motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2014. október 13., hétfő

Náci euthanázia kontra magyar abortusz


Náci euthanázia kontra magyar abortusz


2005. febr. 23. Discovery Channel TV csatorna, 22.00h
Összefoglaló

A nácik orvoskísérletei – ki maradhatott életben?

1946 decemberében az amerikai katonai törvényszék 23 náci orvost és tisztségviselőt fogott perbe emberiség elleni bűntettek vádjával. Ez a „nűnbergi orvosperek” néven vált ismertté.

A főügyész Telford Taylor amerikai dandártábornok volt. 1939 szeptemberétől 1945 áprilisáig a X. törvény 2. cikkelyében foglalt háborús bűnöket követték el a 3. birodalom un. Euthanázia /EU/ programjának végrehajtásával, amelynek során emberek százezreit ölték meg.

A nácik szerint az EU nem emberek és nem az emberiség elleni bűncselekmény. A törvény ezt másként látta.A nácik az EU-t az ideálistól eltérő személyek megölésének humánus módjaként fogták fel. Az EU nem tömeggyilkosság, hanem kegyes cselekedet, nem egyéb, mint a humanizmus magasabb foka. Az EU az élet igenlésének legerősebb megnyilvánulása.

A gyógyíthatatlan betegeket szabad volt a kegyes halálba segíteni.

Az EU orvosi feladat.

Az először halálba küldött áldozatok rögtön nem is haltak meg, hanem nagyon lassan haldokoltak, voltak akik hánykolódni kezdtek.

A vallomás szerint az orvosok ezen elszörnyedtek. Addig injekcióztak, míg az összes páciens meg nem halt. Más módszerekkel kezdtek kísérletezni. A szénmonoxidos elgázosítást tíz elmebetegen kezdték el 1940-ben, Brandenburgban. A zuhanyzónak álcázott helyiségben a halottakból kiszedték az aranyfogakat. A gyilkosságokat orvosok felügyelték. Azt mondták, az áldozatok mosolyogva haltak meg. A gáz beáramlását csak orvosok irányíthatták.

1940-ben megkezdték a fogyatékosok kiirtását, módszeres megölését. Megszervezték az áldozatok szállítását a megsemmisítő központokba, a költségeket pedig a biztosítóknak és a karitatív szervezeteknek számlázták ki.

Feljegyezték, hogy a beteg munkaképes-e vagy sem? A kegyes halált nem csak a klinikailag reménytelen betegeknél rendelték el, hanem az általuk haszontalan kenyérpusztítóknak nevezett süketek, vakok és kisebb fogyatékkal élők esetében is. Köztük sok gyermek is volt.

A nácik kevésre becsülték az emberi életet. A páciensek sorsáról anélkül döntöttek, hogy valaha is látták volna őket. Akkoriban így működött a gyilkolás módszere. Majdnem hogy ipari eljárás volt.

Az orvosok közt volt aki viccelődött /amikor a gázkamrában voltak/, hogy már kezdenek potyogni. Az egész 20 percig tartott. Az orvosok azt állították, hogy az áldozatok békésen haltak meg, ám a bizonyítékok ennek az ellenkezőjéről szólnak. A gázkamrák tele voltak ürülékkel és hányással Aligha mondható, hogy aki halálfélelmében összecsinálja magát, az békésen hal meg.

Az áldozatokat az udvaron terelték össze. Először a fogyatékosakat, aztán a betegeket, a koncentrációs táborok foglyait, és a munkaképtelen hadifoglyokat.

A falubeliek a helyet gyilkos kastélyként kezdték emlegetni. A titkárnők szabványleveleket írtak a gyászoló családoknak, melyekben nehezen ellenőrizhető halálokok szerepeltek: meningitisz, neuritisz, vagy agyödéma. A diagnózisokat az orvosok találták ki. A gyilkosságok papíron természetes halállá változtak. Mindez teljesen törvényes volt.

 A nácik Hitler utasítására cselekedtek. Persze tudták, hogy a betegek megölése nem törvényes, még a 3. birodalom jogrendje szerint sem. Az 1935-ben alkotott Büntető Törvénykönyv szerint a kilátástalan állapotú személyek életének kioltása továbbra is büntetendő cselekmény marad! De Hitler rendelete legitimálta a dolgot.

A birodalom titkos püspöke által vezetett karitatív intézményekben epilepsziásokat és elmebetegeket ápoltak. A püspök a keresztény etika segítségével próbálta visszatartani betegei megölésétől Karl Brandt-ot. /Az egyik fővádlottat./ Egyetlen komoly ellenkező volt a püspök. Megmutatta, hogy betegei boldog és értelmes életet élnek. Boldogok és elégedettek. Sokan munkaképes, produktív és hasznos tagjai voltak a társadalomnak. Mindannyiukról szeretettel gondoskodtak.

Brandt kijelentette a püspöknek, az EU-t csak azoknál fogják elrendelni, akikben ugymond az életnek már a szikrája sincs meg. A lelkész átadta Brandtnak a legsúlyosabb eseteket, akiket a teremtés törmelékének hívott, és az összes zsidó betegét.

A lelkész szerint Brandtot nem a brutalitás, hanem egyfajta idealizmus hajtja. Brandt a munkaképtelen betegek megölését is támogatta. Mindenkit meg kellett semmisíteni, aki nem képes a produktív munka végzésére, bárhol is van, tehát nem csak a súlyos értelmi fogyatékosokról volt szó. Öljék meg a munkára alkalmatlan elmebetegeket.

Ez nem a gyógyíthatatlan betegek szenvedésének enyhítését jelenti!

Az orvosi gyilkosság nyílt titok volt.

Egy másik püspök úgy érvelt: Ne ölj, és soha semmilyen körülmények között – a háború és a jogos önvédelem kivételével – nem vehetjük el egy másik ember életét, még az un. életnek nem nevezhető életeket sem. Túladagolt nyugtatókkal is öltek.

Kis házi ünnepséget tartottak a kórház tízezredik áldozatának halála alkalmából. 1945 tavaszáig öltek. Az EU program idősek-elmebetegek, gyógyíthatatlan betegek, nyomorék gyermekek és mások módszeres, titkos kivégzése volt. Ezen személyeket haszontalan kenyérpuszítóknak és tehernek tartották.

Brandt Hitler EU parancsait törvényként értelmezte – a bíróság előtti védőbeszédében.

Mengele /egy másik hírhedt náci orvos, akit a halál angyalaként neveztek, s aki az általa saját kezűleg kivégzett betegekkel magát Pepi bácsinak neveztette/ a foglyokat tengerimalacokként, a tábort meg állatkertként emlegette.

Auswitzban 2800 ikertestvért öltek meg, miután különféle kísérleteket hajtottak végre rajtuk.

Dachauban a foglyokat jeges vízbe merítették, majd az újraélesztés és a felmelegítés módszereit vizsgálták rajtuk. /Ezzel a tengerbe esett német pilóták túlélési esélyeit kívánték elősegíteni./

1947. augusztus 20-án meghozták az ítéletet.Karl Brandt bűnös háborús és emberiség elleni bűntettekben. Büntetése kötél általi         h a l á l. Ott helyben még hat vádlottat ugyanerre ítéltek.- Isten irgalmazzon lelküknek – mondta a bíró. /1945-1951 között 273 bűnöst végeztek ki – többek között különböző helyeken./

A nürnbergi per halálraítéltjeit 1948. június 2-án kivégezték.

Karl Brandt eredetileg missziós orvos akart lenni, mint példaképe Albert Schweitzer – de a náci rezsim szolgája lett. Fiának írt levelében így vallott: „Azért nem lettem öngyilkos, mert egy nagyobb felelősség visszatartott.” - De hol kezdődik ez a nagyobb felelősség /tette hozzá a narrátor/, ha nem az embertársainknál? Az utolsó pillanatig sem ismerte el, hogy bűntetteket hajtott végre!

A néma holokauszt
Magyar abortusz


2005. február 24. Duna TV csatorna 08.30h
Összefoglaló

Prizma – Terhességmegszakítás


Mi a véleménye az abortuszról /AB/? Rövid utcai beszélgetések:- Alapvetően elutasítom... gyilkosságnak tartom.
  1. járókelő: - Az embernek alapvető feltétele, hogy megadjuk a lehetőséget, hogy éljenek.
  2. járókelő: - Inkább ne szülessen meg a gyerek, akinek nem lenne jó helye a családban.
  3. járókelő: - Alapvetően elutasítom... gyilkosságnak tartom.
  4. járókelő: - Valamennyire helytelen, viszont meg kell érteni azokat a szülőket, fiatalokat, anyákat, akik úgy gondolják, nem tudják felnevelni a gyereküket, és ezért az AB-hoz folyamodnak.
  5. járókelő: - Kétes érzéseim vannak, attól függ, az anya kiskorú-e, családi helyzettől, anyagi állapottól tartom függőnek.
  6. Járókelő: - Én orvos /nő/ vagyok, az AB komoly beavatkozás a nő szempontjából, de a nőnek saját joga eldönteni, hogy mi legyen az ő életével és az utódai életével.
  1. Járókelő: - Anyagi körülmények hátráltatják a baba megtartását.
Nyilatkozók:

Dr. Á. N.:

 - Szabályozás - Magyarország a viszonylag liberális megítélők közé tartozik. Ahol a vallásos hagyomány nagyon erős, az AB-t sokkal szigorúbb előírások alapján lehet elvégezni. Ott akár a magzat vagy az anya károsodása vagy veszélyeztetettsége esetén is előfordul, hogy nem engedik elvégezni. /A károsodás és veszélyeztetettség mibenléte nincs kifejtve./

Dr. K. J. bioetikus, SE Magatartástudományi Intézet:

- Hogy a fejlődő ember mikortól számít embernek – a logikus álláspontok nagyon szélsőségesek, a középutas álláspontok nem olyan logikusak. Egyik szélsőséges álláspont – már a megtermékenyítés pillanatától embernek számít – ez nagyon logikusnak tűnik, de ha ezt elfogadjuk, akkor sose szabadna AB-t végezni.

Másik felfogás szerint nem ember, de ezt sem lehet elfogadni, mert a modern képalkotó eljárások, pl. ultrahanggal mindenki láthatja, hogy ember az a magzat amelyik fejlődik, és a megszületése előtt néhány órával morálisan nem nagyon van különbség őközötte és a megszületés utáni magzat között.

Más nézet:

Morálisan is változik a magzatnak a státusza, tehát a megtermékenyítés pillanatában még csak egy sejt, és egyetlen sejt, bár egy emberi sejt és emberi élet, de ez még nem olyan mértékben védendő élet, mint pl. ahogy egy újszülött védendő. Ebből a stádiumból fejlődik az embrió, nő a morális státusza is, eljön egy pillanat, egy pont, amikor azt mondhatjuk, hogy ember. A viták arról szólnak, mikor jön el ez a pont, hogy a fejlődő embrió egy ember.

Dr. M. J. szülés/nőgyógyász – jogász, ügyvédi iroda:

- A terhesség 12. hetéig a terhes nő dönti el, hogy megtartja-e. Etika/jog tágabb határokat enged:
- 18 év alatt
- ha bűncselekmény következménye
- az illető jogi értelemben korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvésképtelen nem rajta múló diagnosztikus műhiányosságok és problémák.

Dr. L. B. klinikai orvos, SE Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika:

- Kis műtét: Nem szült nőknél a méhszájba felhelyezünk egy un. Lamineriát – egy nagyon vékony pálcát, nem jár igazán fájdalommal a felhelyezése. Pár óráig ez bennmarad, ez lassan feltágítja a méhszájat, ill. nyakcsatornát, utána jön a műtét érdemi része, amikor eltávolítjuk a terhességet – ez ma többféle nagyságú szívóval történik. Ezt egy géphez erősítjük, egy vákumszívóval történik a terhesség kiszívása.

Prof. Dr. P. F. igazgató, SE II. Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika:

- Szövődményei: - egyik csoport a műtétekhez kötődik. A legnagyobb gondosság mellett is előfordul, hogy egy terhes, felpuhult falú méhnél un. Perforáció, tehát átszakadás jöjjön létre az AB közben. Amit a legtöbb esetben természetesen sikerül ellátni úgy, hogy a termékenyítőképesség megmarad. De a másik nagy csoport az később jelentkezik, ezek elsősorban a méh belsejének, a petevezetéknek a gyulladása, ami megint csak következményképpen meddőséggel járhat együtt.

Dr. N. É. Védőnő, Családvédelmi Szolgálat:

- A magzatvédelmi törvény szerint 4 indokkal szakítható meg a terhesség:
1. Ha az anyának van valami tartós, krónikus betegsége
2. Ha a babának van valamilyen genetikus által igazolt fejlődési rendellenessége
3. ha a terhesség bűncselekmény eredménye
4. Ha válsághelyzet van – életkörülményeket jelenti – anyagi körülményekre való hivatkozással.
Illusztráció: igaz hogy nem védekeztünk … elvesztettem a főállásomat … spontán jött …

Dr. U. E. szülész/nőgyógyász, II. SE:

- 18 éves hölgy a terhessége 11. hetében jelentkezett AB-re, az embrió hossza 31-32 mm hosszú.

Dr. S. G. II. N. Sz.:

 - Nem szeretnék AB-t végezni, de ha a mentő életveszélyben lévő nőt hoz be, akkor elvégezzük az AB-t, én is elvégzem.

Dr. Ny. B. Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ:

- Meggyőződésem szerint nem vállalom az AB elvégzését, ezért lettem szülész/nőgyógyász. A Schöpf-Mérei kh-ban nincsenek kényszerítő tényezők – különben most is sebész lennék.

DR. Á. N.:

 - A lelki trauma nyomait később is hordják a nők … 5-10 éve annyi AB volt, amennyi szülés – nem védekeznek a fiatalok.
Illusztráció: amikor elhatározta, hogy a megszületendő gyermekem ellen elkövetem – azért tettem, mert ebben a mai határozatlan, rohanó világban nem akartam kitenni annak, hogy ő szenvedjen. A házasságommal problémáim voltak.

Dr. T. G. alapító tag, Ifjú Tudósok Társasága Alp.:

- Fogamzásgátló módszerek, gumi óvszer... tabletta életkorhoz kötött; 15-16 évtől, ha 1 éve rendszeresen menstr. ciklusai vannak. Szült nőnek – állandó partnernél – spirál.
1996-ban alakult a Babamentő Alapítvány, ne az AB-t válasszák. Gondozzuk a terhességét, lelki gondoskodást is nyújtunk, ha nem tudják eldönteni, hogy megtartsák-e? Prevenciós munka az iskolákban, hogy csökkenjen az AB-ok száma.

T. Eszter szülésznő, előadó:

- Jelenleg évi 96 ezer szülésre 56 ezer AB jut.
Legvalószínűbben a menstruációs ciklus közepén lehet teherbe esni, akkor van a peteérés. A ciklus a menstr. 1. napjától a köv. menstr. 1. napjáig. Ha valakinek 28 napos a ciklusa, akkor a 14. napon van a peteérés, ekkor a legvalószínűbb, hogy teherbe lehet esni. Plusz-mínusz 2-3 napot kell ehhez a 14. naphoz hozzáadni, mert a hím ivarsejtek a hüvelyben kb. 72 órán át életképesek. Ez az előtte lévő 2-3 nap ami miatt kell vigyázni, és utána meg azért, mert a petesejt az 48 órán át életképes, tehát még a 16. napon is lehet megtermékenyítés. De a ciklus bármelyik napján teherbe lehet esni, mert egy rendkívüli peteérés, akár fokozott stressz vagy izgalom hatására is bekövetkezhet.

Dr. Á. N.:

A magzati élet védelme mellett szó, hogy az embrió abban a terhességi korban, amikor az AB még elvégezhető a terhesség 12. hetéig, már kifejezetten emberi tulajdonságokat képesek mutatni, A 12. hétre egy kompletten kifejlődött kis emberről van szó, összes szerve megvan, végtagjai, idegrendszeri működése van, szíve dobog, úgy működik, mint a felnőtt, csak méreteiben kicsi.

Hasonlóságok az EU és az AB között

Euthanázia
Abortusz
Az EU programmal százezreket öltek meg
Az AB-al szintén, és még ma is ölnek – évente 56 ezer AB van
Az EU orvosi feladat volt, ők felügyelték
Szintén orvosi feladat, ők felügyelik
Nem tartották tömeges gyilkosságnak
Nem tartják tömeges gyilkosságnak
A náci orvosok szerint nem az emberek és nem az emberiség elleni bűncselekmény, de ezt az USA törvényszék másképp látta
Az orvosok szerint nem az emberek és nem az emberiség elleni bűncselekmény, és ezt a polgári törvényszék is így látja
A 3. birodalom jogrendje szerint nem volt törvényes
Az AB törvényes a magyar jogrend szerint
Majdnem hogy ipari eljárás volt
Az AB is majdnem hogy ipari eljárás
Kegyes halálnak nevezték
Az AB is kegyes halál
A helyet gyilkos kastélynak hívták
A helyet szülészeti klinikának hívják
Az orvosok a náci rezsim szolgái lettek
Az orvosok némelyike nem hajlandó AB-t végezni
A költség a biztosítóké és a karitatív szervezeteké
A TB finanszírozza a költségeket /erről nincs adat/
Első próbálkozás, rögtön nem haltak meg, hánykolódtak. Nem volt békés a haláluk, nem mosolyogva haltak meg. Ürülék és hányás
Korai módszer volt a kaparás, az embrió/magzat bizonyítottan menekülni próbált /média dokumentációk/, de széttrancsírozták, olyanná lett, mint egy ürülék és hányás keveréke
A nácik a liberális megítélők közé tartoztak
Magyarország a liberális megítélők közé tartozik
Ahol erős a vallásos hagyomány, ott nem engedik
A magyar nemzet /állítólag/ keresztény, mégis engedi
Egyházi nézet: nem vehetjük el egy másik ember életét
A fejlődő embrió a 12. hétig még nem ember
2800 ikertestvér megölése
Ikerembriók AB-ról nincsen adat
A nácik jogot formáltak eldönteni, hogy melyik a védendő élet és melyik nem
A megtermékenyült petesejt még csak embrió, nem olyan értékben védendő élet, mint a csecsemőé
A náci eldönti...
A terhes nő eldönti...
Náci mondja: - haljon meg, hogy ne szenvedjen
Anya mondja: - haljon meg, hogy ebben a világban ne kelljen szenvednie
A náci követi el más gyereke ellen
Az anya dönti el a megszületendő gyermeke ellen
Nem kell megérteni a nácikat, akik így gondolták
Meg kell érteni azokat, akik így gondolják
Más álláspontjuk volt a náciknak, a 3. birodalom törvényhozóinak, az egyházi képviselőknek, és az USA törvényhozó bíróinak
Logikus, szélsőséges, középutas álláspontok
Eljött egy pillanat, amikor a nácik azt mondták, hogy ez halott /annak ítéljük/
Eljön egy pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy ez ember /annak ítéljük/
A nácik megtervezték a halált
Spontán jött a gyerek, de az anya a halált már megtervezte
A nácik jogot formáltak eldönteni a sorsot
Az anyának joga van eldönteni a magzata sorsát /azt is, hogy 20 év múlva kihez kösse az életét – nemde!?/
Injekcióval és gázzal öltek
A 12. hétig nem számít ölésnek, az AB csupán a halál előidézése az élet kioltásával
Pici cián és nagy adag gáz között van különbség? Nincs!
Pici embrió és nagy embrió között van különbség? Van!
Injekció - gázkamra
Kaparás - vákuumszívó
Ideálistól eltérő személyek
A 12. hétig ideálistól eltérő
Akikben nincs meg az élet szikrája
Megvan bennük az élet szikrája
A teremtés törmelékei
A 12. hétig a teremtés törmelékei
Életnek nem nevezhető élet
A 12. hétig emberi életnek nem nevezhető élet
Gyógyíthatatlan nyomorék, teher a társadalomra nézve
Nyomorék lenne, teher a családra nézve
Súlyos értelmi fogyatékos, haljon meg
Genetikailag károsodott, ne szülessen meg
Haszontalan kenyérpusztítóknak nem lehet jó helyük a nemzeti családban
Ne szülessen /haljon meg/, mert nem lenne jó helye a családban, csak haszontalan kenyérpusztító lenne
A nácik kevésre becsülték az emberi életet
Az orvosok sokra becsülik az emberi életet
A családok meggyászolták az EU áldozatait
A családok nem gyászolják meg az AB. áldozatait
Nehezen ellenőrzött halálokok
Nem ellenőrzött halálokok
A nácik Hitler utasítására cselekedtek
Az orvosok sokszor az anya döntésére cselekednek
Hitler rendelete legitimálta az EU-t
A polgári jogrend legitimálta az AB-t
Sok beteg boldog és értelmes életet élt, munkaképes, hasznos tagja volt a társadalomnak
Sok, genetikailag gyógyíthatatlan, betegnek tartott embrióból egészséges csecsemő született
Mindannyiukról szeretettel gondoskodtak
Sok anya inkább a halálba küldi a magzatát, mintsem hogy szeretettel gondoskodjon róla
A nácik az utolsó pillanatig nem ismerték el, hogy bűntetteket hajtottak volna végre. Nem volt lelkiismeret furdalásuk
Az orvosok nem tartják bűntettnek az AB-t, nincs is lelkiismeret furdalásuk emiatt, de a legtöbb anyának van, mégpedig igen komoly, és gyakran egy életen át tartó!
          N é z e t k ü l ö n b s é g e k

ember
Szent Biblia
A világegyetem, az élet, a sejt és a DNS /genetikai kód/ magától keletkezett, csak a kőbaltát kellett megtervezni
Nálad /Istennél/ van az élet forrása. Te teremtetted veséimet, te oltalmaztál anyám méhében, szemeid látták magzati állapotomat és a te könyvedbe be volt írva annak minden része. (Zsoltárok 36:10; 139:13-16)
Élet és halál urai mi vagyunk, mi döntjük el mikortól élet az élet, s ki élhet és ki nem
Kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. 1Mózes 9:5; Máté 5:21
Tetteinkért senkinek nem tartozunk felelősséggel
Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki ki megjutalmaztassék aszerint amiket e testben cselekedett, jót vagy gonoszt. 2Korinthus 5:10

Megfontolásra alkalmas tények

Ádámnak, az első földi embernek Isten megmondta, ha függetlenítik magukat Tőle, hogy a maguk feje után menjenek /ezt a döntést jelképezte a tiltott fáról való evés/, akkor halál lesz a jutalmuk cselekedetükért. (Vö. 1Mózes 2:17)

Az ember megtette ezt a lépést, de Isten megengedte, hogy Ádám utódjai szaporodjanak, és csak később haljanak meg. /Így a kegyelemből történő üdvösséget a Fia, Jézus Krisztus által felkínálhatja az emberiségnek./ Az ember sorsa tehát ebben a korszakban az, hogy megöregszik és meghal, ahogy Isten kijelentette.

Most közelítsük meg emberi nézőpontból a dolgot. A liberális felfogás úgy okoskodik: „a megtermékenyítés pillanatában még csak egy sejt, és egyetlen sejt, bár egy emberi sejt és emberi élet, de ez még nem olyan mértékben védendő élet, mint pl. ahogy egy újszülött védendő. Ebből a stádiumból fejlődik az embrió, nő a morális státusza is, eljön egy pillanat, egy pont, amikor azt mondhatjuk, hogy ember.”

Ők ezt a terhesség 12. hetén túl állapítják meg, addig nem tartják embernek, hanem csak embriónak, amelynek nincsen morális státusza, és az abortusz minden további nélkül elvégezhető. Tegyük fel, hogy Isten is ezen nézőpont alapján ítélte volna meg az embert. Ez esetben a 12. hétig ha Ádám összes utódját megöli Éva méhében, akkor ezzel egyetlen embert sem ítélt volna halálra – mivel addig nem ember az ember – na de akkor hol lenne ma az emberiség? Ha egyetlen élő emberi embrió nem jut túl a 12. héten, akkor kihal az emberiség! Sőt, ha az összes megtermékenyített petesejtet kiirtja Éva méhéből, akkor idővel - Ádám és Éva halálával - kihalt volna az emberiség.

Ebből is látszik, hogy a már megtermékenyített petesejtnek is emberi élethez méltó státusza van Isten szemében, és teljesen mindegy, hogy mikor öli azt meg valaki, 12 percesen vagy 12 hetesen, vagy 12 évesen, netán 120 évesen – ugyanolyan gyilkosságnak számít, és nincs különbség.

Pontosan ide illik a volt öttusázó Balczó András véleménye, mely szerint Magyarországon hódít a lazaság, az erkölcstelenség, a liberalizmus, amely nem más, mint az istentagadás fedőneve. Az abortusztörvény pedig szégyenletes, mivel egy hazugság árán, hogy nehezek az anya körülményei, elkapartatható a gyermek. Balczó a liberális abortusztörvényt „ törvényhozás útján végrehajtott tömeggyilkosságnak” nevezi. 


A liberálisok tehát elkönyvelhetik magukban, hogy Isten szemében mindannyian gyilkosoknak számítanak és aszerint is lesznek megítélve! Mert Isten nem adja át az embernek azt a jogot, hogy ő maga a kénye kedvére döntse el, hogy mikortól számít embernek valaki és meddig nem.

/Ha nem teljesen világos a képlet, egy hasonlattal élve, tegyük fel, hogy egyetlen életképes dinoszaurusz nőstény petesejtet találnak és egyetlen hím dinoszaurusz életképes ivarsejtet, amivel a nőit mesterségesen megtermékenyítik, hogy szülessen egy dinoszaurusz utód.

Mit szólna ahhoz a kutató laboratórium és a tudományos közvélemény, ha valaki az éjszaka leple alatt beosonna a laboratóriumba, és az 1-2 napos megtermékenyített petesejtet elpusztítaná, amivel meggátolná, hogy élő, hús vér dinoszaurusz szülessen hónapokkal később. Nem-e olyan értékűnek tartanák az embrió elpusztítását, mintha magát a leendő dinoszauruszt semmisítené meg, és aszerint is bűntetnék meg?! Nyilván hogy igen, és ez az embernél sincsen másként!/

A liberálisok csak a saját szűklátókörűségüknek engedve ítélkeznek élet és halál fölött, de ezzel csak önmaguknak szereznek ítéletet, mert a jogot formálásuknak semmiféle alapja nincsen, hanem csupán az emberi önkényesség, mely az istentagadásban rejtőzik és az isten elleni lázadásban ölt testet.

És igaza van Balczó Andrásnak, hogy az abortusz nem más, mint törvényhozás útján végrehajtott tömeggyilkosság” - s mindez orvosi közreműködéssel. 

Isten ókori törvénye kimondta, ha egy terhes nőt valaki úgy meglök, hogy az elvetél, akkor az elvett életért életet kell adnia, teljesen mindegy, hogy a nő éppen hányadik hetében volt terhes. (Vö. 2Mózes 21:22-23) Aztán hogy a terhességét milyen módon szünteti-e meg valaki, mondjuk sebészeti beavatkozással és tudatosan, csak az illető felelősségét növeli az Isten előtt.

Karl Brandt /volt náci/ nyilatkozta: „Orvos vagyok, és lelkiismeretemre az emberekért és az életért érzett felelősség súlya nehezedik.” - Ehhez képest minden további nélkül részt vett a gyilkosságokban.

Na és a többi orvos?

A Nemzetközi Orvosi Esküben ez áll: az emberi életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet;” (Elfogadta az Orvosi Világszövetség II. Közgyűlése, Genf, 1948. szeptember) A magyar  orvosi  kamara  által javasolt orvosi eskü  szövege így szól: „Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására.” A Hippokráteszi eskü szövege kimondja: nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához”. A szegedi  tudományegyetem  orvosi esküje pedig így szól:Fogadom, hogy orvosi tudásomat az egészség megőrzésére és a betegek javára fordítom. A betegek gyógykezelésében meggyőződésem és tudásom szerint csak azt alkalmazom és tanácsolom, ami a javukra válik és óvni fogom őket az egészségre káros és ártalmas hatásoktól.” - Ehhez képest minden további nélkül részt vesznek /tisztelet a kivételeknek!/ a gyilkosságokban.

A leggyakoribb ok

A kamaszpanasz.hu szerint: „Az abortusz leggyakoribb oka, hogy a nő nem akarja vállalni a gyermeket”, gyakorlatilag a házassággal és a szülői szereppel együtt járó felelősségeket.

Ennyit az emberi élet leértékeléséről, az ember tárggyá való lefokozásáról az anyák részéről.

De ugyanez volt a náciknál is:

A náci orvosok által 1933-tól elkövetett bűncselekmények a zsidó nép kiirtásának előzményei voltak. Valamennyinek a közös gyökere az emberi életnek, az embercsoportok életének leértékelése, az emberek tárggyá való lefokozása. Ezért a nürnbergi orvosperekben hozott ítéleteket kiemelkedő fontosságúaknak tartjuk az emberi jogok fejlődésében, védelmében, és mérföldkőnek tekinthetjük a modern orvosi jog kialakulásában. Jobbágyi Gábor: Gyógyíthatatlanok - Higiéniai forradalom és fajegészség: emberkísérletek a náci birodalomban)


És ezt csinálták anno a r. k. egyházban is:

Angyali tanító”-nak nevezett Aquinói Szent Tamás: „abban a kegyelemben kell őket (az eretnekeket) részesíteni, hogy haláluk által eltávozhassanak a földről.” (St. Thomas, Aquinas, Summa Theologica (Louis Guerin, Barri-Ducis, 1857), 4. kötet, 90. old.) 


Egy kis iróniával megállapítható: a Summában Aquinói Tamás azt írja, hogy az eretnekeket ugyanazon alapon kell kivégezni, mint a hamisítókat. Az eretnekek nem pénzt hamisítanak, hanem sokkal értékesebb valamit: a hitet. Persze azt nem kérdezte, milyen büntetés járna az okirat hamisítóknak, akik, őt magát is beleértve, az egyházat nemzedékeken át félrevezették.” (Peter de Rosa: Krisztus helytartói/ A pápaság árnyoldalai, Panem Kiadó, 1991. 102. oldal.)


Abortusz túlélők

Gianna Jessen, az abortusz túlélő bizonysága

- az orvos, aki 1 millió abortuszt végzett - „Több mint 1 millió csecsemőn végeztem abortuszt, ezt tekintem a szenvedélyemnek.” (Évi 70 millió dollárt termelő amerikai klinika)


Claire Culwell - Abortusztúlélő
Mami 
UGYE SZERETSZ?

"Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom."

(Zsoltárok 127:3, MBT. fordítás)

hahó, itt vagyok


Ebben a világban élet és halál között dúl a harc,

Ön melyik oldalon áll?     


Nincsenek megjegyzések: