motto:

A blog célja, hogy eligazítson a TEREMTÉS vagy EVOLÚCIÓ kérdésben, rámutatva arra, hogy miközben az egyetlen őssejtből való evolúciós leszármazás és fajátalakulás csupán egy társadalomra erőltetett tudományos hipotézis, addig a Biblia kijelentései a történelmi világpróféciák, az emberi jellemábrázolás és erkölcsi alapvető irányadó mértékek tekintetében abszolút pontosak, időtállóak és az emberiség jövőjére vonatkozóan megbízhatóan iránymutatóak. Részletesen foglalkozik a bibliai kereszténység alaptanításaival, eligazítást ad a tekintetben, hogy mik azok a téves tanítások, amelyek a különböző egyházakhoz kapcsolódnak és amik eltorzítják az Istentől sugalmazott Szentírás valódi mondanivalóját, aminek következtében a Krisztusban való hitgyakorlás által elnyerhető üdvösség útja az átlagember számára nehezen vagy szinte alig megismerhető.

2014. január 4., szombat

Schumacher Krisztus ítélőszéke előtt

Michael Schumacher Krisztus ítélőszéke előtt


Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,
hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett,
vagy jót, vagy gonoszt.” (2Korinthus 5:10)

Mindenki megtalálja az utat Istenhez, ki előbb ki utóbb.”

- Michael Schumacher, született 1969. január 3. Hürth-Hermülheim, Németország. Kérem, álljon fel! Tudja Ön, hogy hol van?

S: Nem tudom.

- A Krisztus mennyei ítélőszéke előtt áll.

S: Bocsánat, azt sem tudtam, hogy ilyen létezik.

- Nem tudta, mert az élete nem arról szólt, hogy ismeretet szerezzen rólam. Pedig ez a legfontosabb dolog a földi ember életében, hogy megismerje a Teremtőjét, megismerjen engem, és megismerje az igazságot, amely őt szabaddá teheti. János 8:32; 17:3

S: Nekem a szabadság érzetét a száguldás adja, az autóversenyzés, az az életem.

- Ön mindez idáig téves képzetekben élt. Az igazi szabadság az, amikor az ember tisztában van életének eredetével, és ennek az ismeretnek a birtokában éli kiegyensúlyozott életét, szeretetkapcsolatban élve a Teremtőjével és a felebarátaival. És azt a környezetet, amelybe Isten helyezte, nagyra értékeli, annak szépségeit meglátja, fennmaradását megbecsüli, óvja és személyes szokásaival elősegíti.

S: Sosem voltam szándékos környezetromboló, ha már az autók kipufogógázát nem számítjuk.

- Földi vezetőiteknek volna lehetőségük környezetkímélő megoldásokat találni az ilyen jellegű problémákra, de az önző haszonszerzésük vágya felülkerekedik rajtuk. A legnagyobb bűnük mégsem ez, hanem az, hogy nem hisznek bennem. János 16:9

S: Bocsánat, azt sem tudtam, hogy Ön létezik. És Isten létezéséről sem tudtam.

- Nem tudott, mert nem is volt szándékában tudni. Ön nem kereste Istent, mert amit eddig megszerzett az életében, az kielégítette Önt. Sajnos igaz, hogy az élet legalapvetőbb kérdései nem keltették fel az érdeklődését: honnan jöttünk, mi az életünk értelme, hová megyünk? Ön megelégedett silány pótszerekkel, amik az életét betöltötték. Bennük vélte megtalálni az életének értelmét.

S: Négyéves koromban a szüleimtől gokartot kaptam ajándékba, ez megalapozta a jövőbeni életemet.

- Meg lett hagyva a szülőknek, hogy gyermekeiket istenfélelemben neveljék, hogy fennálljon a rend és a harmónia, de azok többsége nem törődik a mennyei utasítások betartásával. Efézus 6:4 Mennek a fejük után, és egyik probléma szüli a másikat nemzedékeken át.

S: Bocsánatot kérek, de az ember honnét tudja, hogy Isten egyáltalán létezik?

- Azok az emberek, akik a világ minden táján imádkoznak Önért, honnan tudják, hogy van Isten, akihez imádkoznak? Ott van minden ember szívében a tudat, hogy van. Csak akik megerőszakolják a szívüket, azok esnek az istentagadás bűnébe, amiben ha kitartanak, az meghatározza a végső sorsukat.

S: Miért olyan nagy bűn az istentagadás?

- Mert az istentagadás az engedetlenségben gyökerezik, az engedetlenség pedig diszharmóniát szül a teremtésben. A világ, amelyet létrehoztatok, ennek a diszharmóniának a példája. Ezért van szükség az ítéletre, kollektíve és egyénenként egyaránt.

S: A tudósaink szerint ez az egész világ akár magától is keletkezhetett. Nekem is ezt tanították, és én ezt elfogadtam.

- Az egyetemeiteken és az iskoláitokban ezt tanítjátok, aminek meg is van az eredménye: a világi társadalom agyában fellelhető kollektív káosz. A biológusaitok a főbűnösök, de azért más magyarázatok is elérhetőek lennének, ha kutatnák őket. Íme, pl. ez:

„Amikor az ifjú biológia-hallgató először hallja professzorától, hogy az élet és a sejt véletlen kémiai reakciók eredménye, nem pedig valamely anyagon túli tervből és elgondolásból származik, akkor elborzad. A szem, az orchidea vagy egy vírus szerkezetére gondol, és értelme fellázad az olyan tanítás ellen, amely szerint az élet, a szerkezet, az elgondolás, a kód, az információ és a terv mind-mind véletlen jelenségekből származik. Tudja, hogy a kísérletek ez ellen szólnak, és sok minden szól amellett, hogy minden biológiai gépezetet egy Teremtő alkotott.

Ez a következtetés megmozdítja lelkiismeretét. Ezért cselekednie kell, és el kell mondania, hogy ezt az értelmetlenséget nem hiheti el, és nem is akarj a elhinni. Csakhogy vizsgáznia kell, és a professzor nyilván elbuktatja, ha megsejti, hogy a hallgató nem ért vele egyet. Így tehát a hallgató saját értelmének világos felismerése ellen cselekszik, ezzel azonban megsérti lelkiismeretét, amikor a többiekkel együtt elfogadja, hogy a biológiai sejtek gépezetét véletlen jelenségek teremtették. Természetesen azután még tovább megy, amikor azt állítja, hogy az ember és az emberi agy minden tervezés és elgondolás nélkül állott elő. Így amikor értelmetlenségben hisz, megtagadja saját Teremtőjét. Ekkor keletkezik egy görcs, majd legvégül már nem is érzi azt a tényt, hogy vétkes módon megtagadta tulajdon értelmét. Ily módon szenved károsodást az értelme és a lelkiismerete.” (Prof. Dr. Dr. Dr. Arthur Ernest Wilder-Smith; Aki gondolkodik, annak hinnie kell)

S: Bocsánat, ha nem kutattam ebben az irányban. Az én eddigi érdeklődési köröm hobbi szinten a gokartozás, futball, csillagászat, motorozás (Harley Davidson), kerékpározás (mountain-bike), fitness, lovaglás, síelés, búvárkodás, tenisz, röplabda, tollaslabda, hajózás, természetjárás, és úszás voltak. Irodalom tekintetében pedig a thrillerek.

- Milliók nem kutatnak, mert önmaguk szórakoztatására élnek, az érdeklődési körük a vágyaik szerint szerteágazóak, azután amikor a tetteikről számot kell adniuk, akkor bocsánatért esedeznek. Ön sem kivétel.

S: Esendő ember vagyok, Uram!

- Az Isten kegyelmével visszaélni nem lehet büntetlenül! Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 1Péter 5:5

S: Megtanulnám az alázatosságot Uram, ha újra kezdhetném. Ha előröl kezdhetném az egészet, beszereznék egy Bibliát, és azon igyekeznék, hogy minél jobban megismerjelek, hogy engedelmeskedni tudjak Neked.

- Az Isten nem félemlít meg senkit, de mindenkitől elvárja az egészséges istenfélelmet!

S: Egyszer hallottam valahol valamikor, hogy az Isten szeretet. De nem tudtam hová tenni azt a kijelentést.

- Mert a sikereid elkápráztattak és betöltötték az életedet. De a földi sikereid itt nem számítanak. Hogy hány világbajnokságot, hány diplomát szereztél, az itt nem számít. Az egyéni érdemek nem számítanak, hanem az isteni kegyelem! Ahol a kincsed, ott a szíved is. Amivel foglalkozol, ami kitölti a napjaidat, ami foglalkoztatja a gondolatvilágodat, az mutatja meg, hogy milyen ember vagy az Isten szemében.

S. Az egész életem a sport körül forgott, az volt a mindenem. És milliók szurkoltak nekem.

- Félresiklott gondolkodású emberek azok, akik a sport bálványozásában találják meg életük értelmét. És az Istenben nem gazdagok. Lukács 12:21

- Mit jelent Istenben gazdagnak lenni, Uram?

- Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. … és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Máté 22:37-39

- Köszönöm a tanítást, Uram! Szívemből bánom, hogy eddig nem eszerint a gondolat szerint éltem. Tégy velem, amit jónak látsz.

- Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. … Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.
. (Jelenések 1:17-18; János 5:26-27)

"Ebben a pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy mi Michael Schumacher jövője."  (Jean-Francois Payen altatóorvos)

"Imádkozom érted testvérem! Remélem, hogy gyorsan felépülsz! Isten áldjon meg Michael." (Felipe Massa)

[A korábbi hétszeres Forma-1-es világbajnok hatodik napja fekszik a grenoble-i klinikán élet és halál között, miután vasárnap súlyos síbalesetet szenvedett Méribelnél, ahol eredetileg a 45. születésnapját ünnepelte volna családjával és barátaival.]Nincsenek megjegyzések: