézus szerint kicsoda a mi Istenünk, ha nem az Atya?! (vö. Ján 20:17; Apcs 2:39) De ha maga jobban tudja, az más!/ ezaltal nem fogadjak el a valtsagaldozatat, tehat a kegyelembol kiestek. /Ne már!/ 3. A bibliat, Isten szavat felremagyarazzak, kihagynak belole olyan dolgokat ami a hituk ellen van, atirjak, atfogalmazzak, neveket felcserelnek a szentirasbol. /Semmi példa, úgy könnyű rágalmazni./ 4. Felaldozzak magukat es a gyermekeiket a Moloknak amikor nem fogadjak el az eletmento vert. /Jézus vére az életmentő, még nem hallotta?!/ 5. Hamis dolgokat hirdetnek es tanitanak Istenrol, ezzel csapdaba csaljak azokat az embereket akik kozelednenek a Teremtojukhoz a Megvalto Istenhez. /Megint sehol semmi konkrétum./ A velemenyem szerint nincs olyan, hogy igaz vallas, mert mind felrevezi az embereket, es tulajdonkeppen satan zsinagogajat kepezi. /Mióta mérvadó a maga véleménye?/ Isten termeszetesen van, de mindenki kizarolag egyenileg talalhatja meg azt a szuk kaput es keskeny osvenyt ami hozza vezet, es kevesen talaljak meg azt a biblia szerint, sajnos. /Akkor Jézusnak nincs is gyülekezete, csak egyénileg lehet megtalálni őt. Kicsit összegabalyodott a maga mondanivalója, de sebaj, magának úgy is jó!/

G. F.
Biff Tannen Latom fogalmad sincs, hogy Jehova tanui kit tekintenek "hu es bolcs szolganak" , csak valami arra kesztett, hogy beleszoljal valamiben amirol sutesed sincs. Ertem. /Na kb.!!!/

D. D.
Biff Tannen A tanúknak saját bibliája van. Nem a Károlit forgarják. /Mindkettő fordítás, de az ismert görög szöveg is csupán másolata az eredetinek. Ettől még az üdvösség útját megmutatják, bár más a nyelvezetük!/

G. K.
A Jehova tanui mind elmebetegek,háborodottak!!! /Rövid, velős, frappáns hozzászólás, csak éppen annyit ért a témához, mint az agysebészethez. Azt nem akarja kommentálni?/

G. I.
Béla Sándor Lakatos Pilátus után szabadon: "...mi hát az igazság?" /Az igazság az Úr Jézus Krisztus, és az ő gyakorlati követése az Isten akarata szerint!/

I. P.
Szerencsétlen őrültek, lelkileg sérültek: tanusítják egy néhai krapek létezését, aki sose láttak, nem hallottak, semmilyen módon nem érzékeltek. Csupán aztért nem, mert ez a jehova (jezus) nevű mesefigura nem létezett. Következésképpen ők a jehova hamistanúi. /Ehhez a következtetéshez egyébként mennyit kell inni, mármint alkoholt? Vagy józanul is lehet illuminált szöveget megereszteni? Akárhogyan is van, magának sikerült!/

S. J. H.
Te olyan buta vagy, hogy képes vagy erről bizonyítványt kiállítani .

B. I.
István Papp Jehova nem egyenlő Jézussal. A "mesefigurával" meg tényleg kiállítottad a saját bizonyítványodat. Nem kellene olyan dolgokba beleártanod magad amihez fogalmatlan vagy. A szekták pont az ilyen egyszerű gondolkodásúakra építenek. /Remélem nem ránk gondolt, mint szektára?!/

K. E. I.
István Papp! Őszintén! Miért ünnepled vagy tartod a karácsonyt? Ha majd erre elfogadható választ tudsz adni, akkor majd lehet okoskidni! /Az ajándékosztó jézuskát a hamis vallás találta ki, de ez bejött a sok pogánynak mert jól akarnak szórakozni, utána meg kihajítják a halott karácsonyfát a kellék-jézuskával együtt!/

Cs. N.
Olvasd el az ószövetséget, megtudod ki jhv, rájössz, hogy nem lehet egyenlő Jézussal! /A rájövetel az olvasásból magából még nem következik./

S. N.
Zsákai Zoltán! ! És Te olvastad a Bibliát? Ha igen, magyarázd már meg a teremtést. Különösen az a rész érdekelne, amikor Káin elmegy a Nód földjére feleséget venni magának! /Ádámnak fiai és lányai születtek, így egymásközt házasodtak. Akkor még közel voltak a fizikai tökéletességhez, a genetikai károsodás még nem ütötte föl a fejét, mint később./

M. A.
Sándor Nagy A Szentírás leírja, hogy Ádámnak és Évának még születtek gyermekei. Ezek aztán elkezdtek szétszéledni, közösségeket alkotni. A bűn világot és életét megrontó ereje elkezdett működni, így csökkent le az életkor 80-90 évre, ahogy ma van (jó esetben). Ekkor még több évszázados életkortól beszélünk. Előjön még a rokonsági kérdés. Nos, a bűn a világot rontotta meg, nem csak az embert. Így a fémszerkezetgyártó is odáig romlott, hogy már csak negyed fokú rokonok házasodhatnak különösebb kockázat nélkül (ezt egyébként a mózesi törvények is szabályozzák már - nem is volt olyan sötét az ókor). Hát ennyi a történet: Káin feleségét vett magának (féltestvére, unokahúgot, stb), és csak gondold végig, egy olyan társadalomban, ahol a gyermekáldás valóban áldásnak számított, milyen gyorsan nőtt a populáció, főleg 500 éves életkor mellett. /Ez bővebb felvilágosítást ad./

M. A.
Bocs a helyesírás javítóért, pl fémszerkezetgyártó hűlyeség ?, nyilván genetikai állományáról lenne szó.

M. V.
K Ernő István És szerinted a keresztények miért tartják ezt az eredetileg pogány ünnepet? Ne viccelj már. Mi azért tartjuk, mert nem kell dolgozni, együtt a család, és az jó. /Az ajándékosztás kényszere meg jó a kereskedelemnek. Ne hogy már a kalmárszellemet ne lehessen kiélni a pogány és álkeresztény világban?!/

H. L.
Maksai Attila És ezt te így a 21-században elhiszed és hangoztatod is ??? No tényleg vannak bajok.........................

I. P.
A "fővezérük" vigan él amerikában, dúskál minden földi jóban, a pórnép meg hajlong neki. Aki hülye haljon meg, ez a véleményem!!! /Meg is fog! Az okosok meg elnyerik az örök életet! (vö. Máté 25:1-13)/

K. E. I.
Ez a cikk teljesen egyoldalú, mint a riportalany gondolkodása. A tanúk sem tökéletesek, mint ahogy a többi ember sem. Így nem lehet tőlük sem tökéletességet elvárni. Pál apostol úgy írt erről: " Aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen" Tehát lehet komoly bibliai ismerete az isteni alapelvekről és törvényeiről az még nem azt jelenti, hogy be is tudja tartani azokat. Valamiről ismeretet szerezni és azt cselekedni ez két dolog. /Pontosan!/ A másik mindenki a maga terhét hordozza! Hogy gondolhatta tanú létére, hogy egy másik tökéletlen ember adjon tanácsot a magánügyeibe? Ha úgy lett volna, akkor meg azért cikkeztek volna. Nem ő az egyedüli, akinek hasonló problémákkal kell megküzdeni. De sokan helyesen alkalmazzák a bibliai ismeretüket, ha gondjuk van és ha kérik megkapják a Biblián alapuló tanácsot, de semmi esetre sem konkrétumokat! /Minden tanács lényege, hogy alkalmazzuk a bibliai alapelveket!/ Tulajdonképpen mit várt a riportalany? Hogy majd összefognak a Tanú férfiak és megregulázzák a férjet?! Sajnos a riportalany mint ahogy Jézus mondta: közülünk ment ki,de nem volt közénk való! (vö. 1Ján 2:19) Ez a cikk is jól mutatja, hogy hova tartozik. Isten mondta Jóbnak: Engem állítasz be gonosznak, hogy te igazságos legyél! Remélem a 24.hu következő cikke a papok által megbecstelenítet gyerekek szüleinek a véleményéről szól! /Lehet hogy azt nem fogja firtatni, mert azért mégsem a tárgyilagos igazság képviselője./

B. I.
A vének, neked is, kimosták az agyad.

I. P.
A jehova hamistanúi. /Agymosás, hamis tanúk, már csak valami mosópor reklám hiányzik, és a nép venné, mint a cukrot./

K. K.
Gondolom maga Jehova Tanúja. Nem szeretem a szektákat, mert a Bibliát kiforgatva, az ő jóságukat, okosságukat előtérbe helyezve térítenek. Vajon arról miért nem beszélnek, hogy nem kaphatnak vért,pl. ha megoperálják, akár őket, akár gyermekeiket. Kérdezem: nem gyilkos az az ember, aki hagyja hogy meghaljon a gyermeke, családtagja, mert a szekta nem engedélyezi? Maga szerint normális dolog ez? /S aki hazafiságból. Papi áldással áldozza az életét, vagy szülőként odaadja a gyereke életét, az miért nem ugyanaz a kategória?/ Az, hogy fizetni kell ezekért az agymosásokért? Miért hozzák fel Istent, amikor szerintük Isten nem jó, csak ők? /Ezt nehéz követni./ Nagyon szomorú vagyok, amikor látom, hogy milyen sok embert tudtak és tudnak behülyíteni ezzal az aljas, alattomos dumával. /Melyikkel?/ Itt tart Magyarország, sajnos! És én inkább a férjét, sőt a szekta felsőbb vezetését ítélem el, amiért nem segítettek ennek a hölgynek, és bizony nincs egyedül ezzel a problémával. /És mennyivel pártatlanabb az ön ítélete, és mihez viszonyítva?/ És azt sem értem, hogy egy katolikus, vagy református ember hogyan tud hinni ezeknek a senkiháziaknak, nem veszik észre, hogy Istent ócsárolja a szekta? Valami itt nem stimmel. Az meg egyenesen felháborító, hogy egyház lett a Jehova Tanúja, vagy a HIT gyülekezete /Ön azon háborodik fel, amin akar. Jézus mondja: „És monda nekik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?” ( Luk 24:38) Miből gondolja, hogy amit maga mond, az nem okoskodás? Jakab 2:4-ben olvassuk: „nem lettetek-e gonosz okoskodású bírákká?” A maga viszonyítása, értékítélete mitől helytálló? Hogy pl. szerintük Isten nem jó, ezt honnan veszi? Maga farral parkol, orral meg ütközik. Szekeret se nagyon bíznák magára, nem hogy autót!//

B. I.
Magdolna Kranyik "És azt sem értem, hogy egy katolikus, vagy református ember hogyan tud hinni ezeknek a senkiháziaknak," Ezt meg honnan veszi? A legtöbb szektának az egyik fő feladata a történelmi egyházak rombolása. /Nem magukat rombolták azok a saját gyalázatos tetteikkel, amit egy-két álszent bocsánatkéréssel el akarnak intézni?!/ Nem véletlen, hogy a rendszerváltás utáni években a Hit gyülekezetnek, enyhe túlzással, több volt az szdsz-es tagja mint az egyébként teljesen félrevezetett híve. Az is teljesen egyértelmű, hogy a Hit gy. gyakorlatilag az izraelita egyház keresztény tagozata, ami ugye fából vas karika. /A Hit Gyülekezete azokat pártolja, azok mellett áll ki, akik a halott siratófalnák toporognak és nem az élő Jézus Krisztushoz mennek. Németh Sándor tényleg egy szektavezér! Akiben Isten szent szelleme van, nem mond olyat a rángatózó tömegben, mikor hanyatt dönti az embereket, hogy töltsd be a határőrséget is!? /videó felvétel/ Egy dilettáns démon nyelvezetét használja a sok ott ülő megkötözött egyháztag teljes örömére. Erre Istennek a válasza ez: „Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2Thessz 2:9-12)
A karizmatikus felekezetek világméretű elterjedése is a végidőt bizonyítja, mert azoknak megjelenését Jézus a vég idejéhez kapcsolta! (vö. Máté 24:24)/

K. E. I.
Magdolna Kranyik! Hogy ki és mi vagyok az teljesen mindegy, a tartalom a lényeg. Ön semmit nem tud a Tanúkról! Annyit mint annak idején a katolikus anyám: szekta - mondta. Igaz nem tudta, hogy mit jelent, de akkor ez ment meg a BoneyM! :) Aki vallástörténettel foglalkozik az tudja, hogy az igaz kereszténységet, a hitehagyás után milyen vallásos nézetek voltak. Magdolna! Olvasta a Bibliát? Kár! :( Értette is?! Idézek: "ki vagy, hogy ítélkezel a másik ember felett? Egy bíránk van: Isten!" Érti? Ugye nem, akkor miért akar Istennél is bölcsebb lenni? /Laikusok osztják az észt töretlen magabiztossággal, míg a végén maguk is összetöretnek. Mert a laikusságnak ez az ára! „Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.” (1Tim 1:7) Most képzeljük el ugyanezt a bibliai törvények abszolút ismerete nélkül!/

L. Z. R.
Az egész internet a Sátán találmánya amin keresztűl pornóval és mindenféle szaftos videóval mételyez minket. Eltéríti az igaz embert az úttól. Nem félsz tőle hogy az Isten megver, mert te se tudtál neki ellenállni és behálózott? Nagyon könnyen létszámonkívűl találhatod majd magad! Az a 144.000 nem olyan sok, majd beválaszt helyetted mást, aki tiszta tudott maradni. /A földi örök életet bárki elnyerheti, de a mennyei 144 ezer tagjai közé csak azok kerülhetnek, akiket Isten erre kiválaszt! „Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.” (1Kor 12:18)

L. Z. R.
"Tulajdonképpen mit várt a riportalany?" Csak annyit hogy egy ún "keresztény" ne bántalmazza már fizikailag a feleségét, ha már a szereteten alapul a vallásuk. /Egyértelmű!/

E. M. F.
Hogy merik Isten nevét a szájukra venni, amikor a törvényét lábbal tiporják. Tíz parancsolat, negyedik PARANCSOLATA. /Aki keresztényként veri a feleségét, arra vonatkozik, de arra is, aki ezért azokat is befeketíti, akik ebben nem vétkesek!/

L. Z. R.
Biff Tannen Ó igen? És mégis milyen "keresztény" isten jogosít fel egy keresztény embert hogy kezet emeljen egy gyengébb nőre, akivel a Biblia szerint elvileg a házasság szetségével lett "egy testté"??? Ez ám a keresztény szent szellem! Biztos az suttogja a fülébe hogy keverjen le neki egy sallert, mert neki azt lehet. Ez inkább a muszlimok sajátja. A gyermekem anyjának bántalmazása az nem "megromlott házasság" hanem bűn. És a legalják közül való. Ez nem keresztyén ember, hanem egy féreg. A gyereke lelkét is tönkreteszi. Igazi salak, valószínűleg ő is az apjától látta egy szintén keresztyén erkölcsű házban, hogy ez a módja az együttélésnek, és a keresztény szeretet kifejezésének. /Ezt az eljárást sem nem szentesítik J. tanúi, sem nem gyakorolják, hanem akik a tanítást, de főként Istent nem veszik figyelembe!/

E. M. F.
Biff Tannen Nekem meg az a véleményem,hogy szégyellje magát az a férfi, aki kezet emel akár egyszer is a feleségére. Nincs olyan ok amiért ezt meg teheti,mert ha olyan ok van,akkor el kell válni. A biblia nem tiltja a válást,csak utána át kell rendezni az életét, az agresszió elől menekülő félnek. /A fizikai bántalmazás elkülönülési ok, de válóok csak ha meghal a másik, vagy megcsalja. „És hozzá menének a farizeusok, kísértvén őt és mondván: Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának neki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Monda nekik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg nektek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Mondának neki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig monda nekik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott” (Máté 19:3-11) „Avagy nem tudjátok-e atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él?Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul [az asszony] a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy” (Róma 7:1-3)./ 

K E. I.
Erzsébet Márainé Fekete! A Biblia semmit nem tilt! Pál apostol azt mondja. mindent lehet csak nem minden hasznos! Tehát az ember mindent megtehet csak hát nem biztos, hogy tetszik Istennek! A válást sem tiltja, hanem tanácsolja: "Mert gyűlölöm az elbocsátást (válást), ezt mondja az Úr ..." (Malakiás 2:16) /Ha nincs rá bibliai alapja, Isten előtt nem válhat el!/

K. E. I.
Erzsébet Márainé Fekete! Mi Isten neve? És miért nem lehet a szánkra venni?
"Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik”. Károli fordítás Pál levele a Rómabeliekhez 10:13 verse. Akkor most, hogy van ez?
/A tiszteletlen használata van megtiltva!/

E. M. F.
K Ernő István Azt írja a biblia,hogy a parancsolatokból csak egy ellen is vét az egész ellen vét. A jehovák, a tíz parancsolatból kilencet csináltak. A negyedik parancsolatot figyelmen kívül hagyják. Mi ez, ha nem törvénytiprás? Pedig ez ÜDVÖSSÉG kérdése. Már mint a tíz parancsolat benem tartása tudatosan. /Az adventisták 600 törvényt hagynak figyelmen kívül, mert ha a tízet érvényesnek jelentik ki, akkor a teljes/egész 613 törvényt hiánytalanul meg kell tartaniuk, különben a törvény átka sújtja őket, ami igaz is, mivel a krisztusi kegyelemből ki vannak esve! „Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül.... Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén értünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: … Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.” (Mal 4:4; Gal 3:13; 5:3-4/ Teljesen mindegy, hogy melyik ÓSZ-i törvényt teszi meg az üdvösség feltételének, a körülmetélkedést, a szombatot vagy a tízparancsolatot, mert azzal visszament a törvény alá, a törvény betartása általi megigazulást választotta /mint akik most is ott toporognak a siratófalnál/, azt meg betartani ember nem tudja, azért is átkozott el mindenkit!/

K. E. I.
Erzsébet Márainé Fekete! Nincs szándékomban megbántani, de nem vagyunk egy platformon! Már csak azért sem, mert a kérdésemre sem válaszol, mert nem tud mivel érvelni. Szerintem nem is érti, hogy mit kérdeztem. Tízparancsolatot a zsidók kaptak nem a keresztények! A Biblia 3 fő részből áll: az Ó szövetség, az Új szövetség és a Jelenések könyvéből! Na most jól összezavartam mi? Na mi a különbségek közöttük? /Az USZ az ÓSZ-i törvények erkölcsi maximuma Krisztus törvényének keretében, a Jel. könyve is ide tartozik. A keresztények nincsenek az ÓSZ törvény elítélő hatálya alatt, hanem kegyelem alatt. Az esik ki a kegyelemből, aki a mózesi törvényt üdvösségi feltételnek állítja be, pl. azt hirdeti, körülmetélkedés nélkül /vagy 24 órás szombattartás nélkül/ nincs üdvösség. Akkor neki az egész mózesi törvényt hiánytalanul meg kell tartania, különben nem üdvözülhet. (Vö. Gal 5:1-4)

G. I.
Magdolna Kranyik Nem gyílkos az az ember, aki megszenteli a fegyvereket, megáldja a politikusokat és azok (vélt vagy valós) előnyökért csatamezőre küldik saját nemzetiségű és vallású életerős fiataljaikat? Kérdés: ha a háború, haza, szabadság, mint eszme - nemes és dicső - és belefér az hogy a hős halott önként vállalt "áldozata"... akkor milyen jogalapon van elítélve egy Tanú, aki az Istenének vállalt fogadalma részeként "...tartózkodik a vértől"?... /Jogos!/ Miért tiszteletre méltó az az anya, akinek a fiai a háborúban estek el a "haza dicsőségének oltárán" és miért nem, ha egy másik anya gyermeke azért hal meg, mert egy lekiismereti okból számára nem elfogadható kezelésről lemond? Öszintén örülnék egy korrekt válasznak! /Jogos a felvetés!/

V. G.
mint mindennek a jehovásoknak is megvan az ellenszerük.....nem kell hozzá sok ész,de hamar meglehet őket fogni és tudatni is lehet velük mennyire buták..bevallom én élvezem amikor velük beszélgetek:)))))Csak a betanult dumát tudják lökni..és ha bedobsz egy homokszemet...megakad a fogaskerék:))))))))Jót lehet velük (tanukkal szórakozni,mulatságosak nagyon:) ) beszélgetni,csak a legalapvető dolgokkal legyél tisztába..hidd el....nem sokszor keresnek majd utána..mert feljegyeznek,hogy hozzád nem érdemes menni:))) /Ez fájt. Neki is csak azért nem fáj, mer annyira laza, hogy lötyög./

I. R. M.
Még mindegyiket sikerült lerázni … /Maga egy profi rázó. Erre mondja Jézus: „És valakik be nem fogadnak titeket, kimenvén abból a városból, még a port is verjétek le lábaitokról, bizonyságul ő ellenük.” (Luk 9:5) A különbség annyi, hogy maga be sem megy a városba, hanem otthon rázza./

Á. M.
Egy alakoskodó, hamis,kétszínű, ostoba alak mind............. /Kivétel maga!/

Sz. J.
Leirta a mondandomat. /Már ketten vannak./

G. M.
Én néha szoktam velük beszélgetni. Amikor mondom nekik, hogy ateista, materialista, sőt fizikalista vagyok, akkor megrökönyödve (az ateista miatt), és értetlenül (a fizikalista miatt) néznek rám. De azért rám akarják tukmálni a kiadványukat - ez mutatja, hogy semmit nem értettek meg abból, amit mondtam. /Maga egy kész rejtvény./

Sz. J.
Igy igaz /Világos hogy sötét./

L. N.
Pont azt kaptad amit megérdemeltél , a Földön kellene járnotok , ez a való világ , 21. század . Ja és egy kicsit tanuljál , hogy okosodjál , mert tudod a butákat könnyü tévútra vinni ! /Ezt ki kéne bogozni, hogy értsük./

G. F.
Erről én is tudnék bőven mesélni, én beleszülettem és 18 évesen az érettségi közepén kitettek otthonról apámék mert beleszerettem egy lányba aki nem tartozott a valláshoz...elég érdekes helyzet amikor ott kell hagynia az embernek a családját, a testvéreit, 18 évet, az addigi teljes életét, meg a közösséget amiben élt, csak azért mert a szabályok szerint nem szerethetne akárkit tiszta szívből. Pedig állítólag a szeretetre akarnák építeni a vallásuk meg a családra... hmmmmmm /De főként Isten törvényére! Vagy az nem érdekes?/


Zsolt Tégla
Biff Tannen Isten azt is előírja, kit lehet szeretni? Hol található ez a passzus? /Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek nektek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6:14-18)/

M. B.
Respekt, hogy ki mertél állni az elképzeléseid mellett. Így is hogy a családdal kellett szembemenned. /Ádám és Éva is kiállt, meg is lett az eredménye!/

G. F.
Biff Tannen hidd el 18 év elég volt arra hogy tudjam milyen szabályaik vannak. Ők nem házasodhatnak, nem ápolhatnak párkapcsolatot csak a valláson belül. Ők többek közt a 2Korintusz 6.14 et ("...Ne kerüljetek felemás igába nem hívőkkel!...")szokták felhozni meg egy csomó mást is. És igenis nekik van ilyen szabályuk, de kérdezd meg nyugodtan őket is ha nekem nem hiszel... /Itt már van ismeret./

G. I.
Gergő Fekete Nekik van, vagy a Bibliának? Me' nem mindegy! /A Biblián alapuló az övék./

G. F.
Gorcsev Ivan nekik tudom hogy van, a Bibliából viszont minden vallás mást tanít, ki mit, hogy értelmez. Például amit fentebb írtam azt is kapásból 2 féle képpen is tudom értelmezni. /Az értelmezés az valóban óriási probléma, de az nem a Biblia hibája, hanem a hamis emberi hozzáállásé!/

M. A. és R.
12 A többieknek pedig ezt mondom, igen, én, nem az Úr: Ha valamelyik testvérnek nem hívő felesége van, de az hajlandó vele lakni, ne hagyja el őt. 13 És ha egy asszonynak nem hívő férje van, de az hajlandó vele lakni, ne hagyja el a férjét. 14 Mert a nem hívő férj meg van szentelve a felesége miatt, és a nem hívő feleség meg van szentelve a testvér miatt. Máskülönben a gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. /Ezek a Biblia szavai./

G. F.
Biff Tannen nézd sose írtam még senkinek válszt akinek kamu facebookja van, de ez most kivétel. Elég szánalmasnak tartom azt az embert aki még a nevét se meri felválalni, de kíváncsi vagyok hogy erre mit fogsz írni. (tudom hogy úgy is lesz valami érthetetlen általános válaszod, mind ezt csináljátok)

Naszóval 18 év alatt elég sok mindent láttam. Mit szolsz mondjuk ahoz a gyülekezethez ahol azok kapták meg a kiváltságokat akik "csókosok" voltak a véneknek, akiknek volt pénz a zsebükben. Akik nem így voltak azok háttérbe voltak szorítva még fel se szólították őket. Akit pedig a vének kifejezetten támogatni akartak (azért mert hetente pezsgős partikat adott és egyéb téren se volt velük zsugori anyagilag), ahoz küldték a körzetfelvigyázót lakni, meg mindent megtettek hogy jó képet fessenek róla, csak az a baj, hogy ez csak a felszín volt.
/Sok rágalmazás van ebben a szövegben!

Másik eset másik gyülekezet. Adott egy család ahol a nagyszülők tanuk, a nagypapa vén és az egyetlen fiuk családja is tanu, illetve a fiuk is vén. Namármost a fiatalabb családból a a feleség belekezdett egy kertészeti vállalkozásba egy másik család tagjaival, leginkább az ottani feleséggel akkori barátnőjével együttműködve. Ám 2-3 év alatt a válalkozás nem lett sikeres és mikor az egyik család ki akar belőlle szállni (nem a vén családja) akkor elég nagy vita keveredik belőlle és a gyülekezet onnanntól kezdve megkülömbözteti őket, valamilyen szinten kirekesztette őket a gyülekezet. Ezután nemsokkal az adott vén fia, egy tizenéves srác feltörte a másik család hasonló korú lányának az egyik online felületét. Mikor ez kiderült és meg akarták beszélni a helyzet csak rosszabb lett. Mégnagyobb megkülönböztetés lett.

Mond már meg nekem ha már ilyen okos vagy hogy miért csinálhatja meg egy vén következmények nélkül azt amiért máskor egy hirnököt kiközösítettek, miközben elvileg mindenkire ugyanúgy vonatkoznak a Bibliai törvények? Most legyél okos...
/Ha következmények nélkül csinálja meg, akkor a vén társai is vétkesek és alapelvet sértenek. „A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.” (1Tim 5:22) Akkor Isten előtt vállalniuk kell a felelősséget. De attól még a teljes közösség nem vétkes, és azokat nem kell azonosítani velük!/

Elhiszem a tökéletlenség meg mnden, de amikor naponta újabb és újabb ilyet hallottam
/Na itt már a hallomások visszhangzanak.../ akor már elgondlkoztam, hogy egy tiszta szervezet(merthogy annak tartják magukat) hogy engedheti ezt meg? Nemhogy egyenlőség lenne sokszor mégnagyobb a megkülömböztetés mint a "világban"...hidd el tudtam mit hagyok ott. /Felelősségteljes döntés, de a sajátja, ő felel érte!/ És az hogy nem tartozik valaki egy valláshoz az nem jelenti azt hogy nem hisz Istenben vagy rossz ember (merthogy a JT ezt sokszor igy látja), én továbbra se lopok, csalok, hazudok, nem csalom meg a párom, nem szoktam részegre inni magam, még csak ingerlékenynek se mondanám magam, és káromkodni se szoktam. Ezt még aJT-ből hoztam magammal. /Akkor vannak ott jó tanítások is, nem?! Az előbb még szidta őket/ Mert a Bibliában általában véve jó tanácsok vannak leírva erkölcsileg, nekem nem volt azzal bajom, de azzal ahogy a JT alkalmazta annál inkább. Azzal a bigott, megrögzött gondolkodásmóddal... /Az általánosítás az mennyiben krisztusi cselekedet?/

G. F.
Biff Tannen Itt leírtam hogy miért van oka bárkinek kétségba vonni amit a JT tanít! Ők se jobbak mint más vallások, bort isznak vizet prédikálnak. Nekem ne mond hogy az az anya szereti a fiát aki képes magától eldobni és még az se érdekli hogy él e...Pedig Jézus a szeretetre tanította az embereket nem? Kérdezem mindenkitől aki ezt olvassa, hogy szerintetek ez a szeretetnek a megnyílvánulása? /A „szerintetek” az mennyiben irányadó mérték?/

Gy. E.
Zsuzsanna Hajdu Antalnè látom, nagyon képzett vagy, mert meg tudod ítélni valakinek a szív állapotát. Mesélj már arról, miért volt 2001-ig az ENSZ tagja az őrtorony társulat? /Maga miért nem részletezi a tagságát?!/

G. F.
Zsuzsanna Hajdu Antalnè szerintem foglalkozz csak a saját életeddel, had döntsem el hogy számomra mi a jó. Bocsánat hogy nem akartam egy képmutató vallás része lenni, sajnálom ha valakit megbántok ezzel, de nincs szükségem olyan emberekre akik azt hiszik, hogy mások felett ítélkezhetnek. /Attól szép hogy maga nem képmutató és nem ítélkezik. De igaz is?/

Gy. E.
Biff Tannen ahhoz a szervezethez tartozni, ami "ördögi"? Vagy a cél szentesíti az eszközt? És a részvények, amibe fekteti a pénzét az őrtoronytársulat? A fegyvergyártás? Vagy ez is csak azért, mert így több pénz jut a világméretű prédikáló munkára? Ez a szervezet képviselné Istent? /Kemény szavak, csak nem tudni mitől azok, mert azt nem tárja föl! A habzó száj, meg a bizonyítékok mutatása két különböző kategória./
A. M.
Minden vallás egy nagy kábítás!! /Az ön józanságához kétség sem fér. Ezért tudott az ateizmushoz hozzáférni. Az "élj úgy ahogy neked tetszik" felfogása az bezzeg nem kábítás. A SZU gulágja is anno ebből a felfogásból fogant. Kényszermunka mínusz 50 fokban. Igazi klasszikus ateista találmány!/

J. H. 
Tisztelt Apró Mátyás ! Jól mondja, hogy minden vallás kábítás ! /Széles látóköre van, hogy az összeset átlátja./ De ISTEN VALÓS SZEMÉLY ! ! ! Isten törvényét az emberek mocskolják be ! Ezért van az hogy, Ahány féle rituálé és szertartás létezik annyi féle vallás és tévtanítás van ! Isten törvénye a SZERETETRE és az IGAZSÁGOSSÁGRA alapul ! A törvényt az emberek általában anyagi haszon véget forgatják ki, vagy alá- fölé rendeltségi viszony kialakítása véget teremtik meg ! Isten egyetlen embert Nem teremt a másik ember fölé ! Mert Isten igazságos és minden cselekedete Szeretetből van ! /Még a halálos ítéletei is!/ Ember maga az ki az ISTEN törvényét hiteltelenné teszi ! Ezért minden vallás hamis és hiteltelen ! Az az ember akit a szeretet motivál és igazságban él és úgy cselekszik. Az olyan ember tartozik Istenhez ! Ebből következik, hogy egyes magasrangú egyházfők lehetséges hogy olyan messze állnak Istentől ! Mint amennyire maga a pokol áll a Mennyek országától ! ( igaz embet ebben a világban vajon mennyi van ) ? /Reméljük maga közéjük tartozik, anélkül, hogy gyülekezetbe járna. Bizonyára a Biblia tévedésből tanítja a következőket, mivel hogy maga szerint minden vallás hamis: „És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.” (Zsid 10:24-25) És ha az igaz emberek külön vannak, akkor ez kikre vonatkozik? „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ.” (Zsid 13:17) Maga úgy is tud engedelmeskedni, hogy minden vallást elkerül? Gratulálok, maga tényleg az igazságban él és úgy cselekszik. Vagy mégsem teljesen?!/

J. H. 
Attila Siklósi ! Biblia tanítása szerint ! De az én meglátásomra alapozva; 
Minden ember születése pillanatában megkapta Istentől az Ő elfogadására azokat ez erkölcsi, etikai normákat elvárásokat melyek szükségesek ahhoz hogy elfogadjuk Istent Teremtőnknek ! Az embert megerőssítik mind ebben maga a Szentírás és azok a folyóíratok , amelyek igazolják Isten létezését ! Persze megtapasztalások is elengedhetetlenűl szükségesek ahhoz hogy különböző vallási irányzatok közűl megtaláljuk az igazságot ! Az ember lelke, ha őszinte szívvel keresi Istent , az az ember megtalálja Őt ! Akkor sokkal könnyebb lesz elfogadni ezen világon a miértekre a választ ! Ha keresi az igazságot, akkor megtalálja ! ! ! Erkölcsi, etikai dolgok terén ezért tudja az ember hogy mi a helyes és helytelen ! De bizonyos érdekekből vagy társadalmi elvárások miatt az ember rengeteg példa rá, hogy hátat fordít a lelkiismeretének és nem azt az utat választja ami helyes !  /„És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13)/

K. V.
A Biblia szerint a férjenek szeretnie kell a feleségét. Íme:

"Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;" (Efézusi levél:5:25)
"Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek." (Kolosse levél:3:19)
"Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti." (Efézusi levél:5:28)
"A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot," (1 Kor 7:3)

Ezeket a vének elmondták a férjnek? Ha verte a feleségét akkor nem volt engedelmes Istennek. /Egyértelmű!/

K. V.
Zsuzsanna Hajdu Antalnè A férjet elítélték a vének amiatt, hogy verte a feleségét? Megmutatták a férjnek azokat az igéket amik arról szólnak, hogy a férjnek szeretnie kell a feleségét? /Gondolja hogy nem?/

Miért Jehovának szólítják Istent? Jézus mikor szólította Jehovának Istent? Ő mindig Atyjának nevezte Istent. /Kivéve, mikor nem: "És ha az Úr /JHVH-JEHOVA/ meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat." (Márk 13:20)

G. I.
Kornél Viniczai
1, Károli fordítású Biblia - Zsoltárok 83:19 vers....
2, "Szenteltessék meg a Te neved...." ("Miatyánk" ima...) Kérdés: Melyik név megszentelését kérte Jézus? Mi ez a név? Miért imádkozza naponta 1,5 milliárd ember nagy része?

K. V.
Gorcsev Ivan A héberben a JHVH szerepel. A középkorban szerkesztették hozzá a magánhangzókat. Így született meg a Jehova kiejtés. Úgy tudom, hogy nem lehet tudni, hogy a JHVH-t hogy ejtették. /Jól tudja!/
------------
Az újszövetségben se Jézus, se az apostolok sehol nem említi Jehovának Istent. A keresztények Istent Atyának szólíthatják, nem Jehovának. A Mi Atyánk imában is Atyának szólítják meg Istent. /Mit tanít Isten nevének használatáról a Biblia? Részletesen itt/

Sok hülye idióta. A Jehova tanuinak ehhez semmi köze, ez köztörvényes bűncselekmény. Se a támogatásuk, se az engedélyük nem kell, hogy valaki a rendőrséghez forduljon. /Erről van szó. Aztán hogy a rendőrség érdemben fordul-e hozzájuk, az egy más kérdés. Sok vegyes példa van erre vonatkozólag./

M. B.
Tavasz van megjelentek az utcán ezek a börtöntökleteléknek valók. Széepn felöltözve , táskával vagy húzós börönddel. Nagy betükkel ráírva Jehova Tanúi. Nem szabad velül leállni beszélgetni, mert a tudatlan embereket azonnal csőbe húzzák. Aki szabadulni ha már belépett de látja hogy mi a valóság és szabadulni szeretne azokat folyamtosan zaklatják . Semelyik szektának így se ennek se a Hit gyülinek se másnak ne higyjenek /Köszönjük a jó tanácsot. Inkább azokhoz kéne húzni, akik tömeges kínzásokat és gyilkosságokat pár bocsánatkéréssel letudták, nem? Meg arra hivatkoznak, hogy a kor diktálta módszereket alkalmazták, mert hogy a Krisztus által kétezer éve közölt parancsok nem megfelelőek a nevelésre, ezért kellett Krisztus egűetlen igaz egyházának kínzásokhoz, kátrányolajban való megsütéshez - lásd Pomponió Algiérit - itt, nyelvkitépéshez, forró ólom fülbeöntéséhez, meg egyéb szent inkvizíciós eszközökhöz folyamodnia. Lám, ők senkit nem húztak csőbe, legfeljebb karóba, mely olyan egyenes volt amilyen jelleműek ők maguk. Azért is vallják az evolúciót a teremtés helyett, amit Jézus is képviselt (Máté 19:4), de hát eléggé maradi módon. Mert nem ismerte a modern tudomány eredményeit az ember állati származásáról, amint azt darwinizmusként ismeri és támogatja a római katolikus egyetlen igaz apostoli anyaszentegyház. És földi kincseket is csak azért gyűjtött a Vatikánba, amely államot a fasisztákkal kötött konkordátum alapján szereztek meg, hogy azt el ne lophassák a szegények elől, mert hogy azt ők osztják széjjel a rászorulóknak. Így méltók arra, hogy az oltáriszentséget kiszolgáltassák a több száz millió r.k. hívőnek, akik mind meggyőződéssel állnak ki mellette, mert a tetteik és tanításaik alapján egyedül ők méltók arra, hogy magukat apostolinak nevezzék, akik hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenek. A többi egyházat meg nem is lehet kereszténynek nevezni, mert kiszakadtak a Krisztus által alapított egyetlen igaz egyházból, amely az idők végéig fönn fog maradni! - De ha mégsem, ne legyen meglepetés senkinek, hogy az Isten halálra ítélte(vö. Jel 18:8)/

Ú. B. K.
Csak úgy árad szavaidból a keresztényi szeretet.. pedofil papjaitok erre tanítanak titeket a katolikus egyházban?

A. S.
Új Bera Károly Tekintve, hogy a szekta eredeti jelentése kb annyit tesz, hogy felekezet, irányzat, így a katolikusok is egy keresztény szekta tagjai /Azért tegyük hozzá, hogy a legjellemzőbb vonását a szektásságnak megmerevedve és meggyökeresedve fenntartják, mert hamisságuknál fogva mást nem is tehetnek: emberi vezetőjük van!

"Vezetőknek /kathégétai - tanító, mester, vezető/ se hívassátok magatokat, mert egy a ti vezetőtök: a Krisztus". (Máté 23:10, Czeglédy Sándor Újszövetség fordítása 1924.)/ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pontosan az a probléma, hogy a világi emberek az irányadó mértéket a saját csiszolatlan elméjükhöz, önnön gondolkodásuk helyesnek hitt mércéjéhez igazítják, ettől hangoztatnak annyiféle ellentmondást tartalmazó véleményt, laikus okoskodást, félrecsúszott érvelést, mert nem ismerik az Istentől származó kinyilatkoztatott igazságot, amely minden kor minden embere számára tökéletes irányadó mértéket tartalmaz.

De nem is az a legnagyobb probléma, hogy nem ismerik, hanem szándékosan nem akarjak sem megismerni, sem elismerni. Bezzeg a természeti rendet, amit Isten megszabott az anyagvilágnak betartják, pl. nem nagyon ugrálnak ki a felhőkarcoló tetejéről, mert tudják, hogy rögtön kapják a választ arra, hogy az irányadó mértéket semmibe vették. De a szövegelésekben szabadjára engedik a fantáziájukat, mert úgy gondolják, annak nem lesz számukra kedvezőtlen utóhatása. De nagyot tévednek!

Ennélfogva a gyülekezeti oktatás pontosan védelmet jelent atekintetben, hogy ne hangoztassunk megalapozatlan magánvéleményeket azokban a kérdésekben, amikben Isten az igazságát kinyilatkoztatta, hogy ahhoz tartsuk magunkat!

"De mondom nektek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak." (Máté 12:36-37)

"Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben." (1Kor 1:10)