motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2018. július 21., szombat

A természetellenes evolúció


Az evolúciós tudomány természetellenes kiválasztása"Az evolúció pedig kimutatható jelenség és nem hipotézis, ahogy azt K. G. szeretné: a fajok átalakulása ma is történik, akár újabb baktériumtörzsek megjelenése is ezt illusztrálja... A evolúciós elmélet azonban nem egyszerűen „ideológia”, hanem egy bizonyítékokra épülő tudományos elméletrendszer (természetesen mint minden tudományos eredmény, vitatható és fejleszthető)..." /Dr. Markó Bálint biológus, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Rendszertani (Taxonómiai) és Ökológiai Tanszékének adjunktusa, a Magyar Rovartani Társaság tagja: Darwin Karcsi, a terrorista/  Forrás: - http://eletmod.transindex.ro/?cikk=4333
Az evolúció hitrendszere olyan tudomány köré szerveződő szellemi építményrendszer, amely rövid távú igazságokkal operál és felhasználja hosszú távú teoretikus igazságok igazolására saját világnézeti hitrendszerében. Úgy bizonyít, hogy fizikai történések neki kedvező kiválogatásából kirakja a látszólag őt igazoló elméletrendszert, holott ha az egyértelmű valóságos/tárgyilagos tényezőkből építkezne, nem kellene elméletnek nevezni, ami egyébként világos, mint a nap /pontosan ezért a nap általi világosságot azért sem kell elméletnek nevezni!/.

A tudományos elmélet tehát nem azonos a gyakorlati valóságok igazságával, még ha annak is állítják be. Csakhogy míg a gyakorlati valóságok rendíthetetlenül állandóak /miként a Biblia kinyilatkoztatott igazságai is/, a tudományos hipotézisrendszer állandó korrekcióra szorul, a ma igazságai a tegnap tévedéseire épülnek, míg a jövő igazságai a ma tévedéseire.

Vagyis az evolúció általános tematikája szerint amit éppen igaznak vallanak, az a szükségszerűen kiigazításra váró lehetséges tévelygés tudományba illesztése. Ezt példázza a neo-darwinizmus, a klasszikus, lassú, fokozatosan átalakuláson alapuló darwini evolúciós elmélet későbbi változata. Ezt Stephen Gould és mások „megszakításos, vagy szakaszos egyensúlynak” nevezték el, mely szerint az új állatfajták többé-kevésbé hirtelen ugrásokkal vagy „lökésszerűen” jöttek létre. Ez lenne a ma igazsága, amely a jövő igazságának a fényében ugyanolyan tévelygéssé válik, mint a klasszikus darwinizmus.

Az evolúciós hipotézisrendszernek csak a közepe alapszik valóságos tényeken, hogy a fajok variálódás által idomulnak a környezeti változások kihívásaira /mikro evolúció/, de az elméletnek se az alja /az élet spontán kialakulása, amiből következne az evolválódni képes élőlények kifejlődése/, se makroevolúció törzsfejlődés: hogy egy őssejtből az élet föltornászta magát az emberig – abszolút nem bizonyított!

A világnézeti előre elkötelezettség is olyan, mint a természetes kiválasztódás, mindig a legerősebb marad fenn, az evolúcióban meg minden lehetséges értelmezés az evolúciós hipotézisrendszer szerint van megállapítva. Lásd:
A biológiában semminek nincs értelme, ha nem az evolúció fényében nézzük. /Angol nyelven: "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." /Theodosius Dobzhansky, genetikus, evolúciós biológus 1973./

Tehát miközben az élővilágban a természetes kiválasztódás rendszere mindig tökéletes egyensúlyban van, csakis a rátermettebb él túl, ami elősegíti a faj fennmaradását, addig az evolúciós hipotézisrendszerben az elméleti kiválasztódási rendszer soha nincs egyensúlyban, mert nem a rátermettebb vélemény marad fenn /bármilyen kérdés vagy téma éppeni vizsgálatánál, hanem mindig az evolúciós hipotézisrendszernek kedvező vélemény marad fenn /még ha az ellentmond akár a józan észnek is/, és ezáltal marad fenn az evolúciós hipotézisrendszer. Mert az előre elkötelezett világnézetűek tűzön-vízen át éltetik.

Ez ahhoz hasonló, ha pl. egy buszvezető minden útkereszteződésnél csak balra hajlandó elfordulni, függetlenül attól, hogy a helyzettől függően jobbra is fordulhatna /mivelhogy a természetes kiválasztódás is a helyzettől függően ad lehetőséget a jobbra vagy balra fordulásra/, de nem teszi, mert világnézeti érdekből előre elkötelezett a balra történő fordulás állandó fenntartására.

Tehát az evolúciós hipotézisrendszer hatalmi fölényéből kifolyólag nem engedi meg, hogy bármilyen kis részletben is egy teremtéspárti véleménynek lehessen igaza, mert egy evolúciópárti biológus professzor inkább hajolna le egy elejtett ötszázasért, mint az örök életért, ha azt leejtenék, és bárki fölvehetné. Ezzel mindent megmondtam, aki nem érti, vessen magára!

Az örök élet mintegy le van ejtve /bárki felveheti/, de a hatalmon lévő tudomány képviselői nem hogy nem hajolnak le érte, hanem még bele is rúgnak! Ha valaki nem érti ezek után mit jelent a világnézeti elkötelezettség >az evolúció fényében való nézés szükségessége<, az vessen magára!

Hogy az evolúciós tudomány ma ott tart, ahol tart, az abból fakad, hogy mindig balra fordította a kormányt. Ennek ellenére állítja: Meg kell mutatnunk nekik /a világnak/, hogy a darwinizmus a barátja, nem az ellensége.” Vagyis baráti alapon szándéka megölni az örök élet reménységét a szívedben! Nos, kell neked egy ilyen barát?

Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való... Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Kolossé 2:8; Róma 8:38-39)