motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2011. május 31., kedd

Miért utáljuk a jehovistákat?


 Keményfalvi Kisújság


Miért utáljuk a jehovistákat?


Kérdezhetném azt is, hogy miért utáljuk a más vallású, más nemzetiségű embereket?

Az idén történt, hogy két falunkbéli fiatallal dumáltam a hídon, mikor kiszállt egy autóból egy aranyos menyecske. Mondom beszélgetőpartnereimnek viccesen, nem is tudtam, hogy ilyen csinos tündérek laknak a faluban, ki ez a lány? A fiatalok utálattal teli válaszolnak: “Jehovista”.
Ugyancsak idén történt, hogy pap bácsink nem kis társaság előtt ecsetelte, hogy eljött hozzá a jehovista “püspök”, nem tudni milyen céllal, és ő, se szó se beszéd, jól leteremtette és kitessékelte, hogy az a hídig meg sem állt.

Miért utáljuk a Jehova tanúit? Próbáltam több pontba szedni gyűlöletünk okát.

1. Tudatlanság

Mert fogalmunk sincs, miből áll a vallásuk, és ahelyett, hogy rááldoznánk egy-két órát, hogy utánaolvassunk, egyszerűbb egy egész életen keresztül utálni őket.

Ha kedves olvasóink mégis áldoznának rá egy kis időt, itt találhatnak néhány hasznos információt.
Ha egy kicsit utánaolvasunk, kiderül, hogy ők is keresztények, azaz testvéreink, igaz? Nem igaz, mondják a hithű katolikusok, mert a jehovisták nem hisznek a szentháromságban. De mondjuk az unitáriusok sem hisznek a szentháromságban, és őket mégis keresztényeknek tartjuk, ugye? Hát persze, mert ők hagyományos erdélyi egyház, de a jehovistáknak még csak vallásuk sincs, mocsok szektások, ez az általános mindennapi érv.

2. Szektások

Mi az, hogy szektás?

A szekta szó meghatározása nem teljesen egyértelmű, tágabb és szűkebb meghatározásai élnek. Több értelmező szótárt és enciklopédiát lapozva föl, a következő meghatározásokat találtam:

A nagyegyházaktól elkülönült kis vallási csoport.
Elszakadt vallási csoport, felekezet.
Az uralkodó egyháztól elszakadt, többnyire nem bevett vallási csoport.

Ez csak három meghatározás, de a többiek is nagyjából hasonlítanak ezekre. A szekta tehát egy olyan vallási csoport, amely egy nagyobb vallásból kiszakad, legtöbbször azért, mert úgy tartja, a nagy vallás eltávolodik a hit alapjaitól. A jehovisták azt tartják, a keresztény egyházak semmibe veszik Krisztus tanításait, a kereszténység eredeti értékeit, ezért ők visszatérnek azokra. 

Katolikus vezetőink szeretik hangsúlyozni, hogy ez egy újonnan indult, semmi múlttal nem rendelkező, kis tagszámú szekta. Ahhoz képest egy lassan 150 éves múltra visszatekintő, 18 millió hívet számláló, hivatalosan vallásként és nem szektaként bejegyzett szervezetről van szó.

3. A jehovisták félremagyaráznak és belemagyaráznak, hülyítik és átverik a híveket

Na és a katolikusok nem? Melyik keresztény kultusz nem arra épül, hogy a szentírást sajátos módon magyarázza? Melyik egyháznak nem az a célja, hogy elhitessen valamit a hívővel, ezzel megnyerje magának, majd anyagi hasznot húzzon belőle és erősítse a hatalmát?

4. Furcsa viselkedés, öltözködés

Azért öltözködnek úgy a Jehova tanúi, mert azt hiszik, hogy az úgy szép, úgy esztétikus, ezáltal komolyaknak, megbízhatóknak tűnnek. Igen, elfeledik azt, hogy Isten nem az öltözet alapján ítéli meg az embereket, de ezt egyébként minden egyház elfeledi. Ha elmegyek a keményfali templomba misére, ugyanúgy azt látom, hogy az emberek egymás öltözetét vizsgálják, pletykálják, és mindenki igyekszik felvenni legszebb ünneplő ruháját, hogy nehogy kipletykálják, hogy gumicsizmában jött templomba.

A jehovisták furcsa viselkedése, a katolikusoktól való távolságtartásuk egyrészt azzal magyarázható, hogy szerintük minden más vallás rossz, és a rosszal vegyülni nem lehet jó dolog, másrészt pedig egy kisebbségi félelem is van bennük, tudatában vannak annak, hogy a többség utálja őket.

5. A térítés

Legtöbben azért haragusznak a jehovistákra, mert azok házról házra járva mindenkihez becsöngetnek, és kitartóan fújják a magukét, míg meg nem térítik az illetőt, vagy pedig az el nem küldi őket az anyjukba. Sokan erőszakosnak tartják ezt a kitartó házaló magatartást, a nem igényelt törődést.

A Jehova tanúi másképp látják a dolgokat, szerintük ez nem térítő munka, hanem prédikálás. Úgy tartják, kötelességük prédikálni, közölni másokkal is azokat az információkat, amelyeket birtokolnak.
Nyilván az igazság itt is középen van, a prédikálásnak szemmel láthatóan van térítő célja is, mert ha nem, akkor mire való? Az is igaz, hogy ez a prédikálás sokszor elég rámenős és buta. A jehovista prédikátor gyakran azt sem tudja, hogy mit mond, csak egy könyvből olvassa fel egy nálánál értelmesebb ember mondanivalóját. De hogy ez miért tűnik rossz dolognak egy katolikus számára, azt nem értem.

Nem értem, mert a katolicizmus is ugyanilyen eszközökkel terjedt, és azokat pedig magasztaljuk. Ugye, hogy hősként és szentként tiszteljük Istvánt, aki a jehovistáknál ezerszer nagyobb erőszakkal ráerőltette a magyarokra a kereszténységet? Ugye, hogy örülünk, ha valamelyik afrikai vagy ázsiai misszionárius hithű katolikusokká neveli a pogány, vagy buddhista vagy muzulmán törzset? Tény az, hogy Krisztus is prédikált, és tanítványai is prédikáltak, attól függetlenül, hogy egyes hallgatóik ezt nem kérték, vagy más hallgatóikat kimondottan bántott a mondanivaló.

A katolikusok eljutottak ma arra a szintre, hogy kizárólag a papnak illik prédikálni, a híveknek pedig nem illik gondolkodni a szent dolgokon, csak bemagolt imádságokat ismételgetni, és bólogatni a pap mondanivalójára. Hogy ez jó-e vagy sem, azt nem nekem tisztem eldönteni,  de azt látom, hogy az emberiség fejlődik, az emberek egyre jobban igénylik a gondolkodást, az isteni igazság tanulmányozásának lehetőségét, és ha ez nem adatik meg nekik, akkor otthagyják a gyülekezetet, ahova eddig tartoztak, és átpártolnak egy más gyülekezetbe, ahol megkapják, amit szeretnének. Elvégre egy Isten van, és egy szentírás, nagyot tévedni sehol nem lehet. Ezért van az, hogy a megújulni nehezen tudó egyházak sorra veszítik híveiket.

6. Odafigyelés

Az előbb említett rámenősséget nevezhetnénk odafigyelésnek is, ha pozitívak akarunk lenni. Tény, hogy Jehova tanúi között sokkal nagyobb az egymásra figyelés, mint a hagyományos katolikus közösségekben. Jobban segítik egymást, a vállalkozók munkahelyeket biztosítanak gyülekezetük tagjainak, a tagok bajbajutott felebarátaik mellé állnak. Ezért gyakran irigykedve nézünk rájuk, sokszor hallom kórházból hazatért emberektől, hogy őket a faluból senki nem látogatta meg, de a szomszédos ágyban feküdt egy hívő, na bezzeg azt minden nap tízesével keresték fel a “testvérei”. 

Hogy ez az odafigyelés szívből jön, vagy csak egyszerűen szabály a gyülekezeten belül, esete válogatja, de a szenvedő vagy segítségre szorult ember szempontjából végül is teljesen mindegy, hogy miért kap odafigyelést, az a fontos, hogy kap. Mi pedig ahelyett, hogy irigykednénk, inkább próbáljunk meg hasonlóan cselekedni.

7. Világvége, öngyilkos szektás terroristák

Igen, a jehovisták várják a világvégét, és az igazak megüdvözülését. Miért, a katolikusok nem? Akkor mit jelent a miatyánkban a “jöjjön el a te országod”, és mit jelent a hiszekegyben a “test feltámadását és az örök életet. Ámen”? A gond csak ott van, hogy mi mormoljuk ezeket az imákat, mert jól bemagoltuk gyerekkorunkban, de fogalmunk sincs, hogy miről szólnak. Szóval a katolikusok is várják a világvégét, csak nem olyan nagyon, mert az egyház akkora vagyont felhalmozott, hogy azt még egy kicsit kellene élvezni a paradicsomi állapotok eljövetele előtt.

A jehovisták nem öngyilkos szektások. Várják a világvégét, de nem ölik magukat halomra előtte. Terrorizmusról pedig szó sem lehet, a hívek kell tartózkodjanak mindenféle öldökléstől, katonának nem mehetnek, politikától távol tartják magukat. Az igaz, hogy kicsit türelmetlenül várják azt a világvégét, és folyamatosan újabb és újabb évszámokat tűznek ki, de érthető is, hogy erősen beleuntak már ebbe a romlott világba.

8. Mert uszítva vagyunk

Megszoktuk, hogy valaki mindig megmondja nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz, kit kell szeressünk és kit kell utáljunk, kire kell szavazzunk és kit kell kiközösítsünk. Azt is megszoktuk, hogy egyházi vezetőink Krisztus nevében vagy az Atya nevében gyűlöletre uszítanak. Ami nonszensz, mindenki érzi, de mégis hallgat az uszításra, mert az emberben a gyűlölet ösztönösen sokkal nagyobb, mint a szeretet. Habár szeretjük azt hinni, hogy Isten minket a saját képére teremtett, az ő határtalan szeretetét nem igazán akarjuk örökölni. Vagy ha örököltük, nem akarjuk megmutatni.

9. Csak

Ha az ember gyűlölködni akar, nem kell ok rá.
Nem szeretném azt az érzetet kelteni írásommal, hogy a Jehova tanúi egyház jobb, mint a katolikus, vagy akármelyik másik. Mindeniknek megvannak a maga hibái és a maga erényei, én pedig túl kicsi vagyok még ahhoz, hogy ítélkezzek felettük. De azt ellenben látom, hogy bármely egyház hívei emberek, akik szeretik a jót, akik szeretetre vágynak, és ugyanazt az egy Istent imádják. Akkor pedig mire jó az utálat, a gyűlölet?

Kívánom kedves olvasóinknak, hogy az új évben a gyűlöletet váltsa fel a szeretet, hogy tudjuk szeretni a jehovistákat, a románokat, az arabokat, és mindenki mást, akit most idegennek, veszélyesnek érzünk, és emiatt utálunk.
 

                        

Csökevényes szervek?

CSÖKEVÉNYES SZERVEK?


A FÉREGNYÚLVÁNY

„A csökevényes szervek, struktúrák olyan anatómiai jegyek, melyek arra engednek következtetni, hogy egy élőlény leszármazási kapcsolatai behatárolják az adaptív fejlődésük lehetőségeit. A csökevényes szervek gyakran homológok olyan szervekkel, melyek más fajokban normálisan működnek. Kialakulásuk hátterében a környezet valamilyen változása áll. Az új környezeti feltételek között adott szerv feladata már nem szükséges a túléléshez, ezért az utódok egyre kisebb valószínűséggel öröklik a működőképes változatot. Bizonyos esetekben a szerv károssá válhat az élőlény számára (pl. a vakond szeme könnyen fertőződhet). Az esetek többségében a szerv megmaradása nem jár közvetlen hátránnyal, de kialakítása és fenntartása plusz energiát igényel az élőlénytől. Ez szelektív nyomást eredményez a struktúra eltávolítása irányában. Ezért ezek a struktúrák az evolúció további bizonyítékainak tekinthetők.

Ilyenek például a vak barlangi élőlények elcsökevényesedett szemei (2. ábra), vagy a csípő-csontok jelenléte a bálnákban és a kígyókban. Az emberben is számos ilyen csökevényes struktúra található, mint a farkcsont vagy a vakbél. (Az evolúció bizonyítékai - Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ – Digitális könyvtár)

„A közös egyedfejlődési mintázatok az evolúciós rokonság bizonyítékai. Az emberi embrióknak a fejlődés egy bizonyos fázisában kopoltyúik vannak, akárcsak az összes gerinces állatnak, bizonyítva egy kopoltyúkkal rendelkező közös ős létezését. Az emberi embrióknak a fejlődés hatodik hetében farkuk is van, mely később visszafejlődik. Az ember vakbele (a féregnyúlvány) csökevényes maradványa annak a szervnek, amely más emlősökben teljesen kifejlett formában található meg, és a cellulóz megemésztésére szolgál.” (ONLINE INTERNET MAGAZIN)

„A vakbél a vastagbélnek a kezdeti része, amelybe a vékonybél nyilik bele. A mindennapi szóhasználatban a vakbél tulajdonképpen a  féregnyulvány, velünk született csökevényes, elsősorban a növényevők  világában fontos szerv, mely az ember számára felesleges. A  törzsfejlődési folyamat maradványa. A gyulladása azonban életet  veszélyzetető állapot, amikor csak a vakbél eltávolitása vezet  gyógyuláshoz.” (Weborvos, online egészségügyi magazin, 2004-09-20)

LUFTOT RÚGOTT AZ EVOLÚCIÓ! 

Az orvosok legalább 2000 éven keresztül értetlenül álltak a nyak alatt és a mellcsont mögött elhelyezkedő kicsiny, vörösesbarna szövetdarab, vagyis a csecsemőmirigy működésével szemben . . . A mai orvosok a vakbélhez hasonlóan ezt is hasznavehetetlen, csökevényes szervnek tekintették, amely elvesztette eredeti rendeltetését, ha egyáltalán volt ilyen.
Az utóbbi néhány évben azonban egy amerikai, brit, ausztrál és svéd kutatókból álló kicsiny csoport kitartó munkájának eredményeképpen megoldódott a csecsemőmirigy rejtélye. Ezek a kutatók bebizonyították, hogy a csecsemőmirigy [thymus] nemhogy hasznavehetetlen, hanem valójában nagyon is fontos mirigy, amely a fertőző betegségekkel szembeni védekezés bonyolult rendszerében játszik fontos szerepet.
De vajon a csecsemőmirigy az egyedüli szerv, amely szabályozza védekező-rendszerünket? A legújabb kísérletek megerősítik azt a feltevést, hogy a szervezetben keletkezett védőanyag-reakciókban a vakbél, valamint az orr- és garatmandulák is szerepet játszanak.” („A ,hasznavehetetlen’ mirigy, amely egészségünket őrzi”- Reader’s Digest, 1966. november, 229., 235. old.)

 

Mégsem csökevényes szerv a féregnyúlvány?

Darwin szerint csak néhány faj rendelkezik féregnyúlvánnyal (appendix), és az emberi appendix csak a vakbél (coecum) egy részének elcsökevényesedett maradványa, amelynek semmi haszna nincs. A Journal of Evolutionary Biology legutóbbi számában megjelent tanulmány szerint viszont egyenesen a természetes szelekció erői akadályozzák meg, hogy a szerv végképp összezsugorodjon és eltűnjön. 

 Már két éve kimutatták a Duke Egyetem Orvosi Központjának kutatói, hogy a féregnyúlvány nem felesleges szerv, hanem a hasznos bélbaktériumok biztonságos búvóhelye, amit akkor vesznek igénybe, ha a bélviszonyok ideiglenesen kellemetlenül alakulnak számukra. … - állapítja meg a kutatásról beszámoló  Scientific American munkatársa, Steve Mirsky.” (medicalonline, 2009. augusztus 31.)

A nyirokrendszer kis nyirokerekkel képviselteti magát a bélbolyhokban, melyek közepén gazdagnyirokér-hálózat fut. Számos nyirokcsomó is elhelyezkedik a belek mentén, amelyekből szükség esetén rengeteg nyiroksejt tud pillanatok alatt a véráramba kerülni. A féregnyúlvány legfontosabb szerepe is a védelem. Falait belülről nyirokszövet béleli, ami a "harcban eleső" fehérvérsejtek helyébe mindig újakat állít. A védelmi rendszer további fontos tényezője a milliárdos létszámú bélflóra. Ha ennek baktériumai nem volnának, helyüket kórokozó mikroorganizmusok foglalhatnák el.” (A bélrendszer általános felépítése, Házipatika)


2011. május 23., hétfő

Kicsoda a mi Istenünk?

Kicsoda a zsidók és a keresztények Istene, 
a mi Istenünk?
Ellenőrizzük le, mit mond az ÓSZ és USZ, kicsoda a mi Istenünk? (Magyar Biblia Tanács fordításában)

A teljes Szentírás (ÓSZ=héber és USZ=görög Iratok) kinyilatkoztatása/tanítása szerint égnek és földnek, minden igaz hívőnek (ősatyák, zsidók, prozeliták, az Ur Krisztus, apostolai és tanítványai/követői) JHVH (Jahve/Jehova) AZ ISTENE, és nem Jézus Krisztus, nem a szent szellem, hanem csak és kizárólag AZ ATYA egyedül!!! Lásd a következő igehelyeket:
 
Az ÓSZ-ben:

„Áldott az ÚR, Sémnek Istene!” (1Móz. 9:26)
Istened leszek” (1Móz 17:7)
Istenük leszek.” (1Móz. 17:8)
„hadd eskesselek meg az ÚRra, az ég és föld Istenére” (1Móz. 24:3)
„a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok,” (2Móz.3:13)
„Az ÚR, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene „ (2Móz. 3:15)
„én, az ÚR, a te Istened” (2Móz. 20:5)
„Az ÚR, a mi Istenünk, „(5Móz. 1:6)
„Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!” (5Móz. 6:4)
„az ÚR, a te Istened, „ (5Móz. 6:15)
„Mert az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! „ (5Móz. 4:24)
„ a ti Istenetek, az ÚR az Isten” (Józs. 2:11)
Istened az én Istenem.” (Ruth 1:16)
„az ÚRtól, Izráel Istenétől,” (Ruth 2:12)
„az ÚR, a menny Istene” (Ezsdr. 1:2)
„Izráel Istenének, az ÚRnak a házát! Ő az Isten Jeruzsálemben” (Ezsd. 1:3)
„ szent az ÚR, a mi Istenünk!” (Zsolt. 99:9)
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?” (Zsolt. 22:2)
„örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem” (Ézsa. 61:10)
„URam, te vagy a mi atyánk,” (Ézsa. 63:16)
„te vagy, URam, a mi Istenünk!” (Jer. 3:21-25)
„ én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek” (Jer. 7:23)
„ Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek” (Ezék. 11:20)
„ én népem lesznek, én pedig Istenük leszek - így szól az én URam, az ÚR” (Ezék 14:11)
Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. „ (Ezék. 37:27)
„a menny Istene „ (Dán. 2:44)
„ a ti Istenetek az istenek Istene” (Dán. 2:47)
„Dániel Istenét! Ő az élő Isten” (Dán. 6:27)
„A mi Urunk, Istenünk „ (Dán. 9:9)
Istenünknek, az Úrnak” (Dán. 9:10)
„n, az ÚR, vagyok a te Istened Egyiptom óta.” (Hós. 13:4)
„én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek,” (Jóel 2:27)
„én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek” (Ámos 9:15)
„ Az URat, a menny Istenét félem,” (Jón. 1:9)
„Jónás imádkozott Istenéhez, az ÚRhoz a hal gyomrában.” (Jón. 2:2)
„mi az ÚRnak, a mi Istenünknek nevében járunk mindörökké.” (Mik. 4:5)
„URam, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem! „ (Hab. 1:12)
„gondot visel róluk Istenük, az ÚR,” (Zofóniás 2:7)
Istenük, az ÚR;” (Hagg. 1:12)
„az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek,” (Zak. 8:8)
„az ÚR, Izráel Istene „ (Mal. 2:16) 

Az USZ-ben:

„Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” ( Máté 4:7)
„Az Urat, a te Istenedet imádd, „ (Máté 4:10)
„Szeresd az Urat, a te Istenedet” (Máté 22:37)
„ az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, „ (Márk 12:29)
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Márk 15:34)
„és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,” (Luk. 1:47)
„Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” (Ján. 20:17)
„ akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Csel. 2:39)
„ úgy szolgálok atyáim Istenének,” (Csel. 24:14)
„ hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által „ (Róma 1:8)
„ békesség Istentől, a mi Atyánktól” (1Kor. 1:3)
„az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1Kor. 6:11)
„nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, „ (1Kor. 8:6)
Istenük leszek, és ők az én népem lesznek” (2Kor. 6:16)
„a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja” (Eféz. 1:17)
„a mi Istenünktől bátorságot kaptunk „ (1Thes. 2:2)
„megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt,”(1Thes. 3:9)
„a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, „ (1Thes. 3:13)
„a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, „(2Thes. 1:11)
„a mi megtartó Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, „ (1Tim. 1:1)
„Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,” (1Tim. 2:3)
„a mi üdvözítő Istenünk” (Tit. 1:3)
„Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől” (Tit. 1:4)
„ a mi üdvözítő Istenünk” (Tit. 2:10)
„megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,” (Tit. 3:4)
„békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” (Filemon 1:2)
„Hálát adok az én Istenemnek, „ (Fil. 1:3)
Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek.” (Zsid. 8:10)
„ nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, „ (Zsid. 11:16)
„Mert a mi Istenünk emésztő tűz.”( Zsid. 12:29)
Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus „ (2Pét. 1:1)
„az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak „ (2Pét. 1:2)
„ akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják.” (Judás 1:4)
„ az Isten, az ő Atyja előtt: „ (Jel. 1:6)
„felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” (Jel. 3:12)
„papokká tetted őket a mi Istenünknek, „ (Jel. 5:10)
„meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit”(Jel. 7:3)
„Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!” (Jel. 7:10)
„a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen.”” (Jel. 7:12)
„Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé„ (Jel. 12:10)
„Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké,” (Jel. 19:1)
„ „Dícsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, „ (Jel. 19:5)
„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! „ (Jel. 19:6)
„Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (Jel. 21:7)
Vajon ezek az idézetek azt mutatják, hogy Jézus Krisztus lenne a mi Istenünk? Nem inkább az egyértelmű, hogy nem Jézus Krisztus a mi Istenünk! Olyannyira egyértelmű, hogy ehhez kétség sem férhet!


Jézus kit jelölt meg az ő, a követői és a zsidók Istenének?

„meg van írva: Az Urat, a te
Istenedet imádd, „ (Mt 4,10)
„Én Istenem, én
Istenem, miért hagytál el engemet?”(Mt 27,46)
„ az Úr, a mi
Istenünk, egy Úr, „ (Márk 12:29)
„ Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én
Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” (Jn. 20:17)
„Aki győz, azt oszloppá teszem az én
Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. „ (Jel. 3:12)
 
Mit mondott Jánosról az angyal Zakariásnak?

„Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz (JHVH-hoz), az ő
Istenükhöz„ (Luk. 1:16).
 
Mózes szerint ki volt Ábrahám, Izsák, Jákob Istene - ahogy azt Jézus idézte?

„az Urat (JHVH-t) Ábrahám
Istenének, Izsák Istenének és Jákób Istenének mondta.”(Luk. 20:37)

Péter kit jelölt meg a zsidók és a keresztények Istenének?

„ akiket csak elhív magának az Úr, (JHVH) a mi
Istenünk.” (Csel. 2:39) vö.: Jóel 2:32 (Protf. 3:5)
„Ábrahám, Izsák és Jákób
Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, „ (Csel. 3:13)
„Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr (JHVH), a ti
Istenetek,” (Csel. 3:22)
„A mi atyáink
Istene feltámasztotta Jézust, „ (Csel. 5:30).
 
Pál szerint kicsoda a mi és az ő Istene?

„hálát adok az én
Istenemnek Jézus Krisztus által „ (Róma 1:8).
„Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig
Istené.” (1Kor. 3:23)
„nekünk mégis egyetlen
Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus” (1Kor. 8:6).
„az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi
Istenünk Lelke által.” (1Kor. 6:11)
„Az Úr Jézus
Istene és Atyja, aki áldott örökké,” (2Kor. 11:31)
„a mi Urunk Jézus Krisztus
Istene, a dicsőség Atyja „ (Eféz. 1:17)
„ a mi
Istenünk és Atyánk színe előtt” (1Thes 3,13)
„a mi
Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.” (2Thes 1:12)
„a mi megtartó
Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, „ (1Tim. 1:1)
„ezért kent fel téged az Isten, a te
Istened „ (Zsid. 1:9).
 
János kit nevezett meg Krisztus és a mi Istenünknek?

„ az Isten, az ő Atyja előtt:” (Jel. 1:6)

„királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek”(Jel. 5:10).
„Most lett a mi
Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé„ (Jel. 12:10)
„ „Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi
Istenünké” (Jel. 19:1)
„az Isten és a Bárány trónusából ered.” (Jel. 22:1)
 
A nagy sokaság a mi Istenünk alatt kit értett?

„Az üdvösség a mi
Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!” (Jel. 7:10)
 
Isten maga kit azonosít Istenként?

„ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni,
Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. „ (2Kor. 6:16)
„Aki győz, örökölni fogja mindezt, és
Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. „ (Jel. 21:7)

Jézus azonosítja Istent:

„Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos [üpszisztú] fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.” (Lukács 6:35)

A Biblia azonosítja Istent:

Itt Istenre olyan jelzőt alkalmaz, amit a Biblia Jézus Krisztusra vagy a szent szellemre Szentlélekre) soha sehol. Magasságosnak nevezi. A görög szó (hüpszisztosz), jelentése: legmagasabb, Legfelsőbb, Magasságos.

Vajon a Magasságos Isten három személyben létezik, Atya-Fiú-Szentlélek, akik egy ugyanazon Istenek lennének? Ha ez igaz lenne, akkor mindháromnak hüpszisztosznak is kellene lennie – ha közöttük semmi különbség nincsen. Ugyanakkor mindháromuknak a mi Istenünknek is kellene lenniük. De fentebb láttuk, hogy nem Jézus Krisztus a mi Istenünk, és nem is a szent szellem.

Éppen ezért, amit a szentháromság dogmája megfogalmaz, enyhén szólva hamis:

"Az egyetemes keresztény hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egyenlő  a dicsőségük, egyformán örök a fenségük. Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak valljuk, ugyanúgy az egyetemes keresztény hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk. Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlő: s ezért - ahogy előbb már mondtuk - a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk." (Konkordia Könyv, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1957. 10, 12-13. old.)

(Jézus Krisztus) Valóságos Isten, aki az emberiség megváltásáért hozzánk hasonló emberi testet öltött magára.” (Baptista Hitvallás)

Mivel nem Jézus Krisztus a Magasságos, Legfelségesebb Isten, a fenti baptista hitvallás értelmezhetetlen. Nincs még egy valóságos Isten az Atyán kívül, a Fiú pedig nem azonos a hüpszisztosz – Magasságos, Legfelségesebb Istennel. 

A Lukács 1:32-ben az angyal azt mondta Máriának, hogy fiút fog szülni, akinek a nevét Jézusnak kell neveznie, aki a Magasságos Fiának neveztetik, és az Úr Isten neki adja a Dávidnak trónját.

Ha Jézus Krisztus (mint Isten) azonos lenne azzal az Istennel, akinek a Fia, akkor saját magának a Fia lenne, mint hüpszisztosz Isten, ő maga lenne a Legfelsőbb, Magasságos Isten, (mivelhogy ”egyenlő  a dicsőségük, egyformán örök a fenségük„), és ez esetben az Úr Isten saját magának adná a Dávid trónját, sőt, saját (Magasságos) ereje árnyékozta volna be Máriát. (vö. Lukács 1:35) Továbbá akkor Jézus Krisztus ugyanúgy a mi Istenünk lenne, mint az Atya. Ez a szentháromság dogmája szerint ez így is van (mivel „mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlő”.).

Csakhogy nem Jézus Krisztus a Magasságos Isten, nem Jézus Krisztus a mi Istenünk, és az Úr Isten nem is saját magának adta a Dávid trónját. Nem beszélve róla, hogy a Lukács 1:76-ban bemerítő János a Magasságos prófétájának van nevezve, márpedig ő soha nem volt Jézus Krisztusnak a prófétája. Hanem Annak az Istennek, Aki a Jézus Krisztusnak is az Istene, és nyilván nem saját magának! (vö. 1Kor 11:3) Ha viszont Jézus Krisztus is Magasságos Isten lenne (mivelhogy állítólag „egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége,”), akkor ugyanúgy a ő prófétája lenne János, mint ahogy nem az.

Ennélfogva a szentháromság dogmája nem bizonyul bibliai tanításnak, hanem egy olyan tanításnak, aminek a fenntartásához szánt szándékkal keresnek olyan idézeteket, amikkel ugyanannak az Istennek állítják be az Atyát és a Fiút és a szent szellemet, de ami azt világosan cáfolja, azokat direkt kikerülik és nem veszik figyelembe. Például, hogy még a gonosz szellemek által (gyötört emberek) sem azonosították soha Jézus Krisztus a Magasságos Istennel, hanem a Fiával! (vö. Márk 5:7; Lukács 8:28; Csel 16:17)

Amikor bibliaírók a Magasságos Istenre gondoltak, azalatt soha nem értették Jézus Krisztust. (vö. Csel 7:48; 17:24; 1Mózes 14:20; Zsolt 56:3; 83:19; Hóseás 11:7)

Ezért semmiképpen nem mondható bibliai tanításnak a szentháromság-egy Isten teóriája, hanem csupán egy emberi filozófiának, amit a bibliai kinyilatkoztatástól elhajlott egyház talált ki annak idején, és a hozzájuk tartozók tartanak fönn mind a mai napig!

Kissé merészen azt lehetne mondani, hogy Isten nem nyilatkoztatta ki a Szentháromságot. A Szentírás beszél az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről külön, beszél a köztük levő kapcsolatokról, anélkül, hogy egybefogná a különböző szálakat. De azt a pontot, ahol a teljességgel felfoghatatlan kezdődik, Isten belső életének titkát, a kinyilatkoztatás érintetlenül hagyja, s csupán egy-egy utalást ad.” (Salamon László plébános, Nagyboldogasszony Plébánia, Csongrád, fórum, Vasárnapi prédikációk)

„Ez az alapvető hitvallás, az Isten mint Atya, Fiú és Szentlélek, még Róma idejében, tehát körülbelül a 2. évszázad második felében jött létre.” (Dr. H. Berkhof, Egyháztörténet, 2. kiadás, 43. rész)

A háromság tana az első dogma, amit az egyház teljes öntudatossággal hozott forgalomba azon terjedelmes hitviták alapján, melyek az első három évszázadot betöltötték.” (Dr. H. Schmidth, Herz. Real. Encikl. 16. kötet)

Lásd még:

Három, kettő vagy egy az Isten?

 

2011. május 14., szombat

Evolúciós visszahívások

AZ EVOLÚCIÓ NEM HÍVJA VISSZA 

 

TÖKÉLETLEN KONSTRUKCIÓIT

 

 sellő szindróma

Minden olyan fejlődés által tökéletesedő szerv, ami a fejlődése szakaszaiban kiforratlanságából adódóan tökéletlen, az nem versenyképes. Ami pedig nem versenyképes, az a természetes kiválasztódás kiselejtezése folytán túlélésre alkalmatlan, tehát pusztulnia kell. A versenyképtelenség az nem előnyös, hanem kifejezetten hátrányos az evolúció szempontjából. Ha évmilliókon keresztül apránként fejlődik egy szerv, akkor az menet közben mindig a relatív tökéletlenség állapotában van. A létért való küzdelemben tökéletes, célját betöltően használható akkor lesz, amikor teljesen és hibátlanul kifejlődött és sikeresen funkcionálni képes.

Hogy ért rá megvárni több millió éven keresztül az a bizonyos átmeneti szakaszban lévő élőlény, hogy neki pl. fokozatosan tejmirigye fejlődjön? Na és közben hogyan táplálta kicsinyeit? De még inkább hogyan volt képes arra, hogy tökéletlen, éppen fejlődésnek induló, kényszerűen nagy hibaszázalékkal rendelkező, átmeneti stádiumban lévő, össze nem illő szaporodó szervek alapján nagyságrendileg hatalmas/általános (nem csupán szűk helyi) mértékben sikeresen szaporodjon és így túléljen? A millió éveket hogyan voltak képesek áthidalni tökéletlen szervekkel és tökéletlen egyedekkel, amíg az evolúció kikísérletezte számukra a tökéletes/funkcióképes megoldást? Ez általános iskolai alsó tagozatos szinten is válasz nélkül hagyott rejtély.

Ez a szituáció hasonló ahhoz, ami pl. az autógyártásban folyik.

Tökéletlen, (piaci szempontból) nem versenyképes autók (stb.) gyártási hiba miatti visszahívása rendszeresnek mondható az autóiparban. Miképpen lehetséges, hogy ezekben az esetekben komoly gondot okoz a gyártónak a hibás konstrukció piacra dobása (a természetes szelekció elve szerint vissza kell hívnia azokat), ugyanakkor állítólag az evolúció tökéletlen (túlélés szempontjából nem versenyképes) konstrukciói semmilyen hibát nem okoztak évmilliók alatt, hanem biztosították a fokozatos fejlődés közbeni sikeres szaporodást és túlélést!? Csak nem olyan elmélettel állunk szemben, amely a gyakorlatban – a tapasztalatok szerint – rendszeresen megbukik?! (Különben nem kellene visszahívni az autókat.)

Ha az autóipar töretlen evolúciója a tökéletlen konstrukciók miatt sorozatos, kijavításra váró akadályokba ütközik, a vak véletlen evolúciós (mutációs) folyamatok ugyanilyen hibás konstrukciók miatt hogy hogy nem ütköztek akadályba? Csak nem az evolucionisták hiszékenysége segítette át az evolúciót a tökéletlenség évmilliós korszakain, amikor is a szaporodási mechanizmusok átalakulásának nem versenyképes közbeeső fázisai között nem volt kivitelezhető a túlélést biztosító sikeres szaporodás?!!!

AUTÓIPARI VISSZAHÍVÁSOK

A Ferrárik, melyeket szégyenszemre

visszahívtak

A Ferrarik, melyeket szégyenszemre visszahívtak. A tavaly bemutatott Ferrari a márka történetében az egyik legszebb modell, ám a gyár kénytelen visszahívni az autókat, miután öt jármű kigyulladt az elmúlt hónapokban. Lángoló Ferrarik miatt került kínos helyzetbe a világ legpatinásabbnak tartott autómárkája. A maranelloi székhelyű vállalat ezért 1248 járművet hív vissza a 458 Italia modellek közül. (Menedzsment, 2010, szept. 3.)

Egy embert már megölt a légzsák, most visszahívják a modellt. Kedden a Honda bejelentette, hogy a rossz légzsák miatt 437 ezer autót visszahív. A sofőr felőli légzsákkal van baj, ez fújódik fel túl erősen. Egy ember már meghalt emiatt. Többek között a Honda Accord-okat hívja most vissza a Honda. Összesen 437 ezer autó tulajdonosát értesítik, mert kiderült, hogy a légzsákok nem biztonságosak: túl hamar felfúvódnak. Emiatt 11-en sérültek már meg, egy ember meg is halt. Tavaly emiatt már vissza kellett hívniuk több mint 500 ezer autót, akkor főleg Mexikóból, Ausztráliából és a Távol-Keletről. A mostani visszahívás a 2001-ben és 2002-ben, az Egyesült Államokban és Kanadában gyártott autókat érinti.

Néhány napon belül ez már a második több százezres visszahívás, amit valamelyik nagy japán autógyártó jelent be. A Toyotának ugyanis fékproblémák miatt kellett visszahívnia több százezer autót, a legújabb hibrid Priust.Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a szükségesnél valamivel később fog a fék, és ezt több tulajdonos is észrevette. Miután a hibák kiderültek, mindkét cég részvényei nagyot zuhantak a tőzsdéken. A káruk pedig több milliárd dollár.” (tv2.hu)

A Fisher-Price persze nem nézte tétlenül a kigyulladó és ámokfutó minidzsipeket. A cég felkérte vásárlóit, vigyék vissza a járműveket, hogy a szükséges javításokat elvégezhessék. … A szóvivő szerint az is bizonyítja a (Fisher-Price) cég jószándékát, hogy májusban visszahívták azokat a kosárlabdahálóikat, amelyeken a lyukak túl nagyok voltak. A nagy lyukak miatt a gyerekek esetleg belegabalyodhattak a hálóba, de a cég még azelőtt visszahívta a terméket, mielőtt egyetlen panasz is érkezett volna.” (INDEX, 2001. jún. 7.)

Tűzveszélyes ablakmosó rendszere miatt hívnak vissza import Cadillac márkájú autókat Kínában – jelentette be a minőség ellenőrzési főhatóság szerdán. … A Sanghai GM összesen 4200 gépkocsi visszahívását rendelte el, köztük ezer fölötti számban a 2007 és 2009 között gyártott Escalade típusokat és több mint háromezer CTS-t – áll a minőségfelügyeleti, ellenőrző és karantén főhivatal közleményében. A szakemberek megállapítása szerint a fűtött ablakmosó-folyadék rendszerében keletkező hiba különleges esetekben tüzet idézhet elő, ezért döntött a Shanghai GM a visszahívás és a javítás mellett. (MTI, 2010, jún. 9.)

Az amerikai Ford kisteherautók visszahívását elrontották, ezért újra a szervizekbe rendelik az autókat. Az ok továbbra is egy olyan elektromos alkatrész, amelynek meghibásodása rövidzárlathoz és tűzhöz is vezethet. Mivel tisztában voltak a hibás alkatrészek sorozatszámával, a Ford mérnökei készítettek egy programot, amely kiszűrte a rendszerből azokat az autókat, amelyeket a potenciálisan veszélyes alkatrésszel szereltek.” (autó-motor, 2011, márc. 4.)

Rossz a Toyota benzinpumpája - Visszahívják az autókat. A Toyota Japán autóipari cég 265 ezer autót hív vissza a javítóműhelyekbe a benzinpumpa meghibásodása miatt.” (Világgazdaság, 2007. 11. 28. )

A Renault világszerte 695 ezer második generációs Scenic modellt hív vissza kézifék problémák miatt, Magyarországon közel háromezer autót érint az akció. A visszahívásra azért van szükség, mert rendkívüli esetekben az automata kézifék magától bekapcsolódhat az utazás alatt. Németországban a visszahívási akció - ami már június 2-án elkezdődött - 66 ezer olyan autót érint, amelyeket 2005. június 20-ig gyártottak. Magyarországon is hívnak vissza Renault Scénic 2-es modelleket a cég mostani visszahívási akciójának keretében - közölte Kismartoni Péter, a Renault Hungária Kft. kommunikációs igazgatója az MTI kérdésére. Mint elmondta, Magyarországon 2923 vásárlót érint a visszahívás. Az érintetteknek már június elején elküldték az értesítést. A beavatkozás mintegy félórás munkával jár, és ezalatt újraprogramozzák az automata fékrendszert - mondta Kismartoni Péter. A beavatkozás díjmentes, és a munkát a márkaszervizekben végzik el a jármű azonosítását követően. A Renault-nál az autó eladása után is tartják a kapcsolatot a vásárlóval, a cég követi az autó útját és, ha kell, megteszi a szükséges beavatkozást.” (2010. 06. 29., Origo)

Amerikában félezer, manuális váltóval szerelt autót hív vissza a Volvo, világszerte jóval több lehet az érintett modellek száma. 2010-2011-es modellévű C30, 2010-es S40 és 2010-es V50-eket hív vissza a Volvo váltóhiba miatt. Az amerikai közlekedésbiztonsági szervezet közlése nyomán egyelőre csak a tengerentúlon érintett autók száma ismert, félezer darabnál azonban valószínűleg több autóval lehet baj világszerte.

A hatfokozatú manuális váltóval szerelt modellekben hibás lehet a váltókar rögzítése, bármikor kilazulhat, emiatt előfordulhat, hogy a váltót nem lehet sebességbe tenni vagy beragadhat valamelyik fokozat.

Már elkezdődött az érintett autók tulajdonosainak kiértesítése, a márkaszervizekben ellenőrzik és ha szükséges, meghúzzák a rögzítéseket.” (2010. 06. 18. Origo)

Potenciális fékhiba miatt 56 ezer Cee'det hív vissza a Kia. A ráncfelvarrás előtti modellek érintettek. Arra gyanakszik a Kia, hogy baj lehet azokkal a frissítés előtti Cee'dekkel, amelyekbe ESP-t is szereltek. Ezekben a modellekben a főfékhenger esetenként hibásan működhet, ezért a koreai márka arra kéri a tulajdonosokat, hogy ellenőriztessék autóikat a márkaszervizekben.

A visszahívást a gyár azért rendelte el, mert több tulajdonos is panaszkodott arra, hogy néha furcsaságokat tapasztal fékezés közben. Baleset még nem történt a hiba miatt, de a Kia az összes, 2008. április 1. és 2009. március 30. között készült modellt ellenőrizni akarja, karosszéria-változattól függetlenül.

Összesen 56 ezer autó érintett, a Kia becslései szerint 35 ezer főfékhenger szorulhat cserére. Amennyiben hibás az alkatrész, 35 perc alatt végeznek a javítással.” (2010. 06. 15., Origo)

 „Másfélmillió GM-modell tűzveszélyes az Egyesült Államokban, a gyártó az összes érintett autót visszahívja. Tűzveszélyesek azok a General Motors-modellek, amelyekbe ablakmosó-folyadékot melegítő rendszert szereltek. Már 2008-ban kiderült, hogy ezekben az áramkörökben tűzveszélyes rövidzárlat keletkezhet, 858 ezer autót vissza is hívtak, de hiába.

Az - elvileg - egyszer már megjavított autókkal együtt most másfélmillió járművet rendelt vissza a GM, összesen 18-féle, 2006-2009-es modellévű Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer és Saturn érintett.

Két évvel ezelőtt biztosítékkal védték le a rövidzárlatra hajlamos áramkört, nem is ezzel van baj, hanem ezúttal a belső, túlmelegedés ellen védő szerkezettel: ez a GM szerint nem úgy működik, ahogy azt a mérnökök elképzelték. Öt tűzesetről érkezett bejelentés a GM-hez, személyi sérülés vagy baleset nem történt.” (2010. 06. 09., Origo)

Fékhiba és tűzveszély miatt összesen 574 ezer autóját kénytelen visszahívni az amerikai Chrysler. Egyszerre két nagy visszahívást is bejelentett a Chrysler, az amerikai gyár összesen 574 ezer autót rendel vissza ellenőrzésre. Ebből 289 ezer Jeep Wrangler. A 2001 és 2010 között gyártott autók érintettek, a sárvédők alátétei érinthetik a jobb első és bal hátsó fékköröket.

Emiatt kopás, idővel pedig fékfolyadék-szivárgás léphet fel, amely az amerikai közlekedésbiztonsági szervezet szerint jelentősen növeli a baleseti kockázatokat. A Chrysler tudomása szerint még nem történt baleset a hiba miatt.

285 ezer Dodge Grand Caravant és Chrysler Town & Countryt is visszahív a gyártó a 2008-as és 2009-es modellévből, amiken a tolóajtók felfüggesztései összeakadhatnak az elektromos kábelekkel és ez rövidzárlatot, szélsőséges esetben tüzet okozhat.” (2010.06.08., Origo)

Közel félezer, 2007-es és 2008-as modellévű Murciélagót hív vissza a Lamborghini tűzveszély miatt. Lecsapott az amerikai közlekedésbiztonsági szervezet a Lamborghinire is, az olasz márka 428 darab, 2007-es és 2008-as modellévű Murciélagót kénytelen visszahívni komoly probléma miatt. Egyaránt vonatkozik az akció a kupé és roadster kivitelre, üzemanyag-szivárgás miatt kigyulladhatnak az érintett sportkocsik.

Nem megfelelőek az üzemanyagtank hegesztései, emiatt előfordulhat, hogy a benzinpumpánál a tank egyszerűen leválik. Azonnal lángra lobbanthatja a forró motor a kiömlő üzemanyagot, a tulajdonosok számára az átvizsgálás és a javítás természetesen ingyenes.” (2010. 05. 25., Origo)

Kormányhiba miatt hívják vissza a Lexus LS-t.

A visszahívás 11,500 autót érint világszerte és a kormánymű hibájából ered. A Toyota szerint a szervo rásegítés miatt kis sebességnél nehezen tér vissza a kormány középállásba. Mieko Iwasaki asszony, a Toyota szóvivője elmondta, hogy a főként városi manőverezésnél jelentkező problémára a japán vevők panaszaiból derült fény. Ilyenkor a változó rásegítést biztosító szervomotornak kéne visszatekerni a kormányt a középpontba, de ez csak lassan, nehézkesen történik meg. Elmondása szerint azért hirdetnek globális visszahívási akciót, mert a hiba forrása egyszerre mechanikai és szoftveres eredetű.

A visszahívás az LS 460-ast, az LS 600h hibridet és ezek L jelű hosszú tengelytávú változatait egyaránt érinti. 3800 autót az Egyesült Államokban, 4500-at Japánban, 40 autót Nagy-Britanniában - a többit Európában és a Közel-Keleten. (2010. O5.20., Origo)

Laguna- és Modus-visszahívás a Renault-nál

Világszerte 156 ezer, harmadik generációs Lagunát hív vissza a Renault a biztonsági öv esetleges hibája miatt. A Modust a hátsó üléspad miatt kell szervizbe vinni. 156 ezer, a gyártás 2007-es beindulásától 2009. augusztus 24-éig készült Laguna III limuzint és kombit hív vissza a Renault a biztonsági öv hibás kialakítása miatt. Túl hosszú acélmerevítőt építettek az övfeszítőbe, emiatt baleseti helyzetben csődöt mondhat az alkatrész.

Három centimétert kell levágni az acélszálból, amennyiben ugyanis a sofőr az ülést a lehető legmélyebb pozícióba állítja, erőteljes ki- és beszállásoknál az övet folyamatosan vágja az elszabott alkatrész. Extrém esetben az is megtörténhet, hogy a folyamatos károsodás miatt baleset esetén elszakad az öv, de erre még nem volt példa. Másfél órát vesz igénybe az autók ellenőrzése a márkaszervizekben.” (2010. 05. 18., Origo)

40 ezer autót hív vissza a Chrysler.

A gyújtáskapcsoló zármechanizmusának hibája miatt 40 ezer autót hív vissza a Chrysler-csoport. 40 131 autóját hívja vissza az amerikai Chrysler, mert a gyújtáskapcsoló működésével problémák lehetnek. Bizonyos, 2010-es modellévű Chrysler 300, Dodge Challenger és Charger, Jeep Commander és Grand Cherokee, valamint Dodge Ram modellek érintettek.

A Chrysler szerint ezekben az autókban esetleg akkor is ki lehet húzni a slusszkulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor a váltót még nem kapcsolták parkoló állásba. Emiatt az autók akár maguktól is mozgásba lendülhetnek, balesetveszélyt okozva.

Várhatóan júliusban kezdődik az akció, az átvizsgálás után a márkakereskedésekben díjmentesen cserélik a gyújtáskapcsolót, amennyiben szükséges.” (2010.05.14., Origo)

Visszahívják a kilencmilliós Suzuki szedánt.

Visszahívja a Kizashi európai változatát a Suzuki. Lecsúszhat az ékszíj. Máris visszahívja a Kizashi európai változatát a Suzuki. Amerikában is volt már visszahívási akció a szedánnal kapcsolatban, a tengerentúlon azt állapították meg, hogy baleset esetén a kesztyűtartó fedele leválhat, az elszabaduló alkatrész pedig sérülést okozhat.

A jobban felszerelt európai modelleknél motorikus probléma merült fel, az ékszíj a laza feszítőgörgők miatt lecsúszhat a helyéről. Nemcsak a Kizashit, hanem a Grand Vitarát is érinti a probléma, a javítás a Suzuki tájékoztatása szerint egy órát vesz igénybe.

Nem ismert az akcióban érintett modellek pontos száma, Németországban mindenesetre 824 Kizashi- és 2583 Grand Vitara-tulajdonosnak küldtek levelet. Tekintettel a Kizashi magas árára, a kontinensen legfeljebb néhány ezer darab lehet érintett.” (2011. 03. 03., Origo)

Százhúszezer Swiftet hív vissza a Magyar Suzuki.

A Magyar Suzuki ellenőrzésre visszahívja az Esztergomban gyártott, 1997 és 2002 október elseje között készült Swifteket, mert a magyar beszállítású első lengéscsillapítók rozsdásodása miatt a keréktartó csonk leválhat a csillapítóról és a gépkocsi mozgásképtelenné válhat - erősítette meg az MTI értesülését az egyik Komárom-Esztergom megyei márkaszerviz tulajdonosa.

A hiba a lengéscsillapító cseréjével teljesen elhárítható, a beavatkozást azonban házilag nem lehet elvégezni. Ha szükséges, a márkaszerviz japán alkatrészre cseréli mindkét lengéscsillapítót, csavarjaikkal együtt. A munka időtartama körülbelül két óra.” (2010.12.29., AutóPRO)

Baj van a Jettával.

Nem egészen 40 000 Jettát kényszerül visszahívni a Volkswagen. A Bora utódjából az Egyesült Államokban értékesítették a rendkívüli szervizlátogatásra rendelt mennyiséget. A visszahívásra az NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration - Szövetségi Közlekedésbiztonsági Hatóság) utasította a gyártót. Az NHTSA közleménye alapján az üzemanyag-ellátás, konkrétan a benzinvezeték hibája miatt legrosszabb esetben tűz üthet ki. A gyár 39 583 darab, 2005-ös modellévű Jettát vár a szervizekbe. „ (2005.07.11. , vezess.hu)

A GÉPJÁRMŰ VISSZAHÍVÁSOK JOGI HÁTTERE

A gépjármű visszahívások mostanában rutinszámba mennek már Magyarországon is. Csak 2010. december folyamán öt különböző autógyártó indított visszahívást, melyek közt talán a Suzuki, mint magyar gyártó és a hibás alkatrész magyar beszállítójának esete keltette a legnagyobb feltűnést. Kérésünkre a NOERR ügyvédi iroda automotive csoportja világítja meg a gépjármű-visszahívások jogi hátterét. 1. Milyen esetben kell gépjármű visszahívást indítani? 

A gépjárművek visszahívása az általános termékbiztonsági jogszabályok alapján történik, így a Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. Törvény) és a 79/1998. Kormányrendelet mérvadó. A gyártó köteles visszahívni a nem biztonságos terméket. A törvény szerint, a termék akkor biztonságos, „ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy az ésszerűen várható használat mellett (…) nem, vagy csak a rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti.” Szinte bármilyen gépjármű meghibásodás esetén elképzelhető, hogy a hiba veszélyezteti az autós életét, egészségét, testi épségét - a decemberi visszahívások is erről tanúskodnak:” (2011.02.01., AutoPRO)

NEM BIZTONSÁGOS TERMÉKEK

Kigyulladó Ferrári, túl hamar és erősen felfúvódó légzsák; későn fogó fék, nagy lyukú kosárlabdaháló, tűzveszélyes ablakmosó; hibás elektromos alkatrész; rossz benzinpumpa; önmagától bekapcsolódó automata kézifék; váltókar hibás rögzítése, hibás főfékhenger; tűzveszélyes ablakmosó-folyadékot melegítő rendszer; rosszul beállított sárvédő alátétek; nem megfelelő üzemanyagtank hegesztés; kormány műhiba; biztonsági öv hibás kialakítása; gyújtáskapcsoló zármechanizmusának hibája, nem biztonságos kesztyűtartó fedél; lecsúszásveszélyes ékszíj; rozsdásodó lengéscsillapítók; benzinvezeték-hiba, stb...

Ezen nem biztonságos termékek miatt kényszerült sok autógyár visszahívni autóit, hiszen közvetlen életveszélynek tették ki az általuk gyártott termékek tulajdonosait.

Ha ezt a jogi hátteret kivetítjük az evolúciós folyamatra (hisz ott is életek forogtak kockán, de ott aztán nagyon!), akkor megállapíthatjuk, hogy ott is szükséges lett volna az evolúciós folyamatnak visszahívnia azokat a hibás, félig, vagy kezdetlegesen, vagy egyáltalán nem kifejlődött szaporodó (stb.) szervekkel rendelkező élőlényeit, amelyek túlélés szempontjából életveszélynek voltak kitéve.

[Mindig az átmeneti szerveket kérik számon az evolúción, holott nagyon sok szerv tekinthető akár átmenetinek is – mondják az evolucionisták. Sokat emlegetett példa erre a szárny, amely félig kifejlődve még nem teszi képessé az állatot repülésre, viszont mint végtag kevésbé jól funkcionál, és csak akadályozza az állatot a futásban, mert nagyobb a légellenállása. Ezzel szemben ott az a mókusfaj, ami fáról fára ugrál, és bőrlebernyege alakult ki. Na persze azért az messze van a szárnytól, de ha extrapoláljuk a folyamatot, (evolúciós szemszögből) akár tekinthetjük a dolgot köztes, átmeneti állapotnak.

Csakhogy az a helyzet, a mókus bőrlebenye – ha átmeneti állapotnak is tekintjük – pontosan olyan mértékű, amely segíteni képes őt a helyváltoztatásban. Ugyanakkor minden fejlődési stádiumban ez a bőrlebeny egyáltalán nem segíthette a mókust, hanem hátráltathatta, különösen amikor még csak úgy vaktában lifegett rajta a fejlődés kezdetén fele vagy negyedakkora méretben. /Egyébként is az csupán egy direkt evolúciós feltételezés, hogy a jelenlegi bőrlebeny egy átmeneti állapotnak tekinthető egy másik fajba való átalakulás ranglétráján, és nem eleve hozzátartozik a mókusfajhoz./

Nem beszélve róla, hogy ugyanezt a szaporodószervvel még gondolatban sem lehet eljátszani, mivel még egy vaktában össze-vissza lifegő bőrlebennyel el lehet ugrálni valahogy – ha egyébként nem hátráltatja a túlélésben (?), de egy félig kifejlődött, tehát funkcionalitását betölteni képtelen szaporodószervvel ugyanez már nem működik. Hála Istennek! Hiszen akkor torzszülött méhű élőlények szaporodnának torszülött méhű utódokat létrehozva, a torzszülött evolucionista gondolkodás eredményeképpen.]

LEOPERÁLTÁK RÓLA HALOTT TESTVÉRE

TESTÉT


Felvetődik a kérdés, ha az anyának eleve egy fokozatos fejlődés kellős közepén funkcionáló méhe lenne, egyáltalán hogyan lehetne képes megfogamzani, hogyan tudná kihordani a gyermekét? Hiszen még egészséges szaporodószervekkel is történhetnek ilyenféle abnormitások. (Félig kifejlődött parazita ikermagzat; Küklopsz-baba: orr nélkül, szemmel a homlokán; kétfejű kisbaba; egy kislány négy szemmel, két orral és két szájjal, stb. A csecsemő csupán néhány óráig élt. … Indiában nem ez az első eset, hogy furcsa rendellenességgel születnek meg csecsemők.) Hát akkor alapjáraton, fejletlenül, tökéletlen átmeneti állapotok közepette sokkal inkább!

Ha egészséges szaporodószervvel rendelkező anyák torzszülött gyermekeket hozhatnak világra, akkor eleve torz, fejletlen szaporodószervekkel bíró élőlényekkel mire lehet képes a természet?

Egyáltalán, hogyan képzelheti normálisan gondolkodó ember, hogy csökevényes szaporodószervek képesek túlélésre alkalmas utódok nemzésére? Lifegő mókusszárnnyal még éppenséggel el lehet lifegni valameddig, na de lifegő méhhel? Legfeljebb a biológiai halottasházig! Ha meg rögtön létrejöttek a szaporodásra tökéletesen alkalmas szaporodószervek, akkor hol van az évmilliós fokozatos fejlődés?

 BARLANGI SZALAMANDRA  

Például megfigyelhető, hogy a barlangi szalamandra szemei teljesen elcsökevényesedtek. Azonban ha ezt az elcsökevényesedett állapotot a kifejlődési stádium elején lévő szaporodószervre vetítjük ki (tehát ahogy most a szem elcsökevényesedett – utolsó állapot -, ugyanilyen elcsökevényesedett állapotnak kellett lennie a kezdeti állapotban is, már ami a szaporodószerveket és az egész szaporodási mechanizmust illeti, mivelhogy ezek állítólag fokozatosan fejlődtek ki évmilliók alatt [evolúció], nos akkor egy ilyen csökevényes felépítésű szaporodószervekkel rendelkező szervezet (élőlény) hogyan tudta kivitelezni sikeresen a szaporodást? 

Ha az elcsökevényesedett szemmel nem lehet látni, akkor a még csökevényes szaporodószervekkel sem lehet szaporodni, ez teljesen evidens. Aztán az teljesen mindegy, hogy az elcsökevényesedés a folyamat elején van, vagy a végén, az a fontos, hogy lehetetlenné teszi a használatát!

[Ha meg a kezdeti szaporodási mechanizmus nem volt soha elcsökevényesedve, hanem rögtön tökéletesen funkcionáló volt, akkor az csakis készre Teremtés útján jöhetett létre, nem pedig évmilliós genetikai botladozások során!]

MUTÁCIÓ ÉS TERMÉSZETES KIVÁLASZTÓDÁS

Mint azt a modern tudomány már megállapította, A MUTÁCIÓK felfedezése és A TERMÉSZETES KIVÁLASZTÓDÁS elvének a mutációk hatásával való való kombinálása sem oldotta meg azt a problémát, hogy új fajok létrejöttéhez és fennmaradásához egy csapásra teljesen kifejlett, tökéletesen működő új szerveket kellene a fajok egyedeinek produkálniuk. (Mint az autógyártásban a hibátlan termékek.) Ilyenfajta makromutációk” azonban csak az evolucionista tudósok sör hasú képzeletében léteznek. (Ez az autógyártásban sem létezik, ahogy ezt láthattuk az említett példákon.)

A valódi mutációk csak apró változásokat hoznak, és ezek az apró változások mindig hátrányt jelentenek, amíg nem tökéletesek. És mivel sohasem tökéletesek, a természetes kiválasztódás ugyanúgy megakadályozza a faj felfelé törekvését, mint amilyen eredményesen megakadályozza a hanyatlását is. (Az autóknál ugyanez a helyzet. Amíg egy újítás nem tökéletes, addig hátrányt jelent - az autót vissza kell hívni. A jogi háttér (Fogyasztóvédelmi törvény) pedig, amely a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét hivatott védeni, megakadályozza a kiforratlan felfelé fejlődést ugyanúgy, mint a hanyatlást.)

Ha pedig ez a helyzet, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy Darwin természetes kiválasztódási elve NEM A FAJOK ÁTALAKULÁSÁT, HANEM A FAJOK STABILIZÁLÁSÁT SEGÍTI ELŐ, éppen annak visszacsatoló hatása következtében. (Ugyanígy a fogyasztóvédelmi törvény a BIZTONSÁGOS autógyártásra teszi a hangsúlyt, nem pedig az egyre újabb (nagy hibaszázalékot magában rejtő) prototípusok kifejlesztésére, annak előmozdítására.)

Ezen stabilizáló hatáson a mutációval való kombinálás sem változtat. Nem létezik tehát olyan evolúciós mechanizmus, amely az egyszerűtől az egyre komplexebb felé mutat. Ennélfogva nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az ún. makroevolúciós folyamat (fajátalakulás=általános evolúció) megtörtént volna. (Ugyanígy nem létezik olyan autógyártás, amely a tervezés folyamata közben is menetkész állapotban van, tehát a mérnökök úgy fejlesztik/tökéletesítik, hogy közben gurul az autó és részt vesz a közlekedésben.)

MUTÁCIÓ – VALÓBAN BIZONYÍTJA AZ EVOLÚCIÓ IGAZSÁGÁT?

Mennyi a valószínűsége annak, hogy a véletlen mutációk találkozzanak és létrehozzanak egy új szerkezetet? Tegyük fel, hogy egy rovarszárny kialakulásához csak öt génre van szükség (nagyon szerény becslés)... Annak valószínűsége, hogy két nem ártalmas mutáció egyidejűleg történjen meg, egy az ezer millió millióhoz. Gyakorlatilag nincs esélye annak, hogy mind az öt mutáció egyszerre jelenjen meg egyetlen szervezet életciklusán belül.” (Verbrugge, Alive: An Enquiry into the Origin and Meaning of Life, p.13.)

(Ugyanez az autógyártásban is érvényesül. Tervezés nélküli folyamatok - de még hibás tervezések is, - csak hátráltatják az autó biztosította védelmet a tulajdonosok számára. A tervezés nélküli folyamatok pedig a véletlen kategóriába esnek.)

MIT LEHET FÖLTÉTELEZNI A VÉLETLENRŐL?

Kérdezzünk meg bárkit, vajon a kockavetésnél lehetséges-e negyven hatosból álló sorozat? Ha minden ember, aki valaha élt a földön, naponta ezerszer negyven kockát dobna, - a válasz bizonyára igen lenne. Pedig ha millió ilyen földön (bolygón) 2-2 milliárd ember 1 milliárd éve dobna naponta 1000x40 kockát, akkor 19:1-re tehető, hogy ebből a 106.(2x109).109x(365.103) sorozatból egyetlen negyven hatosból álló sorozatot sem találunk.” (Ludwig G. l959)

Céltudatos tervezésre van tehát szükség, úgy az evolúciós folyamatok sikeres kivitelezéséhez, mint a sikeres autógyártáshoz!

MŰKÖDŐKÉPES STRUKTÚRÁK VÉLETLEN MEGJELENÉSE?

Csányi Vilmos közismert magyar kutató az Evolúciós rendszerek (Bp. 1988.) című könyvében a következő meggyőződését fejezi ki: „Statisztikai számításokkal kimutatható, hogy lineáris polimerekből álló, szaporodásra képes struktúrák véletlenszerű megjelenésének valószínűsége olyan elképesztően csekély, hogy ezt a lehetőséget, mint végső magyarázatot nem lehet tudományos hipotézisként elfogadni.”

Tehát a tervezést, a céltudatos folyamatirányítást nem lehet nélkülözni, különösen nem lehet azt feltételezni, hogy ezek hiányában, ráadásul állandó mozgásban lévő fokozatos szervkialakulások közben is megvalósulhat a hibátlan funkció megvalósulás (szaporodás és ezáltal a biztosított túlélés.)

Ha az autógyártásban a tervezés és kivitelezés folyamatában le kell állni, és a kész műhöz mért intelligenciát bevetni, és csak így jöhet létre eredmény, akkor ez az evolúciós mechanizmusban sem lehet másként.

Hiszen, ha rögtön nem tökéletes egy szerv (hanem a fokozatos fejlődés átmeneti evolúciós állapotában van), akkor a még nem kész előfejlődési fokozatok csupán haszontalan ballasztot jelentenek. (Mint ahogy ugyanilyen ballasztot jelentenek azok a hibás alkatrészek, amik miatt az autókat sorozatosan vissza kell hívni világszerte.)

CSEPEL TEHERAUTÓK EVOLÚCIÓJA

A bejárattól ellenkező irányba indulva a Haris testvérek által készített nagyméretű maketteken figyelhetjük meg a Csepel teherautók evolúcióját. A fix platós 350-es típus az első, ezt követi a 352-es, a 420-as és a már billenőplatóval is forgalmazott 450-es. A négyhengerestől csak hosszabb orr-részében különbözik a hathengeres motorral szerelt 450-es, amelyet nyergesvontató változatban, tartálykocsijával együtt tanulmányozhattam. Alatta a 705-ös, azaz a buldogfülkés típus makettje pihen cementszállító pótkocsival. - Először hathengeres szívódízelekkel látták el a Kázmért, ám mivel az nem mozgatta elég dinamikusan a nehéz szerelvényt, turbós motort szereltek bele - lát el információval Békés György.” (Megfakult múzeum, 2007. 12. 02., Origo)

Kérdés: A hathengeres szívódizelek turbós motorokkal való átalakítása közben működőképesek voltak-e a Csepel teherautók, vagy ezen időszak alatt kényszerű felfüggesztésre voltak ítélve teherszállítás szempontjából? Nyilván a válasz az, hogy igen. Hiszen amíg a szerelőműhelyben álltak, nem tudták betölteni teherszállítási feladataikat. (Nem beszélve a hathengeres szívódízelek kezdeti gyártásának folyamatáról, annak fokozatos elkészítési fázisairól.) Ugyanez áll a szaporodó szervek evolúciójára is. Amíg azok nem voltak készre fejlődve, használhatatlan állapotban voltak, úgymond a 'természet' nagy szerelőműhelyében.

A kiválogatódás, a szelekció kérlelhetetlenül egoista folyamat. Csak olyasmit enged fönnmaradni, ami a saját faja számára előnyös, és azt a másikkal szemben túlélőképesebbé teszi, tehát ami neki és egyedül neki célszerű, minden mást kíméletlenül kiselejtez. (Ugyanígy a Fogyasztóvédelmi törvénynek is az a célja, hogy azt biztosítsa, ami az autótulajdonosnak előnyös, vagyis hogy biztonságos utazást biztosítson.)

Ennélfogva a (előretervezés nélküli) fokozatos fejlődés (nem céltudatos kivitelezés) teóriája éppen arra bizonyíték, hogy nem történhetett meg, hanem a szelekció áldozatává kellett hogy váljon!

A hibásan gyártott alkatrészek bizonyítják ezt az autóiparban, pedig azokat előre megtervezik, és a gyárban álló helyzetben építik be, mégis problémák merülnek fel, amelyek sokszor utólag derülnek ki.

Hasonlóképpen az evolúciónak is kellett gyártania a millió évek alatt rengeteg selejtet, amit nem tudott beépíteni úgy rögtön és azonnal, hogy azok tökéletes funkcionalitást biztosítsanak, sikeres szaporodást, és ezáltal túlélést. [Lásd a selejt gyártás kényszerű hozadékát pl. a növényeknél:

Ehhez még vegyük hozzá azt a körülményt, hogy véletlenszerű keletkezés esetén fennáll a veszély, hogy hibás anyag keletkezik, amit „a rosszul kemizáló növénnyel együtt ki kell dobni”. Szegény növény már régen kipusztult, mire a megfelelő vegyületet „kikísérletezte” volna. Ha megkíséreljük kiszámítani, hogy ennek a koevolúciós folyamatnak mi a valószínűsége véletlenszerű keletkezés esetén, akkor rendkívül kicsiny számot kapunk. K-számították, hogy a sikeres kísérletek előállítására nem negyvenmillió, de még négyszázmillió év − vagyis a teljes szárazföldi élet tartama − sem lenne elegendő.” (Borhidi Attila biológus, az MTA rendes tagja, PTE Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék; A NÖVÉNYVILÁG EVOLÚCIÓJA ÉS A DARWINI FEJLŐDÉSELMÉLET - Magyar Tudomány, 2009/12)]

Teljesen jogos tehát a bevezetőben felvetett kérdés, miszerint az előre nem tervező természet hogyan volt képes arra, hogy tökéletlen, fejletlen, kényszerűen nagy hibaszázalékkal rendelkező, össze nem illő nemi szervekkel rendelkező élőlényeknek nagyságrendileg óriási/általános (nem csupán szűk helyi) mértékben történő sikeresen szaporodást és túlélést biztosítson? Ráadásul menet közben, átalakulási folyamatok közben, sorozatos próbálkozások csődöt mondó történései közben?

Az autóipari visszahívások bizonyítják, hogy ez nem lehetséges. Ha lehetséges lenne, akkor nem kellene egyetlen autót sem utólag visszahívni. De a kényszerűen felmerülő hibaszázalékok jelenléte garantálja ezt, mármint a szükséges visszahívást. A javítás ideje alatt meg leállítják az autót az autószerelő műhelyben, és csak akkor vehet részt ismét a közlekedésben, ha a hibát tökéletesen kijavították.

A természet azonban a szaporodás szempontjából nem állhat le egyetlen pillanatra sem, nem teheti ki a táblát, hogy átalakulás miatt évmilliókig a szaporodás felfüggesztve. Legalábbis amíg a hiba tökéletesen nincs kijavítva.

Hiba nélküli és rögtön történő evolúciós (fokozatos fejlődés által átalakuló) folyamatok pedig önmagukban összeegyeztethetetlenek. Hiba nélküli és rögtön történő szaporodási folyamatok csak tökéletes szaporodószervekkel és szaporodási mechanizmusokkal vitelezhetők ki, ennek feltétele pedig szükségszerűen a teremtés, mégpedig a rögtön készre teremtés, a megállás nélküli szaporodási folyamatok kivitelezését célzó és elősegítő teremtés. Az életben maradást csak ez szolgálja, mint ahogy az autógyártásban is a Fogyasztóvédelmi törvény is a biztonságos közlekedés elősegítésére van megalkotva, ha pedig az nem valósítható meg, akkor maga az autógyártás nem életképes, és csődöt mond.

Miután a hibák kiderültek, mindkét cég részvényei nagyot zuhantak a tőzsdéken. A káruk pedig több milliárd dollár.” (Egy embert már megölt a légzsák. Tv2.hu)

De ugyanígy kellett történnie az evolúció képzeletbeli tőzsdéjén is. A kár pedig több millió nem életképes élőlény kihalása, a szaporodószervek hibás alkatrészei miatt. Hát akkor miféle evolúciót propagálnak itt a tudósok világméretekben? Tudományra épülőt semmi esetre sem. Sokkal inkább hiszékenységre épülőt.

A valódi tudomány levonja a konzekvenciát: a szaporodó szerveknek rögtön tökéletesnek kellett lenniük, nem pedig évmilliók alatt genetikai baklövéseken (mutációkon) át tökéletesedniük, különben kihaltak volna az élőlények. Ennek nem elfogadását csak egyetlen ok gátolhatja: az ateista tudósoknak mutálódott (elcsökevényesedett) a megértést biztosító agyműködésük, a szívállapotukról nem is beszélve.

Olyanok lettek, mint a barlangi szalamandrák. A szellemi látásuk elcsökevényesedett. És csak körbe-körbe tapogatóznak. A kört, amiből nem tudnak kitörni, úgy hívják hogy darwini evolúció.

Lásd még: