motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. március 30., szerda

A hited egy vicc - Pat Condell

Pat Condell: A hited egy vicc [magyar felirat]Ha valláskritikus vagy, időnként fel-felbukkannak emberek a következő rosszalló megjegyzéssel: 
"Te talán nem hiszel Istenben, de több tiszteletet mutathatnál azok felé, akik viszont igen."
És még el is gondolkoztat a dolog: Tényleg. Mi van ha igazuk van?
Nem fájna több tiszteletet adni.

Végül is senki sem szereti ha egy az egyben hozzávágják, hogy a vallása egy nagy rakás téveszmés szemét, egy gonosz hatalom a világban; hogy a hite csupán erénynek álcázott félelem, és hogy a tiszta szívből dédelgetett álmai kényszerzubbonyt húztak az emberiség egészére
- naná, hogy rossz néven veszi.

Szóval igen, mutathatnék egy picit több tiszteletet...

a bibi az, hogy valójában egy csepp tiszteletet nem érzek. Esküszöm, hogy próbáltam,
tényleg megpróbáltam, és rettenetesen érzem magam miatta, de egyszerűen nincs meg.

Azt hiszem hazudhatnék magamnak és tettethetném a dolgot, mindenki más kedvéért -
hisz tudjuk milyen törékenyek és érzékenyek az emberek manapság -
de az a nagy helyzet, hogy engem nem érdekelnek az érzéseik. Egyáltalán, kicsit sem.
Persze tisztában vagyok vele, hogy ennek terhelőleg kéne hatnia a lelkiismeretemre
- de
hál' isten a lelkiismeretem felismeri, ha terrorizálják, és manipulálják,
szóval ő sincs meghatva.

A lelkiismeretem tudja, hogy egyetlen darab jó ok sincs rá, hogy a földön bárki,
bármilyen módon tisztelje a vallást.

Valójában pusztán azon bizonyítékok alapján, amit maga a vallás bőséggel produkál, mindenre okunk van az aktív tiszteletlenségtől, a nyílt gyalázásáig.

Őszintén szólva, azt a tényt, hogy a vallást sokkal kevesebb gyalázkodásban részesítik, mint amit megérdemelne, csak az összes ateista és szekuláris ember elképesztő toleranciájának, önuralmának, és jólneveltségének tudom betudni.

Tehát ha te vallásos vagy, és megfordult a fejedben, hogy több tisztelet járna a hitednek, kérlek jusson eszedbe, hogy te meg a vallásod már így is sokkal, de sokkal több tiszteletet kaptok, mint amit valaha kiérdemeltetek.

A hited egy vicc. Az istened egy vicc.

Olyannyira abszurd, hogy még azok számára is kínos, akik nem hisznek benne.

És se ő, se te nem bizonyítottatok még semmit.

Eddig semmi bizonyság nem állt rendelkezésre, de valószínűleg nem is fog - ahogy azt mindannyian jól tudjuk.

Így, a tisztelet - attól tartok - nem képezi vita tárgyát, a legjobb amiben reménykedhetsz, az némi kétkedő derültség, - de az is csak jó napokon.

Sokan mondják: "Csak akkor értheted igazán a hitet, ha neked is van."
Amit én úgy értelmezek, hogy
"amennyiben felfüggesztetted minden kételkedő képességed,
és addig hipnotizáltad magad, amíg sikerült bevenned egy csomó fasiszta badarságot az örök életű lelkedről,"
nos, akkor értheted meg a hitet. Így nekem is világos.

Hittérítők gyakran szeretik kivonni magukat a válaszadás felelőssége alól azzal,
hogy
a hit felülemelkedik az ész határain, vagyis azon az egy dolgon, ami felülvizsgálhatná. Milyen kényelmes! Igen, a hit "felülemelkedik" az ésszerűségen, mint ahogy egy bűnöző "felülemelkedik" a törvényen.

A "transzcendens" rendkívül népszerű szó a vallásos szélhámosok körében, mert sosem kell megmagyarázniuk, mit értenek alatta, azon túl, hogy valami homályos, felsőbbrendű tudatállapotot,
ami
mélységesebb mint a puszta értelem - ami ugye durva és primitív, összehasonlítva a mélyreható, törékeny és bizonyíték nélküli (!) hittel.

Ha egyszer meghallod egy egyházi vezető szájából a "transzcendens" szót azzal kapcsolatban,
amiről azt állítja, hogy hisz benne, két dologban lehetsz biztos.

Az egyik: fogalma nincs róla mit beszél; a másik: mindenáron elkerülné, hogy neked fogalmad legyen róla, mit beszél.

A hit nem "felülemelkedik" az értelmen, hanem megkerüli.

Olyan messze menekül előle, amennyire csak lehet, mert az értelem veszélyezteti a téveszme kényelmes kis buborékát.

A hit kizárja az értelmet, ugyanúgy ahogy a Holland büntetőbíróság az igazságot és a tanúkat
- és majdhogynem ugyanabból az okból.

Ha hívő vagy, a hited lehetővé teszi számodra, hogy magadévá tegyél egy világnézetet,
aminek abszolút semmi értelme, tudván, hogy
nem az alapján leszel megítélve, hogy igaz-e amit hiszel, hanem hogy mekkora vehemenciát mutatsz a gyakorlásában.

Más szavakkal: a realitás tagadására való hajlandóságod lesz az erényeid mércéje. Nem csoda, hogy a vallás ennyire népszerű.

De mekkora árat fizetsz ezért az erényért!
Valaki meggyőzött téged, hogy elhinni a képtelenséget az egyetlen reményed!
Ez mégis hogy történhetett?
És hogy
az életed célja, hogy isteníts valamit, amit meg sem érthetsz, és amit csak önmagukat kinevező közvetítők definiálhatnak számodra!
A gondolataid, a szavaid, az identitásod nem csak a te felelősséged többé,
hanem rászorul olyanok jóváhagyására, akiknek a hiteden keresztül hatalmuk van feletted!
Ők bemesélték neked, hogy már születésedtől fogva nincs rendben valami veled. - Ugyan már!
Egyenesen bűnösnek születni?
Egy állapot, amit csupán az egyház felé mutatott teljes behódolás
és engedelmesség gyógyíthat – meglepetés: életed első percétől a legutolsóig.

És ha ez nem tesz különösebben jót az egódnak (és miért is tenne) - ne aggódj.

Kitaláltunk rá egy különleges szót, amitől jobban érezheted magad, és ami meggyőz róla, hogy még maradt némi méltóságod.

Nevezzük "hitnek", és jelentsük ki ezt a legdicsőbb, legnemesebb és legmélyebb erénynek, és tegyünk úgy mintha belülről jönne!
Persze mind tudjuk, hogy
a vallásban semmi sem jöhet belülről, mert ez adna neked némi erőt és szabadságot, azt a két dolgot, amit a vallásod oly távol akar tudni tőled, amennyire csak lehetséges.

A hit az, ami az egyház markában tart.

Egy láthatatlan hurok a nyakad körül, ami végigrángat azon az úton, amit ők terveztek el számodra - az ő javukra, nem a tiedre!
A hit szó egy zsákutca. Egy bilincs.

Egy szó, ami lehetővé teszi számodra, hogy magadénak érezz valamit, amit mások tukmálták rád,
pedig így történt, és akármikor abbahagyhatnád a színlelést.

Ez nem egy erény - ez az utolsó, amit mondani lehet rá.

Ez a valóságról való lemondás. Egy ostoba önhipnózis.

Egy gyáva kibúvó. Glóriával ellátott hiszékenység,
és e-mögé bújni olyan, mintha fogyatékosnak tettetnéd magad.

Egy szó mint száz: nem egészen értem, mit kéne tisztelnem.

Úgy érzem valamiféle erkölcsi akrobata-mutatványt igényelne,
hogy tisztelni tudjak valamit, ami ennyire kártékony, valamit, ami zárt-elmékbe kapaszkodik, hogy fenntartsa magát, és ami egyértelműen a rossz irányba rángatja az emberiséget.

Helytelen elképzeléseket táplál belénk önmagunkról, és a realitás természetéről.

Úgy érzem, hogy hogyha ilyesmit tisztelnék, szükségtelenül hozzájárulnék
az emberi faj ostobaságához és tudatlanságához.

Na és ez az, amit nem szeretnék a lelkiismeretemen cipelni, már elnézést.

Béke.

/Magyar szöveg itt/

Válasz a fenti nyílt eszmefuttatásra

A videóból kitűnik hogy az illető mekkora vehemenciával, beleéléssel adja elő a mondanivalóját, olyan intenzív felháborodással, ami a vádjainak az érzelmi töltéséhez illik is. Mondhatni, a mi a szívén, az a száján. De jobb volna, ha a kirohanása mögött tudás, az objektív tények birtoklása, és az abból való építkezés mutatkozna meg, akkor nem volna szükség a véleményét indulatok közé ágyaznia, és nagyobb esélye volna arra, hogy az üzenete célt érjen és ne csak érzelmi hatást váltson ki.

Már a cím is: „A hited egy vicc” teljesen egyoldalú látásmód és lekezelő modor eredménye. Ugyanazt a választ lehet rá adni: „A hited [az egész ateista/evolucionista látásmódod] egy vicc.”

Mert az a kijelentés: „nincs Isten” mindössze 9 betűből áll, mégis ezen információnak személyes eredete van, az oka a személyes intelligenciában keresendő. Így az evolucionisták. Ugyanakkor az emberi szervezet összes sejtjének összes DNS-ében található információ mennyisége, bár többszörösen felülmúlja a világon található összes homokszem mennyiségét, mégis mindennek eredete nem a személyes intelligenciában, hanem a személytelen véletlenben keresendő. Így az evolucionisták. Ezért az ebben való hitüket méltán lehet egy viccnek nevezni!

Mindenki, aki használja az eszét és lelkiismeretes, be kellene látnia, hogy nem jöhetett létre magától a DNS félelmetes kódrendszere, amelyet tudattalan atomok alkotnak. Az emberi testet alkotó több trillió sejt mindegyikében megállás nélkül működő rendszerek vannak, amik egy Teremtő /Isten/ határtalan tudását, bölcsességét, erejét és teremtésének végtelen tökéletességét mutatják meg. „Egyetlen kromoszóma véletlenszerű létrejöttének a matematikai valószínűsége kevesebb mint egy a kilencbillióhoz, ami oly valószínűtlen eseménynek számít, hogy a bekövetkeztét lehetetlennek tekinthetjük.” /ENRIQUE HERNÁNDEZ-LEMUS, elméleti fizikus, Mexikói Állami Egyetem/

Tehát amikor Pat Condell a hitet egy viccnek nevezi – ha ezt a saját ateista/evolucionista hitrendszerének elméleti alapjaira érti, akkor teljesen igaza van!

Kritikája szerint a hívőnek a vallása egy nagy rakás téveszmés szemét, egy gonosz hatalom a világban; hogy a hite csupán erénynek álcázott félelem, és hogy a tiszta szívből dédelgetett álmai kényszerzubbonyt húztak az emberiség egészére.”

Itt megint nem tárgyilagos a kritikája, amikor nem azonosítja azt a vallást, amely szerinte egy nagy rakás téveszmés szemét lenne. Mintha azt mondanám, »az evolúcióhit egy rakás téveszmés szemét«. Ő ezt nem indokolja meg semmivel, de én ezt azzal indokolom meg, hogy ha nem volna egy rakás téveszmés szemét, akkor nem kellene állandóan változtatgatni az evolucionista világmagyarázatokat /téveszméket/. De egyrészt mindig újabb és újabb hipotézisekkel rukkolnak elő /téveszmék lépcsőjén haladnak hitük szerint felfelé/, ami pontosan a tudományos bizonyítás hiányát jelenti.

[Összeszámolta valaki, hogy eddig hány tudományos hipotézis bukott meg a történelem folyamán, miközben a Biblia kijelentéseit az évezredek alatt sosem kellett finomítani, csiszolni, toldozni-foltozni?! Az Isten Igéjére lehet építkezni, az nem egy futóhomok aljzat, mint a tudománynak kikiáltott kapizsgálás/derengés a dolgok hátterének magyarázatait illetően!]

Az evolúció egy tudományos elmélet, amely egy kifejezetten materialista szemléletmódon alapul. A szemléletmód meg egyértelműen szubjektív látásmód eredménye. Objektív akkor lenne, ha bizonyítékon alapulna. De a bizonyítékok nem az egészre vonatkoznak, hanem részeredményekre. Viszont a bizonyított részeredményekből egy másfajta egészre is lehet következtetni egy másféle szemléletmód alapján.

Azt mondja, hogy a vallás „egy gonosz hatalom a világban”. Nyilván az a hatalom, amelyik visszaél a hatalmával, de ezt azért illene megneveznie. Hogy nem nevezi meg, ez azt mutatja, hogy nem szakértője a témának, nem tud különbséget tenni hamis és igaz között. Mintha valaki nem tudna különbséget tenni tudomány és áltudomány között és azt vallaná, hogy csak áltudomány létezik, de valódi nem. /Pedig létezik valódi, tárgyilagos tudomány is! - most nem az evolúciós törzsfejlődésre gondolok./

Szerinte a hit „csupán erénynek álcázott félelem”. Mintha laikusként azt mondanám, hogy a kínai írásjelek nem többek értelmetlen ákombákomnál. Csakhogy mást jelent a kínainak a kínai írásjel, mint ahogy a hit mást jelent annak, aki a hitét a bibliai kinyilatkoztatás alapján éli meg, mely szerint: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” /Zsidók 11:1/ Ha nem tudja értelmezni ezt a bibliai kijelentést, akkor az illető még nem érett meg a tárgyilagos kritikájára, hanem csupán az érzelmi feszültségének a túlburjánzó gőzét adja ki magából! És amit mond, azt ezen a szinten kell értékelni, és értéke szerint helyre tenni.

Ebből az alapállásból szövi a következő gondolatmenetet: „a tiszta szívből dédelgetett álmai kényszerzubbonyt húztak az emberiség egészére.” Na és melyik az a vallás, amelyik az egész emberiségre vonatkozóan képes befolyást gyakorolni? Már az eleve megosztja az emberiséget, hogy egyik részén léteznek a keresztény vallások /egyházak/, más részen a nem keresztény vallások, tehát hogy valakiknek a hite, ill. vallása az egész emberiségre vonatkozóan egy kényszerű hatást tudna gyakorolni, nem fedi, de nem is fedheti a valóságot!

Azt mondja: „hál' isten a lelkiismeretem felismeri, ha terrorizálják, és manipulálják,” Örvendetes, hogy a lelkiismeretét Istennek tulajdonítja, de azért egy alapjaiban csalfa lelkiismeretet nem kellene Istennek tulajdonítani. Már pedig az eléggé csalfa, amelyik a saját háza táján sem a szálkát, sem a gerendát nem veszi észre, míg a másik oldalon csak és kizárólag gerendákban gondolkodik. Mintha az evolúcióban nem volna manipulálás és terrorizálás?! /Lásd „A tudomány tíz leggyengébb pontja” című anyagot itt/

Álláspontja szerint: „egyetlen darab jó ok sincs rá, hogy a földön bárki, bármilyen módon tisztelje a vallást.” Itt megint nem akarja, vagy nem meri megnevezni a kritikája tárgyát, amit neki szapulnia egy belső szükséglet a kiiskolázott lelkiismerete alapján, amely úgy sípol neki, akár egy elektromos horgász kapásjelző. Most azt kellene eldönteni, hogy melyik tényező nyom nagyobbat a latban, a túlburjánzó lelkiismerete, vagy általában a vallás, teljesen függetlenül attól, hogy melyikről van szó.

Ha mondjuk megnevezné, hogy melyiket sújtja ilyen kemény ítélettel, talán még egyet is értenék vele. Mondjuk amelyek mögött nem a Teremtő Isten van, hanem démonok, akik a könnyen manipulálható felszínesen gondolkodó embereket tévútra viszik. Az a vallás, amelyik Isten nevében öl, kifosztja és leigázza a másként gondolkodókat, az biztosan rá is szolgált arra, hogy ne tisztelje senki.

Létezik ilyen vallás a világon? Akinek a történelmében ezek az állatias jellemvonások tetten érhetők? Hogyne létezne! De tiszteli is sok millió, könnyen manipulálható, felszínesen gondolkodó ember az ilyen vallást. Akinek a vezetői mind bársonyba meg bíborba öltöztek, több száz szobás ötcsillagos rezidenciában laktak, míg akitől a vallásukat eredeztetik, nem volt hol lehajtania a fejét!

Én a római katolikus vallásról beszélek!

A látlelet szerint: „azon bizonyítékok alapján, amit maga a vallás bőséggel produkál, mindenre okunk van az aktív tiszteletlenségtől, a nyílt gyalázásáig.” Maga a Biblia ezzel kapcsolatban arra buzdít: „És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;” (Ef 5:11) Tehát az igaz vallás elítéli a hamis vallást, miközben a hamis mindig is üldözte és üldözi az igazat. És a probléma gyökere nem is ez, hanem az, hogy míg az igaz vallásban vannak a legkevesebben, a hamisban vannak a legtöbben /különösen a laikus szimpatizánsok./

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7:13-14) Mindazonáltal a hamis vallásban az emberek azt vallják, bár sokan vannak, de mégis övéké az igaz vallás, az egyedül legitim, az apostoli. Hogy mennyire hamis ez a felvezetés, mi sem bizonyítja jobban, hogy az apostolokat nem jellemezték ilyen cselekedetek. Pál apostol is megtérése előtt követett el olyan dolgokat, mint emez vallásvezetők megtérésük /?/ után!

Pat Condell szerinta vallást sokkal kevesebb gyalázkodásban részesítik, mint amit megérdemelne, csak az összes ateista és szekuláris ember elképesztő toleranciájának, önuralmának, és jólneveltségének tudom betudni.”

Ha ugyanarról a vallásról beszélünk, akkor egyetértek a megállapításával. Ha viszont valamely más vallásról, akkor előbb azonosítani kellene, hogy az ember véleményt mondhasson róla.

Az egy kalap alatt egyesült ateista igehirdetés így szól: „A hited egy vicc. Az istened egy vicc.” Itt nem azt mondja, hogy némely hit, és a világon létező hamis istenek nagy rakása egy vicc, mert akkor még bólintana is rá az ember. De ő ezt úgy érti, hogy maga az istenfogalom egy vicc, és az a hit, amely abból fogan. Mivelhogy minden létező létezésére evolucionista magyarázatok vannak, és ha mindent meg lehet magyarázni Isten nélkül, akkor nincs is többé szükség Istenre!

Rövidre zárva a dolgot, inkább úgy kellene fogalmazni, hogy vannak emberek, akik szemében Isten nem létezik, sőt, az ő szemükben az Isten is, és az Istenben való hit is egy vicc, semmi más! De ez, mondhatni egy természetes reakciója az ateizmusnak. Hogy ezt ők így látják. Mert hogy ők a folyónak azon a partján vannak, ahol ez a felfogás dívik. A folyó másik oldalán más van, ott viszont másként látják. És hogy ki látja jól, mindent eldöntően csak a jövő fogja megmutatni. De addig is toleranciát kell gyakorolni, mivel ha Isten türelmet gyakorol az ateisták felett, akkor másnak is azt kell tennie.

Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2Pét 3:9) Azután, ha erre mondja az ateista, hogy ez egy vicc, akkor az ő lelke rajta. Mindenkinek vállalnia kell a tetteinek a következményét.

A hívőnek is, hogy hitét viccnek nevezik, de az ateistának is, hogy szembe kell néznie annak az Istennek az ítéletével, Akiben ő nem hisz, Akit ő egy vicc tárgyának tart. Mintha e tekintetben a Benne való hit vagy nem hit jelentene valamit. Csak annyit jelent, hogy annál nagyobb lesz a meglepetés. Annyi ismerete ugyanis az összes ateistának együttvéve sincsen, hogy teljes mértékben kizárhassa az Isten jövőbeni ítéletének lehetőségét!

Úgy zárja ki, hogy nem foglalkozik vele, nem hisz benne. De attól még, hogy egy falból kilógó vezetékben nem hiszem, hogy van áram, attól még agyoncsaphat. Úgy hogy az Isten kizárásának szubjektív tényezője egyáltalán nem azonos az Isten kizárásának objektív tényezőjével.
Mert ha valaki a húslevesben nem is találkozott a szakáccsal, egy jól elkészített húsleves mégiscsak azt sejteti, hogy a háttérben van egy szakács, aki megfőzte azt a húslevest! Aztán ha a tudományos álláspont azt sugallja, hogy megfőhet az a leves magától is, hát mindenki maga lássa, hogy minek dől be, melyiket tartja viccnek, mert a kettő közül az egyik hamis. A világot vagy teremtették, vagy magától lett, de nincsen harmadik lehetőség!

És se õ, se te nem bizonyítottatok még semmit.” Ez annyit tesz, mintha egy bokszoló a ringben azt hangoztatná: »Na mi van, nem tudsz kiütni, nem tudsz kiütni!!« Csakhogy itt más a helyzet, ugyanis az ateizmusra épülő világ erkölcsileg padlón van, ami azt jelenti, hogy maga az ateizmus van padlón.

Meg kell nézni, hogy mindenhol a világban a becstelenség, a korrupció dívik, azoknak van előmenetelük, akik a háttérben nem tisztességes eszközökhöz nyúlnak, pontosabban ma már a tisztességtelenséget nevezik tisztességnek. Próbáljon meg valaki tisztességes maradni száz százalékig, lemarad, elmarad, vegetál, távol marad bármilyen karriertől.

Az idei felmérésben a vizsgált 175 ország több mint kétharmada 50 pontnál kevesebbet ért el az államok korrupciós helyzetét mérő, 0-tól (nagyon korruptnak érzékelt) 100-ig (nagyon tisztának érzékelt) terjedő skálán. „Ez nagyon rossz eredmény” – mondta José Ugaz, a Transparency International nemzetközi korrupcióellenes mozgalom elnöke, aki szerint „az országok többségében a közhatalom birtokosainak a visszaélései aláássák a korrupció elleni intézkedéseket és visszavetik a gazdaság teljesítményét”. Ugaz hozzátette: „a korrupció mindaddig rombolni fogja a demokrácia és a jogállamiság értékeit, amíg az állami vezetők büntetlenül menekíthetik korruptan szerzett vagyonukat off-shore paradicsomokban vezetett titkos bankszámlákra.” … „A kormány ahelyett, hogy komolyan venné a korrupció súlyosságára vonatkozó jelzéseket, korrupt államokat állít példaként a magyarok elé” – mondta a budapesti sajtótájékoztatón Martin József Péter, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója. ” /A KORRUPCIÓ 2014-ES VILÁGTÉRKÉPE - CPI 2014 – Forrás: http://transparency.hu/A_korrupcio_2014-es_vilagterkepe/

Ha olyan becsületes volt az un. szocializmus, miért bukott meg? És az. un. demokráciában melyik politikai párt nem kezd el uraskodni a nép nyakán, miután megválasztották őket?! Mit bizonyít a világ vezető rétege azon kívül, hogy megszedték magukat? Az evolúció erkölcse nem tiltja, hogy harácsoljon/lopjon az ateista, és mint munkaadó minimálbéren tartsa a munkást, amíg ő zsebre teszi a profitot. Ez nem elég bizonyíték arra, hogy az ateista erkölcsnek maga felé hajlik a keze?!

Na persze a hamis vallásnak is, mivel az Isten törvényét megtapodja. Az ateista nem ismeri, úgy tapossa meg, de a hívő tudatosan! „Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy utálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.” (Titus 1:16) Ha Pat Condell ezt a vallást szapulja, ill. azt a vallást, amelyik engedi ezt létezni a sorai között, akkor egyetértek vele. De a gyilkosok, betörők, rablók, garázdák, korruptak arcát kisatírozzák a TV Híradókban, mert a bűnözőknek jogaik vannak. Joguk van az anonimitáshoz. Ne hogy ország-világ előtt szégyenkezniük kelljen.

Aztán meg olyan is van, hogy valakit ártatlanul meghurcolnak, és a jó hírnevét besározzák. Ha az egyéni érdek úgy kívánja! Az ateizmus és a hamis vallás erkölcsébe bármi belefér. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy /Istentől kapott lelkiismeretére hallgató/ ateista nem lehet becsületes. Csak azt kellene definiálni, hogy a világban /sőt a tudományban!/ mit nevezünk becsületességnek. Mivelhogy a világban a becsületességnek semmiféle rangja, megbecsülése nincs. Nem lehet vele menni semmire. Vagy talán nem mondok igazat? Cáfoljon meg, aki tud!

Ha tehát a hit még nem bizonyított semmit, akkor a darwini eszméken felépített világ még úgyse bizonyított semmit, vagy inkább azt, hogy a nem becsületeseké a világ. Az Isten melletti és a hit melletti egyik bizonyíték mindenesetre az, hogy Isten /a Biblia Istene/ mindenben becsületességet, korrektséget, tisztességet, a bűntől való távolmaradást kíván! Ja, hogy éppen ezért járnak kevesen a hit keskeny útján, és sokan azon az úton a világban, ahol az ember maga diktálja magának az erkölcsöt?! Pontosan! Ez pedig a világi emberiség által felhozott bizonyíték, ami pontosan ellene szól!

Azonkívül, hogy „se õ, se te nem bizonyítottatok még semmit”, az kb. ugyanolyan fajsúlyú kijelentés, mint amikor egy bulvárlap újságírónak éppen nem nevezhető, pénzért mindenre kapható firkásza azzal a szalagcímmel hozakodik elő, hogy „A rendőrség képtelen bármilyen eredményt felmutatni!” Mivelhogy egy sorozatgyilkos évtizedek óta terrorizálja egy kisváros lakóit, de látszólag nem történik semmi. Az ügyben nincs előrehaladás. A kívülállók szerint az illetékes hatóság tehetetlen, nem képes betölteni a rendeltetését.

Holott a háttérben rendkívül precíz nyomozás folyik. A rejtélyes gyilkos minden eddigi ténykedését a legapróbb részletességgel átvizsgálták, analizálták, a módszereinek jellegzetességeiből elkészítették a legkiforrottabb jellemábrázolást. És mivel tudják, hogy kivel van dolguk, a legrafináltabb csapdát állították fel a számára. Mialatt pedig a köztudatot azzal áltatják hozzá nem értő emberek, hogy az ügyben senki nem tud semmit, az magát a gyilkost is elvakulttá teszi, úgyannyira, hogy besétál a csapdába. Az évtizedekig tartó szisztematikus nyomozás egyszerre csak meghozza az eredményét, és elkapják a gyilkost. Mégpedig egy olyasvalakinek a személyében, akire éppenséggel senki nem számított, mert mindenki makulátlannak, talpig becsületesnek ismerte. A munka gyümölcse beérett és meghozta a várva várt eredményt!

A Bibliával ugyanez a helyzet. Az Isten az évezredek alatt a színfalak mögött felépítette az emberiség engedelmes tagjainak a megváltását. Ádám elbukása után elhívta Ábrahámot, adott neki egy nem természetes úton /feleségének öreg korában/ fogant fiút, akinek leszármazottai Egyiptomban egy néppé lettek. Közéjük hozta el Isten Ábrahám elsődleges szellemi magvát, Jézus Krisztust, majd ennek a magnak a további szellemtől felkent tagjait, akik Isten égi királyságát alkotják, akik által Isten az előre meghatározott időben átveszi a hatalmat az emberiség világa felett. (vö. Dániel 2:44) Amikor ez bekövetkezik, akkor a végeredmény mindenki számára teljesen nyilvánvalóvá lesz.

És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.” (Dániel könyve 2:44)

Hogy közben vannak emberek, akik azt hangoztatják, hogy se Isten, se a hívők nem bizonyítottak semmit, ez abból foganó laikus kijelentés, hogy nem ismerik a háttér eseményeket és azoknak összefüggéseit, miként előző példában a nagyszájúak nem ismerték azt a sziszifuszi munkát, amelyet a rendőrség a háttérben befektetett az ügy megoldásába.

A gyilkos elkapása és az isteni ítélet végrehajtása ugyanolyan bizonyító erővel hat a vakok, süketek és semmirekellő szószátyárok számára! Úgy hogy Pat Condell kijelentése azzal kapcsolatban, hogy számára nem létezik semmiféle bizonyíték a hit oldaláról, ugyanolyan földhözragadt amatőrizmusra vall, mint a rendőrség kritikusainak esetében. Mivel ők semminek nem jártak utána, évtizedekig tartó vizsgálódás általi ismeretre és meggyőződésre nem tettek szert, úgy hogy a kijelentésük is annak értéktelenségét tükrözi, amelyre jellemtelenségüknél fogva hívatottak.

Eddig semmi bizonyság nem állt rendelkezésre, de valószínűleg nem is fog - ahogy azt mindannyian jól tudjuk” Mit tudnak jól? Nos, ha egy ateista/evolucionista házának a falára egy falfirkász suhanc felírja, hogy „hülye vagy”, akkor az illető fel van háborodva, hogy valaki összefirkálta a falát. De az nem jut eszébe, hogy a DNS-ben levő információnak köszönhető, hogy egy megtermékenyített petesejtből 9 hónapra egy kifejlett gyerek születik, amelynek kifejlődése pontról pontra be van írva a DNS-be, mint egy tervrajz, ami az idő folyamán kibomlik, mint egy bimbóból kinyílik a virág.

Mit mond erre az ateista: a „hülye vagy”-féle információnak személyes eredete van, valaki csinálta, de a DNS-t senki nem csinálta! Az abban lévő felfoghatatlanul precízen kódolt információ kibomlása teljesen magától történik, és semmiféle személyes intelligenciára nem volt szükség annak létrejöttéhez. Nos, tényleg igaza van annak, aki az ateista falára írta saját egyéniségéből fakadó kritikáját, amely ez esetben tényleg célba talált, de ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni!!!

"Csak akkor értheted igazán a hitet, ha neked is van." - mondja. De ez egy teljesen félresiklott kijelentés. Azt sugallja, ha valaki elhiszi ugyanazokat a kijelentéseket igaznak, akkor partner lesz a hit elfogadásában, ami egyfajta »megértést« eredményez. A valóságban azonban a hitet nem a hit bevetésével érthetjük meg, hanem annak a szellemi munkának a bevetésével, amelyet a hit megnyerése érdekében felhasználunk. A hit puszta elfogadása háttérmunka bevetése nélkül nem más, mint hiszékenység. Ennek a kritikája jogos, de ez éppen az ateista/evolucionista felfogásra érvényes, amely a fajoknak a természetben megfigyelhető variálódásából olyasmire is következtet, ami teljesen önkényes, és bizonyítékokkal nem alátámasztott.

Attól, hogy egy pinty a természeti környezet hatására hozzá igazodik annak változásához, egy olyan jelenség, amelyre teremtettségénél /genetikai adottságánál/ fogva képes. Mint ahogy egy vézna ember is ha elkezd súlyzózni, vagy valamilyen tornagyakorlatot nagy rendszerességgel végezni, akkor a testi felépítése aszerint változik, ahogyan az erőhatások őt érik. /Lásd. pl. a testépítőket./ De a változásnak van egy határa, amelyen túl már nem tud fejlődni, de még fontosabb, hogy nem tud egy másik fajjá átváltozni, nem tud mondjuk kacsalábat fejleszteni vagy békauszonyt növeszteni /netán kopoltyút/, akármennyit is úszik.

A genetikai bázisa, amivel rendelkezik, ezt nem engedi meg. Akár egy kutya, amelynek meghatározott hosszúságú póráza van. Azon belül futkározhat, tekereghet, erőlködhet naphosszat, legfeljebb izmosabb lesz /stb./ de kutya marad.

Darwin pintyeiből sem lettek mások, mint pintyek, még ha a csőrük formája meg is változott. Aztán hogy ebből arra következtetett, hogy a pintyből bármi képes fejlődni, ami már nem nevezhető pintynek, ugyanakkor valamikor egy olyan madár volt, ami még nem volt pinty, az Darwin káprázatához, az evolúciós fejlődés álomvilágához tartozik. Amit az evolucionisták azzal tettek sikamlóssá /hogy a tudományos vámvizsgálaton átcsússzon/, hogy önkényes meghatározást adtak annak, hogy mit neveznek fajnak.

/Mint mondjuk egy hal esetében, ha mondjuk a pontynak a bajusz szála hosszabb lesz, arra ráfogják, hogy egy új faj jött létre. De ha egy horgász azzal jön elő, hogy az erősen lógó bajszú 20 centis potyka az már nem is ponty, és azért teszi a szákba, mivel egy új, még azonosítatlan halfaj, attól még a horgászellenőr a nyakába varrja az 50 ezer ft-os büntetést, sőt lehet, hogy a horgászengedélyét is bevonják, ha sorozatos visszaeső az illető. Mivelhogy a ponty az ponty, akármilyen hosszú is a bajsza őkelmének. Ugyanígy a pinty az pinty, akármilyen csőre is van a madárkisasszonynak!/

Aztán hogy az evolucionisták hiszik, hogy így jöttek létre a fajok az őssejttől az összes ma ismert élőlényig /az embert is beleértve/, „csak akkor értheted igazán /ezt/ a hitet, ha neked is van”, - mármint az evolúciós fejlődésben levő hitet. Ami természetesen hiszékenység, hiszen átmeneti fázisban lévő élőlényt még soha senki nem figyelt meg az elmúlt hatezer év óta, amióta ember létezik a földön!

Bizony klasszikus evolúciót /amit a tankönyvekben reklámoznak/ még soha senki nem látott! Hanem azt mondják, azért nem lehet látni, mert az evolúciós fejlődés olyan nagy léptékű, évezredes, vagy inkább évmilliós. Mint amikor valakit azért tartóztatnak fel a villamoson, mivel kinyújtotta a kezét. Hiába mondja, hogy csak kapaszkodni akart, ők azzal vádolják, hogy lopni akart egy utazó válltáskájából, csak még nem ért oda a keze a táskához. De idővel oda fog. A fényképen látszik, hogy nyújtja a kezét, és ez elég!

Az élőlényeken is látszik, hogy fejlődési stádiumban vannak, mivel változik a csőrük formája, meg a bajusz száluk hossza. „Ha vannak atomok, és mód kinálkozik, molekulák is lesznek; és ha a molekulák nedves, meleg helyen tanyáznak, előbb-utóbb lesz belőlük elefánt is.” /P.W. Atkins/ Az evolucionista rögeszmékből is, ha sokan akarják, előbb utóbb tudomány lesz! És láss csodát, azzá is lett!

Tehát "amennyiben felfüggesztetted minden kételkedő képességed, és addig hipnotizáltad magad, amíg sikerült bevenned egy csomó” evolucionista teóriát, nos akkor értheted meg a törzsfejlődést. Így nekem is világos!

A kritika szerint „a hit felülemelkedik az ész határain... a hit "felülemelkedik" az ésszerűségen, mint ahogy egy bűnözõ "felülemelkedik" a törvényen. Ez azonban a hit teljes félreértése! Ugyanis a hitet olyan hurokhoz lehet hasonlítani, amit ésszel tart kézben az ember. A lasszónál is nem a hurkot tartja a kezében az állattenyésztő farmer, hanem a kötelet, aminek a végén van a hurok. S a hurkot dobja az állat nyakába, amivel szorosan tartja. De oda eljutni, hogy az embernek megalapozott hite legyen pl. a Biblia Istenében, meg kell fonni az ismeretszerzés által azt az erős kötelet, amelynek végébe lehet a hit hurkát kötni. Azután hittel meg lehet ragadni azoknak a kijelentéseknek az igazát, amelyet az ismerettel nem lehet! Mint ahogy egy szál kötél is kevés az állatot nyakon csípni hurok nélkül.

És amíg „egy bűnöző "felülemelkedik" a törvényen”, addig a hit nem felülemelkedik az ésszerűségen, hanem rá épül!

A "transzcendens"... mélységesebb mint a puszta értelem - ami ugye durva és primitív, összehasonlítva a mélyreható, törékeny és bizonyíték nélküli (!) hittel.” Valakinek a szavahihetőségét megragadni bizalommal lehet, nem puszta értelemmel, amelynek tárgya nem lehet jövő idejű ígéret, hanem jelen idejű kijelentés. Az „adok neked száz forintot”-féle kijelentést puszta értelemmel megragadni akkor tudom, ha a százforintos hozzám is került, de ezt hittel is megragadhatom, hogy majd hozzám fog kerülni, mert a kijelentés igazságához bizalommal közelítek. De az ebben való /bizalomra épülő hitemnek/ nem szükséges bizonyíték nélkülinek lennie.

A bizonyítékra a szavahihetőséghez van szükség, a szavahihetőség esetében pedig már elég a hit mint a beteljesedés bizonyítéka. A puszta értelem latba vetése olyan, mint cölöpökön lépkedni, de a hit az a két cölöp közötti ugrást jelenti. Amikor hit által ragadjuk meg az Isten kijelentését, az egy transzcendens állapot, akkor vagyunk az ugrás/repülés állapotában. A bizalom olyan, mint amikor a madár a kiterjesztett szárnyával repül a légáramlaton. A szárnycsapás, mint az értelem eszközének latba vetése, de a két szárnycsapás közt van a repülés, a bizalom, a hit, a transzcendens állapot, az újabb szárnycsapásig.

Tehát a puszta értelem önmagában nem durva és primitív a mélyreható és törékeny hittel szemben, mint ahogy a szárnycsapás sem a repüléssel szemben, hanem arra épül. És nem bizonyíték nélküli /!/ hittel szemben, hanem olyan olyan hittel szemben, amely arra épül, hogy a szárnycsapás és a légáramlat megülése korábban is előrehaladást/repülést eredményezett, és nem lezuhanást. Bizonyíték nélküli szárnycsapásokról akkor beszélhetünk, ha mondjuk a kakas vagy a tyúk szárnycsapásait vesszük szemügyre, amely képtelen repülést biztosítani. De az Isten kijelentéseibe vetett hit az nem ilyen. Az transzcendens repülést biztosít, amely fenntartja a hívőt.

Fenntartja a világ fölött, az erkölcstelen és becstelen gyakorlatok fölött, mert a hit bizalmat ad, és a bizalom hitet, hogy érdemes eszerint az erkölcsi kódex szerint élni, mert az Isten az ilyeneknek tartogatja az örök áldásokat, és nem azoknak, akik az értelem cölöpjein lépkednek, vagyis szükségszerűen élnek az erkölcstelen és tisztességtelen módszerekkel, hogy a világban érvényesülni tudjanak.

Ez tehát valóban durva és primitív az élő hit ellenében, amely valóban transzcendensnek nevezhető, mivel képes a világ erkölcstelen nívója fölé emelni!

Az egyik: „fogalma nincs róla mit beszél; a másik: mindenáron elkerülné, hogy neked fogalmad legyen róla, mit beszél.” Ha ez igaz egy egyházi vezető esetében, akkor ez legnagyobb valószínűséggel az un. szentháromság filozófiájának taglalásával kapcsolatban igaz, mivelhogy ez esetben valóban nincsen fogalma arról, hogy mit beszél, de mégis azt akarja, hogy fogadd el igaznak, anélkül hogy fogalmad legyen róla, mit is fogadtál el!

Mert azt mondja: három személy létezik, Atya, Fiú, Szentlélek, mindhárom valóságos Isten, még sincs három Isten, hanem csak egy! De ez csak addig lehet az ész nélküli hiszékenység tárgya, amíg a három személy mondjuk testet nem ölt, és el nem megy pl. egy színházba. Mert ott már hárman egy jeggyel nem engedik be őket! Mert a jegykezelő, - ha nem ájtatos katolikus -, akkor nem veszi be, hogy a három valóságos Isten az a valóságban egyetlen Isten. De ha ájtatos katolikus, akkor mindent bevesz, még azt is, hogy a gyilkolást és anyagi javak összeharácsolását művészeti szintre emelő /és egyéb gonoszságokkal terhelt/ egyház a Krisztus egyedül legitim, szent apostoli egyháza, mivelhogy a bűn gyakorlása az egyházi vezetők részéről az egyház szentségét nem sérti. /?/ Mint ahogy egy tüzéptelep irodaépülete nem szénporos amiatt, hogy egész nap a tüzéptelepen a szenet rakodják! /???/ Nem szénporos, csak nyakig ül a szénporban!!!

Aztán ha az ilyen egyházi vezető még Isten létezéséről is elkezd papolni, akkor valóban megkérdőjelezhető hogy valóban hisz-e az ilyen Istenben, mivel ha hinne, akkor nem merne szemrebbenés nélkül átgázolni a törvényein!

A hit nem "felülemelkedik" az értelmen, hanem megkerüli. Olyan messze menekül előle, amennyire csak lehet, mert az értelem veszélyezteti a téveszme kényelmes kis buborékát. A hit kizárja az értelmet,..” - Az evolúcióba vetett hitre ez valóban érvényes, mivelhogy szerintük a minimális intelligencia bevetéséhez személyes értelemre van szükség, de a mérhetetlen mennyiségű biológiai információhoz elegendő a személytelen energia is. Lásd fentebb...

Az állítólagos értelmetlen világnézet szerint „nem az alapján leszel megítélve, hogy igaz-e amit hiszel, hanem hogy mekkora vehemenciát mutatsz a gyakorlásában.” – Ez az állítás a vallásos hitet teljesen dilettánsnak állítja be, mintha azt mondaná, hogy a hómunkásokat legjobban nyáron fizetik, mert akkor sokkal könnyebb lapátolni, mivel nincsen hó!

Más szavakkal: „a realitás tagadására való hajlandóságod lesz az erényeid mércéje. Nem csoda, hogy a vallás ennyire népszerű.” - Más szavakkal, ha vakon hiszel, annál már csak az a jobb, ha süket is vagy! Nem csoda, ha a vallás ennyire népszerű. A római katolikus vallásra ez bizony 100 %-ig igaz! Teljesen egyetértek!

Valaki meggyőzött téged, hogy elhinni a képtelenséget az egyetlen reményed!”- Mármint hogy az egész univerzum az anyag örök körforgásának köszönhetően magától /?/ lett, és az összes élőlény csupán a halott anyagnak az ujjongó karikatúrája. Mint parázsnak a szélbe felszálló szikrája, mely ellobban a sötétben. Természetesen a tüzet nem gyújtotta senki! És természetesen értelme sincs semminek, csupán annak van, hogy ha jót akartok magatoknak, akkor válasszátok meg a mi pártunkat, és akkor biztosan jó lesz nekünk. /!/

Kell nektek az Isten nélküli demokrácia? Nesztek. Tengődjetek minimálbéren, mi meg 300 ft-ért libamájat eszünk az elit politikusok nagykupolás házának elegáns éttermében. És ha valami nem tetszik, hát elmehettek panaszra az Úristenhez, aki, mivelhogy nincs, nem létezik, nyugodtan odamehettek és tüntethettek. Aztán ha megunjátok, elmehettek haza! Karácsonykor meg megvendégeljük a sok szegény ember gyerekét, hogy láthassák, mi milyen nagylelkűek vagyunk!

Bizony „az életed célja, hogy isteníts valamit, amit meg sem érthetsz, és amit csak önmagukat kinevező közvetítők definiálhatnak számodra!” Mi az, amit istenítened illik, ami az életed legnemesebb célja lehet? A pénz az. A sok pénz. Meg a karrier. Hogy bármi áron és bármilyen eszközökkel. Akár a becsület és a tisztesség sutba dobása által is. Ez az amit meg sem érthetsz, amit csupán az önjelölt szakértők definiálhatnak a számodra. Akik leginkább tanítanak az erkölcsre.

A darwini eszméből fakadó erkölcsre: Isten nélkül is magyarázható a világ, és erkölcs nélkül is jókat lehet élvezni, szabadon. Vagy inkább nem csak lehet, de úgy igazán! A homo sapiensből így válik a világot meghódító homoszexuál sapienssé. Éljenek az úttörők, akik előbbre viszik és korlátok nélkülivé teszik a világot. Isten és vallás nélkülivé. Éljenek a szekularizmus vívmányai: a kontyos Jóskák, meg a fejkendős Kálmánok. Meg minden! A fő, hogy ne akadályozzon senki és semmi. Isten valószínűleg nincsen, úgy hogy nyugodtan élvezd az életet! /Dawkins-reklám/

Ők bemesélték neked, hogy már születésedtől fogva nincs rendben valami veled. - Ugyan már! Egyenesen bűnösnek születni? Egy állapot, amit csupán az egyház felé mutatott teljes behódolás.” Ne hogy elhidd, hogy a bűn zsoldja a halál vö. Róma 6:23. A biológiai halál olyan, mint a mondat végén a pont! Születtél és meghalsz. Az a tiéd, amit kiveszel a világból. Amit kirabolsz a folyóvizekből, a tengerekből. Amit elveszel a manipulált néptől. Most és nem majd. Ma kell jól élni, mert nincsen megváltás, se örök élet, se semmi. Krisztus sem támadt fel!

Semmi sem állandó, csak a változás örök. Mindent személytelen energiafolyamatok diktálnak. Legyél önző, beképzelt és törtető, mindenen és mindenkin könyörtelenül átgázoló. Az új idők új törvénye ez! Akkor leszel új teremtés, ha pont azzal leszel ellentétes, amit a Bibliában Isten az új teremtés esetében meghatároz!

Nehogy már behódolj bármilyen egyházi szervezetnek! Minden egyház gúzsba akar kötni! Szabadság csak az ateizmusban van! Az ateista/materialista/evolucionista szabadságban! Bizony hogy szabad leszel, mint a madár. Sőt, az evolúció szabálya szerint, egyenesen szárnyaid fognak nőni, ha nagyon akarod. Igazi madár leszel! Az elefántnak is úgy lett akkora ormánya, hogy nagyot akart magának! A zsiráf meg hosszú nyakat. Minden állat, amit magának akart, az lett neki. Idővel kifejlesztette magának. Neked miért ne sikerülne? Bizony, hogy fog sikerülni. Az evolúcióban semmi sem lehetetlen!

Már a vízben megjelentek a végtagok?
Ha bebizonyosodik a leletet ismertető kutatók teóriája, az forradalmasíthatja az evolúciós elméletet. Eszerint ugyanis már a vízben élő lények végtagokat fejlesztettek ki, vagyis a halak úszóiból kialakult végtagok nem a szárazföldön jelentek meg először – írja a BBC.” (National Geographic - Evolúciós felfedezés – megtalálták az első igazi végtagot?) /Lásd: Az evolúció önfejlesztő meséje – itt/

Persze mind tudjuk, hogy a vallásban semmi sem jöhet belülről, mert ez adna neked némi erőt és szabadságot, azt a két dolgot, amit a vallásod oly távol akar tudni tőled, amennyire csak lehetséges.” Tehát a vallásban kívülről erőszakolják rád mindazt, ami a benned lévő erő és szabadság kibontakozásának gátja. Ne hogy azt állítsd, hogy szabadon választasz Isten mellett, ami neked szabadságot ad, hogy tiszta lelkiismerettel és valódi életcéllal és megbízható reménységgel légy képes élni. Az életnek nincsen semmi de semmi értelme! Ha nem ez életed legmagasabb rendű felismerése, akkor a vallás gúzsba kötött.

Nem akarsz inkább totális szabadságban élni? Esetleg a kábítószert is megkóstolhatnád! Na, az aztán az igazi szabadságérzet. De ezt most még csak úgy súgja neked a világ, de hamarosan olyan elfogadott lesz ez is, mint a homohinta, amiben már egyre többen ringatják magukat. Na ugye, hogy a legtöbben a legjobbat választják?! Csak nem gondolod, hogy olyan sokan rosszat választanak? Inkább a jót! Ha majd kipróbálod, te magad is fogod látni. Ezért kell reklámozni szüntelen a szabadon választott életforma kordonokkal védett méltóságát...

A hit az, ami az egyház markában tart. Egy láthatatlan hurok a nyakad körül, ami végigrángat azon az úton, amit õk terveztek el számodra - az õ javukra, nem a tiedre! A hit szó egy zsákutca. Egy bilincs. Egy szó, ami lehetővé teszi számodra, hogy magadénak érezz valamit, amit mások tukmálták rád,” Érted már, hogy miért kell menekülnöd a vallásos hittől? Mert a vallás ígérete a csalétek és a hit az, amit a nyakad köré hurkol és amivel megkötöz! Az istenhit egy kötelék, az ateizmus az igazi szabadság. Bizony hogy se Isten nincs, se Ördög, se angyalok, se mennyország. A mennyország az, amit itt a földön megteremtesz maradnak. Ez nem kívülről rád tukmált elvárás, hanem emberi mivoltod belülről fakadó gyarlóságának eszményképe. Ezt igazán a tiéd. Engedj hát néki!

Ez a valóságról való lemondás. Egy ostoba önhipnózis. Egy gyáva kibúvó. Glóriával ellátott hiszékenység, és e-mögé bújni olyan, mintha fogyatékosnak tettetnéd magad.” Egy szóval: agymosás. Csak nem akarod mások segédlete által agymosásban részesíteni magadat? Csak nem akarsz hinni olyasmiben, ami egyáltalán nem létezik, és a hozzá vezető út önhipnózison alapszik?! Higgyél a tudományban, a materializmusban, az ateizmusban. A totális szabadságban. Higgyél a hitetlenségben! A valódi hit a semmiben való hit. Higgyél a nirvánában. A létezésben, amely a nem létezésben oldódik fel. Egyesülj a világszellemmel.

És ne hogy elhidd, hogy a világot a Sátán uralja, amely egy bukott szellemi lény! Az univerzum szellemi energiája, amit az energiagyógyászok kézrátétellel adnak át, ne hidd hogy személyes! Démonok nem léteznek! Szellemvilág nem létezik! Az csak a Biblia fantáziavilágához tartozik! Az univerzumban csak anyag van. A lét hordozza a tudatot. Ahol lét nincs, tudat sincs. Csak később lesz.

A mennyiség átcsap minőségbe. Vagy nem hiszed? Ha sok evolucionista szerzőt olvasol, majd elhiszed! Ajánlhatnám pl. Dawkinst, a hitetlen prófétát! Ugye, hogy lehet Isten nélkül is magyarázni a világot?! Meg hozzáértés és szeretet nélkül kormányozni a népeket! Lehet bizony! Semmi szükségünk holmi mennyei kormányzatra!

Hanem az a lényeg, hogy közel legyünk a tűzhöz. Meg minden mozdíthatóhoz. Akkor előbb-utóbb elkészül a közösből lenyúlt alkatrészekből a házunk. Csak nem hiszed, hogy sokaknak lenyűgöző háza a közösből lenyúlt javakból épült? Na ugye. Nem is abból van. Hanem a kemény munkából szerzett tisztességes jövedelemből! Meg a luxusautók is. Meg a jó nők is, akik többségének nem ideáljuk a pénzes pali, hanem a tisztességes munkás. Inkább egy becsületes postás, mint egy ügyeskedő ügyvéd! Manapság ez a trend, csak még kevésbé vagy vele tisztában...

Egy szó mint száz: nem egészen értem, mit kéne tisztelnem.” Mivelhogy fogalmam sincs mi a különbség hamis meg igaz vallás között. Elvégre sosem tanulmányoztam komolyabban a témát! Nem jártam utána semminek. Számomra egyre megy: csak hamis vallás van. Minden vallás hamis, mert gúzsba köt. Megmondja, hogy mit tartsak jónak és mit tartsak rossznak. Na ne már!

Úgy érzem valamiféle erkölcsi akrobata-mutatványt igényelne, hogy tisztelni tudjak valamit, ami ennyire kártékony, valamit, ami zárt-elmékbe kapaszkodik, hogy fenntartsa magát, és ami egyértelműen a rossz irányba rángatja az emberiséget.” Hogy mi a legkártékonyabb a vallásban: a „tiszteld felebarátodat, mint magadat”- féle jézusi fantazmagória. Meg hogy a „Szeretet a törvény betöltése” Róma 13:10. Hát hogy lehet ilyen elavult erkölcsi frázisokkal traktálni az emberiséget?! Hanem inkább az: »isten valószínű nincsen, úgyhogy nyugodtan élvezd az életet!« És ami belefér! Ne tétovázz kiélvezni a mát, mert a holnap átszáguld rajtad és te sehol nem leszel!

Helytelen elképzeléseket táplál belénk önmagunkról, és a realitás természetéről.” Az egyetlen realitás a mának élni. Az az egyetlen helyes elképzelés. Meg hogy vedd, el ami neked jár. Amire hivatva vagy. És mire vagy hivatva: a profitszerzésre! Semmi más ne érdekeljen, csak a profit. Másokat kevés pénzért sokat dolgoztassál! Ha majd ide eljutottál, akkor értél a révbe.

Úgy érzem, hogy hogyha ilyesmit tisztelnék, szükségtelenül hozzájárulnék az emberi faj ostobaságához és tudatlanságához.” - Tehát ami mindennek a megrontója, az a vallásos istentisztelet! Hogy fejet hajtsál valamiféle kitalált isteneszményképnek. No ne már. Az emberi fajt az ilyesmik alól fel kell szabadítani! A saját lábára kell állítani! És ha valami gond adódik útközben, sebaj. A tudomány már képes igen jó műlábakat gyártani. Meg műkezeket is. Ne hogy már valaki az Isten nem létező kezét szorongassa! Isten mentsen ettől!

Na és ez az, amit nem szeretnék a lelkiismeretemen cipelni, már elnézést.” Az istenhitet! A vallásos hitet! A felülről ránk erőszakolt erkölcsi útmutatást! Elvégre tudjuk mi nagyon is jó, hogy nekünk mi a jó, mi az amit szeretünk, mi az amit élvezünk. Mindenkinek, ami neki tetszik. Ebben tudunk kiteljesedni, ebben tudjuk megvalósítani magunkat! És nincsen arany középút. Csak totális hittagadás van! Ez az egyetlen realitás!

Béke.”

Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek!” (Ézsaiás 48:22)

2016. március 11., péntek

A tudomány tíz leggyengébb pontjaElső:

Az anyag határáig tud csak kutatni, azontúl semmilyen eszköze nincs az emberi szemek számára láthatatlan valóságok megragadására. Sőt, félrediagnosztizál, amennyiben azt a látszatot kelti, amit nem lehet látni, vagy a tudomány módszereivel kimutatni, az nem is létezik. Ennélfogva a tudomány által elfogadott létező valóságok a létezésük kimutatása által váltak/válnak létezővé, egyébként tudományos szempontból létezésük kimutatásáig nem létezőkként voltak/vannak elkönyvelve.

„...a Higgs-bozon története arra is megtanít bennünket, hogy ha valamit fizikai módszerekkel nem tudunk kimutatni, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az nem is létezik. Valami ott lehet a háttérben akkor is, ha (még) nincs bizonyítékunk a jelenlétéről. „Ugyanígy csak azért, mert nem látod Isten kezét munka közben, nem jelenti azt, hogy Isten ne lenne jelen és ne cselekedne aktívan az adott szituációban érted. A Higgs-bozon nagyszerű emlékeztető Isten létezésének a sajátosságára.” /A nagy vita: Bizonyítja Isten létét a Higgs-bozon?/

A Biblia azt mondja: „ Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde /energia megnyilvánulás/ által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő... Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.” (Zsidók 11:3; Zsoltárok 33:9) Tehát a végső valóság odaát van, amit a tudomány a sajátosságánál fogva képtelen megragadni, vagy vizsgálat tárgyává tenni.

Második:

Olyan eszközöket ad az ember kezébe, amelyeknek a kifejezetten hasznos kezelésére/felhasználására nincsen meg a kellő erkölcsi érettsége. Az egyik állam kezében a tömegpusztító fegyverek veszélyeztetik a békét, a másikban meg „erősítik”. Természetesen mi védjük, mások veszélyeztetik. Mi jók vagyunk, mások meg rosszak. /Igaz, ők pont fordítva látják./ Akkor hol beszélhetünk itt érett erkölcsi színvonalról?

Hatvan éve, 1954. március 1-jén robbantotta fel az Egyesült Államok a Csendes-óceáni Bikini-szigeteken az első bevethető méretű hidrogénbombát, előidézve az amerikai történelem legjelentősebb akaratlanul okozott radioaktív szennyezését is. A korallzátonygyűrűk alkotta terület turistaparadicsom helyett katasztrófa sújtotta övezetté vált, még ma sem lakható.” /A Castle hadművelet; Az első bevethető hidrogénbombát 60 éve robbantották fel, MTI/

A Biblia azt mondja: „Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését.” (Jeremiás 10:23) Az ember tehát saját sikeres irányításának a képességével nem lett felruházva, ezért az általa létrehozott eszközöket bármikor maga /az emberi faj/ és a természeti rend ellen fordíthatja, mint ahogy ezt már számtalan esetben meg is tette!

Harmadik:

Eladja/kiszolgáltatja magát olyan világméretű háttérerők hatalmának, amelyek nem kifejezetten az emberiség javainak globális kiterjesztését, problémái megoldását tűzik maguk elé, hanem saját egyéni profitérdeküket, hatalomszomjuk kielégítését mozdítják elő. /Pl. szegénység, éhezés, környezetszennyezés, stb. megszüntetésére csak részben vetik latba, de szándékosan és teljes mértékben történő megszüntetésüktől tartózkodnak, bár megtehetnék./

Időközben eltelt két évszázad, és megváltozott a tudománynak és a technikának az emberiség életében betöltött szerepe. Az egyik csalódást annak megtapasztalása jelentette, hogy a tudomány és a technika politikai hatalmi célok szolgálatában közreműködhet tömegek megalázásában, elpusztításában, kisebb-nagyobb emberi közösségeknek, de akár magának az emberiségnek a megsemmisítésében is. Az orvostudomány sem volt kivétel, amint azt a náci orvosok nürnbergi pere megmutatta.” /Az orvostudomány fenntartható fejlődése – Magyar Szemle/

A Biblia azt mondja: „akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.” (2Péter 2:19) Ha a tudomány művelői eladják magukat egy ideológiának, a tudományt is annak a szolgálatába állítják, amely ideológia legyőzte őket.

Negyedik:

A tudományt a legmagasabb szinten művelők célt tévesztettek, amikor elsőrendű szempontjuk szerint a hadiipar egyre magasabb fokú igényeinek a kiszolgálására specializálódtak, /még békeidőben is/ és nem kizárólagosan az emberiség gazdasági, és egyéb módon való fejlődését segítik elő.

A berlini „Fegyverkutató-Intézet” tudományos laboratóriumaiban Európa legjelesebb fegyvertudósai, fizikusai, vegyészei, mérnökei kovácsolják a legfrissebb meglepetéseket a fegyvertechnika terén.” /Így készül a jó fegyver/

Az emberiség önpusztító képessége a tudomány felhasználásával nem ismer korlátokat. Dr. Fritz Haber német vegyész, akinek tudományos munkásságához fûzõdik az elsõ mérgesgáz alkalmazásának ötlete és megvalósítása... A elsõ világháború kitörésekor hazafias érzelmektõl táplálva felajánlotta szolgálatait az akkori kormánynak családja tiltakozása ellenére. Javasolja a gázok alkalmazását a harctereken az ellenséges élõerõ megbénítására. Intézete a hadsereg számára végez kutatásokat, melyek titkosak voltak. A klórgázzal végzett kísérletek eredményét egy bekövetkezett üzemi baleset igazolta. A robbanáskor kiszabadult mérgesgáz saját munkatársának fulladásos halálát okozta. Felesége ekkor döbbent rá, hogy férje nem az emberiség javára végez hasznos tevékenységet... A tudomány legújabb eredményeit sok esetben az ember elsõként önmaga pusztítására használja fel. Sajnos az emberek hamar felejtenek. Dr. Fritz Haber 1919-ben a háború után egy évvel Nobel-díjat kapott tudományos munkásságáért.” /Dr. Grósz Zoltán: A tudomány képviselõinek szerepe a háborúban/

A Biblia azt mondja: „Ne bízzatok a fejedelmekben /politikai vezetőkben/, emberek fiában, a ki meg nem menthet /igazságszolgáltatás, szociális körülmények, betegségek, hiábavaló ideológiák, elhordozhatatlan terhek tekintetében/! Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei /mint közönséges földi halandónak/. Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében /Aki minden bajra gyógyírt képes és fog is adni!/;” (Zsolt 146:3-5)

A világ vezetői /saját kényszerpályájukon haladva/ a bizalmukat a fegyverekbe vetik, amely számukra hamis biztonságérzetet ad. Ezért veszik igénybe a tudomány legújabb vívmányait s pénzelik azokat a kutatásokat, amelyeket a tudósok a hadiiparban folytatnak. De ezzel valódi biztonságot képtelen garantálni, másrészt meg ugyanolyan esendőek és gyarlóak, mint maguk a tudósok, akik a tudományt is a saját képükre és hasonlatosságukra formálják.

Ötödik:

A tudomány nevében uralkodni akarnak az emberiségen, amennyiben a
tudományt kisajátítják a saját ideológiájuk alátámasztására. Pl. azt a
legszélesebb körben propagált nézetet erőltetik a társadalomra, hogy a földön, föld alatt, vízben vagy levegőben található élőlények /millió és millió formái/ bármiféle előre meghatározott cél nélkül, a reájuk jellemző anatómiai sajátosságaikat, megkülönböztető jegyeiket /táplálkozás, szaporodás, védekezési mechanizmusok, stb./, spontán de tudatosan fejlesztették ki, méghozzá úgy, hogy a létezéshez szükséges természeti egyensúlyba pontosan beleilleszkedjenek.

Honnan tudta a tudatos tervezésre képtelen természet, hogy a létezés fennmaradásához globális egyensúlyra van szükség, és honnan tudta az adott élőlény, hogy neki a fennmaradáshoz és a harmonikus beilleszkedéshez pont olyan anatómiai felépítésre van szüksége, amely neki ezt hosszú távon kellőképpen biztosítja?! De legfőképpen, ha az összes növény és egyéb élőlény évmilliók alatt fokozatosan fejlődött ki, finomodott az optimális végkifejlet felé, hogyan volt képes a létezés és beilleszkedéshez szükséges összes funkciónak eleget tenni, amíg az egyensúlyhoz nélkülözhetetlenül kellő sajátosságait ki nem fejlesztette optimális mértékben?

Az odáig rendben van, hogy az élőlények mindegyike olyan /optimálisan késszé fejlődött/ felépítéssel rendelkezik, amely biztosítja a számára alkalmas természeti környezetben a beilleszkedését/fennmaradását, mint ahogy az emberi tervezés végeredményeképpen létező alkotások/találmányok is betöltik a céljukat, működőképesek /pl. műszív, művese, művégtagok, fénymásológép, és ezernyi más mérnöki konstrukció/. De a fejlesztés évei/évtizedei alatt ezek többé-kevésbé használhatatlanok /céljukat nem betöltők/ voltak, egészen addig, amíg készre nem fejlesztették őket!

Ugyanez a folyamat minden élőlényre is igaz kell hogy legyen, amíg az összes a létért való küzdelemben való sikeres túlélésre, alkalmazkodásra, fajfennmaradásra alkalmas módon ki nem alakult, addig nem lehetett életképes. Mint ahogy egy fejlesztési stádiumban lévő műszívvel sem életképes senki, akibe ilyet beültetnek!

/Az első műszívek külső, szekrényméretű, vezetékekkel a beteghez kötött berendezések voltak, de azoknak megépítése is fokról fokra történt, és a fokozatok között léteztek a félkész állapotok./

Francia tudósok elkészültek a beültethető műszív prototípusával, amely elektronikus jelek segítségével szabályozza a szívritmust és a vérkeringést. A fejlesztő cég a klinikai kísérletek megkezdése előtt jelenleg a francia hatóságok jóváhagyására vár. Egyes szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy korai még az öröm, a korábbi műszívek embereken kipróbálva mind megbuktak... Alain Carpentier kardiológusnak 15 évébe került az eszköz tökéletesítése, és azt állítja, sikerült a korábbi prototípusok néhány hibáját elkerülnie.” /Beültethető műszív – Informed.hu/

>Hogy az élőlények nem buknak meg a túlélésért folytatott küzdelmükben, 
ez annak köszönhető, hogy rögtön készre teremtették őket!<

Tehát annak a közvéleménnyel való elfogadtatása, hogy évmilliók alatti fejlődési /átalakulási/ stádiumban /a fenti műszív példánál 15 év/ lévő bármely /félkész – fenti példánál korábbi prototípusok hibája/ élőlény minden további nélkül túlélni volt képes /nem bukott meg, mint a fenti példában/, csakis egy pszichikai ráhatással lehetséges, kb. így: »Az átmeneti szerv egy téveszme terméke. Bizonyos szempontból minden faj, és annak minden szerve "átmeneti", hiszen a környezet nem állandó.«

Hogy ez mennyire hibádzik, nézzünk egy példát:

Plié 2.0 mikroprocesszor vezérelt térdízület
A mai piacon kapható egyik legmodernebb térdízület közepes és magas aktivitású betegeknek. Amikor a mérnöki tudomány találkozik a computer technológiával.
A Plié egy intelligens, számítógép vezérelt térdízület, mely a szempillantás törtrésze alatt dolgozza fel a járás minden mozzanatát az ízületben elhelyezkedő érzékelőknek köszönhetően. Ezzel a gyorsasággal és „intelligenciával” tökéletesen sima és egyenletes járást biztosít Önnek legyen szó sima útról, egyenetlen talajról vagy lépcsőről.

Főbb jellemzők:
 • Intelligens, mikroprocesszor vezérelt hidraulikus térdszerkezet
 • Bármilyen lábfejjel kompatiblis: használható mozgóbokás,SACH,különleges kompozit lábfejekkel
 • Biztonságos járás lépcsőn, emelkedőn/lejtőn
 • Természetes mozgás sík talajon és egyenetlen felületen is, pl. kirándulásnál
 • Szabadízületes funkció, pl. kerékpározáshoz
 • Szűk helyeken is, például konyhában, spájzban, szűk irodában,stb biztonsággal mozoghat
 • Csepp és fröccsenés ellen védett, használható nedves környezetben és max 50 cm-ig vízálló
 • Megbotlás és elesés elleni villámgyors védelmi program
 • Könnyű, tartós és karcálló alumínium szerkezet
 • Minimális kezelést igényel a beteg részéről: akkumulátor csere, akkumulátor töltés
 • 12 V-os szivargyújtó töltő mellékelve, utazás közben is tölthető
 • Cserélhető védőborítás
 • 3 év garancia, évenkénti kötelező szervizzel” /Modern protézisek/

Aktuális kérdések:
Mikor dobták piacra ezt a mikroprocesszor vezérelt térdízületet, amikor készen volt, vagy a készítés folyamata közben? Amikor készen volt. Mikor dobta az evolúció piacra a legelső már működőképes tervezetlen célszerűséggel létrehozott térdízületet? Amikor készen volt. No és addig /évmilliókig/ hogyan mászkált és élt túl az átmeneti stádiumban lévő torzszülött? Aminek ha a térdízülete éppen fejlődés alatt volt, akkor az összes többi ízülete ugyanígy, meg az összes szerve és annak minden összhangban működő funkciója?!


>Hogyan jött rá a vak természet, hogy az emberi lábfejet felépítő 26 
csontnak milyen alakban és milyen sorrendben kell összeállnia a funkcióképes működéshez? És amíg erre rá nem jött, netán 
kísérletezett, addig hogyan élt túl a félkész csontozatú élőlény?<

Ha a mérnöki tudomány találkozik a computer technológiával a művégtag esetében, akkor az eredeti esetében mi találkozott mivel, hogy jobbat alkotott az emberi intelligencia termékénél? A hihetetlen evolucionista fantázia találkozott a demagóg idiotizmussal, amit megfejeltek a szándékos istentagadással.

Az intelligens, számítógép vezérelt térdízületben hogyan került összhangba a számítógép és a térdízület, hogy azt vezérelni képes? Nyilván a mérnöki tudománynak köszönhetően. És az eredeti térdízület agyi vezérlése között hogyan jött létre az összhang? A >tervezetlen célszerűség< létrehozta. Na és a létrehozás évmilliói alatt, amíg az agy is fejlődés alatt volt? Meg minden fejlődés alatt volt? Csak nem az egyik szerv és végtag kifejlődése megvárta a másikat? Amit itt a szervezetnek magától kellett kifejlesztenie, azt a modern világban a mérnöki tudomány átvállalja. És az intelligens mérnöki tudomány mégsem képes utolérni az eredeti készterméket.

Ha a szempillantás törtrésze alatt dolgozza fel a járás minden mozzanatát az ízületben elhelyezkedő érzékelőknek köszönhetően a művégtag, az eredetiben miért nem az ízületben történik a feldolgozás, miért az agyban? A tudósok miért nem az agyban helyezték el a számítógépet, amely a művégtagot vezérli? Ja, hogy ahhoz a tudománynak még nincs meg a kellő tudása? Hát próbálkozzon! Kösse be az agyba, ahogy tudja. És ha közben a páciens fölbukik az első féltéglán, hát a természetben nem úgy volt? Ja, hogy ott minden elsőre és tökéletesre sikeredett? De ha mégse, akkor közben hogyan élt túl a fejlődés alatt lévő aggyal és a fejlődés alatt lévő térdízülettel rendelkező félkész élőlény?

Az evolucionisták szerint csökevényes szerv soha nem létezett, hanem csak olyan, amely működni volt képes. Akkor kössék be az agyba a Plié 2.0 mikroprocesszor vezérelte térdízület vezérlését. Itt és most. Ha működni képes, akkor rendben van. De ha a páciensnek lötyögni kezd a térde, és minden lépésnél csetlik-botlik, akkor amit az evolucionisták állítanak, az kimeríti az áltudomány fogalmát!

Ha ezzel a gyorsasággal és „intelligenciával” tökéletesen sima és egyenletes járást biztosít a művégtag, akkor milyen járást biztosított az eredeti térdízület, amikor még a gyorsaság és az intelligens működés fejlődési stádiumban volt? Hogyan tudta felfejleszteni, ha nem rendelkezett fejlesztési képességgel, amivel a tudósok rendelkeznek?! Csak nem ruházzák fel isteni képességekkel az evolucionisták az evolúciót, miközben meg az istenhitet teljes mellszélességgel tagadják?!

Ha az intelligens, mikroprocesszor vezérelt hidraulikus térdszerkezet mögött emberi tervezés és intelligencia van, akkor az eredeti térdízület mögött miért nincsen isteni tervezés és intelligencia?! "Minden látszat ellenére a természetben az egyetlen órásmesternek a fizika vak erői felelnek meg, bár azok igen nagy választékban találhatók." (Dawkins, 1986/1994, 7.) „Képes-e az evolúció tervezni? Nem, az evolúció ebben az értelemben vak.” /Amit sosem mertél megkérdezni az evolúcióról

Akkor a vak létrehozta a látást, a süket a hallást, a béna meg a térdízületet. Az ateista meg az istentagadást. /Igen nagy választékban található sok vak többet lát alapon, stb... / Meg hogy amíg létrehozta amit éppen létrehozott, az pontosan úgy működött a létrehozás átmeneti fázisaiban is, mint teljes kifejlődésekor. Sosem léteztek csökevényes állapotok, csökevényes szervek. De akkor minek volt szükség egyáltalán a fejlődésre? Ja, hogy az elmélet így hihetőbbnek hangzik?!

Akkor csak az evolúció nem tud tervezni, de az evolucionista tudomány igen. Tervszerűen felépíti elméleti síkon, amit az evolúció gyakorlati síkon nem tudott. De ha tudott, akkor mégsem vak az evolúció, hanem tervezni képes. Az evolucionisták az evolúcióval karöltve mindenre képesek, hogy azt hozzák ki belőle, amit csak akarnak. Leginkább a tudományos inkorrektséget, de azt nagyon!

Ha bármilyen lábfejjel kompatiblis: használható mozgóbokás, SACH, különleges kompozit lábfejekkel, akkor az eredeti is. De hogyan tudott az eredeti térdízület kompatibilis lenni a mozgóbokás lábfejekkel? És amíg nem volt kompatibilis, hanem amíg kompatibilissá nem lett? Addig, amíg nem volt összeillő, nyilván addig is összeillett, mivel csökevényes végtagok nem léteznek az evolúcióban. Csak a tudományban kell kompatibilissá tervezni a műtérdízületeket a mozgóbokás kompozit műlábfejekkel, az evolúcióban ez mindvégig fönnáll. Különösen az evolúcióba vetett hit áll fönn, amely akkora hit, hogy már a hiszékenységet súrolja. Sőt, már az is!

Ha biztonságos járást biztosít a Plié 2.0 mikroprocesszor vezérelt térdízület lépcsőn, emelkedőn/lejtőn, akkor nyilván erre a célra volt tervezve! Akkor az eredeti hogyan képes sokkal magasabb szinten erre – sőt pl. egy diszkoszvető forgó mozgására is -, ha tervezés nélkül jött létre? Hogy tudta érzékelni a környezeti hatást /hogy arra fejlődjön/, ha nem volt intelligenciája? Kérem, az evolúcióban minden magától megy, csak kellő fantázia kell hozzá, abban meg az evolucionisták részéről nincsen hiány!

Ha a műtérd természetes mozgást képes sík talajon és egyenetlen felületen is, pl. kirándulásnál produkálni, akkor nyilván az eredeti még inkább, ha arról másolták. De ha az eredetit semmiről nem másolták, hanem saját magát hozta létre, akkor a tudományoshoz miért kellettek tudósok, az miért nem jött létre magától?

Szabadízületes funkció, pl. kerékpározáshoz – a tudományos változatban, millióféle funkció az eredetiben, a természetes változatban. Egyetlen funkciós változathoz szükség van tervezőre. Millióféle funkciós változathoz nincs szükség tervezőre! A tudományos változatban a funkciót a mozgásfajtához tervezik. A természetben a funkciót semmihez nem tervezik, ennek ellenére millióféle mozgásformához kompetens. A tervezés szűkre szabja a korlátozott felhasználhatóságot, a tervezetlenség meg kitágítja a felhasználhatóságot. Az intelligencia szűkít, az intelligencia hiánya tágít. Nem inkább fordítva kellene lennie?!

Szűk helyeken is, például konyhában, spájzban, szűk irodában, stb biztonsággal mozoghat. Mivel tervezve van. Tág helyeken is biztonsággal mozoghat. Mivel nincsen tervezve. A tervezett csak akkor működőképes, ha elkészült. A tervezés nélküli minden mozzanatában funkcióképes.

Csepp és fröccsenés ellen védett, használható nedves környezetben és max 50 cm-ig vízálló. Erre képes a tudományosan tervezett. Maximálisan és teljes mértékben vízálló. Ez az amit senki nem tervezett meg. A tervezett az tudományos. A tervezés nélküli az még inkább tudományos. Azt nevezik tudományos evolúciónak. Amit a világ összes tudományos akadémiája tudományosan bizonyítottnak állított be. Az is. Max. 50 cm-ig tudományos. A többi az áltudomány. A leleplezés csöppjei és fröccsenései ellen védett. Max. 50 cm-ig. De az igazság afölött van!

Megbotlás és elesés elleni villámgyors védelmi program. A tervezettben. Programozás nélkül sokkal többre képes, amit nem terveztek meg. Villámgyors védelmi program – a tervezők asztaláról. Két programra leszűkítve. Ami nincs leszűkítve, mégis villámgyors, az nincs tervezve. Ha többet tud az, ami nincsen tervezve, a tudósok minek terveznek egyáltalán?

Könnyű, tartós és karcálló alumínium szerkezet. A tervezettben. Hogyan tudhat többet az, amit nem terveztek meg, mint az, amit megterveztek?!

Minimális kezelést igényel a beteg részéről: akkumulátor csere, akkumulátor töltés. Ami meg van tervezve. Semmi ilyet nem igényel az, ami nincsen megtervezve. Hanem enni, inni, aludni kell, meg ilyesmi.

12 V-os szivargyújtó töltő mellékelve, utazás közben is tölthető. Így van megtervezve. Az eredeti töltés nélkül is működik, szivargyűjtő nélkül. Ennyi pluszt jelent az, hogy nincsen megtervezve.

Cserélhető védőborítás. A tervezettnél. Anélkül is működik. A tervezés nélkülinél. A tervezés nélküli felette áll a tervezettnek? Felette bizony! Ezt nevezik tervezetlen evolúciónak. Efelett is cserélhető védőborítás van. A tudósok véleménye az, amit állandóan cserélgetnek.

3 év garancia, évenkénti kötelező szervizzel. Amit tervezéssel hoztak létre. Ami meg tervezés nélkül jött létre, arra van kb. 80 év garancia /átlagban/. És nem kell szervizelni évenként. Meg állandóan reklámozni sem kell, mert anélkül is működik. Csak a tudományosan tervezettet, meg a tudományosan védelmezettet. Mert anélkül nem működik, anélkül nem lehet eladni. De ők el akarják adni. És el is adják!

Mint ahogy a kereskedelem is állandóan bombázza kéretlen reklámokkal az emberiséget, úgy az evolucionista tudomány képviselői is szüntelenül bombázzák a társadalmat saját ideológiáinak elfogult hipotéziseivel, amiben a közvélemény legnagyobb része azért partner, azért fogad el, mert ez a fajta tudomány kiszolgálja azon érdekeiket, aminek lényege, hogy minden erkölcsi kötelék nélkül a saját tetszésükre élhessenek.

A tudomány tehát egyfajta felszabadítói szerepet tölt be, de ezzel pontosan az erkölcsi káoszt, az önző és gyarló természet vadhajtásait szabadítja az emberiségre /a „szedd meg magad” mozgalmat/, mivel ennek a futótűzként terjedő szabadosságnak az eredményeként az emberiség egyre jobban kibillen a természeti rendbe való harmonikus, önkéntes beilleszkedés ideáljából.

Ha pedig csak az ember lóg ki ebből az általános biológiai egyensúlyból, ez is azt mutatja, hogy a rend elleni lázadó ember szellemi eredete nem azonos a többi élőlény genetikailag meghatározott funkció-betöltésének eredetével, hanem az egy természetidegen forrásból származik. A/z evolucionista/ tudomány pedig ennek a természetidegen forrásnak a nyílt kiszolgálója!

...a tudományos igazság nem vélemény vagy szavazás kérdése... az, hogy megtörtént az evolúció, nem elmélet, hanem tudományos tény... a tudomány még nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogyan ment pontosan végbe az evolúció.” /Kampis György: TUDATOS TERVEZÉS EREDMÉNYE A VILÁG?/

Ebben az az érdekes, hogy azt is ők határozzák meg, mit neveznek tudományos igazságnak, mit neveznek evolúciónak, mit neveznek tudományos ténynek. Azért, mert erre vannak előregyártott elméletek, kialakított válaszok. Amikor konkrét választ kell adni a hogyanra, akkor becsődölnek. A hogyanra ugyanis a teremtés is megfelelő választ ad, de azt filozófiai alapon elutasítják.

Az biztos, hogy begurult a golyó a lyukba. Mivelhogy bent van. Azt nem tudják, hogy hogyan került bele. Bele nem guríthatták /teremtés/, az csak véletlenül gurulhatott bele /evolúció/. Ezért a válaszáért a tudomány nem csak hogy nem tudományos, de még előítéletektől is fertőzött. 

A legnagyobb előítéletük lényege: - az állandó fejlesztésre szoruló mérnöki alkotásokhoz tervező intelligencia kell, a háttérben mindig ott van a tervező mérnök. A természetben tökéletesen funkcionáló, állandó fejlesztésre nem szoruló termékekhez/élőlényekhez nem szükséges tervező intelligencia, a háttérben soha nincsen ott a tervező Isten. Tervező mérnök az van, tervező Isten az nincs. Az egyszerűbbhöz tervező kell, a bonyolult magától lett. Ehhez a tudományos felismeréshez illik gratulálni.

Engedheti-e az állam, hogy polgárai döntsenek arról, hogy hogyan van a világ? Ha van ma kitüntetett tudásforma, akkor az a tudományos tudás. Tanítható-e ezzel ellentétes nézet gyerekek millióinak? Ha így lenne, akkor a társadalom egyik legfontosabb intézménye – a tudás létrehozásáért felelős tudomány – státusza inogna meg.” (Zemplén Gábor Kreácionizmus – pro és kontra VILÁGOSSÁG 2006/6–7.)

A polgár dönthet arról, hogy Isten teremtette a világot, vagy el kell fogadnia a tudomány válaszát, hogy nem?! El kell fogadnia! A tudomány státusza inog meg, ha nem nyomja le a torkodon az ateista evolúciót. Ezért hát lenyomja. Már annak, aki szívesen be is nyeli... - A gyerek meg nem tud védekezni ellene, ezért hát benyeletik vele!

A Bibliában olvassuk: Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat.” (Márk 10:42, katolikus ford.) Amit látunk magunk körül az egész világon, az a kisajátított tudomány zsarnoksága az emberi eszme szabadsága felett. Az inga törvényszerűen kilengett az ellenkező oldalra.

Hosszú évszázadokig az egyház /a római katolikus/ uralkodott királyok és népek felett, rájuk erőltetve az általuk magasztosnak tartott hitnézeteket, s amelyeknek közepén természetesen a pápaság és az egyházi hierarchia állt. S akiknek nem tetszett ez a vallásos erőfelvonulás, azokat Isten nevében kiátkozták, leigázták, halálra adták. Csoda-e, hogy az erőltetett istenhit erőltetett istentagadásba ment át? Nincs min csodálkozni.

„Mert ami megismerhető /értelmi felismerés és tapasztalat által/ az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható /mint egy festő is az ő képeiből megismerhető/. Ennélfogva nincs mentségük /az istentagadóknak/, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban /minden magától lett és az életnek nincsen semmi értelme, hanem csak annyi, hogy minél több pénzt keressen valaki és az önzően a saját élvezeteinek hódoljon/, és értetlen szívük elsötétedett.

Akik azt állították magukról, hogy bölcsek /a tudomány képviselői, s a csöcseiken csüngők/, azok bolonddá lettek és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével /mindazokra a felfedezésekre, amikért Nobel-díjat lehet kapni/. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét /a világméretűvé terebélyesedett meleg méltóság melegágyában/. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel /a Teremtést és a megváltást az önfejlődésre és a tudomány dicsőítésére/, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.” (Róma 1:19-25, MBT ford.)

Hatodik

A tudományt semmiféle tekintetben nem tökéletes emberek hozták létre, hanem önző, gyarló, kitüntetésekre vadászó, káros szenvedélyekre természetszerűleg kapható emberek, ennélfogva pontosan ezeknek a tulajdonságoknak az egyre kevésbé burkolt kiélése érdekében lett létrehozva, még ha úgy is van beállítva, hogy nemes célok eszközeként működtetik. Ez egy tudatos manipuláció, a nyakig problémákban elnehezült emberiség helyzete ezt nem támasztja alá!

egy júniusban közzétett fölmérés, amelynek tanúsága szerint a csalárdság és hamisítás már a fennköltnek tartott tudósoktól sem idegen napjainkban. A Science folyóiratban megjelent tanulmány készítői háromezer amerikai tudóst kérdeztek meg (névtelenül) szakmai tevékenységük korrektségéről - megdöbbentő eredménnyel.

A válaszadók egyharmada beismerte, hogy az utóbbi három évben legalább egy alkalommal tisztességtelen eszközhöz folyamodott munkássága során. Tizenhat százalék elemzéseiben nem vette figyelembe a mérési adatokat, mert az volt az érzése, hogy a mérések "nem sikerültek igazán". További 16 százalékuk hagyta megvesztegetni magát, és munkaadója nyomásának engedve megváltoztatta az elvégzett tanulmány felépítését, módszerét vagy eredményeit.

Elhallgatnak adatokat
Hat százalék beismerte, hogy publikációiban "előfordult" adatok szándékos elhallgatása. Súlyos visszaélésről (például plágiumról vagy hamisításról) csak viszonylag kevesen számoltak be - ám ez sovány vigasz. A fenti adatok alighanem csupán a jéghegy csúcsát képezik, mivel a 3000 tudós jelentős hányada nem küldte vissza a kipostázott kérdőívet
Két rákkutatással foglalkozó tudós például manipulálta a tanulmányaihoz felhasznált adatokat, egy fizikus "kilószámra" talált ki mérési jelleggörbéket, egy antropológus pedig éveken át hamisan dátumozta a föld mélyéből kiásott leleteit. A példák (szinte) vég nélkül idézhetők.
Szereplési vágy
A megdöbbentő adatok hátterében a túlzott becsvágy és az a kényszer áll, hogy az illetők minél gyakrabban akarnak szerepelni tekintélyes folyóiratok hasábjain. Ez képezi az alapját a bevezetőben említett idézettségi indexnek, amelytől - nem csak az USA-ban - a szakmai fölemelkedés és további kutatási pénzek folyósítása függ.
Nemzetközi körökben megrökönyödést váltott ki a Science-ban közzétett felmérés. Amennyiben ugyanis a "sumákolók" nem hagynak fel módszereikkel, úgy előbb-utóbb a tudomány terén is érvényes lesz a társadalom számos területén közhelynek számító mondás: az a hülye, aki becsületes.” /Csaló tudósok, tudós csalók – HVG.hu. 2005./ 
A Biblia azt mondja: Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz” (Zsoltár 5:5) A valódi Istenhit nem olyan dicsőítésre épül, amelyet az ember kisajátíthat magának, mint a tudományban. Utóbbiban az ember a maga dicsőségét keresi, általa hírnévre akar szert tenni, akár valamilyen hamis eszmétől vagy céltól sem visszariadva, akik viszont az Isten imádatát és dicsőítését tették első helyre az életükben, azok Krisztus mintáját követik, aki ugyancsak nem a maga dicsőítését kereste, hanem Istenét. (vö. Ján 7:18; 8:50; 17:4; Róma 15:6)

Hetedik

A tudományt lehet korrumpálni, bizonyos eredményeit meg lehet hamisítani, vagy visszatartani, másokat meg előtérbe helyezni, ahogy azt bizonyos hatalmi erők egyéni érdekei megkívánják. A tudomány nem tudja az abszolút tisztaságát megőrizni, mivel ki van szolgáltatva művelői kénye-kedvének!

Az elmúlt hónapokban két olyan botrány is kipattant, amelynek főszereplője manipulálta a kísérleteit dokumentáló, illetve tudományos eredményeit bizonyítani hivatott digitális fotókat. A dél-koreai Hvang Vu-szuk,a Szöuli Egyetem professzora a jó nevű Science magazint, és azon keresztül az egész világot vezette meg, amikor bejelentette, hogy emberi embrióklónból hozott létre őssejteket. Mint azt a lap szakértői, és később a Szöuli Egyetem vizsgálóbizottsága is megállapították, Vu-szuk manipulált digitális fotókat küldött el a magazinnak, amely fenntartások nélkül közölte őket 2005 májusi számában.” /Photoshoppal dolgoznak a csaló tudósok – Index, 2006.01.12./

A tudósok hamisításai magát a tudományt járatják le, annak hitelességét kérdőjelezik meg. Sajnos ugyanez megvan a vallás területén is, annyi különbséggel, hogy az igaz Isten majd számon kéri mindazokat a helytelen cselekedeteket, amelyeket az ő nevében követtek el becstelen, gonosz emberek. Ilyesmi a tudomány területén sohasem következhet be, mert ha némely tudóst rajta is kapnak a turpisságon, az egész tudomány tisztasága vagy tisztátalansága fölött nincsen senkinek korlátlan felügyelői vagy számon kérői hatalma.

A Biblia azt mondja: „Ne legyen zacskódban kétféle súlymérték, egy nagyobb meg egy kisebb, s ne legyen házadban kétféle űrmérték: egy nagyobb meg egy kisebb: Teljes és igaz súlymértéked legyen, s teljes és igaz űrmértéked legyen, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet neked az Úr, a te Istened adni fog, mert a te Urad utálja azt, aki ilyesmit tesz, s gyűlöl minden csalárdságot... Boldog az a férfi, aki a kísértést kiállja, mert ha hűnek találják, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért.” (5Mózes 25:13-16 Jakab 1:12 Káldi Neovulgáta ford.)

A tudományban fellelhető ez a mérce, nyíltan talán nem befolyásolják senki meggyőződését, de a háttérben könnyen ellehetetleníthetik azokat a tudósokat, akik az uralkodói /evolucionista-materialista/ szemlélet mögé nem állnak be, hanem kiállnak saját meggyőződésük mellett. A tudomány nem képes teljesen korrekt maradni, hiszen az a tudósok fényszórója, arra világítanak vele, amerre akarnak, s arra nem, amerre nem akarnak.

A valódi tudósnak ideológiamentesnek, talpig becsületesnek, korrektnek kell/lene/ lennie, és nem olyannak, akit /saját vagy mások/ előítélete befolyásol abban, hogy merre dőljön és milyen vastagon fogjon a ceruzája. Aki ellenáll annak a kísértésnek, hogy lefizessék, vagy a dicsőség koszorújának a meglengetésével akármerre is befolyásolják. Aki netán az istenhitét is vállalni meri a teljes nyilvánosság elől, mert azt a tudományos tényeken alapuló következtetése nem zárja ki. Olyan tudományos tény vagy bizonyíték pedig nem létezik, amely az istenhit indokoltságát és ésszerűségét kizárná! Nem a tudomány istentagadó, hanem a tudományt eszközül használó, előítéletektől befolyásolt tudós!

Hogy Isten nélkül is lehet magyarázni a világmindenséget, csupán materialista eszközökkel, ez abból a sajátosságból fakad, hogy az elkötelezettség annak eszközeit is alapjaiban megszabja, amely ahhoz az elkötelezettséghez tartozik, nem pedig a feltétlen tárgyilagossághoz! Tehát ateista meggyőződéshez eleve materialista magyarázatok tartoznak, melyben a magyarázatok formálják a meggyőződést, nem pedig maguk a steril, emberi befolyásoktól mentes, rendíthetetlen tények.

Azt vallani, hogy azért állt össze magától az anyagi világ, hogy idővel majd magától szétessen, ez teljesen nonszensz, minden értelmet nélkülöző hitvallás. Ez a filozófia a tudományos kaszkadőrizmus vívmánya, a látványra épít, egyébként teljesen haszontalan, az élet magasabb rendű céljának elutasítása, a fennálló értékek tudatos eltékozlása.

Nyolcadik

A szabadon tomboló természeti erők ellen /földrengés, árvíz, hurrikánok, cunami, stb. pubertás /elégtelen/ szinten tud csak fellépni.


A természet erői

Azt talán nem kell bizonygatni, hogyha a természet vak erői elszabadulnak, pl. egy lavina, vagy egy vulkánkitörés képében, akkor nincs az a tudomány, amelyet ellene be lehet vetni!

A Biblia azt mondja: „Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: „Hol van a ti hitetek?” Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” (Lukács 8:22-25, MBT. ford.)

Mivel Isten a természet Alkotója, amikor a megváltott, s az Ő dicsőségét kereső emberek fölött a Királysága által átveszi a hatalmat, akkor a természet kilengéseit egyensúlyba hozza, hogy a harmónia fennálljon a környezet s az összes élőlény között. Ez az egyik dolog, amire a tudomány sohasem képes, sem most, sem a jövőben!

Kilencedik

A tudomány az érdekellentéteknek a táptalaja, mindig arrafelé hajlik, amelyre az éppen uralkodó erők akaratuk szerint hajlítják. Tehát nem abszolút áll az élet szolgálatában, mint pl. az inkubátor, mert azt nem lehet kisajátítani rossz célok érdekében, hanem profitérdekek céljára is felhasználható, és fel is használják. Olyan ideológiák bizonyítására is felhasználható, amely mögött nem bizonyítás, hanem következtetés van. Hamis rangot tulajdonítanak neki, majd erre a hamis rangra hivatkoznak azok, akik ezek mögé felsorakoznak, mivel elkötelezték magukat saját emberi filozófiáikon alapuló ideológiájukhoz.

ÉRDEKELLENTÉTEK A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN (conflict of interest): Annak a szituációnak a jelentősége, amikor egy tudományos kutató vagy orvos profitorientált kutatásokban is érdekelt, amelyek felvethetik azt a gyanút, hogy munkája során nem egészen objektív módon jár el, illetve közleményeiben nem egészen objektív és kielégítő módon hozza nyilvánosságra a rendelkezésére álló adatokat. A mai kutatási etikában és publikációs irányelvekben a tényleges vagy potenciális érdekellentétek feltűntetése kitűntetett jelentőséggel jelenik meg.” /Nemes László: BIOETIKA FOGALOMGYŰJTEMÉNY, 2007/

Manapság sokkal könnyebb átlátni azokat az összefüggéseket, amelyek felfedik, hogy a táplálkozástudományi ajánlások hatalmas érdekellentétek eredményei, amelyeket a saját önző érdekeiket védő csoportok és iparágak tartanak fenn, a számukra nem kedvező kutatási eredményeket a szőnyeg alá söpörve. Az orvostudományi és egészséggel kapcsolatos területek ma abszolút tele vannak olyan dogmatikus berögződésekkel, amelyek mind a józan észnek, mind a tudományos igazságnak ellentmondanak. És mégis fennmaradnak, még akkor is, ha teljesen egyértelmű, hogy számtalan olyan ajánlás forog közkézen, ami több kárt okoz, mint amennyit használ. /Tények-tévhitek.hu. A hivatalos táplálkozástudomány zsákutcában toporog/

A Biblia azt mondja: „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” (Ézsaiás 5:20) A tudományban tetten érhető azok manipulációja, akik azt kisajátítják a saját érdekük előmenetele érdekében, ezáltal nem méltó arra, hogy az ember az abszolút bizalmát beléje vesse.

Tizedik

Képtelen komoly, érett választ adni az élet nagy kérdéseire: az emberi faj létezésének mi a célja /szerinte nincsen/; az élet és halál misztériumának a titka mögött milyen végső igazság rejtőzik /szerinte semmilyen/, létezik-e olyan korlátlan hatalom az univerzumban, amely értelmet és értéket ad az emberi méltóságnak, a szeretet kinyilvánításának, mivel azt jutalmazni képes, miközben az emberi gonoszságra és gyűlöletre arra méltó választ képes adni /szerinte nem létezik/.

A tudomány pontosan annak a célnak a fogyatékosságát tükrözi, amely célból azt létrehozták, hogy a létezés végső hiábavalóságát demonstrálják vele, miközben uralkodói pozícióban lévő művelői a saját pecsenyéjük /anyagi és erkölcsi megbecsülésük/ sütögetésén fáradoznak!

A tudomány még arra sem képes, hogy a saját vívmányainak érvényt szerezzen. A tudomány képes hidat építeni, de az éppen aktuális hatalom pl. nem képes hidat építeni azoknak a gyerekeknek, akiknek egy veszélyes folyón kell átkelniük, hogy iskolába mehessenek. Álláspontjuk az, ha meghal egy gyerek, majd építenek hidat. Majd ha meghal valaki, átépítik az utat. Ha lezuhan a repülőgép, áttervezik a repüléstechnikát. A tudomány önmagában egy béna eszköz. És ha erkölcstelen, béna emberek uralják, akkor béna is marad!


Veszélyes utakon az iskolába
Ráadásul hamis biztonság és szabadságérzetet ad, a bibliai próféciákat illetően pedig elaltat, mert azokról teljes mértékben eltereli a figyelmet!

„Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne. És NEM VESZNEK VALA ÉSZRE SEMMIT, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Máté 24:37-39)

A végső tanulság

A felmerült kérdésekre a hiteles válasz a Bibliában található meg, mivel az Annak a Teremtőnek a kinyilatkoztatása, amely ellen a hitetlen világ képviselői a tudományt bevetették. Ha pedig a fogyatékos tudomány még azok ellen az emberek ellen is hatástalan, akik meggyőződésük szerint a hit oldalán állnak, mennyivel inkább Az ellen, Aki a hit inspirálója, fenntartója és létezése hasznosságának igazolója – ama napon, amikor mindenki életének cselekedeteit napvilágra hozza, és érdemei szerint jutalmazza.

A Biblia azt mondja:

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ézsaiás 54:17)


[Lásd még: Híres tudósok Istenről 1-2. rész.]