motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2012. május 25., péntek

Karizmatikus hitre hangolva


KARIZMATIKUS HITRE HANGOLVA


Tóth Géza bizonyságtevése 

Németh Sándor prédikációinak köszönhetem, hogy megnyílott előttem egy másik dimenzió: a Biblia világa. Kiváltság számomra, hogy mai napig mentoromként tisztelhetem Őt. Ezek az igehirdetések szeretették meg velem Isten Beszédét. Istenét, akinek létezéséről addig fogalmam sem volt. Jézusét, akinek szavait hallva követőjévé váltam, és akivel személyes kapcsolatomat mindennél nagyobbra értékelem. Az elmúlt húsz évben képességeim legjavát igyekeztem a nagy Fazekas Mesternek, Istennek korongjára helyezni. Írtam színdarabokat, rendeztem utcai, és kőszínházi drámákat, prédikáltam, narráltam, szinkronizáltam, mozdulatokkal, pantomimmel, élőszóval igyekeztem minél több csatornán és formában képviselni Isten országának üzeneteit. Ennek része ez a weboldal is az itt található hangfelvételekkel. Remélem legalább akkora örömmel hallgatják majd, mint amekkora örömöt készítése jelent(ett).


Föbb tevékenységek:
Lelkész-prédikátor: Hit Gyülekezete
Főiskolai oktató: Szent Pál Akadémia
Narrátor: 700-as klub, Világhíradó
Tóth Géza blogjáról:

Hamis vallások 4.

Jehova tanúi (Watchtower Bible and Tract Society: Őrtorony Biblia- és Traktátustársaság)
Jehova tanúi tagadják Jézus Isten voltát, örök létezését és fizikai feltámadását. Hitük szerint Mihály arkangyal maga Jézus Krisztus volt, emberi megjelenése előtti állapotában. A Szent Szellemet nem ismerik el személyként, hanem Isten láthatatlan erejének tartják.
Jehova tanúinak hite szerint mindössze 144.000 ember fog a mennybe kerülni, a hithű emberek megszámlálhatatlan tömege pedig örök életet kap a földön, miután bebizonyították hűségüket Jehovához. A hitetlenek és a Sátán végül megsemmisülnek. A Jehova tanúi szerint ők képviselik az egyedüli igaz egyházat a földön, és minden más felekezet Isten ellenségeként fog fellépni az armageddoni csatában.
* * * * *
Reagálás:
A karizmatikus áramlatról:

A szentháromságról filozófiáról:


A 144 ezerről:
Nincsenek megjegyzések: