motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2014. május 12., hétfő

Darwini téveszme

Darwini téveszme


Mi a legnyilvánvalóbb példája annak, hogy az evolucionista tudomány végkövetkeztetése egy rakás csőddel egyenlő? Egyértelműen az információ eredetéről alkotott véleményük. Szerintük ugyanis az élőlényekben található, információt hordozó DNS eredete nem a személyes Tervezőben és Alkotóban, a személyes Istenben keresendő, hanem a személytelen anyag tulajdonságában. A darwinista tudománynak az évszázadokon át aprólékos kutatásokból fakadó legmeggyőzőbb következtetése az emberiség számára ezzel kapcsolatban az, hogy:
nincs Isten.”

Ez a két szó több mint 3 cm hosszú terjedelmet képvisel a Times New Roman betűtípussal írva az átlagos 12-es betűnagysággal. Az információt hordozó üzenet tartalma az evolucionista társadalom számára felbecsülhetetlen. A két szónak természetesen személyes eredete van, intelligens emberektől, tudósoktól származik, nyilvánvalóan evolucionista szellemiségű tudósoktól.

A DNS információtartalma

Egy molekulárisbiológia- és számítástechnika-professzor ezt mondta: »1 gramm DNS, mely száraz állapotban körülbelül egy köbcentiméternyi helyet foglalna el, hozzávetőlegesen 1 billió CD lemeznyi információt képes tárolni.« (Scientific American, “Computing With DNA,” by Leonard M. Adleman, August 1998, p.)

[Ugyanez másként kifejezve:Egyetlen gramm DNS-ben 455 exabájt adat tárolható, ami hozzávetőlegesen 100 milliárd dvd kapacitásának felel meg...” - lásd: Index]


»A DNS olyan rengeteg információt hordoz, hogy egyetlen teáskanálnyi DNS genetikai információjából körülbelül 350-szer annyi embert lehetne létrehozni, mint amennyi jelenleg él a földön! A ma élő 7 milliárd ember DNS-e alig képezne egy vékony réteget a teáskanálon.« (Nano Letters, “Enumeration of DNA Molecules Bound to a Nanomechanical Oscillator,” by B. Ilic, Y. Yang, K. Aubin, R. Reichenbach, S. Krylov, and H. G. Craighead, Vol. 5, No. 5, 2005, pp. 925, 929.)

»Egy átlagos életidő alatt az ember DNS-e 10 000 000 000 000 000-szor másolódik le, hihetetlen pontossággal.« (Intelligent Life in the Universe, Second Edition, by Peter Ulmschneider, 2006, p. 125.)
Összehasonlítás

Az evolucionista tudomány személyes eredetű intelligenciájának több mint 3 centiméternyi terjedelme képes legalább 10 betűből álló, az ateisták számára értelmezhető információ átadására.

A DNS egyetlen köbcentije 1 billió CD/100 milliárd DVD lemeznyi információ átadására képes.
Az evolucionisták céltudatosan kiválasztott 10 betűje képes az emberiség ateista részének felvilágosítására /szuggerálására/.
A DNS egyetlen teáskanálnyi információjából körülbelül 350-szer annyi embert lehetne létrehozni, mint amennyi jelenleg él a földön!
Az evolucionista tudomány eme 10 betűből álló szellemi csúcsvívmánya évről évre minden iskolai természettudományos tankönyvbe átmásolódik. Természetesen nem magától, hanem konok, a végtelenségig megmerevedett szellemiségű emberek céltudatos erőfeszítése révén.
Az emberi test DNS-e egyetlen átlagos életidő alatt 10 000 000 000 000 000-szor másolódik le, hihetetlen pontossággal.

Kérdés – válasz és konklúzió

Annak a tíz betűből álló információtöredéknek: „nincs Isten” - vajon személytelen, anyagi eredete van, vagy személyes Tervező/Alkotó, intelligens eredete van? Válasz: Szellemi intelligenciát tükröző, személyes eredete van!

Annak a DNS-ben tárolt információtömegnek, amelynek egyetlen teáskanálnyi mennyiségéből körülbelül 350-szer annyi embert lehetne létrehozni, mint amennyi jelenleg él a földön, vajon személytelen, anyagi eredete van, vagy személyes Tervező/Alkotó, intelligens eredete van? Válasz: személytelen, anyagi eredete van! „ ... a darwini természetes szelekció az egyetlen ismert megoldás az információ eredetének máskülönben megoldhatatlan rejtélyére.”(Richard Dawkins: Isteni Téveszme)


Ez kb. annyit tesz, mint a tyúk agyveleje nagyobb tudásra képesíti hordozóját, mint az emberi /kb. 1.2-2.0 kg-os/ agyvelő. Netán nem lehetséges, hogy az evolucionisták agyveleje ebben az esetben egy kendermagos tyúkéval azonos befogadóképességet képvisel? Nem. Sokkal inkább a bóbitás tyúkokéval mondható azonosnak.

Ennyit tesz az emberi elvakultság, a megmerevedett gondolkodás, az előítélettel terhelt következetlenség – tudományos színbe öltöztetve. Mögötte azonban földhözragadt, primitív eszme lapul, amely a természetes szelekciót ruházza föl teremtői erővel, csakhogy ne kelljen a személyes Istennek az erkölcsi törvényei alá rendelniük magukat. Az evolúciónak ez az elvi, központi mozgató rugója, amely alapjaiban a bukott emberi természetből fakad!

Vajon miért zárja ki a törpe az óriás létezését? Hogy könnyebben a helyére férkőzhessen!

Elbizakodottságában megveti az Urat a gonosz, »Nem keresi; nincs Isten!« Egyre csak ezt forgatja fejében.” (Zsoltárok 10:4-5, Káldi Neovulgáta fordítás.)Nincsenek megjegyzések: