motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2018. március 17., szombat

Emlékünnepi meghívó - 2018


ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”
1Korinthus 11:24

"Ha az ember meghal, vajon élhet-e újra?"
- Kérdezi Jób ezredévek lepörgött távolából,
és a kérdése mindazokat szíven találja,
akiknek érték az Élet,
akiknek fáj mindazoknak távozása,
akik az Élet színpadán valaha
a szívünk közelében voltak.

Mindenkinek vannak szerettei,
akiket elragadott a halál,
akiknek meg kellett,
s akiknek meg kell küzdeniük
az elválás letaglózó tényével.
És nem a tudomány fennkölt filozófiája
nyújt reményt a viszontlátás
kifejezhetetlenül boldog élményére,
hanem Akitől származik az Élet.

Aki kékre festi értünk az eget,
Aki a zúgó patakokat létrehozza,
Aki csicseregteti a madarakat,
hogy gyönyörű muzsika legyen az a fülünknek,
és a virágba borult mezők látványa
szépet szomjazó szemünknek.

Évezredek távolából szól az üzenet,
angyalok kórusa énekli,
hogy a halált legyőzi az Élet,
mert a hatalmas Isten szólt,
és úgy lesz, ahogy Neki kedves,
és neked mámorító,
és szívdobogtató örömökkel teli.

Jézus a feltámadás és az Élet,
az Út, és az Igazság,
akiben gyönyörködik az Atya
a mennyek örök trónusán.
Reá emlékezünk itt a földön,
aki legyőzte a halált,
és a bűntől való szabadulást hozta
mindannyiunknak,
akiknek drága az ő halála,
és a legnagyobb érték,
amit Isten adott értünk.

Szeretettel meghívunk mindenkit
Krisztus halálának emlékünnepére,
akinek szabadulást jelent
az Ő halála és feltámadása.
És egy keskeny utat egy olyan jövőbe,
ahol nem lesz fájdalom és bánat,
s amelynek valódiságát
az Isten örökké igazmondó szava
megmásíthatatlanul
garantálja!


Az Emlékünnep időpontja 2018. március 31. naplemente után
Jehova tanúi összes gyülekezetében