motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2018. június 6., szerda

Rapalával az evolúció ellenavagy

a természetes kiválasztódás az élővilág

nagy fehér cápája”Motto: „Az igazságot nem azért nehéz megtalálni, mert nincsen kimondva, hanem mert körülveszik szándékosan körmönfont hazugságok.”

Bevezetés 

Amikor szembesülsz az igazsággal, azt történelemnek nevezik!”


Ha abból vizsgáztatnak érettségin, hogy igaz az evolúció, mered tagadni, miközben az esélyedet megőrzöd a sikeres érettségire? Majd akkor lesz hitele az evolúciónak, ha szabadon választható tantárgy lesz, de akkor is kell hozzá bizonyíték, ami pont arra nincs, amire bevetik. Ha Élet nem keletkezik, akkor nem tud evolválódni! Akinek nincs kutyája, ne magyarázza a kutyatartás szabályait! A hozott anyagból való fazonkialakítás megszabása az anyagot hozóra tartozik, nem a felhasználóra! A 10. emeleten lévő labda még nem következik a labda pattogásából, legfejjebb, ha a törvényt, ami oda felviszi, spekulációnak nevezzük! Az evolúció filozófiája egy népszerűsített áltudomány, de azt nem azok fogják kimutatni, akiket darwinisták érettségiztetnek és diplomáztatnak, hanem azok, akiknek nem érdekük az evolúció fenntartása, s akiknek a felkészültsége magasabb szinten van, mint az evolúció zászlóvivőinek.

Tartalomjegyzék

Az evolúció filozófiai alapállása – 1 itt
Az evolúció központi vezérelve – 2 itt
Mit jelent a „rapala-mozgás”? -3 itt
A természetes kiválasztódás működési mechanizmusa – 4 itt
A nagy fehér cápa, mint a természetes kiválasztódás 
kivitelezője – 5 itt
A darwini evolúció álláspontja az élőlények kifejlődésének 
tekintetében - 6 itt
A természetes kiválasztódás teremtő ereje? - 7 itt
A fosszíliák evolúciós értelmezése – 8 itt
Különbség a mikroevolúció és a makroevolúció között – itt
Mókuskerék evolúció, vagy hogyan is nevezzük 
az Ali-sasszét!? - 10 itt
Mit nevezünk fajnak és hol vannak a fajhatárok? - 11 itt
Mit nevezünk átmeneti formának? - 12 itt
A fokozatos fejlődés darwinista tematikája – 13 itt
Miért mentek ki a halak a vízből? - 14 itt
A fajátalakulási mélyfázisok minőségromlást okoznak – 15 itt
A természetben nincsenek bokszutcák! - 16 itt
Meggyszörpből meggybor, közte van a cefre – 17 itt
Vasúti váltó anatómia – 18 itt
Darwin váltókezelési stratégiája - 19 itt
Minden emberi fejlesztés mögött céltudatos tervezés áll – 20 itt
Ősbékák evolúciós szemmel – 21 itt
A mutációk evolúciós hatása – 22 itt
Elég bűvös-e a bűvös kocka? - 23 itt
Hol tart ma az evolúció mint tudomány? - 24 itt
Az evolúció elmélete áltudomány vagy valódi tudomány? - 25 itt
Válaszok darwinista felvetésekre és ellenvetésekre – 26 itt
Isten vajon evolúció által teremtett? - 27 itt
A Biblia, mint egyetemes erkölcsi kódex - 28 itt
Zárószó és üzenet - 29 ittNincsenek megjegyzések: