motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2016. március 30., szerda

A hited egy vicc - Pat Condell

Pat Condell: A hited egy vicc [magyar felirat]Ha valláskritikus vagy, időnként fel-felbukkannak emberek a következő rosszalló megjegyzéssel: 
"Te talán nem hiszel Istenben, de több tiszteletet mutathatnál azok felé, akik viszont igen."
És még el is gondolkoztat a dolog: Tényleg. Mi van ha igazuk van?
Nem fájna több tiszteletet adni.

Végül is senki sem szereti ha egy az egyben hozzávágják, hogy a vallása egy nagy rakás téveszmés szemét, egy gonosz hatalom a világban; hogy a hite csupán erénynek álcázott félelem, és hogy a tiszta szívből dédelgetett álmai kényszerzubbonyt húztak az emberiség egészére
- naná, hogy rossz néven veszi.

Szóval igen, mutathatnék egy picit több tiszteletet...

a bibi az, hogy valójában egy csepp tiszteletet nem érzek. Esküszöm, hogy próbáltam,
tényleg megpróbáltam, és rettenetesen érzem magam miatta, de egyszerűen nincs meg.

Azt hiszem hazudhatnék magamnak és tettethetném a dolgot, mindenki más kedvéért -
hisz tudjuk milyen törékenyek és érzékenyek az emberek manapság -
de az a nagy helyzet, hogy engem nem érdekelnek az érzéseik. Egyáltalán, kicsit sem.
Persze tisztában vagyok vele, hogy ennek terhelőleg kéne hatnia a lelkiismeretemre
- de
hál' isten a lelkiismeretem felismeri, ha terrorizálják, és manipulálják,
szóval ő sincs meghatva.

A lelkiismeretem tudja, hogy egyetlen darab jó ok sincs rá, hogy a földön bárki,
bármilyen módon tisztelje a vallást.

Valójában pusztán azon bizonyítékok alapján, amit maga a vallás bőséggel produkál, mindenre okunk van az aktív tiszteletlenségtől, a nyílt gyalázásáig.

Őszintén szólva, azt a tényt, hogy a vallást sokkal kevesebb gyalázkodásban részesítik, mint amit megérdemelne, csak az összes ateista és szekuláris ember elképesztő toleranciájának, önuralmának, és jólneveltségének tudom betudni.

Tehát ha te vallásos vagy, és megfordult a fejedben, hogy több tisztelet járna a hitednek, kérlek jusson eszedbe, hogy te meg a vallásod már így is sokkal, de sokkal több tiszteletet kaptok, mint amit valaha kiérdemeltetek.

A hited egy vicc. Az istened egy vicc.

Olyannyira abszurd, hogy még azok számára is kínos, akik nem hisznek benne.

És se ő, se te nem bizonyítottatok még semmit.

Eddig semmi bizonyság nem állt rendelkezésre, de valószínűleg nem is fog - ahogy azt mindannyian jól tudjuk.

Így, a tisztelet - attól tartok - nem képezi vita tárgyát, a legjobb amiben reménykedhetsz, az némi kétkedő derültség, - de az is csak jó napokon.

Sokan mondják: "Csak akkor értheted igazán a hitet, ha neked is van."
Amit én úgy értelmezek, hogy
"amennyiben felfüggesztetted minden kételkedő képességed,
és addig hipnotizáltad magad, amíg sikerült bevenned egy csomó fasiszta badarságot az örök életű lelkedről,"
nos, akkor értheted meg a hitet. Így nekem is világos.

Hittérítők gyakran szeretik kivonni magukat a válaszadás felelőssége alól azzal,
hogy
a hit felülemelkedik az ész határain, vagyis azon az egy dolgon, ami felülvizsgálhatná. Milyen kényelmes! Igen, a hit "felülemelkedik" az ésszerűségen, mint ahogy egy bűnöző "felülemelkedik" a törvényen.

A "transzcendens" rendkívül népszerű szó a vallásos szélhámosok körében, mert sosem kell megmagyarázniuk, mit értenek alatta, azon túl, hogy valami homályos, felsőbbrendű tudatállapotot,
ami
mélységesebb mint a puszta értelem - ami ugye durva és primitív, összehasonlítva a mélyreható, törékeny és bizonyíték nélküli (!) hittel.

Ha egyszer meghallod egy egyházi vezető szájából a "transzcendens" szót azzal kapcsolatban,
amiről azt állítja, hogy hisz benne, két dologban lehetsz biztos.

Az egyik: fogalma nincs róla mit beszél; a másik: mindenáron elkerülné, hogy neked fogalmad legyen róla, mit beszél.

A hit nem "felülemelkedik" az értelmen, hanem megkerüli.

Olyan messze menekül előle, amennyire csak lehet, mert az értelem veszélyezteti a téveszme kényelmes kis buborékát.

A hit kizárja az értelmet, ugyanúgy ahogy a Holland büntetőbíróság az igazságot és a tanúkat
- és majdhogynem ugyanabból az okból.

Ha hívő vagy, a hited lehetővé teszi számodra, hogy magadévá tegyél egy világnézetet,
aminek abszolút semmi értelme, tudván, hogy
nem az alapján leszel megítélve, hogy igaz-e amit hiszel, hanem hogy mekkora vehemenciát mutatsz a gyakorlásában.

Más szavakkal: a realitás tagadására való hajlandóságod lesz az erényeid mércéje. Nem csoda, hogy a vallás ennyire népszerű.

De mekkora árat fizetsz ezért az erényért!
Valaki meggyőzött téged, hogy elhinni a képtelenséget az egyetlen reményed!
Ez mégis hogy történhetett?
És hogy
az életed célja, hogy isteníts valamit, amit meg sem érthetsz, és amit csak önmagukat kinevező közvetítők definiálhatnak számodra!
A gondolataid, a szavaid, az identitásod nem csak a te felelősséged többé,
hanem rászorul olyanok jóváhagyására, akiknek a hiteden keresztül hatalmuk van feletted!
Ők bemesélték neked, hogy már születésedtől fogva nincs rendben valami veled. - Ugyan már!
Egyenesen bűnösnek születni?
Egy állapot, amit csupán az egyház felé mutatott teljes behódolás
és engedelmesség gyógyíthat – meglepetés: életed első percétől a legutolsóig.

És ha ez nem tesz különösebben jót az egódnak (és miért is tenne) - ne aggódj.

Kitaláltunk rá egy különleges szót, amitől jobban érezheted magad, és ami meggyőz róla, hogy még maradt némi méltóságod.

Nevezzük "hitnek", és jelentsük ki ezt a legdicsőbb, legnemesebb és legmélyebb erénynek, és tegyünk úgy mintha belülről jönne!
Persze mind tudjuk, hogy
a vallásban semmi sem jöhet belülről, mert ez adna neked némi erőt és szabadságot, azt a két dolgot, amit a vallásod oly távol akar tudni tőled, amennyire csak lehetséges.

A hit az, ami az egyház markában tart.

Egy láthatatlan hurok a nyakad körül, ami végigrángat azon az úton, amit ők terveztek el számodra - az ő javukra, nem a tiedre!
A hit szó egy zsákutca. Egy bilincs.

Egy szó, ami lehetővé teszi számodra, hogy magadénak érezz valamit, amit mások tukmálták rád,
pedig így történt, és akármikor abbahagyhatnád a színlelést.

Ez nem egy erény - ez az utolsó, amit mondani lehet rá.

Ez a valóságról való lemondás. Egy ostoba önhipnózis.

Egy gyáva kibúvó. Glóriával ellátott hiszékenység,
és e-mögé bújni olyan, mintha fogyatékosnak tettetnéd magad.

Egy szó mint száz: nem egészen értem, mit kéne tisztelnem.

Úgy érzem valamiféle erkölcsi akrobata-mutatványt igényelne,
hogy tisztelni tudjak valamit, ami ennyire kártékony, valamit, ami zárt-elmékbe kapaszkodik, hogy fenntartsa magát, és ami egyértelműen a rossz irányba rángatja az emberiséget.

Helytelen elképzeléseket táplál belénk önmagunkról, és a realitás természetéről.

Úgy érzem, hogy hogyha ilyesmit tisztelnék, szükségtelenül hozzájárulnék
az emberi faj ostobaságához és tudatlanságához.

Na és ez az, amit nem szeretnék a lelkiismeretemen cipelni, már elnézést.

Béke.

/Magyar szöveg itt/

Válasz a fenti nyílt eszmefuttatásra

A videóból kitűnik hogy az illető mekkora vehemenciával, beleéléssel adja elő a mondanivalóját, olyan intenzív felháborodással, ami a vádjainak az érzelmi töltéséhez illik is. Mondhatni, a mi a szívén, az a száján. De jobb volna, ha a kirohanása mögött tudás, az objektív tények birtoklása, és az abból való építkezés mutatkozna meg, akkor nem volna szükség a véleményét indulatok közé ágyaznia, és nagyobb esélye volna arra, hogy az üzenete célt érjen és ne csak érzelmi hatást váltson ki.

Már a cím is: „A hited egy vicc” teljesen egyoldalú látásmód és lekezelő modor eredménye. Ugyanazt a választ lehet rá adni: „A hited [az egész ateista/evolucionista látásmódod] egy vicc.”

Mert az a kijelentés: „nincs Isten” mindössze 9 betűből áll, mégis ezen információnak személyes eredete van, az oka a személyes intelligenciában keresendő. Így az evolucionisták. Ugyanakkor az emberi szervezet összes sejtjének összes DNS-ében található információ mennyisége, bár többszörösen felülmúlja a világon található összes homokszem mennyiségét, mégis mindennek eredete nem a személyes intelligenciában, hanem a személytelen véletlenben keresendő. Így az evolucionisták. Ezért az ebben való hitüket méltán lehet egy viccnek nevezni!

Mindenki, aki használja az eszét és lelkiismeretes, be kellene látnia, hogy nem jöhetett létre magától a DNS félelmetes kódrendszere, amelyet tudattalan atomok alkotnak. Az emberi testet alkotó több trillió sejt mindegyikében megállás nélkül működő rendszerek vannak, amik egy Teremtő /Isten/ határtalan tudását, bölcsességét, erejét és teremtésének végtelen tökéletességét mutatják meg. „Egyetlen kromoszóma véletlenszerű létrejöttének a matematikai valószínűsége kevesebb mint egy a kilencbillióhoz, ami oly valószínűtlen eseménynek számít, hogy a bekövetkeztét lehetetlennek tekinthetjük.” /ENRIQUE HERNÁNDEZ-LEMUS, elméleti fizikus, Mexikói Állami Egyetem/

Tehát amikor Pat Condell a hitet egy viccnek nevezi – ha ezt a saját ateista/evolucionista hitrendszerének elméleti alapjaira érti, akkor teljesen igaza van!

Kritikája szerint a hívőnek a vallása egy nagy rakás téveszmés szemét, egy gonosz hatalom a világban; hogy a hite csupán erénynek álcázott félelem, és hogy a tiszta szívből dédelgetett álmai kényszerzubbonyt húztak az emberiség egészére.”

Itt megint nem tárgyilagos a kritikája, amikor nem azonosítja azt a vallást, amely szerinte egy nagy rakás téveszmés szemét lenne. Mintha azt mondanám, »az evolúcióhit egy rakás téveszmés szemét«. Ő ezt nem indokolja meg semmivel, de én ezt azzal indokolom meg, hogy ha nem volna egy rakás téveszmés szemét, akkor nem kellene állandóan változtatgatni az evolucionista világmagyarázatokat /téveszméket/. De egyrészt mindig újabb és újabb hipotézisekkel rukkolnak elő /téveszmék lépcsőjén haladnak hitük szerint felfelé/, ami pontosan a tudományos bizonyítás hiányát jelenti.

[Összeszámolta valaki, hogy eddig hány tudományos hipotézis bukott meg a történelem folyamán, miközben a Biblia kijelentéseit az évezredek alatt sosem kellett finomítani, csiszolni, toldozni-foltozni?! Az Isten Igéjére lehet építkezni, az nem egy futóhomok aljzat, mint a tudománynak kikiáltott kapizsgálás/derengés a dolgok hátterének magyarázatait illetően!]

Az evolúció egy tudományos elmélet, amely egy kifejezetten materialista szemléletmódon alapul. A szemléletmód meg egyértelműen szubjektív látásmód eredménye. Objektív akkor lenne, ha bizonyítékon alapulna. De a bizonyítékok nem az egészre vonatkoznak, hanem részeredményekre. Viszont a bizonyított részeredményekből egy másfajta egészre is lehet következtetni egy másféle szemléletmód alapján.

Azt mondja, hogy a vallás „egy gonosz hatalom a világban”. Nyilván az a hatalom, amelyik visszaél a hatalmával, de ezt azért illene megneveznie. Hogy nem nevezi meg, ez azt mutatja, hogy nem szakértője a témának, nem tud különbséget tenni hamis és igaz között. Mintha valaki nem tudna különbséget tenni tudomány és áltudomány között és azt vallaná, hogy csak áltudomány létezik, de valódi nem. /Pedig létezik valódi, tárgyilagos tudomány is! - most nem az evolúciós törzsfejlődésre gondolok./

Szerinte a hit „csupán erénynek álcázott félelem”. Mintha laikusként azt mondanám, hogy a kínai írásjelek nem többek értelmetlen ákombákomnál. Csakhogy mást jelent a kínainak a kínai írásjel, mint ahogy a hit mást jelent annak, aki a hitét a bibliai kinyilatkoztatás alapján éli meg, mely szerint: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” /Zsidók 11:1/ Ha nem tudja értelmezni ezt a bibliai kijelentést, akkor az illető még nem érett meg a tárgyilagos kritikájára, hanem csupán az érzelmi feszültségének a túlburjánzó gőzét adja ki magából! És amit mond, azt ezen a szinten kell értékelni, és értéke szerint helyre tenni.

Ebből az alapállásból szövi a következő gondolatmenetet: „a tiszta szívből dédelgetett álmai kényszerzubbonyt húztak az emberiség egészére.” Na és melyik az a vallás, amelyik az egész emberiségre vonatkozóan képes befolyást gyakorolni? Már az eleve megosztja az emberiséget, hogy egyik részén léteznek a keresztény vallások /egyházak/, más részen a nem keresztény vallások, tehát hogy valakiknek a hite, ill. vallása az egész emberiségre vonatkozóan egy kényszerű hatást tudna gyakorolni, nem fedi, de nem is fedheti a valóságot!

Azt mondja: „hál' isten a lelkiismeretem felismeri, ha terrorizálják, és manipulálják,” Örvendetes, hogy a lelkiismeretét Istennek tulajdonítja, de azért egy alapjaiban csalfa lelkiismeretet nem kellene Istennek tulajdonítani. Már pedig az eléggé csalfa, amelyik a saját háza táján sem a szálkát, sem a gerendát nem veszi észre, míg a másik oldalon csak és kizárólag gerendákban gondolkodik. Mintha az evolúcióban nem volna manipulálás és terrorizálás?! /Lásd „A tudomány tíz leggyengébb pontja” című anyagot itt/

Álláspontja szerint: „egyetlen darab jó ok sincs rá, hogy a földön bárki, bármilyen módon tisztelje a vallást.” Itt megint nem akarja, vagy nem meri megnevezni a kritikája tárgyát, amit neki szapulnia egy belső szükséglet a kiiskolázott lelkiismerete alapján, amely úgy sípol neki, akár egy elektromos horgász kapásjelző. Most azt kellene eldönteni, hogy melyik tényező nyom nagyobbat a latban, a túlburjánzó lelkiismerete, vagy általában a vallás, teljesen függetlenül attól, hogy melyikről van szó.

Ha mondjuk megnevezné, hogy melyiket sújtja ilyen kemény ítélettel, talán még egyet is értenék vele. Mondjuk amelyek mögött nem a Teremtő Isten van, hanem démonok, akik a könnyen manipulálható felszínesen gondolkodó embereket tévútra viszik. Az a vallás, amelyik Isten nevében öl, kifosztja és leigázza a másként gondolkodókat, az biztosan rá is szolgált arra, hogy ne tisztelje senki.

Létezik ilyen vallás a világon? Akinek a történelmében ezek az állatias jellemvonások tetten érhetők? Hogyne létezne! De tiszteli is sok millió, könnyen manipulálható, felszínesen gondolkodó ember az ilyen vallást. Akinek a vezetői mind bársonyba meg bíborba öltöztek, több száz szobás ötcsillagos rezidenciában laktak, míg akitől a vallásukat eredeztetik, nem volt hol lehajtania a fejét!

Én a római katolikus vallásról beszélek!

A látlelet szerint: „azon bizonyítékok alapján, amit maga a vallás bőséggel produkál, mindenre okunk van az aktív tiszteletlenségtől, a nyílt gyalázásáig.” Maga a Biblia ezzel kapcsolatban arra buzdít: „És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;” (Ef 5:11) Tehát az igaz vallás elítéli a hamis vallást, miközben a hamis mindig is üldözte és üldözi az igazat. És a probléma gyökere nem is ez, hanem az, hogy míg az igaz vallásban vannak a legkevesebben, a hamisban vannak a legtöbben /különösen a laikus szimpatizánsok./

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7:13-14) Mindazonáltal a hamis vallásban az emberek azt vallják, bár sokan vannak, de mégis övéké az igaz vallás, az egyedül legitim, az apostoli. Hogy mennyire hamis ez a felvezetés, mi sem bizonyítja jobban, hogy az apostolokat nem jellemezték ilyen cselekedetek. Pál apostol is megtérése előtt követett el olyan dolgokat, mint emez vallásvezetők megtérésük /?/ után!

Pat Condell szerinta vallást sokkal kevesebb gyalázkodásban részesítik, mint amit megérdemelne, csak az összes ateista és szekuláris ember elképesztő toleranciájának, önuralmának, és jólneveltségének tudom betudni.”

Ha ugyanarról a vallásról beszélünk, akkor egyetértek a megállapításával. Ha viszont valamely más vallásról, akkor előbb azonosítani kellene, hogy az ember véleményt mondhasson róla.

Az egy kalap alatt egyesült ateista igehirdetés így szól: „A hited egy vicc. Az istened egy vicc.” Itt nem azt mondja, hogy némely hit, és a világon létező hamis istenek nagy rakása egy vicc, mert akkor még bólintana is rá az ember. De ő ezt úgy érti, hogy maga az istenfogalom egy vicc, és az a hit, amely abból fogan. Mivelhogy minden létező létezésére evolucionista magyarázatok vannak, és ha mindent meg lehet magyarázni Isten nélkül, akkor nincs is többé szükség Istenre!

Rövidre zárva a dolgot, inkább úgy kellene fogalmazni, hogy vannak emberek, akik szemében Isten nem létezik, sőt, az ő szemükben az Isten is, és az Istenben való hit is egy vicc, semmi más! De ez, mondhatni egy természetes reakciója az ateizmusnak. Hogy ezt ők így látják. Mert hogy ők a folyónak azon a partján vannak, ahol ez a felfogás dívik. A folyó másik oldalán más van, ott viszont másként látják. És hogy ki látja jól, mindent eldöntően csak a jövő fogja megmutatni. De addig is toleranciát kell gyakorolni, mivel ha Isten türelmet gyakorol az ateisták felett, akkor másnak is azt kell tennie.

Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2Pét 3:9) Azután, ha erre mondja az ateista, hogy ez egy vicc, akkor az ő lelke rajta. Mindenkinek vállalnia kell a tetteinek a következményét.

A hívőnek is, hogy hitét viccnek nevezik, de az ateistának is, hogy szembe kell néznie annak az Istennek az ítéletével, Akiben ő nem hisz, Akit ő egy vicc tárgyának tart. Mintha e tekintetben a Benne való hit vagy nem hit jelentene valamit. Csak annyit jelent, hogy annál nagyobb lesz a meglepetés. Annyi ismerete ugyanis az összes ateistának együttvéve sincsen, hogy teljes mértékben kizárhassa az Isten jövőbeni ítéletének lehetőségét!

Úgy zárja ki, hogy nem foglalkozik vele, nem hisz benne. De attól még, hogy egy falból kilógó vezetékben nem hiszem, hogy van áram, attól még agyoncsaphat. Úgy hogy az Isten kizárásának szubjektív tényezője egyáltalán nem azonos az Isten kizárásának objektív tényezőjével.
Mert ha valaki a húslevesben nem is találkozott a szakáccsal, egy jól elkészített húsleves mégiscsak azt sejteti, hogy a háttérben van egy szakács, aki megfőzte azt a húslevest! Aztán ha a tudományos álláspont azt sugallja, hogy megfőhet az a leves magától is, hát mindenki maga lássa, hogy minek dől be, melyiket tartja viccnek, mert a kettő közül az egyik hamis. A világot vagy teremtették, vagy magától lett, de nincsen harmadik lehetőség!

És se õ, se te nem bizonyítottatok még semmit.” Ez annyit tesz, mintha egy bokszoló a ringben azt hangoztatná: »Na mi van, nem tudsz kiütni, nem tudsz kiütni!!« Csakhogy itt más a helyzet, ugyanis az ateizmusra épülő világ erkölcsileg padlón van, ami azt jelenti, hogy maga az ateizmus van padlón.

Meg kell nézni, hogy mindenhol a világban a becstelenség, a korrupció dívik, azoknak van előmenetelük, akik a háttérben nem tisztességes eszközökhöz nyúlnak, pontosabban ma már a tisztességtelenséget nevezik tisztességnek. Próbáljon meg valaki tisztességes maradni száz százalékig, lemarad, elmarad, vegetál, távol marad bármilyen karriertől.

Az idei felmérésben a vizsgált 175 ország több mint kétharmada 50 pontnál kevesebbet ért el az államok korrupciós helyzetét mérő, 0-tól (nagyon korruptnak érzékelt) 100-ig (nagyon tisztának érzékelt) terjedő skálán. „Ez nagyon rossz eredmény” – mondta José Ugaz, a Transparency International nemzetközi korrupcióellenes mozgalom elnöke, aki szerint „az országok többségében a közhatalom birtokosainak a visszaélései aláássák a korrupció elleni intézkedéseket és visszavetik a gazdaság teljesítményét”. Ugaz hozzátette: „a korrupció mindaddig rombolni fogja a demokrácia és a jogállamiság értékeit, amíg az állami vezetők büntetlenül menekíthetik korruptan szerzett vagyonukat off-shore paradicsomokban vezetett titkos bankszámlákra.” … „A kormány ahelyett, hogy komolyan venné a korrupció súlyosságára vonatkozó jelzéseket, korrupt államokat állít példaként a magyarok elé” – mondta a budapesti sajtótájékoztatón Martin József Péter, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója. ” /A KORRUPCIÓ 2014-ES VILÁGTÉRKÉPE - CPI 2014 – Forrás: http://transparency.hu/A_korrupcio_2014-es_vilagterkepe/

Ha olyan becsületes volt az un. szocializmus, miért bukott meg? És az. un. demokráciában melyik politikai párt nem kezd el uraskodni a nép nyakán, miután megválasztották őket?! Mit bizonyít a világ vezető rétege azon kívül, hogy megszedték magukat? Az evolúció erkölcse nem tiltja, hogy harácsoljon/lopjon az ateista, és mint munkaadó minimálbéren tartsa a munkást, amíg ő zsebre teszi a profitot. Ez nem elég bizonyíték arra, hogy az ateista erkölcsnek maga felé hajlik a keze?!

Na persze a hamis vallásnak is, mivel az Isten törvényét megtapodja. Az ateista nem ismeri, úgy tapossa meg, de a hívő tudatosan! „Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy utálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.” (Titus 1:16) Ha Pat Condell ezt a vallást szapulja, ill. azt a vallást, amelyik engedi ezt létezni a sorai között, akkor egyetértek vele. De a gyilkosok, betörők, rablók, garázdák, korruptak arcát kisatírozzák a TV Híradókban, mert a bűnözőknek jogaik vannak. Joguk van az anonimitáshoz. Ne hogy ország-világ előtt szégyenkezniük kelljen.

Aztán meg olyan is van, hogy valakit ártatlanul meghurcolnak, és a jó hírnevét besározzák. Ha az egyéni érdek úgy kívánja! Az ateizmus és a hamis vallás erkölcsébe bármi belefér. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy /Istentől kapott lelkiismeretére hallgató/ ateista nem lehet becsületes. Csak azt kellene definiálni, hogy a világban /sőt a tudományban!/ mit nevezünk becsületességnek. Mivelhogy a világban a becsületességnek semmiféle rangja, megbecsülése nincs. Nem lehet vele menni semmire. Vagy talán nem mondok igazat? Cáfoljon meg, aki tud!

Ha tehát a hit még nem bizonyított semmit, akkor a darwini eszméken felépített világ még úgyse bizonyított semmit, vagy inkább azt, hogy a nem becsületeseké a világ. Az Isten melletti és a hit melletti egyik bizonyíték mindenesetre az, hogy Isten /a Biblia Istene/ mindenben becsületességet, korrektséget, tisztességet, a bűntől való távolmaradást kíván! Ja, hogy éppen ezért járnak kevesen a hit keskeny útján, és sokan azon az úton a világban, ahol az ember maga diktálja magának az erkölcsöt?! Pontosan! Ez pedig a világi emberiség által felhozott bizonyíték, ami pontosan ellene szól!

Azonkívül, hogy „se õ, se te nem bizonyítottatok még semmit”, az kb. ugyanolyan fajsúlyú kijelentés, mint amikor egy bulvárlap újságírónak éppen nem nevezhető, pénzért mindenre kapható firkásza azzal a szalagcímmel hozakodik elő, hogy „A rendőrség képtelen bármilyen eredményt felmutatni!” Mivelhogy egy sorozatgyilkos évtizedek óta terrorizálja egy kisváros lakóit, de látszólag nem történik semmi. Az ügyben nincs előrehaladás. A kívülállók szerint az illetékes hatóság tehetetlen, nem képes betölteni a rendeltetését.

Holott a háttérben rendkívül precíz nyomozás folyik. A rejtélyes gyilkos minden eddigi ténykedését a legapróbb részletességgel átvizsgálták, analizálták, a módszereinek jellegzetességeiből elkészítették a legkiforrottabb jellemábrázolást. És mivel tudják, hogy kivel van dolguk, a legrafináltabb csapdát állították fel a számára. Mialatt pedig a köztudatot azzal áltatják hozzá nem értő emberek, hogy az ügyben senki nem tud semmit, az magát a gyilkost is elvakulttá teszi, úgyannyira, hogy besétál a csapdába. Az évtizedekig tartó szisztematikus nyomozás egyszerre csak meghozza az eredményét, és elkapják a gyilkost. Mégpedig egy olyasvalakinek a személyében, akire éppenséggel senki nem számított, mert mindenki makulátlannak, talpig becsületesnek ismerte. A munka gyümölcse beérett és meghozta a várva várt eredményt!

A Bibliával ugyanez a helyzet. Az Isten az évezredek alatt a színfalak mögött felépítette az emberiség engedelmes tagjainak a megváltását. Ádám elbukása után elhívta Ábrahámot, adott neki egy nem természetes úton /feleségének öreg korában/ fogant fiút, akinek leszármazottai Egyiptomban egy néppé lettek. Közéjük hozta el Isten Ábrahám elsődleges szellemi magvát, Jézus Krisztust, majd ennek a magnak a további szellemtől felkent tagjait, akik Isten égi királyságát alkotják, akik által Isten az előre meghatározott időben átveszi a hatalmat az emberiség világa felett. (vö. Dániel 2:44) Amikor ez bekövetkezik, akkor a végeredmény mindenki számára teljesen nyilvánvalóvá lesz.

És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.” (Dániel könyve 2:44)

Hogy közben vannak emberek, akik azt hangoztatják, hogy se Isten, se a hívők nem bizonyítottak semmit, ez abból foganó laikus kijelentés, hogy nem ismerik a háttér eseményeket és azoknak összefüggéseit, miként előző példában a nagyszájúak nem ismerték azt a sziszifuszi munkát, amelyet a rendőrség a háttérben befektetett az ügy megoldásába.

A gyilkos elkapása és az isteni ítélet végrehajtása ugyanolyan bizonyító erővel hat a vakok, süketek és semmirekellő szószátyárok számára! Úgy hogy Pat Condell kijelentése azzal kapcsolatban, hogy számára nem létezik semmiféle bizonyíték a hit oldaláról, ugyanolyan földhözragadt amatőrizmusra vall, mint a rendőrség kritikusainak esetében. Mivel ők semminek nem jártak utána, évtizedekig tartó vizsgálódás általi ismeretre és meggyőződésre nem tettek szert, úgy hogy a kijelentésük is annak értéktelenségét tükrözi, amelyre jellemtelenségüknél fogva hívatottak.

Eddig semmi bizonyság nem állt rendelkezésre, de valószínűleg nem is fog - ahogy azt mindannyian jól tudjuk” Mit tudnak jól? Nos, ha egy ateista/evolucionista házának a falára egy falfirkász suhanc felírja, hogy „hülye vagy”, akkor az illető fel van háborodva, hogy valaki összefirkálta a falát. De az nem jut eszébe, hogy a DNS-ben levő információnak köszönhető, hogy egy megtermékenyített petesejtből 9 hónapra egy kifejlett gyerek születik, amelynek kifejlődése pontról pontra be van írva a DNS-be, mint egy tervrajz, ami az idő folyamán kibomlik, mint egy bimbóból kinyílik a virág.

Mit mond erre az ateista: a „hülye vagy”-féle információnak személyes eredete van, valaki csinálta, de a DNS-t senki nem csinálta! Az abban lévő felfoghatatlanul precízen kódolt információ kibomlása teljesen magától történik, és semmiféle személyes intelligenciára nem volt szükség annak létrejöttéhez. Nos, tényleg igaza van annak, aki az ateista falára írta saját egyéniségéből fakadó kritikáját, amely ez esetben tényleg célba talált, de ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni!!!

"Csak akkor értheted igazán a hitet, ha neked is van." - mondja. De ez egy teljesen félresiklott kijelentés. Azt sugallja, ha valaki elhiszi ugyanazokat a kijelentéseket igaznak, akkor partner lesz a hit elfogadásában, ami egyfajta »megértést« eredményez. A valóságban azonban a hitet nem a hit bevetésével érthetjük meg, hanem annak a szellemi munkának a bevetésével, amelyet a hit megnyerése érdekében felhasználunk. A hit puszta elfogadása háttérmunka bevetése nélkül nem más, mint hiszékenység. Ennek a kritikája jogos, de ez éppen az ateista/evolucionista felfogásra érvényes, amely a fajoknak a természetben megfigyelhető variálódásából olyasmire is következtet, ami teljesen önkényes, és bizonyítékokkal nem alátámasztott.

Attól, hogy egy pinty a természeti környezet hatására hozzá igazodik annak változásához, egy olyan jelenség, amelyre teremtettségénél /genetikai adottságánál/ fogva képes. Mint ahogy egy vézna ember is ha elkezd súlyzózni, vagy valamilyen tornagyakorlatot nagy rendszerességgel végezni, akkor a testi felépítése aszerint változik, ahogyan az erőhatások őt érik. /Lásd. pl. a testépítőket./ De a változásnak van egy határa, amelyen túl már nem tud fejlődni, de még fontosabb, hogy nem tud egy másik fajjá átváltozni, nem tud mondjuk kacsalábat fejleszteni vagy békauszonyt növeszteni /netán kopoltyút/, akármennyit is úszik.

A genetikai bázisa, amivel rendelkezik, ezt nem engedi meg. Akár egy kutya, amelynek meghatározott hosszúságú póráza van. Azon belül futkározhat, tekereghet, erőlködhet naphosszat, legfeljebb izmosabb lesz /stb./ de kutya marad.

Darwin pintyeiből sem lettek mások, mint pintyek, még ha a csőrük formája meg is változott. Aztán hogy ebből arra következtetett, hogy a pintyből bármi képes fejlődni, ami már nem nevezhető pintynek, ugyanakkor valamikor egy olyan madár volt, ami még nem volt pinty, az Darwin káprázatához, az evolúciós fejlődés álomvilágához tartozik. Amit az evolucionisták azzal tettek sikamlóssá /hogy a tudományos vámvizsgálaton átcsússzon/, hogy önkényes meghatározást adtak annak, hogy mit neveznek fajnak.

/Mint mondjuk egy hal esetében, ha mondjuk a pontynak a bajusz szála hosszabb lesz, arra ráfogják, hogy egy új faj jött létre. De ha egy horgász azzal jön elő, hogy az erősen lógó bajszú 20 centis potyka az már nem is ponty, és azért teszi a szákba, mivel egy új, még azonosítatlan halfaj, attól még a horgászellenőr a nyakába varrja az 50 ezer ft-os büntetést, sőt lehet, hogy a horgászengedélyét is bevonják, ha sorozatos visszaeső az illető. Mivelhogy a ponty az ponty, akármilyen hosszú is a bajsza őkelmének. Ugyanígy a pinty az pinty, akármilyen csőre is van a madárkisasszonynak!/

Aztán hogy az evolucionisták hiszik, hogy így jöttek létre a fajok az őssejttől az összes ma ismert élőlényig /az embert is beleértve/, „csak akkor értheted igazán /ezt/ a hitet, ha neked is van”, - mármint az evolúciós fejlődésben levő hitet. Ami természetesen hiszékenység, hiszen átmeneti fázisban lévő élőlényt még soha senki nem figyelt meg az elmúlt hatezer év óta, amióta ember létezik a földön!

Bizony klasszikus evolúciót /amit a tankönyvekben reklámoznak/ még soha senki nem látott! Hanem azt mondják, azért nem lehet látni, mert az evolúciós fejlődés olyan nagy léptékű, évezredes, vagy inkább évmilliós. Mint amikor valakit azért tartóztatnak fel a villamoson, mivel kinyújtotta a kezét. Hiába mondja, hogy csak kapaszkodni akart, ők azzal vádolják, hogy lopni akart egy utazó válltáskájából, csak még nem ért oda a keze a táskához. De idővel oda fog. A fényképen látszik, hogy nyújtja a kezét, és ez elég!

Az élőlényeken is látszik, hogy fejlődési stádiumban vannak, mivel változik a csőrük formája, meg a bajusz száluk hossza. „Ha vannak atomok, és mód kinálkozik, molekulák is lesznek; és ha a molekulák nedves, meleg helyen tanyáznak, előbb-utóbb lesz belőlük elefánt is.” /P.W. Atkins/ Az evolucionista rögeszmékből is, ha sokan akarják, előbb utóbb tudomány lesz! És láss csodát, azzá is lett!

Tehát "amennyiben felfüggesztetted minden kételkedő képességed, és addig hipnotizáltad magad, amíg sikerült bevenned egy csomó” evolucionista teóriát, nos akkor értheted meg a törzsfejlődést. Így nekem is világos!

A kritika szerint „a hit felülemelkedik az ész határain... a hit "felülemelkedik" az ésszerűségen, mint ahogy egy bűnözõ "felülemelkedik" a törvényen. Ez azonban a hit teljes félreértése! Ugyanis a hitet olyan hurokhoz lehet hasonlítani, amit ésszel tart kézben az ember. A lasszónál is nem a hurkot tartja a kezében az állattenyésztő farmer, hanem a kötelet, aminek a végén van a hurok. S a hurkot dobja az állat nyakába, amivel szorosan tartja. De oda eljutni, hogy az embernek megalapozott hite legyen pl. a Biblia Istenében, meg kell fonni az ismeretszerzés által azt az erős kötelet, amelynek végébe lehet a hit hurkát kötni. Azután hittel meg lehet ragadni azoknak a kijelentéseknek az igazát, amelyet az ismerettel nem lehet! Mint ahogy egy szál kötél is kevés az állatot nyakon csípni hurok nélkül.

És amíg „egy bűnöző "felülemelkedik" a törvényen”, addig a hit nem felülemelkedik az ésszerűségen, hanem rá épül!

A "transzcendens"... mélységesebb mint a puszta értelem - ami ugye durva és primitív, összehasonlítva a mélyreható, törékeny és bizonyíték nélküli (!) hittel.” Valakinek a szavahihetőségét megragadni bizalommal lehet, nem puszta értelemmel, amelynek tárgya nem lehet jövő idejű ígéret, hanem jelen idejű kijelentés. Az „adok neked száz forintot”-féle kijelentést puszta értelemmel megragadni akkor tudom, ha a százforintos hozzám is került, de ezt hittel is megragadhatom, hogy majd hozzám fog kerülni, mert a kijelentés igazságához bizalommal közelítek. De az ebben való /bizalomra épülő hitemnek/ nem szükséges bizonyíték nélkülinek lennie.

A bizonyítékra a szavahihetőséghez van szükség, a szavahihetőség esetében pedig már elég a hit mint a beteljesedés bizonyítéka. A puszta értelem latba vetése olyan, mint cölöpökön lépkedni, de a hit az a két cölöp közötti ugrást jelenti. Amikor hit által ragadjuk meg az Isten kijelentését, az egy transzcendens állapot, akkor vagyunk az ugrás/repülés állapotában. A bizalom olyan, mint amikor a madár a kiterjesztett szárnyával repül a légáramlaton. A szárnycsapás, mint az értelem eszközének latba vetése, de a két szárnycsapás közt van a repülés, a bizalom, a hit, a transzcendens állapot, az újabb szárnycsapásig.

Tehát a puszta értelem önmagában nem durva és primitív a mélyreható és törékeny hittel szemben, mint ahogy a szárnycsapás sem a repüléssel szemben, hanem arra épül. És nem bizonyíték nélküli /!/ hittel szemben, hanem olyan olyan hittel szemben, amely arra épül, hogy a szárnycsapás és a légáramlat megülése korábban is előrehaladást/repülést eredményezett, és nem lezuhanást. Bizonyíték nélküli szárnycsapásokról akkor beszélhetünk, ha mondjuk a kakas vagy a tyúk szárnycsapásait vesszük szemügyre, amely képtelen repülést biztosítani. De az Isten kijelentéseibe vetett hit az nem ilyen. Az transzcendens repülést biztosít, amely fenntartja a hívőt.

Fenntartja a világ fölött, az erkölcstelen és becstelen gyakorlatok fölött, mert a hit bizalmat ad, és a bizalom hitet, hogy érdemes eszerint az erkölcsi kódex szerint élni, mert az Isten az ilyeneknek tartogatja az örök áldásokat, és nem azoknak, akik az értelem cölöpjein lépkednek, vagyis szükségszerűen élnek az erkölcstelen és tisztességtelen módszerekkel, hogy a világban érvényesülni tudjanak.

Ez tehát valóban durva és primitív az élő hit ellenében, amely valóban transzcendensnek nevezhető, mivel képes a világ erkölcstelen nívója fölé emelni!

Az egyik: „fogalma nincs róla mit beszél; a másik: mindenáron elkerülné, hogy neked fogalmad legyen róla, mit beszél.” Ha ez igaz egy egyházi vezető esetében, akkor ez legnagyobb valószínűséggel az un. szentháromság filozófiájának taglalásával kapcsolatban igaz, mivelhogy ez esetben valóban nincsen fogalma arról, hogy mit beszél, de mégis azt akarja, hogy fogadd el igaznak, anélkül hogy fogalmad legyen róla, mit is fogadtál el!

Mert azt mondja: három személy létezik, Atya, Fiú, Szentlélek, mindhárom valóságos Isten, még sincs három Isten, hanem csak egy! De ez csak addig lehet az ész nélküli hiszékenység tárgya, amíg a három személy mondjuk testet nem ölt, és el nem megy pl. egy színházba. Mert ott már hárman egy jeggyel nem engedik be őket! Mert a jegykezelő, - ha nem ájtatos katolikus -, akkor nem veszi be, hogy a három valóságos Isten az a valóságban egyetlen Isten. De ha ájtatos katolikus, akkor mindent bevesz, még azt is, hogy a gyilkolást és anyagi javak összeharácsolását művészeti szintre emelő /és egyéb gonoszságokkal terhelt/ egyház a Krisztus egyedül legitim, szent apostoli egyháza, mivelhogy a bűn gyakorlása az egyházi vezetők részéről az egyház szentségét nem sérti. /?/ Mint ahogy egy tüzéptelep irodaépülete nem szénporos amiatt, hogy egész nap a tüzéptelepen a szenet rakodják! /???/ Nem szénporos, csak nyakig ül a szénporban!!!

Aztán ha az ilyen egyházi vezető még Isten létezéséről is elkezd papolni, akkor valóban megkérdőjelezhető hogy valóban hisz-e az ilyen Istenben, mivel ha hinne, akkor nem merne szemrebbenés nélkül átgázolni a törvényein!

A hit nem "felülemelkedik" az értelmen, hanem megkerüli. Olyan messze menekül előle, amennyire csak lehet, mert az értelem veszélyezteti a téveszme kényelmes kis buborékát. A hit kizárja az értelmet,..” - Az evolúcióba vetett hitre ez valóban érvényes, mivelhogy szerintük a minimális intelligencia bevetéséhez személyes értelemre van szükség, de a mérhetetlen mennyiségű biológiai információhoz elegendő a személytelen energia is. Lásd fentebb...

Az állítólagos értelmetlen világnézet szerint „nem az alapján leszel megítélve, hogy igaz-e amit hiszel, hanem hogy mekkora vehemenciát mutatsz a gyakorlásában.” – Ez az állítás a vallásos hitet teljesen dilettánsnak állítja be, mintha azt mondaná, hogy a hómunkásokat legjobban nyáron fizetik, mert akkor sokkal könnyebb lapátolni, mivel nincsen hó!

Más szavakkal: „a realitás tagadására való hajlandóságod lesz az erényeid mércéje. Nem csoda, hogy a vallás ennyire népszerű.” - Más szavakkal, ha vakon hiszel, annál már csak az a jobb, ha süket is vagy! Nem csoda, ha a vallás ennyire népszerű. A római katolikus vallásra ez bizony 100 %-ig igaz! Teljesen egyetértek!

Valaki meggyőzött téged, hogy elhinni a képtelenséget az egyetlen reményed!”- Mármint hogy az egész univerzum az anyag örök körforgásának köszönhetően magától /?/ lett, és az összes élőlény csupán a halott anyagnak az ujjongó karikatúrája. Mint parázsnak a szélbe felszálló szikrája, mely ellobban a sötétben. Természetesen a tüzet nem gyújtotta senki! És természetesen értelme sincs semminek, csupán annak van, hogy ha jót akartok magatoknak, akkor válasszátok meg a mi pártunkat, és akkor biztosan jó lesz nekünk. /!/

Kell nektek az Isten nélküli demokrácia? Nesztek. Tengődjetek minimálbéren, mi meg 300 ft-ért libamájat eszünk az elit politikusok nagykupolás házának elegáns éttermében. És ha valami nem tetszik, hát elmehettek panaszra az Úristenhez, aki, mivelhogy nincs, nem létezik, nyugodtan odamehettek és tüntethettek. Aztán ha megunjátok, elmehettek haza! Karácsonykor meg megvendégeljük a sok szegény ember gyerekét, hogy láthassák, mi milyen nagylelkűek vagyunk!

Bizony „az életed célja, hogy isteníts valamit, amit meg sem érthetsz, és amit csak önmagukat kinevező közvetítők definiálhatnak számodra!” Mi az, amit istenítened illik, ami az életed legnemesebb célja lehet? A pénz az. A sok pénz. Meg a karrier. Hogy bármi áron és bármilyen eszközökkel. Akár a becsület és a tisztesség sutba dobása által is. Ez az amit meg sem érthetsz, amit csupán az önjelölt szakértők definiálhatnak a számodra. Akik leginkább tanítanak az erkölcsre.

A darwini eszméből fakadó erkölcsre: Isten nélkül is magyarázható a világ, és erkölcs nélkül is jókat lehet élvezni, szabadon. Vagy inkább nem csak lehet, de úgy igazán! A homo sapiensből így válik a világot meghódító homoszexuál sapienssé. Éljenek az úttörők, akik előbbre viszik és korlátok nélkülivé teszik a világot. Isten és vallás nélkülivé. Éljenek a szekularizmus vívmányai: a kontyos Jóskák, meg a fejkendős Kálmánok. Meg minden! A fő, hogy ne akadályozzon senki és semmi. Isten valószínűleg nincsen, úgy hogy nyugodtan élvezd az életet! /Dawkins-reklám/

Ők bemesélték neked, hogy már születésedtől fogva nincs rendben valami veled. - Ugyan már! Egyenesen bűnösnek születni? Egy állapot, amit csupán az egyház felé mutatott teljes behódolás.” Ne hogy elhidd, hogy a bűn zsoldja a halál vö. Róma 6:23. A biológiai halál olyan, mint a mondat végén a pont! Születtél és meghalsz. Az a tiéd, amit kiveszel a világból. Amit kirabolsz a folyóvizekből, a tengerekből. Amit elveszel a manipulált néptől. Most és nem majd. Ma kell jól élni, mert nincsen megváltás, se örök élet, se semmi. Krisztus sem támadt fel!

Semmi sem állandó, csak a változás örök. Mindent személytelen energiafolyamatok diktálnak. Legyél önző, beképzelt és törtető, mindenen és mindenkin könyörtelenül átgázoló. Az új idők új törvénye ez! Akkor leszel új teremtés, ha pont azzal leszel ellentétes, amit a Bibliában Isten az új teremtés esetében meghatároz!

Nehogy már behódolj bármilyen egyházi szervezetnek! Minden egyház gúzsba akar kötni! Szabadság csak az ateizmusban van! Az ateista/materialista/evolucionista szabadságban! Bizony hogy szabad leszel, mint a madár. Sőt, az evolúció szabálya szerint, egyenesen szárnyaid fognak nőni, ha nagyon akarod. Igazi madár leszel! Az elefántnak is úgy lett akkora ormánya, hogy nagyot akart magának! A zsiráf meg hosszú nyakat. Minden állat, amit magának akart, az lett neki. Idővel kifejlesztette magának. Neked miért ne sikerülne? Bizony, hogy fog sikerülni. Az evolúcióban semmi sem lehetetlen!

Már a vízben megjelentek a végtagok?
Ha bebizonyosodik a leletet ismertető kutatók teóriája, az forradalmasíthatja az evolúciós elméletet. Eszerint ugyanis már a vízben élő lények végtagokat fejlesztettek ki, vagyis a halak úszóiból kialakult végtagok nem a szárazföldön jelentek meg először – írja a BBC.” (National Geographic - Evolúciós felfedezés – megtalálták az első igazi végtagot?) /Lásd: Az evolúció önfejlesztő meséje – itt/

Persze mind tudjuk, hogy a vallásban semmi sem jöhet belülről, mert ez adna neked némi erőt és szabadságot, azt a két dolgot, amit a vallásod oly távol akar tudni tőled, amennyire csak lehetséges.” Tehát a vallásban kívülről erőszakolják rád mindazt, ami a benned lévő erő és szabadság kibontakozásának gátja. Ne hogy azt állítsd, hogy szabadon választasz Isten mellett, ami neked szabadságot ad, hogy tiszta lelkiismerettel és valódi életcéllal és megbízható reménységgel légy képes élni. Az életnek nincsen semmi de semmi értelme! Ha nem ez életed legmagasabb rendű felismerése, akkor a vallás gúzsba kötött.

Nem akarsz inkább totális szabadságban élni? Esetleg a kábítószert is megkóstolhatnád! Na, az aztán az igazi szabadságérzet. De ezt most még csak úgy súgja neked a világ, de hamarosan olyan elfogadott lesz ez is, mint a homohinta, amiben már egyre többen ringatják magukat. Na ugye, hogy a legtöbben a legjobbat választják?! Csak nem gondolod, hogy olyan sokan rosszat választanak? Inkább a jót! Ha majd kipróbálod, te magad is fogod látni. Ezért kell reklámozni szüntelen a szabadon választott életforma kordonokkal védett méltóságát...

A hit az, ami az egyház markában tart. Egy láthatatlan hurok a nyakad körül, ami végigrángat azon az úton, amit õk terveztek el számodra - az õ javukra, nem a tiedre! A hit szó egy zsákutca. Egy bilincs. Egy szó, ami lehetővé teszi számodra, hogy magadénak érezz valamit, amit mások tukmálták rád,” Érted már, hogy miért kell menekülnöd a vallásos hittől? Mert a vallás ígérete a csalétek és a hit az, amit a nyakad köré hurkol és amivel megkötöz! Az istenhit egy kötelék, az ateizmus az igazi szabadság. Bizony hogy se Isten nincs, se Ördög, se angyalok, se mennyország. A mennyország az, amit itt a földön megteremtesz maradnak. Ez nem kívülről rád tukmált elvárás, hanem emberi mivoltod belülről fakadó gyarlóságának eszményképe. Ezt igazán a tiéd. Engedj hát néki!

Ez a valóságról való lemondás. Egy ostoba önhipnózis. Egy gyáva kibúvó. Glóriával ellátott hiszékenység, és e-mögé bújni olyan, mintha fogyatékosnak tettetnéd magad.” Egy szóval: agymosás. Csak nem akarod mások segédlete által agymosásban részesíteni magadat? Csak nem akarsz hinni olyasmiben, ami egyáltalán nem létezik, és a hozzá vezető út önhipnózison alapszik?! Higgyél a tudományban, a materializmusban, az ateizmusban. A totális szabadságban. Higgyél a hitetlenségben! A valódi hit a semmiben való hit. Higgyél a nirvánában. A létezésben, amely a nem létezésben oldódik fel. Egyesülj a világszellemmel.

És ne hogy elhidd, hogy a világot a Sátán uralja, amely egy bukott szellemi lény! Az univerzum szellemi energiája, amit az energiagyógyászok kézrátétellel adnak át, ne hidd hogy személyes! Démonok nem léteznek! Szellemvilág nem létezik! Az csak a Biblia fantáziavilágához tartozik! Az univerzumban csak anyag van. A lét hordozza a tudatot. Ahol lét nincs, tudat sincs. Csak később lesz.

A mennyiség átcsap minőségbe. Vagy nem hiszed? Ha sok evolucionista szerzőt olvasol, majd elhiszed! Ajánlhatnám pl. Dawkinst, a hitetlen prófétát! Ugye, hogy lehet Isten nélkül is magyarázni a világot?! Meg hozzáértés és szeretet nélkül kormányozni a népeket! Lehet bizony! Semmi szükségünk holmi mennyei kormányzatra!

Hanem az a lényeg, hogy közel legyünk a tűzhöz. Meg minden mozdíthatóhoz. Akkor előbb-utóbb elkészül a közösből lenyúlt alkatrészekből a házunk. Csak nem hiszed, hogy sokaknak lenyűgöző háza a közösből lenyúlt javakból épült? Na ugye. Nem is abból van. Hanem a kemény munkából szerzett tisztességes jövedelemből! Meg a luxusautók is. Meg a jó nők is, akik többségének nem ideáljuk a pénzes pali, hanem a tisztességes munkás. Inkább egy becsületes postás, mint egy ügyeskedő ügyvéd! Manapság ez a trend, csak még kevésbé vagy vele tisztában...

Egy szó mint száz: nem egészen értem, mit kéne tisztelnem.” Mivelhogy fogalmam sincs mi a különbség hamis meg igaz vallás között. Elvégre sosem tanulmányoztam komolyabban a témát! Nem jártam utána semminek. Számomra egyre megy: csak hamis vallás van. Minden vallás hamis, mert gúzsba köt. Megmondja, hogy mit tartsak jónak és mit tartsak rossznak. Na ne már!

Úgy érzem valamiféle erkölcsi akrobata-mutatványt igényelne, hogy tisztelni tudjak valamit, ami ennyire kártékony, valamit, ami zárt-elmékbe kapaszkodik, hogy fenntartsa magát, és ami egyértelműen a rossz irányba rángatja az emberiséget.” Hogy mi a legkártékonyabb a vallásban: a „tiszteld felebarátodat, mint magadat”- féle jézusi fantazmagória. Meg hogy a „Szeretet a törvény betöltése” Róma 13:10. Hát hogy lehet ilyen elavult erkölcsi frázisokkal traktálni az emberiséget?! Hanem inkább az: »isten valószínű nincsen, úgyhogy nyugodtan élvezd az életet!« És ami belefér! Ne tétovázz kiélvezni a mát, mert a holnap átszáguld rajtad és te sehol nem leszel!

Helytelen elképzeléseket táplál belénk önmagunkról, és a realitás természetéről.” Az egyetlen realitás a mának élni. Az az egyetlen helyes elképzelés. Meg hogy vedd, el ami neked jár. Amire hivatva vagy. És mire vagy hivatva: a profitszerzésre! Semmi más ne érdekeljen, csak a profit. Másokat kevés pénzért sokat dolgoztassál! Ha majd ide eljutottál, akkor értél a révbe.

Úgy érzem, hogy hogyha ilyesmit tisztelnék, szükségtelenül hozzájárulnék az emberi faj ostobaságához és tudatlanságához.” - Tehát ami mindennek a megrontója, az a vallásos istentisztelet! Hogy fejet hajtsál valamiféle kitalált isteneszményképnek. No ne már. Az emberi fajt az ilyesmik alól fel kell szabadítani! A saját lábára kell állítani! És ha valami gond adódik útközben, sebaj. A tudomány már képes igen jó műlábakat gyártani. Meg műkezeket is. Ne hogy már valaki az Isten nem létező kezét szorongassa! Isten mentsen ettől!

Na és ez az, amit nem szeretnék a lelkiismeretemen cipelni, már elnézést.” Az istenhitet! A vallásos hitet! A felülről ránk erőszakolt erkölcsi útmutatást! Elvégre tudjuk mi nagyon is jó, hogy nekünk mi a jó, mi az amit szeretünk, mi az amit élvezünk. Mindenkinek, ami neki tetszik. Ebben tudunk kiteljesedni, ebben tudjuk megvalósítani magunkat! És nincsen arany középút. Csak totális hittagadás van! Ez az egyetlen realitás!

Béke.”

Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek!” (Ézsaiás 48:22)

Nincsenek megjegyzések: